bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 76/580/EWG Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 76/580/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 29 czerwca 1976 r. przyjęła dyrektywę nr 76/580/EWG. Celem dyrektywy tej była zmiana dyrektywy nr 73/239/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa została wydana w związku z decyzją 75/250/EWG z dnia 21 kwietnia 1975 r., w której Rada określiła europejską jednostkę rozrachunkową odzwierciedlającą przeciętną wartość zmian wszystkich walut Państw Członkowskich. W dyrektywie wskazano, że kurs przeliczeniowy każdej waluty wobec tej jednostki rozliczeniowej ustalany jest automatycznie poprzez odniesienie do dziennych notowań na rynkach walutowych. Zdaniem Rady, korzystanie z europejskiej jednostki rozrachunkowej ustawia towarzystwa ubezpieczeniowe na tej samej płaszczyźnie konkurencji.

Pliki do pobrania

dyrektywa_rady_ue_76.580.ewg_podejmowanie_i_prowadzenie_dzialalnosci_w_dziedzinie_ubezpieczen_bezposrednich.pdf

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

    Zadaj Pytanie