bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 5 marca 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/13/WE. Dyrektywa ta zmieniała dyrektywę Rady nr 73/239/EWG w sprawie marginesu wypłacalności wymaganego od zakładów oferujących ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie. Przyjęcie dyrektywy 2002/13/WE było efektem spotkań Rady Europejskiej w Kolonii w dniach 3 i 4 czerwca oraz w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r., na których zaaprobowano plan działań branży usług finansowych, uznający znaczenie marginesu wypłacalności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w celu ochrony posiadaczy polis ubezpieczeniowych na jednolitym rynku poprzez zapewnienie spełnienia przez spółki ubezpieczeniowe wystarczających wymogów kapitałowych w stosunku do charakteru ponoszonego przez nie ryzyka.

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_ue_2002.13.we_margines_wyplacalnosci_wymagany_od_zakladow_.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...