KE chce wzmocnić nadzór nad rynkami finansowymi UE

Dodano: 21-09-2017

Komisja Europejska przedstawiła propozycje, mające na celu wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi w państwach członkowskich, a także poprawę integracji w tym obszarze.

Zmiany mają objąć Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), a także w niewielkim stopniu Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, która sprawuje nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym.

"Chcemy, aby operacje transgraniczne były prostsze dla firm, łatwiejsze do monitorowania dla nadzorców i bardziej wiarygodne dla konsumentów" - mówił na środowej konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE odpowiedzialny za stabilność finansową i rynek kapitałowy Valdis Dombrovskis.

Podkreślał też, że Komisji zależy na wzmocnieniu trendu rozwojowego europejskich rynków finansowych i ich integracji. "Chcemy wzmocnić ten trend przez dokończenie budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych" - zaznaczył wiceszef KE.

Zmiany proponowane przez KE mają m.in. poprawić niezawodność i harmonizację nadzoru nad benchmarkami, które stosuje się do wyceny instrumentów finansowych i umów lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego. Dla przykładu ESMA ma dostać możliwość zatwierdzania określonych prospektów emisyjnych. Zdaniem KE, przyczyni się to do ułatwienia procedury dla firm przy wchodzeniu na rynki kapitałowe w UE oraz będzie przyciągało inwestycje.

Ponadto, ESMA ma też otrzymać prawo do autoryzacji i nadzoru niektórych unijnych funduszy inwestycyjnych. W ten sposób ma zostać utworzony jeden, europejski rynek dla jednostek europejskiego funduszu venture capital EuVECA, europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej EuSEF oraz europejskiego funduszu inwestycji długoterminowych.

Komisja Europejska chce też, by ESMA miał większą rolę w koordynowaniu dochodzeń dotyczących nadużyć na rynku, czyli mógł podjąć działania, gdy niektóre zlecenia, transakcje lub zachowania niosą ze sobą transgraniczne skutki dla integralności czy stabilności rynków finansowych w UE.

Unijni nadzorcy mają też priorytetowo traktować FinTech, czyli technologie i innowacje, które mają za zadanie rywalizować z tradycyjnymi metodami funkcjonowania na rynkach finansowych. Będą też koordynować krajowe inicjatywy, aby promować innowacje i wzmacniać cyberbezpieczeństwo.

Tagi: nadzór
wstecz