Artykuły

W I kwartale 2021 Grupa PZU wypracowała wynik finansowy netto na poziomie 897 mln zł (7 razy więcej niż w I kw. 2020 r.). Kwota ta stanowi prawie połowę (47 proc.) zysku wypracowanego przez spółkę w...
czytaj wiecej
- „MetLife na Życie” to jeden z naszych produktów flagowych. Jest doceniany przez klientów za możliwość kompleksowej ochrony życia i dostosowania dodatkowej ochrony wypadkowo-zdrowotnej do...
czytaj wiecej
– Wierzymy, że mojeID idealnie wpasuje się w oczekiwania naszych klientów i użytkowników cyfrowego ekosystemu MojeAviva. To już kolejne cyfrowe rozwiązanie na przestrzeni ostatnich miesięcy, które...
czytaj wiecej
Po pierwsze, w piśmie do resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej, PIU zwraca uwagę na brak precyzyjnego wskazania w ustawie, w jakiej formie zakłady ubezpieczeń będą mogły oferować OIPE. W...
czytaj wiecej
– Chcemy być partnerem na całe życie dla swoich klientów, dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, żeby wesprzeć ich szczególnie w trudnych momentach, jak walka z poważną...
czytaj wiecej
Od 1 grudnia 2020 r. oferta indywidualnych ubezpieczeń na życie w PZU ma nowe rozwiązanie - w ramach jednej polisy można kompleksowo ubezpieczyć całą rodzinę, a ochrona obejmuje cały świat....
czytaj wiecej
- Oferowane za pośrednictwem naszego banku produkty emerytalne zbudowane są w taki sposób, aby skutecznie i bezpiecznie pomnażać środki gromadzone przez klientów na każdym etapie ich życia. Im...
czytaj wiecej
Jak wskazują specjaliści, zainteresowanie produktami życiowymi wzrosło w ostatnim okresie. Klienci są zainteresowani m.in. ochroną w razie zachorowania na COVID-19. W związku z wzrostem popytu,...
czytaj wiecej
Od początku pandemii działania Nationale-Nederlanden stawia na digitalizację procesów. Teraz doszło do znacznego uproszczenie i zapewnienia bezpieczeństwa przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na...
czytaj wiecej
Przeniesienie portfela stało się możliwe po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych i antymonopolowych oraz przeprowadzeniu procesu prawnego przed Sądem Najwyższym Gibraltaru. Umowa...
czytaj wiecej
Produkt zapewnia ochronę na wypadek powikłań i konsekwencji leczonej już cukrzycy oraz wsparcie w profilaktyce, leczeniu i kontrolowaniu rozwoju choroby. Nowa oferta obejmuje dwa warianty. Pierwszy...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2019 r. (sygn. akt V ACa 451/18) orzekł o nieważności umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Skargę kasacyjną od tego wyroku...
czytaj wiecej
Do wyboru są 3 warianty ochrony. Różnią się sumami ubezpieczenia oraz wysokością składki (60, 70 lub 80 zł miesięcznie). W każdym wariancie jest uwzględnione dodatkowe świadczenie w razie śmierci...
czytaj wiecej
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu grup zawodowych, a także pracodawców chcących zwiększyć poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników na czas epidemii – mówi Hubert Szczepanik, dyrektor działu...
czytaj wiecej
Wśród tych cech Komisja wymienia: brak realnych korzyści dla inwestorów (tu: ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia) z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia na życie z UFK, zwrotu kwoty 6,5 tys. zł pobranej przez spółkę w formie opłaty likwidacyjnej...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 15 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń wykonujący dystrybucję ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I...
czytaj wiecej
W kwietniu tego roku Kancelaria RP poinformowała o rozpoczęciu prac nad wnioskiem, jaki wpłynął od Rzecznika Finansowego. Dwa lata temu wystąpił on o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dot. problemu...
czytaj wiecej
- Obecnie analizujemy pojawiające się orzeczenia idące w kierunku nieważności pod kątem ewentualnej rozbieżności. W przypadku tego typu umów to o tyle trudne zadanie, że trzeba zidentyfikować...
czytaj wiecej
Podczas 45. posiedzenia KNF przyjęła założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami...
czytaj wiecej
- Stale poszerzamy grono naszych partnerów na rynku bancassurance. Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z Bankiem Pocztowym, który umożliwia nam dotarcie z ofertą ubezpieczeń na życie do...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt II Ca 1300/18) skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: "Czy świadczenie wykupu, wypłacone przez...
czytaj wiecej
- Ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan z wysoką sumą ubezpieczenia to atrakcyjne rozwiązanie odpowiadające na potrzeby naszych klientów, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań. Wskazały one,...
czytaj wiecej
Unum Insight przebadała scenariusze radzenia sobie na wypadek niespodziewanych zdarzeń wśród Polaków i Amerykanów. Okazuje się, że co czwarty mieszkaniec Polski zwróci się z roszczeniem do...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 13 marca 2019 r. (sygn. akt II Ca 613/18) skierował do SN następujące pytanie prawne: „Czy świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela konsumentowi na...
czytaj wiecej
W  ubiegłym roku RF otrzymał 4.014 wniosków o podjęcie postępowania ADR. 2.144 spraw (53%) dotyczyło sektora ubezpieczeń, wobec 1.870 wniosków (47%) w sprawie sporu klienta z instytucją bankową....
czytaj wiecej
UNIQA w ostatnim czasie odświeżyła swój najpopularniejszy produkt życiowy „Pakiet Bezpieczeństwa”. Wprowadzone zmiany obejmują: dodanie nowych wariantów VIP z wysokimi sumami ubezpieczenia – do 200...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wnioskodawczyni zawarła umowę kredytu na zakup mieszkania przeznaczonego na wynajem. Kredytodawca wymagał od kobiety zawarcia umowy ubezpieczenia na życie jako jednego z...
czytaj wiecej
W odniesieniu do wykonywania umów ubezpieczenia, zawartych w Polsce przed dniem wejścia w życie ustawy przez zakład ubezpieczeń z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, stosuje się odpowiednio...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel odnotował szczególne wzrosty w segmencie klientów korporacyjnych (UNIQA dla Biznesu) i klientów z sektora mieszkalnictwa (UNIQA dla Mieszkalnictwa), gdzie zebrano 795 mln zł składki. W...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach: na 10, 15 lub 20 lat. Produkty sprzedawane są w oddziałach banku. Ubezpieczenie mogą nabyć osoby w wieku 18-55 lat, przy czym dla klientów powyżej 45. r.ż....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie przedsiębiorca skierował do oddziału ZUS w Lublinie wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i...
czytaj wiecej
Spółka majątkowa UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku odnotowało zwiększoną sprzedaż w ubezpieczeniach komunikacyjnych (wzrost przypisu o 6,9%) oraz pozostałych...
czytaj wiecej
– Rynek ubezpieczeń w Polsce jest stosunkowo młodym rynkiem, bo niespełna 30-letnim. Przez ten czas kształtowaliśmy produkty i świadomość ubezpieczeniową Polaków, ale ciągle sporo...
czytaj wiecej
Laureatką konkursu została Karolina Marczak, studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zwyciężczyni przygotowała pracę licencjacką pt. „Determinanty popytu na ubezpieczenia na życie”. Drugie...
czytaj wiecej
– EkoZysk to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście...
czytaj wiecej
Skutki takiej interpretacji przepisu art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zostały omówione na portalu prawo.pl. Eksperci wskazywali, że w ten sposób może dojść do...
czytaj wiecej
Grupa Unum sfinalizowała transakcję zakupu Pramerica Życie TUiR SA oferującej na polskim rynku ubezpieczenia na życie. Transakcja ta stanowi element długofalowej strategii rozwoju Unum, która zakłada...
czytaj wiecej
Strategia inwestycyjna Future Capital Plus polega na lokowaniu minimum 90% aktywów funduszu UFK w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty w postaci Funduszu Akumulacji...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia  na życie oparte o rozwiązania telematyczne zbierają dane klientów, obejmujące ich styl życia, tj. aktywność fizyczną i nawyki żywieniowe. Dane są gromadzone z opasek fitness,...
czytaj wiecej
W artykule opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że PPK oprócz swego głównego celu, jakim jest zwiększenie poziomu oszczędności...
czytaj wiecej
Puls Biznesu dowiedział się, że do współpracy z bankiem przystąpiły cztery towarzystwa ubezpieczeń: InterRisk, Benefia, Link4 i Generali. Jesienią swoje produkty ma oferować także Axa. Porównywarka w...
czytaj wiecej
Prezes PIU udzielił wywiadu miesięcznikowi AleBANK. Rozmowa dotyczyła rządowego projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z najnowszą wersją projektu towarzystwa ubezpieczeń na...
czytaj wiecej
W związku z pojawiającymi się problemami resort finansów aktualnie prowadzi prace nad rozszerzeniem środków nadzorczych KNF nad tego typu działalnością. Czytaj więcej: MF prowadzi prace koncepcyjne...
czytaj wiecej
Provident specjalizuje się w sprzedaży pożyczek. Sieć agentów spółki liczy sobie 5 tys. osób, działających w różnych rejonach Polska. Jak informuje Puls Biznesu, aż 80% z nich jest obecnie szkolonych...
czytaj wiecej
Jak pisze Rzeczpospolita, spadki w produktach gr. 3 są związane przede wszystkim z mniejszą liczbą aktywnych umów ubezpieczeń na życie z UFK. Jak wyjaśniają, specjaliści wiele tych umów wygasło w...
czytaj wiecej
W lutym 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne dot. terminu przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranej przez zakład ubezpieczeń części świadczenia...
czytaj wiecej
Ewidencja PPK Jak zakłada nowa wersja projektu ustawy, w ewidencji będą mogły być umieszczone zakłady ubezpieczeń na życie spełniające następujące warunki:   co najmniej 3-letnie...
czytaj wiecej
- Plan na pewną przyszłość to drugie po Planie pewnej ochrony ubezpieczenie na życie i dożycie, które w tym roku wdrożyliśmy na rynek multiagencji. Z początkiem roku do sprzedaży u naszych partnerów...
czytaj wiecej
Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK Zgodnie z projektem z dnia 24 maja 2018 r., umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zawarte z ZU, dodatkowo będą zawierały też: wysokość sumy ubezpieczenia;...
czytaj wiecej
Panel został poprowadzony przez Grzegorza Nawackiego, redaktora naczelnego portalu pb.pl. Do udziału w debacie zostali zaproszeni: Paweł Bednarek – wiceprezes zarządu Grupy Warta, dr Marcin...
czytaj wiecej
Jak wynika z informacji przekazanych przez ministra Andrzeja Dera, zgodnie z projektowanymi przepisami, powstanie specjalna instytucja, która będzie posiadała dane o umowach ubezpieczeń na życie i...
czytaj wiecej
Produkt Bezpieczna Przyszłość dedykowany jest pracodawcom, którzy chcą zapewnić ochronę życia swoim pracownikom bez względu na formę ich zatrudnienia lub podjętej współpracy. Do ubezpieczenia mogą...
czytaj wiecej
Aktywa funduszy UFK, dostępnych w ramach Capital Plus, stanowią fundusze inwestycyjne zamknięte z oferty dwóch różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych – Trigon TFI oraz Noble Funds TFI. Środki...
czytaj wiecej
Nowy produkt do sprzedaży direct - PZU Ja Plus jest dostępny w dwóch wersjach zróżnicowanych pod względem wysokości sumy ubezpieczenia. Pierwszy wariant gwarantuje jedynie ochronę życia...
czytaj wiecej
– To ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym, które wymaga od zawierającego umowę stabilnej sytuacji finansowej i wiedzy w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla tego typu...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczenia Nest Solidnych Inwestycji minimalna kwota składki to 5 000 zł. W ramach umowy ubezpieczenia klient zyskuje ochronę życia i możliwość inwestowania środków w fundusze...
czytaj wiecej
Duże zmiany miedzy można zaobserwować, porównując dane z 2017 r. i 2014 r., w przypadku struktury składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko...
czytaj wiecej
Jego zdaniem, w najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu rynku ubezpieczeń zdrowotnych, ze względu na wyższą świadomość prozdrowotną Polaków, oraz majątku małych i średnich przedsiębiorstw....
czytaj wiecej
Po zalogowaniu się klientowi będzie towarzyszyć wirtualny asystent. Dostępny jest także samouczek, dzięki któremu użytkownik może łatwo sprawdzić, w jaki sposób wykonać daną operację czy też jak...
czytaj wiecej
Phinance stanowi jeden z największych niezależnych pośredników finansowych w Polsce. Działa na rynku od 2002 roku. Współpracuje z 45 wiodącymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym...
czytaj wiecej
– Świat zmienia się w szybkim tempie. Firmy chcą globalnych rozwiązań, a konsumenci chcą przyjaznych marek, które są atrakcyjne pod względem cyfrowym. Z tych powodów tworzymy bardziej...
czytaj wiecej
Merkur powstał w 2003 r. Jego oferta produktowa obejmuje głównie ubezpieczenia na życie sprzedawane za pośrednictwem instytucji finansowych, takich jak banki i brokerzy ubezpieczeniowi. W 2016...
czytaj wiecej
– Naszym obecnym celem jest pozyskanie do współpracy nowych partnerów o ugruntowanej pozycji i nieposzlakowanej opinii na rynku. Ze swojej strony oferujemy agentom bardzo dobry serwis posprzedażowy i...
czytaj wiecej
Podczas spotkania przedstawiono wyniki analiz przypadków, gdy ubezpieczyciel odmówił udzielenia informacji osobom uposażonym, które nie znają szczegółów dotyczących ubezpieczenia na życie ich...
czytaj wiecej
– Maksymalnie zakres ubezpieczenia może obejmować 10 ryzyk. Dzięki takiej konstrukcji Dziesiątka oferuje wszechstronną, ale dostosowaną do indywidualnych potrzeb ochronę w ramach jednej polisy. To...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie składa się z dwóch pakietów do wyboru przez klienta. Zawierają one kompleksowy zakres ochrony, w tym ubezpieczenie na życie, na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, utraty...
czytaj wiecej
Dodał, że klienci są przede wszystkich zainteresowani ochroną związaną z ich zdrowiem. Chcą zabezpieczyć się na wypadek hospitalizacji, poważnej choroby, niezdolności do pracy lub objąć ochroną...
czytaj wiecej
Jak wyjaśniał mec. Daszewski, problem uśpionych polis pojawia się też u skłóconych rodzin. - Np. zmarły uposażył nieślubne dziecko, albo drugą żonę, a dokumenty związane z tym ubezpieczeniem, są w...
czytaj wiecej
- Nasz produkt to idealne rozwiązanie dla młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie – kupujących mieszkanie czy dom oraz zakładających swoje rodziny. Gwarancja Ochrona Optima idealnie nadaje...
czytaj wiecej
Propozycją RF jest stworzenie uproszczonego rejestru umów ubezpieczenia. Taki rejestr mógłby funkcjonować np. w oparciu bazę danych ubezpieczeniowych budowaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz...
czytaj wiecej
Wyrok w sprawie przeciwko Generali to pierwsze orzeczenie w sporach zbiorowych dotyczących produktów ubezpieczenia na życie z UFK. Jak informuje Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy”, na orzeczenie...
czytaj wiecej
Jak podkreślił przedstawiciel RF, w pierwszym roku od uruchomienia postępowań polubownych, aż 67% zakończonych tych postępowań, dotyczących UFK, zakończyło się ugodą. Dla porównania dla wszystkich...
czytaj wiecej
Z tego powodu, Aviva planuje wprowadzić produkt dedykowany singlom, który zapewn, po osiągnięciu starości, opiekę pielęgniarki lub miejsce w domu spokojnej starości. Na polskim rynku będzie to...
czytaj wiecej
- W okresie pilotażu chcemy sprawdzić gotowość klientów do zakupu takiego ubezpieczenia, ich oczekiwania co do konstrukcji produktu, ścieżki zakupu oraz sposobu płatności. Jako pierwsi w Polsce...
czytaj wiecej
Jak wynika z informacji MetLife, nowa strategia ma skupiać się na dostarczaniu klientowi i jego bliskim ochrony ubezpieczeniowej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Zakład ubezpieczeń chce...
czytaj wiecej
Nowy produkt skierowany jest przede wszystkim do osób będących „głową rodziny”, zapewniających najbliższym stabilność finansową, kredytobiorców spłacających wieloletnie kredyty hipoteczne, a także...
czytaj wiecej
Nagrodzony produkt jest zabezpieczeniem kredytobiorcy na wypadek niepożądanych zdarzeń takich jak ciężka choroba, wypadek, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby. Produkt ten może służyć zabezpieczeniu...
czytaj wiecej
Te działania stanowią część strategii ubezpieczyciela mającej na celu podwojenie udziałów rynkowych, głównie poprzez zacieśnienie współpracy z bankami. — Naszym celem jest podwojenie udziałów...
czytaj wiecej
Na razie portal sprzedażowy RIFE i system centralny TIA usprawniają jedynie sprzedaż ubezpieczeń na życie. W niedalekiej przyszłości mają także obsługiwać segment ubezpieczeń majątkowych. System...
czytaj wiecej
NOVIS oferuje swoim klientom inwestowanie w siedmiu Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych. Należą do nich zarówno programy z gwarancją zgromadzonego kapitału, jak i uwzględniające ryzyko...
czytaj wiecej
Przemysław Gawlak ma ponad 22-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Przez ponad 13 lat związany był z Allianz Group. Posiada on bogate doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży...
czytaj wiecej
— W wyniku analiz doszliśmy do wniosku, że dywersyfikacja naszego biznesu, którą do tej pory się szczyciliśmy, nie jest tak efektywna ekonomicznie jak skupienie się na kilku wybranych obszarach —...
czytaj wiecej
Jak podało Vienna Life, oferta ubezpieczyciela zostaje wzbogacona o następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: VL BPH Parasol FIO BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców. Jest to...
czytaj wiecej
W rozmowie z IAR Piotr Sułek wyjaśnił, że chodzi o środki odkładane przez klientów w ramach składek na ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jak ujął to przedstawiciel...
czytaj wiecej
Na koniec 2016 r. zakład ubezpieczeń obsługiwał 25 tys. klientów, z czego w okresie od maja 2016 r. do stycznia 2017 r. ubezpieczonych zostało 9 tys. nowych klientów. - Ambicje są takie, by ten...
czytaj wiecej
Pierwszą z uwag jest potrzeba ujednolicenia obowiązków wszystkich podmiotów dystrybuujących ubezpieczenia. NBP poddaje krytyce art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,...
czytaj wiecej
- Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych to dla nas ogromny sukces. Fakt, że dotarliśmy ze swoją ofertą do tak dużej organizacji świadczy o tym, że przygotowywane przez nas produkty są...
czytaj wiecej
Krytyce poddano natomiast m.in. zastosowanie specjalnych warunków rezygnacji z polis w przypadku osób, które zawarły umowę w wieku powyżej 61 lat. Zawarte porozumienia przewidują dla seniorów...
czytaj wiecej
- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a...
czytaj wiecej
W sytuacji, gdy pracodawca nie gwarantuje pracowniczego programu ubezpieczeń, wówczas wiele osób szuka dla siebie indywidualnej ochrony, której koszty są znacznie wyższe niż w przypadku polis...
czytaj wiecej
– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z bankiem, który cieszy się uznaniem w oczach klientów i należy do czołowej europejskiej grupy bankowej Société Générale – mówi Andrzej Oślizło,...
czytaj wiecej
Ponadto, jak wskazano, wiele zależy od aktualnego stanu zdrowia ubezpieczonego. Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe lub genetyczne, powinny być przygotowane na znaczne podniesienie składki....
czytaj wiecej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskutek propozycji Polskiej Izby Ubezpieczeń prowadzi rozmowy z zakładami ubezpieczeń w celu poszerzenia porozumień w sprawie zniesienie opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń w sierpniu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z propozycją ostatecznego rozwiązania tzw. problemu polisolokat. Podkreślała wówczas, że zakłady...
czytaj wiecej
Jednym ze sposobów na aktualizację ubezpieczenia jest moment odnawiania umowy ubezpieczenia. Jak wskazano w komentarzu, warto wtedy zweryfikować aktualność ubezpieczenia ze względu na sumę...
czytaj wiecej
Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy money.pl wynika, że oszuści, udający pracowników kancelarii odszkodowawczych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub zakładów ubezpieczeń, dzwonią do...
czytaj wiecej
Warta w zakresie bancassurance swoim partnerom oferuje elastyczne produkty dostosowane do zróżnicowanych kanałów dystrybucji np.: okienko bankowe, direct, sprzedaż przez Internet. W zależności od...
czytaj wiecej
Wojciech Sass powiedział także, że NN chce wejść na rynek ubezpieczeń majątkowych. W tej sprawie został już złożony wniosek o wydanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jak przyznał CEO...
czytaj wiecej
Zazwyczaj dotyczy to umów ubezpieczenia na życie zawieranych podczas przystępowania do umowy kredytowej kilka lat temu, gdy w Polsce miał miejsce istny boom na kredyty hipoteczne. Wówczas banki...
czytaj wiecej
Wyrok ten otworzył posiadaczom ubezpieczenia PARETO II kierowanie do ubezpieczyciela żądań zwrotu całości wpłaconych środków bez względu na aktualny stan ich rachunków. W uzasadnieniu wyroku z dnia...
czytaj wiecej
Z informacji PB wynika, że pracują nad rozwiązaniem, które raz na zawsze pozwoli zamknąć problem „uefek”. Narzędziem będą porozumienia zawarte w ubiegłym roku przez 18 ubezpieczycieli życiowych z...
czytaj wiecej
Paweł Sułek, członek stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” informuje, że do tej pory prawnicy odebrali „kilkaset maili i telefonów od osób, które czują się poszkodowane”, a już kolejni klienci...
czytaj wiecej
Ekspert przypomina, że z tego typu produktami wiążą się opłaty. „Standardowo występują trzy główne opłaty pobierane ze środków pomnażanych przez inwestora: koszty administracyjne (około 10 zł...
czytaj wiecej
Osobną kwestią jest wyliczanie wartości wykupu, czyli świadczenia, jakie będzie wypłacone klientowi w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia. Wartość ta jest wyliczana jako odpowiedni procent wartości...
czytaj wiecej
Zmieniające się ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie OC, bezsprzecznie wskazują na koniec wojny cenowej, która była główną przyczyną zapaści tej część rynku. Również sygnały wysyłane przez...
czytaj wiecej
W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, ustawodawca posłużył się pojęciem „rekomendacja” zamiast „informacja”. Wydaje się, że...
czytaj wiecej
Wydaje się, że w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia należy rozważyć dwie sytuacje. Pierwszą, gdy OWU (SWU), na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta, przewidywały tzw. mechanizm...
czytaj wiecej
Tutaj ponownie – warto zapytać, czemu mają służyć wskazane wyżej wymogi? Przecież normalną i naturalną rzeczą jest, że w procesie sprzedaży dostawca produktu (nie ważne, czy będzie to pralka,...
czytaj wiecej
Pomijając szereg wątpliwości, jakie rodzi ten punkt, począwszy od tego, czy oferta do takich klientów w ogóle nie może być adresowana (co byłoby o tyle dziwne, że dopiera ankieta wykaże z jaką osobą...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się zapłaty 150 tys. zł tytułem przewidzianego w umowie ubezpieczenia na życie świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. W styczniu 2016 r. jej...
czytaj wiecej
Pozwane towarzystwo ubezpieczeń na życie wniosło do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r (sygn. akt V ACa 451/18). SA uznał, że sporna umowa...
czytaj wiecej
Wniosek o podjęcie uchwały w tym zakresie do SN złożył Sąd Okręgowy w Krakowie. SO skierował następujące zapytanie prawne: „​Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował do SN następujące zapytanie prawne: "Czy w sytuacji, w której sąd obniża kwotę dochodzonego przez powoda zadośćuczynienia, uznając, że poszkodowany przyczynił się...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta wskutek zapytania prawnego wniesionego do SN w dniu 13 lipca br., o następującej treści: „Czy do roszczenia o wypłatę części wartości wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela...
czytaj wiecej
SN wypowiedział się w kwestii terminu przedawnienia roszczeń dot. wartości wykupu. SN uznał, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowy-inwestycyjny. W związku z...
czytaj wiecej
TSUE rozpoznawał dwie sprawie dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK. Pytania prejudycjalne skierował do TSUE szwedzki sąd najwyższy. W pierwszej z...
czytaj wiecej
W pierwszej z rozpoznawanych spraw powód stracił kwotę zainwestowaną w produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny. Z tego tytułu skierował powództwo przeciwko pośrednikowi ubezpieczonemu, u którego...
czytaj wiecej
Zagadnienia prawne Uchwała SN została podjęta w odpowiedzi na wniosek skierowany do SN przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Skierował on do SN następujące zagadnienia prawne: 1. Czy skuteczne jest...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła uposażona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Powódka domagała się zapłaty odszkodowania z powodu śmierci...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy odpowie na następujące pytanie: „Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie abuzywnych postanowień umowy ubezpieczenia na...
czytaj wiecej
W 2014 r. Prezes UOKiK wydał decyzję (nr RKT-30/2014), w której uznał praktyki Idea Bank SA. za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem Urzędu, bank podczas prezentacji produktów grupowego...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie. Sąd nie dopatrzył się po stronie powoda błędu skutkującego prawem do uchylenia się od skutków oświadczenia woli. SO podniósł, że...
czytaj wiecej
Powód zawarł z pozwanym zakładem ubezpieczeń ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Po pięciu latach powód zdecydował się na rozwiązanie umowy. Wśród przyczyn rezygnacji...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy oddalił powództwo na podstawie zebranych dowodów z dokumentów i opinii biegłej z zakresu onkologii. Sąd ustalił, iż mężczyzna, działając w imieniu własnym, podpisał deklarację...
czytaj wiecej
Powódka wskazała, iż mąż przeszedł stosowne badania lekarskie i decyzją lekarza medycyny pracy z dnia 30.06.2011 r. został dopuszczony do pracy na kolejne dwa lata. Badania diagnostyczne wykonane na...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, umowę ubezpieczenia osobowego z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa (art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego) ubezpieczony może wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminu...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wysokość stawek procentowych opłat likwidacyjnych nie znajdują żadnego uzasadnienia w ponoszonych przez pozwanego kosztach, ani nie pozostaje w związku z jego...
czytaj wiecej
Ponadto, Sąd wskazał na uchybienia zawarte w umowie ubezpieczenia między towarzystwem ubezpieczeń a bankiem, które nie wskazywała na rolę banku jako pośrednika ubezpieczeniowego. W praktyce, bank de...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W dniu 13 listopada 2020 r. KNF podjęła decyzję o naruszeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Naruszeniu polegało na:...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK nałożył na Open Life karę ponad 20 mln zł. Sankcja została nałożona w wyniku postępowania wszczętego przez Urząd po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Po przeanalizowaniu umów...
czytaj wiecej
Komisja na posiedzeniu jednogłośnie zezwoliła na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup 1, 3, 5 działu I ubezpieczeń przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie....
czytaj wiecej
Po pierwsze, KNF zaakceptowała założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi....
czytaj wiecej
W zakresie ubezpieczeń działu I odnotowano wzrost przypisu składki brutto. Na koniec marca 2019 r. wyniósł on 5.234 mln zł, tj. o 439 mln zł (7,7 proc.) mniej niż przed rokiem. Największy spadek...
czytaj wiecej
W 2014 r. UOKiK wydał decyzję nr RKT-30/2014 nakładająca na Idea Bank S.A. karę w wysokości ponad 4 mln zł. Urząd uznał, że podmiot wprowadzał konsumentów w błąd przy informowaniu o możliwości...
czytaj wiecej
Z komunikatu wynika, że w ostatnich latach UOKiK wydał 23 decyzje w tego typu sprawach. Łączna wartość kar nałożonych na zakłady ubezpieczeń na życie wyniosła 57 mln zł. W 5 postępowaniach wydano...
czytaj wiecej
O nierzetelnych praktykach ubezpieczyciela poinformował Rzecznik Finansowych, do którego spływały skargi konsumentów, którzy posiadali w PZU Życie ubezpieczenie na życie w formie umowy indywidualnej...
czytaj wiecej
W dniu 16 października 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie) odbędzie się seminarium dedykowane przedstawicielom zakładów ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń na życie na koniec czerwca br. wypracowały wynik finansowy na poziomie 1.286 mln zł, co oznacza spadek o blisko 14 mln zł z porównaniu do danych za I poł. 2017 r. Jest to...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – ubezpieczony, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK, dokonał rozwiązania umowy przed zakończeniem okresu jej obowiązywania. W związku z tym zakład...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym stanowiły po I kw. 2017 r. największą cześć (47,27%) portfela spółek życiowych zakładów ubezpieczeń. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie...
czytaj wiecej
Na dzień 31 grudnia 2016 r. PPE prowadziło 1.106 pracodawców. Najwięcej pochodziło z woj. mazowieckiego (210 przedsiębiorców). Poza tym najwięcej PPE było prowadzonych w woj. śląskim (164 programy),...
czytaj wiecej
W wydanym istotnym poglądzie Prezes Urzędu podkreślił, że rozliczenie przez zakład ubezpieczeń umowy na podstawie zasad wynikających z decyzji nie wyłącza abuzywnego charakteru postanowień, ani też...
czytaj wiecej
UOKiK podzielił stanowisko konsumentów. Zdaniem Urzędu zakwestionowane klauzule: pozwalają przedsiębiorcy jednostronnie ustalać wysokość zatrzymanej kwoty w związku z rozwiązaniem umowy, obciążają...
czytaj wiecej
Jako nieprawdziwe, Komisja wskazała również twierdzenie, że przedstawiciel KNF występował „na korzyść sprzedawcy polis” - zakładając, że Autorka miała na myśli pozwany zakład ubezpieczeń. „Pogląd...
czytaj wiecej
Szacuje się, że te porozumienia będą dotyczyć ok. 1,4 mln umów ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym. Marek Niechciał pomysł rozszerzenia porozumień w sprawie obniżki opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Na koniec I półrocza 2016 r. składka przypisana brutto w dziale ubezpieczeń działu I wyniosła 11,92 mld zł. W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku, odnotowano spadek składki o 17,38%....
czytaj wiecej
Po pierwsze, Andrzej Jakubiak wskazuje, że nadzór sprawowany przez KNF ma charakter ostrożnościowy, a więc jego celem jest zapewnienie wypłacalności zakładów ubezpieczeń w przypadku wnoszenia...
czytaj wiecej
- Przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy etap, mogę pochwalić PIU i ubezpieczycieli, że sami przyszli do nas i zaproponowali zmiany. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że rozciągniemy te...
czytaj wiecej
„Musimy odnaleźć się w konkretnej, zastanej sytuacji. Posłużę się przykładem. Dachy na wsiach w dużej mierze pokryte są eternitem. Gdy dowiedziano się o szkodliwości tego materiału,...
czytaj wiecej
SO wskazał, że konsument nie musi objąć zakresem ubezpieczenia innych zdarzeń dodatkowych, gdyż są to odrębne produkty oferowane przez pozwanego. Konsument może zawrzeć umowę ubezpieczeniową...
czytaj wiecej
Kolejna, szczególnie ważna definicja odnosi się do produktu. Otóż, produkt, w rozumieniu Rekomendacji, „projektowany/tworzony lub oferowany przez Zakład produkt rozumiany jako typ umów ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Zakład ubezpieczeń nie może też rekomendować zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli byłoby to działaniem wyłącznie we własnym interesie zakładu ubezpieczeń lub podmiotu, z którym jest blisko powiązany,...
czytaj wiecej
O ile większość przestawionych pytań wydaje się dość oczywista, biorąc pod uwagę cel sporządzania takiej ankiety (pomijam, na ile klient może dysponować wszystkimi niezbędnymi informacjami w tym...
czytaj wiecej
Odnosząc się do celu umowy, Rekomendacja w pkt 6.1. wskazuje, że w zakresie pytania dotyczącego celu zawarcia lub przystąpienia do umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń powinien pozyskać...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Rozpatrywana sprawa dotyczyła kobiety, która nabyła prawo do ubezpieczenia na życie po zmarłym krewnym. Kobieta została wskazana jako jedna z uposażonych w umowie ubezpieczenia, która została zawarta...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Wartość przypisu składki z tytułu sprzedaży polis życiowych w bankach wyniosła po II kw. 2020 r. 1,7 mld zł, o 32% mniej niż przed rokiem. Mimo to, udział składki pozyskanej w kanale bancassurance w...
czytaj wiecej
Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły po III kw. 2019 r. 7 mld zł, o 6% więcej niż w zeszłym roku. Odszkodowania z AC były mniejsze, wyniosły...
czytaj wiecej
Najczęściej do wypadków dochodziło przez nieprawidłowe zachowanie pracownika, rzadziej było to związane z czynnikiem materialnym lub jego nieodpowiednim użytkowaniem. Na zagrożenie w pracy narażone...
czytaj wiecej
W szczytowym momencie dla rynku UFK, tj. w 2017 r., aktywa funduszy wynosiły ponad 59 mld zł. Na koniec czerwca 2019 r. ich wartość zmniejszyła się o blisko 10 mld zł. Jak wyjaśniają specjaliści z...
czytaj wiecej
W I kw. 2019 r. największy przypis składki odnotował PZU Życie S.A. Ubezpieczyciel zarobił ponad 2.072 mln zł – niewiele mniej niż przed rokiem. Drugą pozycję na rynku co do wysokości składki...
czytaj wiecej
Portal beinsured.pl zlecił wykonanie badania dotyczącego rynku bancassurance. Zapytaliśmy klientów banków o ich doświadczenia w zakupie produktów ubezpieczeniowych w kanale bancassurance. W...
czytaj wiecej
Z publikacji wynika, że w ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeń na życie zebrały 21,7 mld zł składki: ubezpieczenia na życie z UFK: 7,9 mld zł ubezpieczenia na życie: 7,6 mld zł ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W przypadku działu I wypłaty świadczeń stanowiły dla ZU koszt w wysokości 21,5 mld zł (wzrost o 5,6% r/r). Wynik techniczny wzrósł o 1,3%, do poziomu 3,1 mld zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Przypis składki brutto w Europie W broszurze zawarto porównanie rynków ubezpieczeń z państw UE ze względu na przypis składki brutto. Najwyżej w zestawieniu znajduje się rynek Wielkiej Brytanii, gdzie...
czytaj wiecej
Składka W 2017 r. zakłady ubezpieczeń zebrały 62,4 mld zł składki brutto. Jest to wynik 11,4% wyższy od odnotowanego w 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń na życie zgromadziły 24,6 mld zł (39% ogółem...
czytaj wiecej
Aż 56% badanych otwarcie przyznaje, że nie poradziłoby sobie finansowo w sytuacji ciężkiej choroby. W tej grupie tylko 19% badanych posiada polisę na życie z zabezpieczeniem na wypadek choroby. Z...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
Jak podaje UNIQA, na wzrost przypisu składki wpłynęła redukcja portfela komunikacyjnego, obejmująca nierentowne grupy ryzyk (głównie w ubezpieczeniach flotowych oraz części polis sprzedawanych za...
czytaj wiecej
Na drugim miejscu z wynikiem 13 punktów znalazło się ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa, oferowane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Ubezpieczeniem tym mogą być...
czytaj wiecej
Większość ubezpieczeń oferowanych przez zakłady ubezpieczeń nie zawierała gwarancji stopy zwrotu. W ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie zakłady oferowały udziały w zyskach. Przysługiwały one...
czytaj wiecej
„Polisa powinna zapewnić rodzinie środki na utrzymanie przez czas, który pozwoli na dostosowanie się do nowych okoliczności życiowych, a składka powinna zmieścić się naszym budżecie” – tłumaczy...
czytaj wiecej
Ponadto w marcu br. ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę o indywidualne ubezpieczenie na życie z UFK, z możliwością wyboru dwóch umów dodatkowych IKE oraz IKZE. - Po raz pierwszy produkty emerytalne...
czytaj wiecej
Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o...
czytaj wiecej
Składka zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł. Największy spadek składki przypisanej brutto spośród grup ubezpieczeń działu I odnotowano w ubezpieczeniach na życie z UFK - o 2,25 mld zł...
czytaj wiecej
Twórcy rankingu wyróżnili ten produkt za minimalny wiek ubezpieczonego wynoszący 13 lat – co nie jest regułą na rynku - oraz za uzależnienie wysokości składki od wieku ubezpieczonego. AXA w Planie...
czytaj wiecej
Porównując strukturę produktów sprzedawanych w kanale bancassurance, już od czterech lat obserwuje się spadek udziału produktów inwestycyjnych w przypisie składki na rzecz produktów powiązanych oraz...
czytaj wiecej
Jak podał ubezpieczyciel, na poprawę wyniku finansowego towarzystwa życiowego wpłynął wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną, ścisła kontrola poziomu kosztów oraz optymalizacja procesów...
czytaj wiecej
Spółki życiowe wchodzące w skład Grupy VIG Polska wypracowały 823 mln zł przypisu składki brutto (spadek o 3,1 proc.). Największy przypis składki odnotowały spółki: Skandia Życie, Compensa Życie,...
czytaj wiecej
W I półroczu 2016 r. najwyższy wynik odnotował fundusz PKO Akcji Rynku Złota (I) pro UFK ze stopą zwrotu 105,97 proc. Równie wysokie zyski odniósł drugi produkt PKO Życie TU, tj. PKO – PKO Akcji...
czytaj wiecej

ENG

The Polish life insurance market as of 2017 is still underdeveloped. Life insurance penetration in Poland is far below EU levels (1.93% compared to 5.7%). On the other hand the industry is almost...
czytaj wiecej