Artykuły

8 lutego br. Zarząd KRIR skierował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym wnioskuje o zwiększenie puli dopłat z budżetu państwa do składek na ubezpieczenia rolnicze. Zdaniem...
czytaj wiecej
Dla nowych klientów Concordia otworzy sprzedaż na początku kwietnia. Ubezpieczenia od Concordii są dotowane z budżetu państwa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. W sezonie wiosennym Concordia...
czytaj wiecej
- Wraz z pozyskaną bazą i marką, możliwościami marketingowymi oraz technologiami, którymi dysponujemy, inwestycja w Punkta przyspieszy realizację strategii detalicznej BIK. Jej celem jest stworzenie...
czytaj wiecej
Rendin, bo o tej firmie mowa, zajmuje się ubezpieczaniem najmu średnio- i długoterminowego. Oferta spółki obejmuje takie ryzyka jak: niezapłacenia czynszu przez najemców, wyrządzenie szkód w...
czytaj wiecej
W maju 2020 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła informacja o naruszeniu ochrony danych osobowych, jakiego dokonał agent ubezpieczeniowy. Wysłał on pocztą elektroniczną polisę,...
czytaj wiecej
Przedmioty nabywane na zasadach leasingu bywają też często ubezpieczane przez firmy leasingowe, czy to poprzez oferowanie klientom wstąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, zawartej przez spółkę...
czytaj wiecej
Program „Moje auto” to oferta długoterminowego wynajmu pojazdów. Program zapewnia w ramach jednej opłaty dostęp do finansowania i pakietu usług dodatkowych, takich jak: ubezpieczenie AC, OC,...
czytaj wiecej
Ochrona można objąć dziecko do 20. r. ż. Świadczenie wypłacane jest w razie doznania uszczerbku zdrowia wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. Oprócz kwoty pieniężnej ubezpieczyciel zapewni dostęp do...
czytaj wiecej
‒ Decyzja Komisji Europejskiej daje szanse polskim przedsiębiorcom na dłuższe korzystanie z bardzo atrakcyjnego rozwiązania zabezpieczającego transakcje eksportowe na najważniejsze dla nas rynki....
czytaj wiecej
W przeciągu roku rynek ubezpieczeń zdrowotnych urósł o 43,5 mln zł (11 proc.), wypracowując na koniec czerwca 2019 r. przypis składki w wysokości 430 mln zł.  W przypadku PZU wzrost ten wyniósł...
czytaj wiecej
- Stale poszerzamy grono naszych partnerów na rynku bancassurance. Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z Bankiem Pocztowym, który umożliwia nam dotarcie z ofertą ubezpieczeń na życie do...
czytaj wiecej
Jak wskazano we wstępie do analizy, każdego roku do Biura RF trafia od 450 do nawet 550 wniosków o wszczęcie postępowania interwencyjnego lub próśb o poradę dotyczącą problemów z ubezpieczeniami...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia podróży Generali i Proama dokonało rozszerzenia ryzyk w ubezpieczeniach zagranicznych podróży o zaostrzenie chorób przewlekłych z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W...
czytaj wiecej
Jak wynika z planu pracy NIK na rok 2019, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbada w przyszłym roku model wspierania środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych. Pytanie definiujące główny...
czytaj wiecej
Pomimo uzyskania informacji przez red. PB, biura prasowe obu spółek nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi. „PKN Orlen szuka różnych możliwości, które mają potencjał biznesowy i przełożą się na...
czytaj wiecej
Jak wskazano w petycji, eliminacji wymaga możliwości wyznaczania wysokości składek poniżej poziomu szkodowości klienta. „Postulujemy, by Komisja Nadzoru Finansowego kontrolując rentowność...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia wzorca umownego, wskazał, że klauzula prolongacyjna jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym, a nawet regulowana przepisami ustawy...
czytaj wiecej
Dział I W I poł. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 32,12 mld zł i była wyższa o 0,55 mld zł niż rok temu. Dla działu I wyniosła 11,14 mld zł, co oznacza, że była niższa o 1,07...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). Podmiot otrzymał zgodę na...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Respondenci uważają, że największy wpływ na budowę zaufania do instytucji finansowych ma zapewnienie gwarancji środków w razie upadłości instytucji finansowej (34% wskazań) oraz przejrzystość i...
czytaj wiecej
Dla prawie wszystkich organizacji głównym źródłem finansowania są środki własne. Takiej odpowiedzi udzieliło 94% firm. Na drugiej pozycji znalazło się ubezpieczenie majątku (49% wskazań). Kolejne...
czytaj wiecej
Raport wynika ze wzrostu skarg konsumentów - Przystąpiliśmy do przygotowania Raportu, gdyż w 2017 r. zauważyliśmy rosnącą dynamikę napływu skarg, czy to zgłaszanych w ramach porad...
czytaj wiecej