EIOPA przedstawiła projekt RTS. Będą wyższe sumy ubezpieczenia dla pośredników ubezpieczeniowych

Dodano: 29-06-2018
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 27 czerwca br. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przedstawił Komisji Europejskiej projekt Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS). Podnosi on minimalne sumy gwarancyjne w produktach ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej i trwałej zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych.

Jak podała EIOPA, zmiana sum gwarancyjnych jest związana ze wzrostem CPI (consumer price index). W latach 2013-2017 zwiększył się on o 4,03%.

EIOPA zaproponowała następujące minimalne sumy ubezpieczenia w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy:

  • 1.300.380 euro w odniesieniu do pojedynczej szkody (obecnie: 1.250.000 euro)
  • 1.924.560 euro w odniesieniu do wszystkich szkód (obecnie: 1.850.000)
  • 19.510 euro w odniesieniu do trwałej zdolności finansowej (obecnie: 18.750 euro)

W polskich aktach wykonawczych do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń regulujących wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej dla pośredników ubezpieczeniowych zostały uwzględnione obecnie obowiązujące kwoty, tj. 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Czytaj więcej:

Powyższe akty prawne wejdą w życie w dniu 1 października 2018 r. ale już można spodziewać się ich zmiany w przyszłym roku, o czym informował Piotr Radziszewski, Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów. Czytaj więcej: Rozporządzenia wykonawcze do UDD

Projekt Regulacyjnych Standardów Technicznych jest już po etapie konsultacji publicznych. Projekt w wersji angielskojęzycznej jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz