bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
367. posiedzenie KNF. Komisja nałożyła kary pieniężne na czterech ubezpieczycieli

367. posiedzenie KNF. Komisja nałożyła kary pieniężne na czterech ubezpieczycieli

Dodano: 2017-08-30
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 29 sierpnia 2017 r. odbyło się 367. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Justyny Dymek na stanowisko członka Zarządu MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., oraz Beaty Siwczyńskiej-Antosiewicz na stanowisko członka Zarządu AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Podczas wczorajszego posiedzenia KNF nałożyła kary pieniężne na czterech ubezpieczycieli za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych, a także za ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

Na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. KNF nałożyła karę pieniężną w wysokości 75 tys. zł, oraz na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Komisja nałożyła karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł. Obaj ubezpieczyciele zostali ukarani za naruszenie art. 14 ust. 1 – 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

Na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Komisja nałożyła karę pieniężną w wysokości 260 tys. zł, natomiast na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (jako następcę prawnego Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group) KNF nałożyła karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł. Ubezpieczyciele zostali ukarani za naruszenie art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, poprzez ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika).

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na 12 września 2017 r.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...