bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-18
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 5 marca 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/13/WE. Dyrektywa ta zmieniała dyrektywę Rady nr 73/239/EWG w sprawie marginesu wypłacalności wymaganego od zakładów oferujących ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie. Przyjęcie dyrektywy 2002/13/WE było efektem spotkań Rady Europejskiej w Kolonii w dniach 3 i 4 czerwca oraz w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r., na których zaaprobowano plan działań branży usług finansowych, uznający znaczenie marginesu wypłacalności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w celu ochrony posiadaczy polis ubezpieczeniowych na jednolitym rynku poprzez zapewnienie spełnienia przez spółki ubezpieczeniowe wystarczających wymogów kapitałowych w stosunku do charakteru ponoszonego przez nie ryzyka.

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_ue_2002.13.we_margines_wyplacalnosci_wymagany_od_zakladow_.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...