bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Ubezpieczenia majątkowe
Dla kogo ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych?

Dla kogo ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych?

Dodano: 2023-08-25

Narażenie na ryzyko cybernetyczne w dobie ciągłego postępu technologicznego jest większe niż kiedykolwiek. Postępująca zależność od technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powszechny dostęp do Internetu, rozwój sieci i systemów komputerowych powoduje, że ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem stale ewoluują, tak jak coraz nowsze sposoby hakerów na wykrycie luk i słabych punktów tych systemów. Odpowiedzią na coraz bardziej powszechne incydenty związane z bezpieczeństwem cybernetycznym są ubezpieczenia cyberryzyk (zwane też ubezpieczeniami od ryzyk cybernetycznych czy ubezpieczeniami cyber).

Kto potrzebuje zatem ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego? Dla jakich branż jest ono niezbędne a dla jakich pożądane i dlaczego warto przewidzieć w kosztach działalności zakup polisy obejmującej ten zakres?

Jak się może powszechnie wydawać ryzyka cybernetyczne nie dotyczą tylko branży technologicznej, w tym IT. W istocie posiadanie ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego może być korzystne dla każdej firmy zbierającej, przetwarzającej i zarządzającej danymi online. Można pokusić się o stwierdzenie, że aktualnie, gdy coraz więcej firm przenosi swoją działalność w całości lub części do wirtualnej przestrzeni, nie ma już sektora który byłby bezpieczny i nie narażony na cyberryzyka. Wyciek lub urata może dotyczyć nie tylko danych osobowych klientów, ale także danych handlowych. Cyberataki mogą prowadzić także do wyłączenia serwerów i sparaliżowania działalności firmy, co przekłada się automatycznie na istotne straty finansowe. Firmy są także narażone na niezaplanowane przerwy w działaniu komputerów, czy całej infrastruktury IT, spowodowane np. złośliwym oprogramowaniem.

Ubezpieczenie cyberryzyk w swojej działalności powinny zatem rozważyć przede wszystkim firmy z branży technologicznej, handlowej, w tym oczywiście sklepy internetowe. Z uwagi na zakres przetwarzanych danych wrażliwych tego rodzaju ubezpieczenie wydaje się niezbędne w sektorze ochrony zdrowia, pośrednictwie finansowym i ubezpieczeniowym, ale także pożądane w usługach prawnych. W istocie każda firma z szeroko pojętego zakresu usług, korzystająca w swojej działalności z Internetu i systemów komputerowych może być potencjalnym celem ataków, naruszenia danych ale także odczuć skutki niezaplanowanych przerw czy awarii w działaniu infrastruktury IT.

Z uwagi na coraz większy zakres cyberryzyk i mimo stosowanych zabezpieczeń coraz skuteczniejsze sposoby ich obejścia, nie może dziwić fakt, że kompleksowe ubezpieczenie cyberryzyk może być sporym wydatkiem w szczególności w przypadku małych firm, które co istotne – niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności – również mogą odczuć skutki wynikające z opisanych powyżej zdarzeń. Należy jednak mieć na uwadze, że korzyści z posiadania ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych są zdecydowanie większe niż koszty poniesione na ubezpieczenie, w sytuacji, gdy dojdzie już do konieczności skorzystania z polisy. Ochrona w ramach ubezpieczenia cyberryzyk (w zależności oczywiście od danego produktu i zakładu ubezpieczeń) w większości przypadków obejmuje pokrycie kosztów pomocy prawnej, długotrwałych procesów sądowych i odszkodowań dla klientów, których dane zostały utracone, koszty odzyskania danych, rekompensatę utraconego zysku oraz wydatki niezbędne do podtrzymania działalności firmy, czy też ewentualnych kar związanych z naruszeniem standardów bezpieczeństwa. Ubezpieczenie cyber stanowi zatem finansowe zabezpieczenie danej działalności przed skutkami m.in. cyberataków i umożliwia jej kontynuację bez poniesienia istotnych strat.

Niezależnie od zakresu posiadanej czy rozważanej ochrony ubezpieczeniowej należy pamiętać o tym, że ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego nie zwalnia ubezpieczającego od potrzeby stosowania efektywnych zasad zarządzania ryzykiem cybernetycznym, monitorowania i wdrażania odpowiednich zabezpieczeń. Ubezpieczenie powinno je uzupełniać, a nie zastępować.

Artykuły powiązane

AIG przypomina o polisach od cyberataków

W programie #RZECZoBIZNESIE emitowanym w serwisie internetowym Rzeczpospolitej Marta Paluszek z AIG opowiadała o...

AON opublikował raport ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem

Osiem obszarów ryzyka pokazuje, jak przejście na technologię cyfrową przynosi ogromne możliwości i jednocześnie zwięks...

Artur Grześkowiak: Popyt na cyberubezpieczenia wkrótce wzrośnie

Artur Grześkowiak, prezes Marsh Poland, przekonuje, że w najbliższym czasie mocno zwiększy się rynek ubezpieczeń dla prz...