UOKiK będzie karał przedsiębiorców za tworzenie zatorów płatniczych

Dodano: 15-02-2019
Kategorie :

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Jego celem jest skrócenie terminów zapłaty i zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym. W związku z tym w projekcie zawarto propozycje nowych rozwiązań w zakresie ochrony wierzycieli. Jedną z nich jest uznanie opóźnienia za czyn nieuczciwej konkurencji, za co Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć sankcję finansową.

„Ustalanie nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty jest niewątpliwie szkodliwe dla konkurencji. Ze względu na szkodliwy charakter takich praktyk, powinny zostać one wymienione wprost jako czyny naruszające konkurencję, zarówno jako porozumienie naruszające konkurencję, jak i formę nadużycia pozycji dominującej”, wskazano w uzasadnieniu. W związku z tym zaproponowano, aby ustawa dokonała nowelizacji m.in. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przyjęcie takiego rozwiązania skutkuje nadaniem Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawa do nakładania kar finansowych na podmioty unikające terminowych wpłat kontrahentom. W związku z nowym obowiązkiem, Urząd zostanie rozbudowany o 4 nowe departamenty i powołany zostanie kolejny wiceprezes, odpowiadający za zwalczanie zatorów płatniczych. Informacje o wszczętych przez UOKiK postępowaniach i nałożonych karach z tego tytułu będą umieszczane na stronie internetowej organu.  

Zgodnie z projektem, zakazane będzie nadmierne opóźnianie się przedsiębiorców ze spełnianiem świadczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych, czyli sytuacje, gdy suma wartości opóźnionych świadczeń z tytułu transakcji handlowych w okresie 3 kolejnych miesięcy wynosi co najmniej 500.000 zł. W takim przypadku Prezes UOKiK będzie mógł wszcząć postępowanie z urzędu lub po otrzymaniu zawiadomienia od zachowującego anonimowość sygnalisty.

Zaproponowano, aby przepisy weszły w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Obecnie projekt jest na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Pliki do pobrania

wstecz