Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przyjęta z senackimi poprawkami

Dodano: 15-12-2017

Posłowie w głosowaniach 54. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 15 grudnia 2017 r., przyjęli ustawę o dystrybucji ubezpieczeń z poprawkami wniesionymi podczas prac w Senacie. Czytaj więcej: Senatorowie wprowadzili 5 poprawek do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Przeciwko odrzuceniu poprawek Senatu nr 1, 2, i 4 dot. zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi głosowało 416 posłów, 1 osoby była za odrzuceniem tej poprawki.

Natomiast wszyscy obecni na sali parlamentarzyści (418) opowiedzieli się przeciwko odrzuceniu poprawek nr 3 i 5, które wnoszą przepis przejściowy.

Poprawki nr 1, 2 i 4 obejmują dostosowanie katalogu przesłanek cofnięcia zezwolenia na prowadzenie platformy aukcyjnej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany. Natomiast poprawki nr 3 i 5 stanowią rozszerzenie ustawy o przepis przejściowy regulujący zasady upublicznienia informacji przedtransakcyjnych w okresie przed dniem 3 stycznia 2018 r.

Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta.

wstecz