Artykuły

W rozpoznawanej sprawie wskutek potrącenia doszło u poszkodowanej dziewczynki do niedowładu kończyn. Dziecko stało się niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymaga stałej opieki. Powództwem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka uległa wypadkowi w Serbi podczas zorganizowanej podróży. Roszczenie o wypłatę odszkodowania wniosła przeciwko organizatorowi podróży, jak i towarzystwu ubezpieczeń....
czytaj wiecej
Zadaniem likwidatorów szkód, wykonujących czynności na rzecz zakładów ubezpieczeń, jest więc zrealizowanie zawartej umowy ubezpieczenia w związku z zaistniałym wypadkiem (zdarzeniem)...
czytaj wiecej
- Obserwujemy styl życia naszych klientów i szybko reagujemy na ich potrzeby, np. bycia ekologicznym i mobilnym. Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO)....
czytaj wiecej
Allianz umożliwia wybór produktu spośród 3 wariantów. Różnią się one sumą ubezpieczenia, zakresem oraz ceną. Ochrona udzielana jest przez cały rok, niezależnie od miejsca pobytu ubezpieczonego...
czytaj wiecej
Produkt zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez cały rok, bez konieczności zgłaszania wyjazdu. Obejmuje ona zagraniczne wyjazdy w celach prywatnych jak i służbowych, np. na kongresy, staże....
czytaj wiecej
W zależności od sytuacji, w której doszło do wypadku poszkodowany otrzyma świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Najważniejsze kwestie brane pod uwagę to okoliczności, w których doszło do wypadku....
czytaj wiecej
Ubezpieczenia podróży Generali i Proama dokonało rozszerzenia ryzyk w ubezpieczeniach zagranicznych podróży o zaostrzenie chorób przewlekłych z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W...
czytaj wiecej
Jak podkreślają autorzy publikacji, część podmiotów, w tym warszawskie metro, zachęca pasażerów do wspinania się po schodach ruchomych. Jest to szansa na rozładowanie tłoku po wyjściu podróżnych z...
czytaj wiecej
Posiadacze ubezpieczenia otrzymają kwotę do 300 zł w razie rezygnacji z udziału w imprezie biegowej i 3 tys. zł jako zwrot kosztów rehabilitacji po wypadku. Run&Fun jest dystrybuowany w...
czytaj wiecej
Większość ekspertów w branży ubezpieczeniowej zgadza się z tym, że mniejsza wypadkowość na drogach (mówi się o spadku liczby wypadków w granicach od 30 aż do nawet 80 procent w ciągu najbliższych...
czytaj wiecej
W 1999 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpiała 16-letnia dziewczyna. W wyniku ugody zawartej z towarzystwem ubezpieczeń poszkodowana otrzymała kwotę 50 tys. zł. Z zakresu ugody...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie, wiele zakładów ubezpieczeń odmawia realizacji roszczeń odszkodowawczych, powołując się na prowadzone w sprawie postępowanie karne. „Dziwi to tym bardziej, że w wielu...
czytaj wiecej
Rozwiązanie PZU Go zostało przedstawione 9 stycznia br. podczas ogłaszania zmienionej strategii ubezpieczyciela na lata 2017-2020. Czytaj więcej: Aktualizacja strategii Grupy PZU. #nowePZU to więcej...
czytaj wiecej
System włączy się w razie wypadku samochodowego. Zlokalizuje najbliższe centrum ratownictwa na terenie UE, któremu przekaże informacje o lokalizacji pojazdu. W ten sposób służby ratunkowe szybciej...
czytaj wiecej
Zdaniem RF, trzy główne wnioski z raportu IWS obejmują kwestie sądowego rozwiązywania sporów poszkodowanych z zakładami ubezpieczeń: w 93 proc. spraw poszkodowanych reprezentował profesjonalny...
czytaj wiecej
Ekspert wyjaśnił, że w celu ustalenia sprawcy zdarzenia konieczne jest wezwanie policji, jeśli pojawiają się podejrzenia, że drugi kierowca jest pijany lub prowadził pojazd pod wpływem narkotyków...
czytaj wiecej
- W wyniku przeprowadzonych przez nas działań procesowych sąd I instancji zasądził od ubezpieczyciela na rzecz wdowy zadośćuczynienie w wysokości 85 tys. zł. Jej córka otrzymała natomiast 145 tys. zł...
czytaj wiecej
– Chcemy, aby każdy rodzic miał szansę zabezpieczyć swoje dziecko i tym samym zminimalizować negatywne skutki niespodziewanych wydarzeń. Umowa dodatkowa na wypadek uszczerbku na zdrowiu gwarantuje...
czytaj wiecej
Sprawca zderzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. Poszkodowany wystąpił z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W ramach postępowania likwidacyjnego zlecono zwołanie komisji...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji ruchu drogowego wynikało, że mężczyzna przyczynił się do powstania wypadku, jednak w takim samym stopniu winny jest kierowca samochodu. Biegły wykazał...
czytaj wiecej
Informacje przechowywane są w chmurze o nazwie Aurora. Twórcy aplikacji wskazują, iż zawiera ona narzędzie do automatycznego wyszukiwania numerów rejestracyjnych pojazdów, wyszukiwania adresów,...
czytaj wiecej
- Bezpieczny wypoczynek bez przykrych, nieprzewidzianych zdarzeń pozwoli nam cieszyć się chwilami relaksu. Warto zatem jeszcze przed wyjazdem zabezpieczyć się, wykupując specjalne ubezpieczenie...
czytaj wiecej
Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni także od szkód wyrządzonych przez dzieci lub zwierzęta. – Ubezpieczenie OC może się także przydać posiadaczom zwierząt – zwraca uwagę Małgorzata Skibińska z...
czytaj wiecej
Jak wynika z analiz UKNF, w większości kwoty orzekane w sprawach sądowych przewyższały te oszacowane przez towarzystwa ubezpieczeń. Analiza pokazała także, że zasądzane kwoty nie są tak...
czytaj wiecej
Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zamierza wprowadzić nowy art. 98b. Nakłada on na...
czytaj wiecej
Często kierowcy zgłaszają ubezpieczycielowi kolizję, do której w rzeczywistości nigdy nie doszło. - Fikcyjna kolizja to rzeczywiście jedna z typowych metod wyłudzenia odszkodowania,...
czytaj wiecej
Miesiąc temu dziennik „Puls Biznesu” podał, że spółka planuje zwiększenie swoich udziałów w polskim rynku. Jako sposoby realizacji tego celu Wojciech Sass podał wtedy wzmocnienie sprzedaży...
czytaj wiecej
Sądów nie przekonuje argumentacja, że poszkodowany może dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, gdyż, jak wskazują, samochody zaspokajają potrzeby ich właścicieli w sposób bardziej...
czytaj wiecej

Orzeczenia

SN udzielił odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1275/18): „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pracownik budowy uległ wypadkowi. Powód postanowił, że będzie za pomocą koparki wciągał elementy budowlane na wyższe konstrukcje budowli. Podczas ich dźwigania paleta...
czytaj wiecej
W dniu 29 lipca br. do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o następującej treści: „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – mieszkaniec Ukrainy – uległ wypadkowi komunikacyjnemu, do którego doszło na terenie Polski. Kierowca, z którym podróżował powód, zasnął za kierownicą i uderzył w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko miastu wystąpili rodzice poszkodowanego dziecka. Córka powodów podczas pobytu na miejskim basenie doznała wypadku. Dziewczynka, biegnąc wokół basenu,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o zapłatę 100 tys. zł zadośćuczynienia z tytułu straty ojca wskutek zdarzenia komunikacyjnego. Powód został osierocony, gdy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił małoletni powód działający przez przedstawiciela ustawowego. Powód doznał wypadku podczas korzystania z boiska do gry w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła poszkodowana kursantka, która w trakcie drugiej lekcji nauki jazdy doznała wypadku komunikacyjnego. Wskutek zdarzenia u powódki wystąpiły liczne...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła powódka, która w wieku 16 lat uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym. Dziewczyna jechała na rolkach holowana przez...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany w wypadku motocyklista. Powód wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego doznał licznych obrażeń ortopedycznych oraz urazu psychicznego. Trwały...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiły powódki – osoby najbliższe motocyklisty zmarłego wskutek wypadku drogowego. Domagały się one zasądzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty w...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że pozwana spółka nie wypełniła obowiązku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków utrzymania właściwego stanu terenu, tym samym odpowiada za szkodę. SR zasądził na rzecz...
czytaj wiecej
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyznał powodowi kwotę 30.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przy czym uwzględniając 50% stopień przyczynienia się do powstania szkody wypłacił...
czytaj wiecej
Powódka poruszała się pieszo po chodniku, na którym powstało wypiętrzenie z powodu wyrastających korzeni drzewa. Powódka nie dostrzegła nierówności na powierzchni chodnika, w wyniku czego upadła i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódki – żona i małoletnia córka śmiertelnie potrąconego mężczyzny – domagały się od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie OC posiadał sprawca zdarzenia, wypłaty...
czytaj wiecej
W pozwie powód podniósł, że jego życie po wypadku uległo diametralnej zmianie. Do chwili rozprawy nie odzyskał pełnej sprawności fizycznej, miał problemy z pamięcią, koncentracją, stał się bardzo...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście nie podzielił zdania pozwanego. Sąd orzekł na podstawie zebranego materiału dowodowego, że powodem zsunięcia się ram było niewłaściwe zabezpieczenie dolnego regału...
czytaj wiecej
Magazyn był od kilku lat w złym stanie technicznym, miał spękane ściany, pęknięcia te zaczęły się powiększać, wskutek czego budynek zawalił się. Bezpośrednią przyczyną zawalenia był opad śniegu, gdyż...
czytaj wiecej
Przyznane przez ubezpieczyciela zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, w ocenie powoda, nie rekompensuje jednak doznanej przez niego krzywdy, zaś wypłacone odszkodowanie nie...
czytaj wiecej
Zdaniem biegłego istotne znaczenie dla przyczynienia się do zaistnienia zdarzenia był brak karty motorowerowej z uwagi na sprawdzenie umiejętności i techniki jazdy kierującego. Pozew skierowany był...
czytaj wiecej
Sąd wskazał, iż wobec zaistnienia szkody w związku z ruchem przedsiębiorstwa odpowiedzialnym do jej naprawienia jest podmiot wskazany w przepisie art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. prowadzący na...
czytaj wiecej
W ocenie Sądu odwoławczego, Sąd pierwszej instancji niedostatecznie uwzględnił okoliczności świadczące o wyjątkowo dużej krzywdzie powoda, wskutek czego zasądzona kwota w nienależytym stopniu...
czytaj wiecej
Sąd I instancji ustalił, że przed wypadkiem poszkodowany prowadził życie na wysokim poziomie. Mężczyzna pracował fizycznie, prowadził aktywne życie, uprawiał sport. Natomiast po wypadku pogorszeniu...
czytaj wiecej
Wyrokiem z dnia 16 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy powództwo oddalił. Ustalił, że powód był ładowaczem w firmie zajmującej się wywozem nieczystości stałych. W dniu 6 maja 1999 r. o godz. 730 nastąpiło...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Najczęściej do wypadków dochodziło przez nieprawidłowe zachowanie pracownika, rzadziej było to związane z czynnikiem materialnym lub jego nieodpowiednim użytkowaniem. Na zagrożenie w pracy narażone...
czytaj wiecej
Liczba kolizji i wypadków powodowanych przez kierowców zagranicznych pozostaje na poziomie zbliżonym do odnotowanego w 2016 r. Najwyższy wzrost nastąpił trzy lata temu, o 22%, z 12 tys. (2015 r.) do...
czytaj wiecej
Na podstawie wyników sondażu okazało się, że większość ankietowanych opowiedziała się przeciwko propozycji wprowadzenia obowiązkowej polisy OC dla jednośladów. Takie stanowisko przedstawiło 42%...
czytaj wiecej
W 2017 r. Polacy byli sprawcami 65,2 tys. kolizji i wypadków poza granicami naszego kraju. W 2016 r. takich zdarzeń odnotowano o 3 tys. mniej. Najwięcej wypadków miało miejsce w: Niemczech: 32,6...
czytaj wiecej
Jak podaje PBUK, w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby szkód likwidowanych w ramach ubezpieczeń granicznych, a także wartości wypłacanych odszkodowań. W 2014 r. liczba zdarzeń zgłoszonych do...
czytaj wiecej
Odnośnie assistance samochodowego niemal wszystkie interwencje miały miejsce w Polsce (93%). Najczęściej potrzebowano pomocy w województwie mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim....
czytaj wiecej
PBUK radzi również jak postąpić w przypadku kolizji z obcokrajowcem. Przede wszystkim należy spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC,...
czytaj wiecej
Co drugi wypadek komunikacyjny spowodowany za granicą przez naszego rodaka miał miejsce na terenie Niemiec. W Wielkiej Brytanii Polacy przyczynili się w ubiegłym roku do 5 tys. wypadków. 4,7 tys....
czytaj wiecej
Kolizje na ogół pociągają za sobą wypłatę mniejszych odszkodowań niż wypadki. - Tym niemniej można przypuszczać, że ubiegłoroczny wzrost liczby stłuczek miał pewien wpływ na wyniki finansowe...
czytaj wiecej
Z tego powodu znaczna większość (73 proc. ankietowanych) odpowiedziała, że nie jest zainteresowana odpowiednim zabezpieczeniem finansowym na wypadek wystąpienia sytuacji, której się obawia. Z drugiej...
czytaj wiecej
– Powraca więc pytanie, czy stać nas, jako społeczeństwo, na płacenie bardzo wysokich zadośćuczynień – takiej niezdefiniowanej grupie osób bliskich – za śmierć poniesioną w odległej...
czytaj wiecej
W wyniku wypadków drogowych w 2016 r. śmierć poniosło 3 017 osób. W porównaniu z rokiem 2015, kiedy zginęło 2 938 osób, nastąpił wzrost o 79 osób. W wypadkach rannych zostało 40 672...
czytaj wiecej
Z danych KRBRD wynika, że w 2015 r. koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 48,2 mld zł, w tym koszty wypadków drogowych wyniosły 33,6 mld zł, a koszty kolizji...
czytaj wiecej
- Sprawcami większości wypadków drogowych są kierujący pojazdami. W tej grupie kierowcy powyżej 60 roku życia powodują coraz większą liczbę wypadków - od 12 proc. w 2013 r. do 14,3 proc. w 2015 roku...
czytaj wiecej
Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z...
czytaj wiecej
W raporcie podano, iż najbardziej kolizyjnym miastem jest Łódź, gdzie odnotowano aż 1715 stłuczek. O kolizję nietrudno też w Krakowie, gdzie doszło do 1138 zderzeń komunikacyjnych oraz w Warszawie,...
czytaj wiecej