Ekolodzy przeciwni ubezpieczaniu kopalni węglowych

Dodano: 07-08-2019

Fundacja na rzecz ochrony środowiska, która sprzeciwia się budowli nowych kopalń węgla brunatnego, złożyła zawiadomienie o naruszeniu przez PZU wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

W odpowiedzi na zgłoszenie Fundacji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” Krajowy Punkt Kontaktowy OECD uwzględnił uwagi Fundacji uznając je za zasadne. Z „Oceny końcowej KPK OECD” wynika, że po rozpatrzeniu sprawy przez OECD uzyskano rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Równocześnie PZU podkreśla, że pozytywne rozpatrzenie pisma nie oznacza naruszenia przez Grupę PZU „Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych”

PZU ubezpiecza ponad 85% wydobycia węgla kamiennego i dwie trzecie węgla brunatnego w Polsce oraz 60% polskich emisji dwutlenku węgla. Natomiast na rynku europejskim można zaobserwować odwrotny trend. Instytucje finansowe takie jak banki czy ubezpieczyciele odchodzą od udzielania ochrony lub finansowego wsparcia kopalń i energetyki węglowej. Ubezpieczanie inwestycji w węgiel przestaje być standardem wśród spółek ubezpieczeniowych. W ciągu ostatnich dwóch lat sześć towarzystw ubezpieczeń na polskim rynku ubezpieczeń ogłosiło, że nie będzie ubezpieczać nowych elektrowni i kopalni węglowych. To oznacza, że planowane kopalnie węgla kamiennego i brunatnego takie jak odkrywka Złoczew oraz odkrywka Ościsłowo mogą ubezpieczać w Polsce jedynie należąca do niemieckiej grupy Talanx TUiR Warta oraz PZU SA.

wstecz