bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Colonnade: Polska ma wysoki potencjał rozwoju sektora ubezpieczeń D&O

Colonnade: Polska ma wysoki potencjał rozwoju sektora ubezpieczeń D&O

Dodano: 2018-02-13
Publikator: Informacja prasowa

Nasycenie polskiego rynku ubezpieczeniami D&O wynosi ok. 5-7%. W krajach rozwiniętych wskaźnik ten mieści się w przedziale 33-37%, a w grupie dużych spółek giełdowych penetracja rynku zbliża się do poziomu 70%. Wskazuje to na wysoki potencjał Polski i dynamikę rozwoju tego obszaru średnio na poziomie ok. 10% rocznie.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...