Projekty rozporządzeń do ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 06-02-2018
Publikator: Rządowe Centrum Legislacji

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane cztery projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, a także termin powstania obowiązku ubezpieczenia na dzień zawarcia przez agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale.

Zgodnie z projektem rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 1.250 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.850 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1 października 2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązek ubezpieczeniowy powstaje w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji.

Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 1.250 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.850 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Rozporządzenie określa minimalną wysokość sumy gwarancji ubezpieczeniowej wymaganej od agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

Zgodnie z projektem, minimalna suma gwarancji ubezpieczeniowej, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1.250 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1,850 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

Rozporządzenie określa: zakres obowiązujących tematów egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji oraz tryb przeprowadzania egzaminu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Wszystkie ww. projekty obecnie są na etapie konsultacji społecznych, które potrwają do dnia 21 lutego br.

wstecz