Projekt rozporządzenia ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z rejestru

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 11-09-2018

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru.

Projekt uwzględnia istotne zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych, tj. objęcie obowiązkiem rejestracyjnym również agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych w systemie rejestracji internetowej. 

Rozporządzenie reguluje, aby rejestr był prowadzony w jednym z następujących działów:

  1. dział pierwszy – rejestr agentów:

a) rozdział pierwszy – agenci ubezpieczeniowi,

b) rozdział drugi – agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające;

  1. dział drugi – rejestr brokerów:

a) rozdział pierwszy – brokerzy ubezpieczeniowi,

b) rozdział drugi – brokerzy reasekuracyjni,

c) rozdział trzeci – egzaminy dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,

d) rozdział czwarty – osoby zwolnione z egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Obowiązek  umieszczania danych dot. egzaminów dla brokerów został nałożony art. 59 ust. 3 ustawy. Rozporządzenie reguluje, że jeśli broker zostanie wykreślony z rejestru, zostanie on także konsekwentnie wykreślony z rozdziału czwartego.

Zgodnie z ustawą, rejestr agentów i brokerów jest jawny w zakresie aktualnych danych, natomiast w przypadku danych historycznych są one udzielane na wniosek podmiotu, którego dotyczą. Dane pośredników ubezpieczeniowych z wyłączeniem danych osobowych będą udostępniane poprzez formularz internetowy. Z kolei pozyskiwanie danych historycznych będzie odbywało się pisemne lub za pośrednictwem elektronicznego formularza. Korzystanie z ostatniego sposobu pobierania danych będzie wymagało identyfikacji osoby składającej wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dane te będzie można również uzyskać od Polskiej Izby Ubezpieczeń, przy czym wnioskować może wyłącznie zakład ubezpieczeń lub przedsiębiorca.

Rozporządzenie obecnie jest na etapie konsultacji publicznych, które potrwają do dnia 19 września 2018 r.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Tagi: rejestr, agent, piu, broker
wstecz