Rzecznik Finansowy o zasadach reklamacji w związku z wejściem w życie UDD

Dodano: 02-10-2018
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie internetowej informację o nowych zasadach dot. reklamacji, które wynikają z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Obejmują one możliwość kierowania do RF skarg na sposób rozstrzygnięcia reklamacji przez multiagenta lub brokera ubezpieczeniowego.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń daje Rzecznikowi Finansowemu możliwość interwencji w spory klientów z multiagentami lub brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie procesu sprzedaży produktu finansowego.  

- W praktyce będą to sprawy związane z czynnościami związanymi z działalnością pośrednika ubezpieczeniowego. Na przykład takie w których agent nie zaproponował osobie przewlekle chorej ubezpieczenia turystycznego zawierającego opcję obejmującą przypadki zaostrzenia się chorób przewlekłych. Tymczasem zgodnie z wymogami ustawy jest zobligowany do zbadania potrzeb klienta przed wystawieniem polisy i zaproponowania odpowiedniej polisy - mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

- Celem tej regulacji, jest wyrównanie i harmonizacja poziomu ochrony klienta, niezależnie od tego za pośrednictwem jakiego kanału klient zawiera umowę ubezpieczenia. Tworzy ona mechanizmy, które mają zapewnić, że klienci będą mieli po drugiej stronie uczciwego i profesjonalnego dystrybutora ubezpieczeń. Powinien on postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem swojego klienta. Materiały reklamowe i marketingowe kierowane przez dystrybutora ubezpieczeń do klienta powinny być jasne, rzetelne i niewprowadzające w błąd. W przeszłości były z tym problemy, czego najlepszym przykładem są tzw. polisy z UFK. Mamy nadzieję, że pod rządami nowych przepisów zjawisko tzw. misselingu zostanie istotnie ograniczone – dodaje.

Pośrednicy ubezpieczeniowi będą zobowiązywani do udzielania klientom informacji ad. sposobu zgłaszania reklamacji. Ponadto, multiagenci i brokerzy będą musieli udzielić odpowiedzi na reklamację klienta w ciągu 30 dni. W przypadku agentów wyłącznych wymóg ten spoczywa na zakładzie ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent. 

Nowa ustawa nakłada na nich również inne wymagania jak obowiązek przeprowadzenia ankiety potrzeb klienta. Zdaniem Rzecznika, obowiązek ten wymusi na pośrednikach szersze informowanie o produktach, ich zakresach i wyłączeniach tak aby jak najlepiej dopasować ofertę do ich potrzeb.

- Dystrybutor powinien też pokazać i wytłumaczyć rozwiązania ubezpieczeniowe ograniczające czy eliminujące ryzyka, które są istotne z perspektywy potrzeb konkretnego klienta. Bardzo precyzyjnie wytłumaczyć zakres ochrony, a także ostrzec i uczulić na sytuacje, w których ochrona nie będzie świadczona, ze względu na wyłączenia i ograniczenia ochrony - tłumaczy Aleksander Daszewski.

wstecz