bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Certyfikacja wykonawców – nowe narzędzie ujednolicenia i profesjonalizacji rynku zamówień publicznych

Certyfikacja wykonawców – nowe narzędzie ujednolicenia i profesjonalizacji rynku zamówień publicznych

Dodano: 2022-03-21

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji publicznych Zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Nowo projektowany mechanizm ma być rozwiązaniem fakultatywnym, którego celem będzie uproszczenie a zarazem profesjonalizacja systemu zamówień publicznych. Najważniejsze korzyści certyfikacji dla wykonawców to m.in.: ograniczenie procesu przygotowywania obszernej dokumentacji, podniesienie poziomu profesjonalizacji oraz wyższa przewidywalność operowania na rynku zamówieniowym. Natomiast Zamawiający będą mogli usprawnić proces udzielania zamówień, zmniejszyć liczbę nieprawidłowości w procesie badania wykonawców i zyskać wsparcie fachowych podmiotów certyfikujących.

Kluczowe kwestie wskazane w Zielonej księdze, wymagające głębszej uwagi i poddane pod konsultacje to:

  • Certyfikacja warunków „negatywnych” i „pozytywnych” udziału w postępowaniu oraz możliwość uzyskania dwóch odrębnych certyfikatów.
  • Wskazanie kategorii usług, dostaw oraz robót budowlanych i odpowiednich podkategorii, które powinny zostać objęte badaniem w toku certyfikacji.
  • Zakres certyfikacji w świetle przesłanek wykluczenia na gruncie ustawy PZP.
  • Wyłonienie akredytowanych jednostek certyfikujących, wyposażonych w odpowiednie zaplecze i narzędzia do realizacji procesu certyfikacji na najwyższym poziomie (podmioty prywatne, publiczne lub o charakterze mieszanym).
  • Dopuszczenie procedury tzw. self-cleaningu poza procesem certyfikacji na wniosek wykonawców poza standardowy procesem certyfikacji.
  • Procedura wnioskowania o udzielnie certyfikatu oraz odpowiednie środki zaskarżenia decyzji w przypadku negatywnego wyniku certyfikacji. Czy ustawa wprowadzi możliwość zaskarżenia decyzji do KIO?
  • Okres ważności certyfikatu oraz konsekwencje nieinformowania przez wykonawców o wygaśnięciu certyfikatu. Czy sugerowany okres ważności roku będzie optymalny?
  • Opłaty związane z mechanizmem certyfikacji, które powinny być ustalenie na odpowiednim, akceptowalnym dla wykonawców poziomie.

Proces konsultacji Zielonej księgi potrwa do 14 kwietnia. Planowany proces legislacyjny powinien zakończyć się z końcem tego roku, natomiast wprowadzenie mechanizmu certyfikacji planowane jest na pierwsze półrocze 2023 r.

O postępie procesu legislacyjnego dotyczącego mechanizmu certyfikacji będziemy Państwa informować w kolejnych artykułach, zachęcamy do śledzenia naszych publikacji.

Projekt Zielonej księgi dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/kolejne-uproszczenie-zamowien-publicznych–rozpoczecie-konsultacji-zielonej-ksiegi-certyfikacji-wykonawcow-zamowien-publicznych

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...