bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Co 6. Polak nie ma żadnych planów finansowych na 2016 r.; wyniki raportu „Portret finansowy Polaków 2015. Plany na rok 2016”

Co 6. Polak nie ma żadnych planów finansowych na 2016 r.; wyniki raportu „Portret finansowy Polaków 2015. Plany na rok 2016”

Dodano: 2016-03-16
Publikator: Raport Deutsche Bank: Portret finansowy Polaków 2015. Plany na rok 2016

Co roku Deutsche Bank SA przeprowadza badanie „Portret Finansowy Polaków”. Poniżej przedstawimy Państwu wyniki ostatniej edycji projektu, tj. dane uzyskane w badaniu zrealizowanym w 2015 r., dotyczące marzeń i planow finansowych Polaków na najbliższy rok.

Badani zostali zapytani o swoje marzenia w sferze materialnej. Najwięcej, bo 40 % wszystkich odpowiedzi wskazywało, że marzeniem Polaków jest posiadanie kapitału, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa. Wśród optymalnej wielkości kapitału najczęściej respondenci (30,4 %) wymieniali wartość min. 500 tys. zł jako kwotę zapewniającą im poczucie stabilności finansowej, 21,3 % badanych chciałoby posiadać kapitał w wysokości do 100 tys. zł, a dla 22, 8% ankietowanych wystarczyłaby kwota 10 tys. zł.

Inne najczęściej pojawiające się marzenia badanych to:

– majątek, który zostanie przekazany dzieciom (33 % odpowiedzi),

– dochód zapewniający comiesięczne oszczędności w wysokości 500 zł (33 % odpowiedzi),

– dochód wystarczający na pokrycie niezbędnych wydatków (31 % odpowiedzi),

– kapitał, który umożliwi zakup potrzebnych dóbr bez konieczności oszczędzania (24 % odpowiedzi),

– kapitał, który umożliwi zakup domu lub mieszkania bez konieczności zaciągania kredytu (23 % odpowiedzi),

– kapitał, który umożliwi zakup samochodu bez konieczności zaciągania kredytu (16 % odpowiedzi).

Marzenia materialne oczywiście zależą od comiesięcznych dochodów badanych. Osoby, zarabiające najmniej, marzą o braku troski o uzyskanie środków potrzebnych na zakup niezbędnych dóbr, posiadanie kapitału, który mogliby przekazać dzieciom. Natomiast osoby, najlepiej zarabiające, marzą o zgromadzeniu kapitału, który wystarczy na kupno domu, czy mieszkania. Poza tym zmienną odróżniająca marzenia materialne Polaków jest wiek respondentów. Osoby młode chcą móc kupić samochód lub dom jedynie za zaoszczędzone środki. Osoby w średnim wieku pragną dochodów, które zapewnią im stabilność finansową i poczucie bezpieczeństwa. Wśród najstarszych respondentów najczęściej padały odpowiedzi dotyczące możliwości comiesięcznego odkładania funduszy.   

Z drugiej strony, jak wynika z raportu, prawie co 6. badany w dniu przeprowadzenia badania (ankiety były reallizowane przez cały rok 2015) nie posiadał żadnych planów finansowych na rok 2016 (59,8 % ankietowanych). Pozostali planowali zdeponowanie oszczędności na lokacie terminowej (16,8 %). Z dość dużą popularnością cieszyło się regularne oszczędzanie na świadczenia emerytalne – takie zachowania zadeklarowało 14,5 % badanych. 7,1 % odpowiedziało, że chciałoby przekazać swoje środki w alternatywne inwestycje, np. w wino, sztukę i grunty. Poza ww. zachowaniami, pojawiły się plany zaciągnięcia kredytu, zakupu złota, otwarcia rachunku bankowego ROR. W porównaniu z poprzednim badaniem, otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują na spadek aktywności w sferze finansów wśród Polaków. Wszystkie aktywności spotkały się z mniejszym zainteresowaniem niż przed rokiem, a o 10 p.p. zwiększył się odsetek osób, które nie planują podejmowania żadnych czynności w zarzadzaniu swymi finansami.

Pełny tekst raportu można pobrać na stronie Deutsche Bank.

Oprócz kwestii dotyczących marzeń i planów finansowych badanie obejmowało takie zagadnienia jak: inwestowanie, oszczędzania i wydatki. Najciekawsze wyniki zostaną przedstawione w kolejnych artykułach beinsured.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...