Jak walczyć z przestępstwami przeciwko interesom finansowym UE ?

Dodano: 12-07-2016

Każdego roku, na skutek przestępstw przeciwko interesom finansowym Unia Europejska traci od 400 do 600 milionów euro. Ściganie przestępców i odzyskiwanie zagarniętego majątku bardzo utrudnia zróżnicowane w tej dziedzinie prawo w krajach członkowskich UE. Od 2013 r. trwają prace nad dyrektywą ujednolicającą rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej. Nie mogą się jednak zakończyć z powodu różnic stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

"W tej chwili największy opór państw członkowskich wzbudzają postulaty Parlamentu Europejskiego, aby przepisom dyrektywy podlegało ściganie przestępstw przeciwko podatkowi VAT, okres przedawnienia oraz próg, od których przestępstwo jest ścigane zgodnie z przepisami dyrektywy" - powiedział na spotkaniu w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie poseł-sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar. Uważa on, że wyłudzenia VAT w bezpośredni sposób wpływają na dochody UE i dlatego powinny być objęte przepisami europejskimi.

"Z naszych doświadczeń wynika, że śledztwa OLAF są wszczynane średnio trzy lata po dokonaniu przestępstwa. Stąd nasz wniosek, aby okres przedawnienia wynosił 5 lat" – powiedział, wyjaśniając dlaczego Parlament domaga się dłuższego, pięcioletniego okresu przedawnienia.

Krzysztof Kwiatkowski prezes najwyższej Izby Kontroli zwrócił uwagę, że proponowane przez Parlament Europejski zapisy stawiają rządom państw członkowskich olbrzymie wyzwania polityczne, z czego może brać się opór przed ich zaakceptowaniem.

"Takie kłopoty może sprawić proponowana w dyrektywie sądowa likwidacja zakładu. Sprawa wyłudzeń VAT jest szczególnie wrażliwa w Polsce, gdzie luka podatkowa (różnica między należnymi podatkami, a sumą faktycznie ściąganych podatków) sięga grupo ponad 20%, wobec 15% średnio w Unii" – powiedział uczestniczący w spotkaniu Kwiatkowski.

Polska negocjatorka dyrektywy, sędzia Katarzyna Naszczyńska z Ministerstwa Sprawiedliwości powiedziała: "Jesteśmy przeciwni włączeniu przestępstw przeciw VAT do dyrektywy. To podstawowy składnik dochodu narodowego." Jej zdaniem polski rząd jest liderem w ochronie interesów finansowych UE.

"Nawet bez dyrektywy posiadamy narzędzia skutecznej walki z przestępstwami przeciwko tym interesom" - podkreśliła sędzia. Zwróciła także uwagę, że w Polsce obowiązują jedne z najdłuższych okresów przedawnienia za przestępstwa wymienione w projekcie dyrektywy.

wstecz