bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 5 marca 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/13/WE. Dyrektywa ta zmieniała dyrektywę Rady nr 73/239/EWG w sprawie marginesu wypłacalności wymaganego od zakładów oferujących ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie. Przyjęcie dyrektywy 2002/13/WE było efektem spotkań Rady Europejskiej w Kolonii w dniach 3 i 4 czerwca oraz w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r., na których zaaprobowano plan działań branży usług finansowych, uznający znaczenie marginesu wypłacalności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w celu ochrony posiadaczy polis ubezpieczeniowych na jednolitym rynku poprzez zapewnienie spełnienia przez spółki ubezpieczeniowe wystarczających wymogów kapitałowych w stosunku do charakteru ponoszonego przez nie ryzyka.

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_ue_2002.13.we_margines_wyplacalnosci_wymagany_od_zakladow_.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...