bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Co 6. Polak nie ma żadnych planów finansowych na 2016 r.; wyniki raportu „Portret finansowy Polaków 2015. Plany na rok 2016”

Co 6. Polak nie ma żadnych planów finansowych na 2016 r.; wyniki raportu „Portret finansowy Polaków 2015. Plany na rok 2016”

Dodano: 2016-03-16
Publikator: Raport Deutsche Bank: Portret finansowy Polaków 2015. Plany na rok 2016

Co roku Deutsche Bank SA przeprowadza badanie „Portret Finansowy Polaków”. Poniżej przedstawimy Państwu wyniki ostatniej edycji projektu, tj. dane uzyskane w badaniu zrealizowanym w 2015 r., dotyczące marzeń i planow finansowych Polaków na najbliższy rok.

Badani zostali zapytani o swoje marzenia w sferze materialnej. Najwięcej, bo 40 % wszystkich odpowiedzi wskazywało, że marzeniem Polaków jest posiadanie kapitału, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa. Wśród optymalnej wielkości kapitału najczęściej respondenci (30,4 %) wymieniali wartość min. 500 tys. zł jako kwotę zapewniającą im poczucie stabilności finansowej, 21,3 % badanych chciałoby posiadać kapitał w wysokości do 100 tys. zł, a dla 22, 8% ankietowanych wystarczyłaby kwota 10 tys. zł.

Inne najczęściej pojawiające się marzenia badanych to:

– majątek, który zostanie przekazany dzieciom (33 % odpowiedzi),

– dochód zapewniający comiesięczne oszczędności w wysokości 500 zł (33 % odpowiedzi),

– dochód wystarczający na pokrycie niezbędnych wydatków (31 % odpowiedzi),

– kapitał, który umożliwi zakup potrzebnych dóbr bez konieczności oszczędzania (24 % odpowiedzi),

– kapitał, który umożliwi zakup domu lub mieszkania bez konieczności zaciągania kredytu (23 % odpowiedzi),

– kapitał, który umożliwi zakup samochodu bez konieczności zaciągania kredytu (16 % odpowiedzi).

Marzenia materialne oczywiście zależą od comiesięcznych dochodów badanych. Osoby, zarabiające najmniej, marzą o braku troski o uzyskanie środków potrzebnych na zakup niezbędnych dóbr, posiadanie kapitału, który mogliby przekazać dzieciom. Natomiast osoby, najlepiej zarabiające, marzą o zgromadzeniu kapitału, który wystarczy na kupno domu, czy mieszkania. Poza tym zmienną odróżniająca marzenia materialne Polaków jest wiek respondentów. Osoby młode chcą móc kupić samochód lub dom jedynie za zaoszczędzone środki. Osoby w średnim wieku pragną dochodów, które zapewnią im stabilność finansową i poczucie bezpieczeństwa. Wśród najstarszych respondentów najczęściej padały odpowiedzi dotyczące możliwości comiesięcznego odkładania funduszy.   

Z drugiej strony, jak wynika z raportu, prawie co 6. badany w dniu przeprowadzenia badania (ankiety były reallizowane przez cały rok 2015) nie posiadał żadnych planów finansowych na rok 2016 (59,8 % ankietowanych). Pozostali planowali zdeponowanie oszczędności na lokacie terminowej (16,8 %). Z dość dużą popularnością cieszyło się regularne oszczędzanie na świadczenia emerytalne – takie zachowania zadeklarowało 14,5 % badanych. 7,1 % odpowiedziało, że chciałoby przekazać swoje środki w alternatywne inwestycje, np. w wino, sztukę i grunty. Poza ww. zachowaniami, pojawiły się plany zaciągnięcia kredytu, zakupu złota, otwarcia rachunku bankowego ROR. W porównaniu z poprzednim badaniem, otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują na spadek aktywności w sferze finansów wśród Polaków. Wszystkie aktywności spotkały się z mniejszym zainteresowaniem niż przed rokiem, a o 10 p.p. zwiększył się odsetek osób, które nie planują podejmowania żadnych czynności w zarzadzaniu swymi finansami.

Pełny tekst raportu można pobrać na stronie Deutsche Bank.

Oprócz kwestii dotyczących marzeń i planów finansowych badanie obejmowało takie zagadnienia jak: inwestowanie, oszczędzania i wydatki. Najciekawsze wyniki zostaną przedstawione w kolejnych artykułach beinsured.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...