Artykuły

W rozpoznawanej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka prowadząca działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z czym korzysta ze zwolnienia z...
czytaj wiecej
Marka Beesafe na polskim rynku jest obecna od kilku miesięcy. Start-up ciągle działa jako pilotaż, choć projekt jest permanentnie rozbudowywany o kolejny funkcje i udogodnienia. Ostatnio...
czytaj wiecej
W ubiegłym roku większość spraw zgłaszanych do Centrum Pomocy Europ Assistance Polska (61%) dotyczyło usług drogowych. Pomimo pandemii, tak jak w poprzednich latach, klienci Europ Assistance...
czytaj wiecej
NaviExpert pracuje nad kolejnym wdrożeniem telematyki. W 2017 r. spółka wraz z LINK4 uruchomiła usługę szacowania składki ubezpieczeniowej w oparciu o styl jazdy. Czytaj więcej:  LINK4...
czytaj wiecej
Wydanie nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 i 1493). Tym aktem prawnym nałożono na...
czytaj wiecej
Pakiet „Super Rolnik 2021” zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zakres ochrony można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek: dewastacji, dymu i sadzy,...
czytaj wiecej
– Dołączamy do systemu BLS, bo w ten sposób możemy pomóc jeszcze większej grupie naszych klientów. Mamy bardzo dobrze ułożony proces likwidacji szkody i chcemy, by w razie potrzeby także klienci z...
czytaj wiecej
Eksperci z Biura RF dokonali analizy warunków ubezpieczeń autocasco. Na ich podstawie ustalili, że ubezpieczyciele stosują niejednolite kryteria wyceny kosztów napraw uszkodzonych pojazdów. W...
czytaj wiecej
Jak podała Małopolska Izba Rolnicza, ubezpieczyciele stosują różne metody szacowania szkód. W praktyce rodzi to wiele konfliktów między zakładami ubezpieczeń a rolnikami. W opinii MIR, problem ten...
czytaj wiecej
W interpelacji zwrócono uwagę na dużą liczbę sporów sądowych dot. rozliczania kosztów naprawy pojazdów powypadkowych. Spory te powstają najczęściej z powództwa firm zajmujących się naprawą aut i są...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do szkody w pojeździe powoda, który skierował roszczenie przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, w którym ochronę OC ppm. posiadał sprawca szkody. Powód domagał się od...
czytaj wiecej
- Zdecydowałem się na takie wystąpienie, ponieważ spory te dotyczą często bardzo tragicznych wypadków, skutkujących śmiercią lub trwałym kalectwem. Dziś poszkodowani w takich wypadkach muszą...
czytaj wiecej
W najbliższy poniedziałek na rynku fit pojawi się nowa wersja aplikacji Podioom. Będzie ona rozszerzona o płatną wersję PRO, w ramach której użytkownik - trener osobisty – otrzyma ochronę OC,...
czytaj wiecej
W przygotowanym przez ministerstwo finansów projekcie wprowadzono następujące zmiany: aktualizacje zakresu tworzonych rezerw ubezpieczeniowych o roszczenia o wypłatę rent zgłoszonych do Funduszu oraz...
czytaj wiecej
Od września 2018 r. ubezpieczyciel prowadził testy nowego modelu likwidacji szkód, opracowanego przez platformę Carrot, w kilku powiatach województwa mazowieckiego. Rozwiązanie uzyskało aprobatę i...
czytaj wiecej
Jak wskazano we wstępie do analizy, każdego roku do Biura RF trafia od 450 do nawet 550 wniosków o wszczęcie postępowania interwencyjnego lub próśb o poradę dotyczącą problemów z ubezpieczeniami...
czytaj wiecej
Projekt stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny w zakresie przeciwdziałania zjawisku manipulowania...
czytaj wiecej
Po pierwsze, ubezpieczyciel rekomenduje zebranie danych. Są to m.in. informacje o uczestnikach zdarzenia i ich polisach, marki i modele pojazdów, zakres uszkodzeń czy lokalizacja i okoliczności...
czytaj wiecej
- Obserwujemy styl życia naszych klientów i szybko reagujemy na ich potrzeby, np. bycia ekologicznym i mobilnym. Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO)....
czytaj wiecej
Produkt dla ekocyklistów obejmuje ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem z urządzeń transportu osobistego, bądź tradycyjnych rowerów, deskorolek czy hulajnóg....
czytaj wiecej
– Pojawiają się nowe rodzaje ryzyka związane ze zmianami stylu życia ludzi, na przykład z ogromną popularnością urządzeń transportu osobistego, więc naturalnie na nie reagujemy doprecyzowując lub...
czytaj wiecej
– Drona posłać można wszędzie tam, gdzie możliwa jest obserwacja z powietrza. Wykorzystujemy je w sytuacjach, w których bezpośredni dostęp do miejsca wystąpienia szkody...
czytaj wiecej
Projekt nowelizacji obejmuje rozszerzenie katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu. W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego ale nie dłużej niż...
czytaj wiecej
Produkt zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez cały rok, bez konieczności zgłaszania wyjazdu. Obejmuje ona zagraniczne wyjazdy w celach prywatnych jak i służbowych, np. na kongresy, staże....
czytaj wiecej
Jak zbadała Aviva, większość polskich kierowców (ponad 70 proc.) nie kupuje ubezpieczeń autocasco. Argumentują to niską wartością pojazdu i wysokim kosztem polisy. Głównie na taki zakup decydują się...
czytaj wiecej
PZU chwali się, że zamknęło już ponad 80% spraw. Ubezpieczyciel podczas majowych podtopień uruchomił swoje mobilne biuro, a także postawił sobie nowe, wysokie standardy – wypłaty zaliczek...
czytaj wiecej
W ramach klauzuli dodatkowej Loss Assistance ubezpieczyciel pokryje koszty zabezpieczenia mienia przed ryzykiem wystąpienia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów. - Mówiąc obrazowo, w...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
- Pakiet ZIMA to nasza propozycja dla wszystkich wielbicieli sportów zimowych. Klienci, którzy zdecydują się na rozszerzenie standardowej polisy turystycznej, zyskają nie tylko poczucie...
czytaj wiecej
- Do tej pory nowe szkody kierowaliśmy do dedykowanych działów. Dzieliliśmy je ze względu na rodzaj ryzyka oraz klientów detalicznych i korporacyjnych. Dbając o najwyższy standard ochrony,...
czytaj wiecej
W petycji czytamy, że jest ona kierowana w imieniu przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej, a w szczególności warsztatów naprawczych, pomocy drogowej i wypożyczalni pojazdów, a także...
czytaj wiecej
Zdaniem  ekspertów z branży ubezpieczeniowej, maksymalne podwyżki wynoszą 10% i dotyczą spółek, które działają w branżach obarczonych ryzykiem lub mają odnotowaną już szkodę. W przypadku...
czytaj wiecej
Na polubowne rozwiązywanie sporów decydują się zarówno pozwane placówki medyczne jak i ich ubezpieczyciele. Również sądy coraz częściej sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny kierują do mediacji....
czytaj wiecej
Na koniec września 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły z tytułu szkód komunikacyjnych 6,6 mld zł, jest to o 4,2% więcej niż przed rokiem. Z kolei przypis składki wzrósł o 3,2%, przynosząc...
czytaj wiecej
- W przypadku kolizji, poszkodowany nie musi obawiać się braku przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach - mówi Dorota Pokusa-Guszczin z...
czytaj wiecej
Jak podkreślają autorzy publikacji, część podmiotów, w tym warszawskie metro, zachęca pasażerów do wspinania się po schodach ruchomych. Jest to szansa na rozładowanie tłoku po wyjściu podróżnych z...
czytaj wiecej
Jak wskazał, celem jego działalności w zakresie naruszania praw pacjentów jest ich całkowita eliminacja. - Naszym celem jest to, aby do tych naruszeń nie dochodziło. Dlatego chcemy się skoncentrować...
czytaj wiecej
- To przykład udanej współpracy instytucji branży ubezpieczeniowej z Policją. Dzięki nowej funkcjonalności osoby poszkodowane w wypadkach szybciej otrzymują odszkodowanie. Wypłata świadczenia...
czytaj wiecej
- W Generali poszliśmy na rękę właścicielom domów lub mieszkań oddanych pod wynajem. To z ich polisy mieszkaniowej z wykupioną opcją OC w życiu prywatnym pokryjemy szkody wyrządzone przez ich...
czytaj wiecej
Założycielem stowarzyszenia jest Lucjan Pilśniak, którego przedsiębiorstwo 8 lat temu zostało doszczętnie zniszczone w pożarze, a on sam wciąż domaga się od swego ubezpieczyciela wypłaty kwoty...
czytaj wiecej
Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC ciąży na właścicielu pojazdu. Jego spełnienie jest kontrolowane w rejestrze FIVA. Hiszpańskie polisy komunikacyjne obowiązują na terytorium krajów...
czytaj wiecej
Jak przekonuje ubezpieczyciel, likwidacja szkody nie musi być żmudnym i męczącym procesem. Dzięki aplikacji Pomoc Online klient uzyskuje dostęp do aktualnej informacji o likwidacji zgłoszonej szkody...
czytaj wiecej
sygn. akt III CZP 74/18: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy...
czytaj wiecej
– Mimo, że stłuczki i wypadki to bardzo powszechne zjawisko, to nie każdemu z nas się przytrafiają. Znacznie częściej dochodzi do uszkodzenia jak otarcia i zniszczenie detali naszego auta przez na...
czytaj wiecej
Specjalistom z kancelarii odszkodowawczej w pierwszej kolejności udało się uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy szkody kwotę odszkodowania dla poszkodowanej. Między stronami doszło do zawarcia ugody....
czytaj wiecej
Większość ekspertów w branży ubezpieczeniowej zgadza się z tym, że mniejsza wypadkowość na drogach (mówi się o spadku liczby wypadków w granicach od 30 aż do nawet 80 procent w ciągu najbliższych...
czytaj wiecej
W interpelacji nr 23990 skierowanej do prezesa Rady Ministrów posłanka Dorota Rutkowska zwróciła uwagę na trudności producentów rolniczych w związku ze zniszczeniami ich upraw spowodowanymi suszą....
czytaj wiecej
Najtańszy wariant kosztuje 49 zł. W zakres polisy wchodzi ubezpieczenie od następstw żywiołów takich jak pożar, huragan, grad, powódź, lawina i inne działania sił przyrody. Inny wariant ubezpieczenia...
czytaj wiecej
– Konsekwencje wypadku na przejeździe kolejowym, oprócz oczywistego zagrożenia utraty życia, mogą się wiązać m.in. z ogromnymi kosztami, których często kierowcy nie są świadomi, a które mogą...
czytaj wiecej
Klienci sopockiego zakładu ubezpieczeń będą mogli dokonać wyboru auta z szerokiej oferty samochodów nowych (Masterlease) i używanych (Master1.pl). Dla osób ze stwierdzoną szkodą całkowitą...
czytaj wiecej
Jak podaje ubezpieczyciel, susza występuje w różnych regionach Polski przeciętnie co trzy lata. W celu lepszego szacowania strat spowodowanych wystąpieniem tego ryzyka, Concordia będzie...
czytaj wiecej
Jak wskazała specjalistka z TU Europy, główne wątpliwości, jakie powstają po stronie ubezpieczycieli w związku z rozwojem nowych technologii, to sposób kształtowania odpowiedzialności za zdarzenia...
czytaj wiecej
W interpelacji z dnia 17 kwietnia 2018 r. posłowie: Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski oraz Krzysztof Maciejewski wskazywali na liczne nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez...
czytaj wiecej
W dniu 5 kwietnia 2018 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Gosiewski, Krzysztof Maciejewski, Adam Ołdakowski złożyli do ministra finansów interpelację w sprawie ograniczenia zaniżania...
czytaj wiecej
Jak szacuje Fundusz, w Polsce zaniżane jest ok. 92% odszkodowań oszacowywanych przez zakłady ubezpieczeń. Eksperci z FOK tłumaczą, że likwidatorzy szkód do tworzenia wycen biorą pod uwagę tańsze...
czytaj wiecej
Zakład ubezpieczeń wskazał, że kara została przyznana za 47 przypadków uchybień odnotowanych w latach 2008-2014. Jak wskazał ubezpieczyciel, w tym czasie spółka zlikwidowała ok. 10 mln szkód. A zatem...
czytaj wiecej
Zdaniem RF, trzy główne wnioski z raportu IWS obejmują kwestie sądowego rozwiązywania sporów poszkodowanych z zakładami ubezpieczeń: w 93 proc. spraw poszkodowanych reprezentował profesjonalny...
czytaj wiecej
- Aplikacja powstała z myślą o klientach ich wygodzie i przyspieszeniu procesu likwidacji szkód majątkowych. Obecnie jest wykorzystywana w szkodach majątkowych dla ryzyka zalanie, jednak docelowo...
czytaj wiecej
Impulsem do przeobrażenia się są globalne zagrożenia wynikające z czynników atmosferycznych. Znajdują się one wysoko na liście największej szkodowości. Przedsiębiorstwa i instytucje zgodnie twierdzą,...
czytaj wiecej
Trudności poszkodowanych potwierdza Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Finansowego. - Do Rzecznika Finansowego trafia sporo skarg, wniosków, zapytań osób poszkodowanych, którym zakład ubezpieczeń...
czytaj wiecej
- Zobligowanie ubezpieczycieli do publikowania szczegółowych kryteriów systemu zniżek/zwyżek za bezszkodową jazdę wydaje się już zbyt daleko idącą propozycją, która ogranicza swobodę działalności...
czytaj wiecej
Oskarżeni i osoby, wobec których wydano już wyroki, zgłaszali szkody komunikacyjne u różnych ubezpieczycieli. Ponadto, rościli o wypłaty świadczeń z tytułu fikcyjnych bądź upozorowanych stłuczek....
czytaj wiecej
Pomysł wysnuli przedstawiciele warsztatów samochodowych i rzeczoznawców motoryzacyjnych. Ich propozycja ma na celu redukcję tzw. szarej strefy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, gdy...
czytaj wiecej
– Już jedna może pozbawić zniżki, na którą kierowca pracował przez dwa lata. I podwyższyć jego składkę nawet o 100 proc. Jeszcze większe podwyżki dotyczą kierowców, którzy mają na...
czytaj wiecej
Dzięki wbudowanej mapie z geolokalizacją, klient w łatwy sposób wskaże, gdzie potrzebuje pomocy. Po przyjęciu zgłoszenia Inter Partner Assistance, za pomocą komunikatów na smartfonie, poinformuje...
czytaj wiecej
– Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się poszkodowani przez nawałnice, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najwięcej spraw zrealizować w jak najkrótszym czasie. Dzięki...
czytaj wiecej
Jak wskazuje ubezpieczyciel, dostępny na profilu Warty w aplikacji Messenger Chatbot zapewnia szybką odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące ubezpieczeń i Warty, przy zachowaniu najwyższych...
czytaj wiecej
- Oczywiście zdarzają się też kradzieże na znacznie większe kwoty oraz przedmioty o dużych rozmiarach, np. RTV/AGD czy sprzęt sportowy. Tak jest zazwyczaj wtedy, gdy złodzieje działają w sposób...
czytaj wiecej
Ekspert radzi, aby w przypadku zniszczeń spowodowanych przepięciami, uzyskać od serwisu naprawczego zaświadczenie o przyczynie danego uszkodzenia. W dokumencie powinna znaleźć się także informacja o...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia Joanna Diomin, ekspert Centrum Odszkodowań DRB, w trakcie likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło poszkodowanemu zdecydowanie za mało. – Nie zgodził się on z rażąco zaniżonym...
czytaj wiecej
Klienci, którzy skorzystali z ubezpieczenia za pośrednictwem banku, w TU Europa lub PZU, mogą liczyć na bezpośrednią wypłatę odszkodowania. Ponadto, bank zapewnia, że osoby, które ubezpieczyły...
czytaj wiecej
– Zdecydowanie uprościliśmy procedury likwidacyjne tak, aby każdy z naszych klientów mógł jak najszybciej przywrócić swój dobytek oraz nieruchomości do stanu sprzed szkody. To pozwala nam na...
czytaj wiecej
MRiRW wskazało, że zgodnie z definicją, ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1...
czytaj wiecej
„Na podstawie umowy zawartej z tureckim Biurem Narodowym, PBUK w każdej chwili służy natomiast poszkodowanym pomocą w zakresie uzyskania niezbędnych informacji do ustalenia odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
Ośrodki Doradztwa Rolniczego w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim włączyły się w prace dotyczące wstępnego szacowania strat w rolnictwie. Minister Jurgiel...
czytaj wiecej
Członkowie TUW mogą zgłaszać szkody za pośrednictwem infolinii, w jednostkach terenowych Towarzystwa, a także u agentów współpracujących z TUW. „Jednocześnie przypominamy, że w przypadku szkód...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji ruchu drogowego wynikało, że mężczyzna przyczynił się do powstania wypadku, jednak w takim samym stopniu winny jest kierowca samochodu. Biegły wykazał...
czytaj wiecej
Informacje przechowywane są w chmurze o nazwie Aurora. Twórcy aplikacji wskazują, iż zawiera ona narzędzie do automatycznego wyszukiwania numerów rejestracyjnych pojazdów, wyszukiwania adresów,...
czytaj wiecej
Oznacza to, że jakakolwiek nieprawidłowość w zachowaniu kierującego lub posiadacza (np. naruszenie przepisów ruchu drogowego) powinna prowadzić do uznania jego winy, a więc przyjęcia...
czytaj wiecej
Obecnie aplikacja umożliwia również samodzielne wyliczenie szkody. Klienci, którzy podczas zgłoszenia szkody zaznaczą chęć otrzymania odszkodowania w formie gotówkowej otrzymają dostęp do aplikacji....
czytaj wiecej
Dotychczas część usług związanych z czynnościami pomocniczymi do usług ubezpieczeniowych i finansowych była zwolniona z podatku. Od dnia 1 lipca 2017 r. ust. 13 z art. 43 ustawy o VAT przestanie...
czytaj wiecej
W ramach tej formy kontaktu z klientem UNIQA zaoferuje sposób likwidacji szkody, a także m.in. przedstawi szczegółową ofertę najmu pojazdu zastępczego w przypadku szkód komunikacyjnych oraz ustali...
czytaj wiecej
Jak wskazało Ministerstwo Finansów, które jest autorem zmian, zniesienie zwolnienia z VAT dla usług pomocowych ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
czytaj wiecej
- Obsługujemy ponad 250 tys. szkód rocznie, zatrudniamy tym pionie 350 osób w Lublinie, Warszawie i Poznaniu, które rejestrują, analizują, kontrolują i wypłacają szkody. Założyliśmy Uniwersytet...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, poszkodowany w wyniku pożaru stracił budynki i wyposażenie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Specjaliści Votum reprezentowali mężczyznę, podejmując działania zmierzające do...
czytaj wiecej
Jak wskazuje ubezpieczyciel, przy ubezpieczeniu firmy, przydane może okazać się rozszerzenie polisy o szkody powstałe w mieniu należącym do osób trzecich. Ubezpieczyciel podaje przykład właściciela...
czytaj wiecej
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała zmianę w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze...
czytaj wiecej
Gazeta Bankowa nagrodę lidera roku przyznaje już od 15 lat. Promuje w ten sposób firmy i instytucje, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych...
czytaj wiecej
W opinii Rzecznik Finansowy wskazał, że powodem wzrostu składek była przede wszystkim nieodpowiedzialna polityka taryfowa, wojna cenowa prowadzona między ubezpieczycielami, „którzy de facto są...
czytaj wiecej
Utworzenie bazy leży w zakresie ustawowych obowiązków UFG, natomiast przynależność do niej ubezpieczycieli, jak też przekazywanie danych o ubezpieczonych jest fakultatywne. Jak dowiedział się DGP, na...
czytaj wiecej
W końcu i Minister Finansów przyznał rację podatnikom, gdyż w uzasadnieniu do omawianej zmiany ustawy o VAT potwierdził, że zwolnienie od VAT dotyczy wszelkich usług likwidacji szkód, w szczególności...
czytaj wiecej
MTA w ostatnim czasie borykało się z problemami finansowymi. Nie spełniało ono minimalnych wymogów kapitałowych, określonych w normach Solvency I i Solvency II. Było to bezpośrednią przyczyną...
czytaj wiecej
- W takich przypadkach dobrego ubezpieczyciela cechuje wypracowanie przejrzystych zasad współpracy klienta z towarzystwem – mówi Wiesław Puławski z-ca dyrektora Biura Likwidacji...
czytaj wiecej
Jak wynika z analiz UKNF, w większości kwoty orzekane w sprawach sądowych przewyższały te oszacowane przez towarzystwa ubezpieczeń. Analiza pokazała także, że zasądzane kwoty nie są tak...
czytaj wiecej
Powyższe odszkodowanie należy do pięciu najwyższych dotąd świadczeń w historii sopockiego zakładu ubezpieczeń. Na razie stanowi jedynie wypłatę świadczenia z tytułu strat w majątku. Przedsiębiorstwo...
czytaj wiecej
"Zmiana polega na tym, że gdy rolnik nie posiada danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość produkcji prowadzonej w jego gospodarstwie, produkcja będzie ustalana jednolicie na...
czytaj wiecej
QuestGates zapowiedział, iż zebrał zespół ekspertów z dużym doświadczeniem w zarządzaniu roszczeniami w sektorze technologii, telekomunikacji, energii i mediów, aby pomóc klientom w zakresie ryzyka...
czytaj wiecej
Jak przypomina PBUK, Liechtenstein jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z tego względu na jego obszarze obowiązują regulacje Unii Europejskiej, także w odniesieniu do ubezpieczeń....
czytaj wiecej
– „Złoty Zderzak” to jedyne w Polsce badanie, w którym warsztaty naprawcze oceniają firmy ubezpieczeniowe. Klient naprawiający swój samochód w warsztacie często wybiera opcję naprawy bezgotówkowej i...
czytaj wiecej
W odpowiedzi Nowak przypomniał, że Komisja wezwała zakłady ubezpieczeń do podniesienia składek ubezpieczenia OC. W listach, jakie wysłała do ubezpieczycieli ponad rok temu, zachęciła do zmiany taryfy...
czytaj wiecej
„To przez nieodpowiedzialną działalność przez wiele lat zakładów ubezpieczeniowych” - powiedziała w programie Gość Radia ZET. „Wszyscy obniżali, obniżali, już na minusie są tak dużym, że dalej...
czytaj wiecej
Warta podała, iż obecnie ok. 17 proc. szkód zgłaszanych telefonicznie jest obsługiwana przy wykorzystaniu tej aplikacji, a wskaźnik ten z kwartału na kwartał rośnie. Do ubezpieczyciela trafiło za...
czytaj wiecej
Po zgłoszeniu szkody klient otrzymuje SMS lub e-mail z linkiem do aplikacji, za pomocą której samodzielnie dokonuje oględzin i wyliczenia kwoty odszkodowania bez konieczności oczekiwania na przyjazd...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej eksploatacji obiektu...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczycieli radzi, aby przed wyruszeniem w trasę dokładnie sprawdzić, czy assistance działa niezależnie od tego, w jakiej odległości od domu doszło do szkody. Posiadając wyłącznie...
czytaj wiecej
Często kierowcy zgłaszają ubezpieczycielowi kolizję, do której w rzeczywistości nigdy nie doszło. - Fikcyjna kolizja to rzeczywiście jedna z typowych metod wyłudzenia odszkodowania,...
czytaj wiecej
Miesiąc temu dziennik „Puls Biznesu” podał, że spółka planuje zwiększenie swoich udziałów w polskim rynku. Jako sposoby realizacji tego celu Wojciech Sass podał wtedy wzmocnienie sprzedaży...
czytaj wiecej
Multiagencja wskazuje także, że ceny składek OC rosną nie tylko z powodu wysokich kwot odszkodowań. Eksperci Superpolisy.pl zauważają, że na przestrzeni ostatniego roku sporo zmieniło się w zakresie...
czytaj wiecej
Organizacje chcą ograniczenia sposobów naprawienia szkody z OC tylko do dokonania naprawy samochodu. Ich zdaniem, powyższy zapis przyczyni się do ograniczenia napraw pojazdów. Także pojawiły się...
czytaj wiecej
Gdy na nagraniu widać, że sprawca obciera inne auto, ale wysiada i po krótkim oczekiwaniu zostawia za wycieraczką kartkę z numerem kontaktowym, w takiej sytuacji żądanie ubezpieczyciela jest...
czytaj wiecej
– Liczba wypadków powodowanych przez polskich kierowców za granicą w pewnym sensie stanowi miarę ich umiejętności. Jak widać nasi zmotoryzowani są coraz gorzej przygotowani do prowadzenia pojazdów i...
czytaj wiecej
Obecnie kwestia ta wydaje się rozstrzygnięta ze względu na stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy, który w uchwałach z 1997 i 2007 roku przesądził, że zarówno w przypadku ustalenia wysokości...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Uchwała SN została podjętą na wniosek Rzecznika Finansowego. W piśmie do SN wskazał on na istniejące rozbieżności sądów powszechnych co do wykładni art. 444 § 1 k.c. Uchwała SN jest zgodna z opinią...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka uległa wypadkowi drogowemu. Sprawcą zdarzenia był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeń. Powódka domagała się kwoty 90.000 zł tytułem zadośćuczynienia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od pozwanego zakładu ubezpieczeń 80 tys. zł odszkodowania. Powód, poruszając się po nieodśnieżonej osiedlowej drodze pożarowej, poślizgnął się i upadł....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pozwane towarzystwo ubezpieczeń wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w części uwzględniającej powództwo oraz apelację strony powodowej w zakresie kwoty 617.810...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka podpisała umowę z gminą na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży. Warsztaty zostały zaplanowane na hali sportowej, należącej do gminy. Podczas zajęć wyciekł płyn...
czytaj wiecej
SN udzielił odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1275/18): „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiło towarzystwo ubezpieczeń. Spółka skierowała roszczenie regresowe do sprawcy szkody na ubezpieczonym aucie. Do szkody doszło wzdłuż pasażu handlowego....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do wypadku przy zabezpieczaniu studni. Jeden z pracowników firmy budowlanej został uderzony łyżką koparki przy zaczepianiu uchwytów do maszyny. Spór co do kwestii...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z roszczeniem odszkodowawczym wobec Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu wystąpili właściciele domu położonego w okolicy pasa startowego. Domagali się oni odszkodowania z tytułu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, udzielającego gminie ochrony w zakresie OC, wystąpił właściciel uszkodzonego pojazdu. Na auto powoda, zaparkowane w miejscu...
czytaj wiecej
W dniu 29 lipca br. do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o następującej treści: „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w...
czytaj wiecej
W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił właściciel motocykla, który uległ częściowemu uszkodzeniu w wypadku komunikacyjnym. Powód dokonał samodzielnej naprawy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko powiatowi wystąpił kolarz szosowy. Powód uległ wypadkowi podczas treningu na drodze powiatowej. Mężczyzna, zjeżdżając z pochyłej części drogi, chciał...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, na drodze, należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich, doszło do wycieku oleju silnikowego. Na miejsce zdarzenia została wezwana zewnętrzna firma w celu usunięcia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił posiadacz pojazdu. Domagał się on zapłaty 57 tys. zł z powodu uszkodzeń w pojeździe, do jakich doszło w wyniku...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniesiono powództwo przeciwko organizatorowi lodowiska. W powództwem wystąpiła poszkodowana, na którą podczas jazdy najechał jeżdżący brawurowo mężczyzna. Powódka upadła i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, który zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił posiadacz pojazdu mechanicznego. Uległ on zniszczeniu, gdy na drogę wybiegło dziecko, przebywające na boisku bez nadzoru dorosłych. Kierowca podróżujący...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował do SN następujące zapytanie prawne: "Czy w sytuacji, w której sąd obniża kwotę dochodzonego przez powoda zadośćuczynienia, uznając, że poszkodowany przyczynił się...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił zakład ubezpieczeń poszkodowanej, której auto zostało uszkodzone na parkingu. Powód domagał się od sprawcy zdarzenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej
SN odmówił udzielenia odpowiedzi na następujące pytania prawne: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy przypomniał, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela polega, co do zasady, na zapłaceniu kwoty pieniężnej koniecznej do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Zgodził się, że...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pasażer, wysiadając na parkingu z pojazdu, uszkodził stojący obok pojazd. Towarzystwo ubezpieczeń, w którym polisę posiadał poszkodowany właściciel, opłaciło koszty naprawy, a...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany kierowca. Podczas kierowania pojazdem na jego auto niespodziewanie przewróciło się drzewo. Wskutek wypadku powód doznał urazu kręgosłupa...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu uchwały SN wskazał, że skierowane do niego zapytanie prawne obejmuje kwestię, czy dobro osobiste w postaci więzi emocjonalnej pomiędzy osobami bliskimi może zostać naruszone przez...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko organizatorowi turystyki wystąpili klienci, niezadowoleni z wykonania usługi turystycznej. W pozwie domagali się od pozwanej spółki wypłaty po 1.260 zł...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi gminy wystąpił właściciel pojazdu. Auto powoda uległo zniszczeniu podczas podróży uszkodzoną drogą gminną. Powód w pierwszym kroku...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał, że żądanie pozwu jest uzasadnione, gdyż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną, jaką są także koszty najmu pojazdu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy oddalił powództwo, wskazując, że skoro powód sprzedał nienaprawiony pojazd, to utracił prawo do żądania naprawienia szkody, rozumianej jako koszt przywrócenia pojazdu do stanu...
czytaj wiecej
Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przeanalizował zgromadzoną dokumentację złożoną przez obie strony, jak i opinię biegłego z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Biegły w sposób...
czytaj wiecej
Jak wskazał RF, powodem złożenia wniosku są występujące rozbieżności wykładni prawa w orzecznictwie sądów. - Złożenie takiego wniosku wynika z obserwacji rozbieżności w orzecznictwie w tym zakresie...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim ustalił, że do wypadku doszło w obecności właścicielki gospodarstwa, która sparowała nadzór nad koniem w czasie gdy powódka zamierzała na niego wsiąść. Zwierzę...
czytaj wiecej
Pozwany dowodząc, iż należycie wykonał swoje obowiązki wskazał, iż jego pracownicy codziennie od godziny 7-mej rano odśnieżają, a następnie posypują solą ciągi piesze (chodniki), komunikacyjne...
czytaj wiecej
Powód tłumaczył, iż nie zauważył, że w tym miejscu nie ma stopni umożliwiających bezpieczne wejście do wody, gdyż tafla pokryta była bąbelkami. Ubezpieczyciel kwestionował własną odpowiedzialność i...
czytaj wiecej
Zdaniem Sadu drugiej instancji, w sprawie powstało zagadnienie prawne budzące wątpliwości, gdyż nie nastąpiła zapłata odszkodowania, lecz wynagrodzenia za wykonaną usługę. Wątpliwości zatem...
czytaj wiecej
Powód skierował do Prezydenta Miasta wezwanie do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. W odpowiedzi Urząd Miasta przesłał numer polisy ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej. Wydano jednak...
czytaj wiecej
Powódka była pasażerką pojazdu prowadzonego przez jej męża. W trakcie jazdy mężczyzna jechał z nadmierną prędkością, doprowadzając do uderzenia w przydrożne drzewo. Powódka wskutek zderzenia doznała...
czytaj wiecej
W pozwie powód podniósł, że jego życie po wypadku uległo diametralnej zmianie. Do chwili rozprawy nie odzyskał pełnej sprawności fizycznej, miał problemy z pamięcią, koncentracją, stał się bardzo...
czytaj wiecej
Za drugim stanowiskiem opowiadało się Ministerstwo Finansów, będące stroną sporu, które w toku rozprawy przedstawiło oficjalne stanowisko w sprawie interpretacji polskich przepisów w tym zakresie....
czytaj wiecej
Chłopiec w dniu zdarzenia, w trakcie zajęć szkolnych, został wysłany przez nauczyciela po kredę. Na korytarzu poślizgnął się na mokrej, umytej wcześniej podłodze w wyniku czego upadł. Poważne...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie klientka banku po dwóch latach trwania umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym postanowiła rozwiązać umowę ze względu na fakt, iż nie była w stanie dłużej...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim uznał, że roszczenie powódki nie zasługiwało na uwzględnienie. SR stwierdził, iż pozwany nie ponosi winy za wypadek, jakiemu uległa powódka w związku z remontem...
czytaj wiecej
Sąd I instancji stwierdził, że kwestią sporną między stronami jest kwestia zasadności wynajmu pojazdu zastępczego, w tym zasadności okresu najmu oraz wysokości dobowej stawki najmu. Sąd wskazał, na...
czytaj wiecej
Na terenie nieruchomości należącej do powoda doszło do pożaru, w wyniku którego spaleniu uległy: budynek, wózek widłowy, gaz propan-butan, dwa samochody dostawcze, 90 ton używanej odzieży, kocioł...
czytaj wiecej
Powód, kierując samochodem swego ojca, naruszył zasady ruchu drogowego – przekroczył dozwoloną prędkość i najechał w tył samochodu. Wskutek wypadku doszło do śmiertelnych obrażeń ciała kierowcy...
czytaj wiecej
Zakład ubezpieczeń kwestionował swoją odpowiedzialność, przede wszystkim z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów z uwagi na wyrządzenie szkody umyślnie przez ubezpieczoną, co w...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wskazał, że podstawą prawną odpowiedzialności pozwanego jako ubezpieczyciela za szkody osobowe i rzeczowe w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem...
czytaj wiecej
Mężczyznę z pozwanym towarzystwem łączyła umowa ubezpieczenia AC samochodu osobowego, który został mu skradziony w czasie pobytu powoda na wakacjach. Powiadomił on organy ścigania i zgłosił...
czytaj wiecej
Z właścicielką pojazdu skontaktowali się policjanci, którzy przekazali kobiecie dane sprawcy kolizji. Ta udała się do ubezpieczyciela domagając się odszkodowania za zniszczone auto i wynajem pojazdu...
czytaj wiecej
Przyznane przez ubezpieczyciela zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, w ocenie powoda, nie rekompensuje jednak doznanej przez niego krzywdy, zaś wypłacone odszkodowanie nie...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego wynikało, iż uzgodniona przez strony umowy stawka czynszu najmu samochodu zastępczego, wynosząca 160 zł netto za dobę najmu, wykraczała ponad średnią stawkę rynkową dla najmu...
czytaj wiecej
W wyniku dokonanych ustaleń odszkodowanie za spalony budynek zostało wyliczone na kwotę 66 tys.  zł na zasadzie proporcji z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia budynku 300 tys. zł oraz wartości...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel przyznał, że szkoda w mieszkaniu powoda zaistniała na skutek działania wody i wystąpienia w ubezpieczonym lokalu awarii instalacji wodnej. Zaprzeczył jednak zawinieniu powoda w...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy podkreślił, iż stwierdzenie braku umaszynowienia gospodarstwa rolnego nie miało wpływu na rozstrzygnięcie, a jedynie na określenie ewentualnej podstawy odpowiedzialności rolnika. Jak...
czytaj wiecej
W chwili zdarzenia mężczyzna posiadał wykupione u pozwanego towarzystwa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 20.000 zł. Ubezpieczyciel nie uznał odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Gorlicach wskazał, iż zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych do zarządcy takiej drogi należy między innymi utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów...
czytaj wiecej
Powódka oczekiwała, że łącznie z tytułu zadośćuczynienia powinna otrzymać 150.000 zł, w związku z tym wystąpiła z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń. Sąd Apelacyjny potwierdził ustalenia...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy wskazał, iż agent działający na rzecz tylko jednego ubezpieczyciela może dokonać ubezpieczenia dobrowolnego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Jak wskazano w komunikacie UKNF, Urząd podziela opinie i wnioski zawarte w dokumencie RF. „Przede wszystkim zgodzić się należy z oceną Rzecznika, że „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z...
czytaj wiecej
W wyjaśnieniu mec. Młynarski odwołuje się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. (III SZP 2/15), w której SN stwierdził jedynie, że poszkodowany nie jest konsumentem. Natomiast, jak...
czytaj wiecej
Z analizy rekomendacji nr 17 oraz pozostałych, należących do obszaru: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” wynika, że nie wprowadzają one żadnych wytycznych, które dotychczas nie byłyby...
czytaj wiecej
.KNF dość szczegółowo wskazuje również na kryteria i informacje, jakie powinny zostać przekazane poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń w przypadku miarkowania przez zakład wysokości...
czytaj wiecej
W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia mamy do czynienia z sytuacją, w której świadczenie ubezpieczającego, polegające na zapłaceniu składki, spełnione zostało w...
czytaj wiecej
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają regulacji, która wprost odnosiłaby się do wynagrodzeń likwidatorów szkód komunikacyjnych. Komentowana Rekomendacja jest zatem z pewnością...
czytaj wiecej
Istotne jest również to, że zakwestionowane postanowienie w ogóle nie uwzględnia przyczyn zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem zdarzenia przedstawionym przez ubezpieczającego a ujawnionym w...
czytaj wiecej
Sąd przyznał, że zakres wyłączenia powinien być tak skonstruowany, aby umożliwić ubezpieczonemu uzyskanie odszkodowania, o ile z okoliczności sprawy wynika, że szkoda i tak by powstała bez względu na...
czytaj wiecej
Ponadto, kwestionowane sformułowanie może być odczytane jako zachęta do podejmowania działań sprzecznych z prawem, w tym do przekraczania dozwolonej samopomocy. Jeżeli ubezpieczający dowie się o...
czytaj wiecej
Ponadto, o ile uzasadnia to skala prowadzonej działalności oraz wielkość i profil ryzyka związanego z tą działalnością, spośród kadry zarządzającej powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że jeśli ubezpieczający poczynił już pewne nakłady w związku z naprawą przedmiotu ubezpieczenia, lecz nie doszło jeszcze do przywrócenia go do stanu przed szkodą,...
czytaj wiecej
Świadczenie wypłacane w związku z doznaną krzywdą, to tzw. zadośćuczynienie, mające na celu zrekompensowanie poszkodowanemu krzywdy. Słowniczek zawarty w Rekomendacjach wskazuje, że zadośćuczynienie,...
czytaj wiecej
W efekcie nie ulega wątpliwości, że Rekomendacje muszą stosować krajowe zakłady ubezpieczeń, ale również zagraniczni ubezpieczyciele wykonujący działalność w zakresie ryzyk, których dotyczą omawiane...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądy słusznie wskazał ubezpieczyciel, że Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje podobny...
czytaj wiecej
Obowiązek poinformowania o kradzieży z włamaniem lub rabunku w tak krótkim czasie w praktyce może okazać się niemożliwy do spełnienia. Na przykład w przypadku gdy równocześnie z rabunkiem miały...
czytaj wiecej
Jak wskazał SA, można byłoby rozważać zwiększenie rozmiaru szkody, na skutek zachowania osoby zobowiązanej do podjęcia określonych aktów staranności, natomiast nie sposób rozważać sytuacji, by na...
czytaj wiecej
Jednak tego rodzaju postanowienie odmawiające udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w razie szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący znajdował się w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości, pod...
czytaj wiecej
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłoszeniu, oznacza, iż wypłata odszkodowania nie będzie możliwa, gdy na powstanie...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

IWS zanalizował 922 spraw dot. wystąpienia szkody wskutek zdarzenia komunikacyjnego. Nieco ponad 66% z nich dotyczyło roszczeń poszkodowanych do zakładu ubezpieczeń o wypłatę zadośćuczynienia. Jak...
czytaj wiecej
- Nasze statystyki dobrze oddają potencjał usług assistance. W ciągu ostatnich 5 lat o 54 proc. wzrosła ilość osób, które skorzystały z tego typu usług. Pokazuje to, że wykorzystywanie assistance...
czytaj wiecej
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych opublikowała wyniki III edycji cyklicznego badania „Moralność finansowa Polaków”. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych sporządzany jest Indeks Akceptacji...
czytaj wiecej
Jak wskazali twórcy raportu, stosowanie przez zakłady ubezpieczeń metody kosztorysowej przy likwidacji szkód nie spełnia zadania, jakim jest przywrócenie stanu zniszczonego mienia do stanu sprzed...
czytaj wiecej
4Mobility Spółka stosuje rozwiązanie, zgodnie z którym użytkownik pojazdu poniesie koszty likwidacji szkód lub utraty samochodu, które nie są objęte ubezpieczeniem lub stanowią wyłączenia zawarte w...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
Podczas tegorocznych wakacji, kierowcy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na holowanie pojazdu. W Polsce było to 63 proc. zgłoszeń, a za granicą 50 proc. - Podsumowując dane z lipca i sierpnia...
czytaj wiecej
Dla 55 proc. badanych szybsza likwidacja szkody i mniej formalności sprawiłyby, że czuliby się bardziej komfortowo w całym procesie. - Od wielu lat ubezpieczyciele upraszczają procedury...
czytaj wiecej
PBUK radzi również jak postąpić w przypadku kolizji z obcokrajowcem. Przede wszystkim należy spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC,...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci multiagencji, w przypadku kierowcy opla astry, minimalna składka za OC w Warszawie dla bezszkodowego kierowcy może wynieść 769 zł. Jeśli natomiast w ostatnim roku miałby...
czytaj wiecej
Jak podaje Swiss Re, koszty szkód ubezpieczonych w minionym roku były wyższe niemal o połowę (42%) niż w 2015 r., gdy szacowane były na 38 mld dolarów. Ponadto, były one najwyższe od 2012 r. Jak...
czytaj wiecej
– Powraca więc pytanie, czy stać nas, jako społeczeństwo, na płacenie bardzo wysokich zadośćuczynień – takiej niezdefiniowanej grupie osób bliskich – za śmierć poniesioną w odległej...
czytaj wiecej
Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o...
czytaj wiecej
Autorzy porównania zestawili ze sobą roczne składki na ubezpieczenie OC dla młodego i doświadczonego kierowcy w rozróżnieniu na rok, w którym nastąpiła szkoda. Eksperci Ubea.pl chcieli w ten sposób...
czytaj wiecej
- Straty w ciągu jednego roku są oczywiście przypadkowe i nie mogą być postrzegane jako trend - powiedział członek zarządu Munich Re Torsten Jeworrek. - Wysoki odsetek nieubezpieczonych strat,...
czytaj wiecej
W analizie porównywarki ubezpieczeń podzielono kierowców na trzy grupy: bezszkodowych kierowców, kierowców deklarujących jedną szkodę oraz sprawców dwóch lub więcej szkód komunikacyjnych. Okazuje się...
czytaj wiecej
Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z...
czytaj wiecej
Szczegółowe dane przedstawione w raporcie PBUK wskazują, że liczba szkód spowodowanych przez zagranicznych kierowców na polskich drogach w 2015 r. wyniosła nieco ponad 12 tys. W porównaniu z 2014 r....
czytaj wiecej
Wiele z ww. produktów gwarantuje wypłatę odszkodowania tylko przy wystąpieniu szkody całkowitej. Taki warunek występuje w produktach: Pożar i kradzież (AXA Direct), MINI AC (MTU), Minicasco (You Can...
czytaj wiecej

IDD

Jak podała EIOPA, zmiana sum gwarancyjnych jest związana ze wzrostem CPI (consumer price index). W latach 2013-2017 zwiększył się on o 4,03%. EIOPA zaproponowała następujące minimalne sumy...
czytaj wiecej