Artykuły

Produkt zapewnia ochronę na wypadek powikłań i konsekwencji leczonej już cukrzycy oraz wsparcie w profilaktyce, leczeniu i kontrolowaniu rozwoju choroby. Nowa oferta obejmuje dwa warianty. Pierwszy...
czytaj wiecej
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu grup zawodowych, a także pracodawców chcących zwiększyć poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników na czas epidemii – mówi Hubert Szczepanik, dyrektor działu...
czytaj wiecej
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dopasowujemy nasze produkty do ich potrzeb. Wiemy, że zarówno długość życia jak i jego jakość znacząco się zmieniły. Coraz więcej seniorów...
czytaj wiecej
Ukarane spółki nie zgadzały się ze stanowiskiem prezesa UOKiK i skierowały sprawę do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. SOKiK uchylił decyzję urzędu. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który...
czytaj wiecej
Wynik techniczny Open Life uplasował się na poziomie 12,7 mln zł, a wynik finansowy netto: 3,4 mln zł. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio 10,6 mln zł i 1,3 mln...
czytaj wiecej
– Celem ubezpieczenia grupowego jest zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Zdajemy sobie sprawę, że w takich sytuacjach potrzebna jest nie tylko pomoc...
czytaj wiecej
Produkt Bezpieczna Przyszłość dedykowany jest pracodawcom, którzy chcą zapewnić ochronę życia swoim pracownikom bez względu na formę ich zatrudnienia lub podjętej współpracy. Do ubezpieczenia mogą...
czytaj wiecej
Zajmuje się Pani finansami w spółce. Chciałabym zapytać o politykę lokacyjną Open Life. Jak zakład ubezpieczeń radzi sobie w tym obszarze? - Radzimy sobie całkiem nieźle. Niskie stopy procentowe...
czytaj wiecej
Zdaniem posłów, obowiązek ten stanowi finansowe obciążenie dla posiadaczy pojazdów. W przypadku spowodowania stłuczki lub zdarzenia, zniżki zostają anulowane także w produktach ochronnych na...
czytaj wiecej
Pracownicy objęci ochroną w ramach grupowego ubezpieczenia mogą rozszerzyć produkt o ubezpieczenie NNW swoich dzieci od momentu ich urodzenia do osiągnięcia pełnoletności. „Razem dla Siebie” daje...
czytaj wiecej
Osobom ubezpieczonym udostępniony zostanie portal diabetologiczny, zawierający wiele ważnych informacji, dotyczących m.in. choroby, profilaktyki czy zdrowego odżywiania. Ubezpieczeni będą mieli...
czytaj wiecej
— W wyniku analiz doszliśmy do wniosku, że dywersyfikacja naszego biznesu, którą do tej pory się szczyciliśmy, nie jest tak efektywna ekonomicznie jak skupienie się na kilku wybranych obszarach —...
czytaj wiecej
Dyskusja toczyła się również w związku z kolejną propozycją Komisji Nadzoru Finansowego: „Proponuje się dodać przepis dotyczący obowiązku przechowywania przez zakład ubezpieczeń dokumentacji...
czytaj wiecej
- Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych to dla nas ogromny sukces. Fakt, że dotarliśmy ze swoją ofertą do tak dużej organizacji świadczy o tym, że przygotowywane przez nas produkty są...
czytaj wiecej
W sytuacji, gdy pracodawca nie gwarantuje pracowniczego programu ubezpieczeń, wówczas wiele osób szuka dla siebie indywidualnej ochrony, której koszty są znacznie wyższe niż w przypadku polis...
czytaj wiecej
Wyrok ten otworzył posiadaczom ubezpieczenia PARETO II kierowanie do ubezpieczyciela żądań zwrotu całości wpłaconych środków bez względu na aktualny stan ich rachunków. W uzasadnieniu wyroku z dnia...
czytaj wiecej
Paweł Sułek, członek stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” informuje, że do tej pory prawnicy odebrali „kilkaset maili i telefonów od osób, które czują się poszkodowane”, a już kolejni klienci...
czytaj wiecej
Artykuł 19, stosowany do umów ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartych przed dniem 1.4.2016 r., stanowi, że zakład ubezpieczeń nie może powoływać się na postanowienia ograniczające lub wyłączające...
czytaj wiecej
Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy...
czytaj wiecej
W tym artykule chciałbym skupić się na jednym z aspektów nowej ustawy, a mianowicie na obligatoryjnej analizie potrzeb klienta w przypadku ubezpieczeń na życie powiązanych z ubezpieczeniowymi...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zakład ubezpieczeń na życie nadużywał swojej pozycji dominującej na polskim rynku pracowniczych ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła uposażona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Powódka domagała się zapłaty odszkodowania z powodu śmierci...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy oddalił powództwo na podstawie zebranych dowodów z dokumentów i opinii biegłej z zakresu onkologii. Sąd ustalił, iż mężczyzna, działając w imieniu własnym, podpisał deklarację...
czytaj wiecej
Powódka wskazała, iż mąż przeszedł stosowne badania lekarskie i decyzją lekarza medycyny pracy z dnia 30.06.2011 r. został dopuszczony do pracy na kolejne dwa lata. Badania diagnostyczne wykonane na...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy podkreślił, iż powód nie zawarł umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na mocy której fundusz inwestuje w imieniu klienta wpłacone kwoty i po pewnym...
czytaj wiecej
Z powodu objawów niewydolności serca mąż powódki był hospitalizowany jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Mężczyzna trafił do szpitala z powodu narastającej niewydolności...
czytaj wiecej
Klauzula ta znalazła się w warunkach ubezpieczenia wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a bankiem. W ocenie Sądu Okręgowego (z tą oceną zgodził się też...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Z publikacji wynika, że w ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeń na życie zebrały 21,7 mld zł składki: ubezpieczenia na życie z UFK: 7,9 mld zł ubezpieczenia na życie: 7,6 mld zł ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Dział I W zakresie ubezpieczeń na życie w dalszym ciągu utrzymuje się trend spadkowy, obejmuje on zarówno produkty ochronne jak i inwestycyjne. Na koniec września 2018 r. przypis składki w kanale BA...
czytaj wiecej
Przypis składki W 2017 r. zakłady ubezpieczeń działu II zebrały 37,8 mld zł składki, z czego ze sprzedaży produktów w kanale BA pochodziło 1,64 mld zł (4,3%). Oznacza to utrzymanie już 4 rok z rzędu...
czytaj wiecej
- Ostatni wzrost cen polis OC zwiększył zainteresowanie płatnościami w ratach, zatem coraz więcej osób może być narażonych na ryzyko jazdy nieubezpieczonym pojazdem – mówi Elżbieta...
czytaj wiecej
– Z naszego doświadczenia wynika, że coraz większe znaczenie, szczególnie dla osób pracujących na umowie o dzieło czy zlecenie, a tych przecież w grupie młodych osób nie brakuje, ma...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia grupowe kupowane są zazwyczaj przez pracodawców jako bonus pracowniczy. W ten sposób przynoszą korzyści dla pracowników, którzy mają ułatwiony dostęp do świadczeń medycznych, ale też...
czytaj wiecej
W badanym okresie liczba osób posiadających polisy osiągnęła 1,67 mln. Liczba ta zwiększyła się o 26 proc. r/r. Jak wskazuje PIU, najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami są polisy grupowe, zazwyczaj...
czytaj wiecej