Artykuły

W I kwartale 2021 Grupa PZU wypracowała wynik finansowy netto na poziomie 897 mln zł (7 razy więcej niż w I kw. 2020 r.). Kwota ta stanowi prawie połowę (47 proc.) zysku wypracowanego przez spółkę w...
czytaj wiecej
- „MetLife na Życie” to jeden z naszych produktów flagowych. Jest doceniany przez klientów za możliwość kompleksowej ochrony życia i dostosowania dodatkowej ochrony wypadkowo-zdrowotnej do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka planuje objęcie swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie z UFK, gdzie ubezpieczającym (płatnikiem składek) będzie pracodawca. Umowa zakłada, że...
czytaj wiecej
Rozgorzała na dobre dyskusja dot. ubezpieczeń w rolnictwie. Rząd zadecydował, że w tym roku na dopłaty do składek na ubezpieczenia dla rolników trafi kwota 400 mln zł. Zdaniem Krajowa Rada Izb...
czytaj wiecej
Tydzień temu do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt...
czytaj wiecej
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu grup zawodowych, a także pracodawców chcących zwiększyć poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników na czas epidemii – mówi Hubert Szczepanik, dyrektor działu...
czytaj wiecej
- Pracujemy w tej chwili nad zmianą systemu ubezpieczenia majątkowego upraw i zwierząt, właśnie w kierunku postulowanym przez kolejne organizacje rolnicze, czyli ubezpieczeń obowiązkowych, tak jak to...
czytaj wiecej
Z zestawienia przegotowanego przez specjalistów Ubea.pl wynika, że w przeciągu 10 miesięcy tego roku średnia wysokość składki na OC ppm. spadła o 0,08%. Czytaj więcej: Ile kosztuje OC? - barometr...
czytaj wiecej
- Obecnie analizujemy pojawiające się orzeczenia idące w kierunku nieważności pod kątem ewentualnej rozbieżności. W przypadku tego typu umów to o tyle trudne zadanie, że trzeba zidentyfikować...
czytaj wiecej
Podczas 45. posiedzenia KNF przyjęła założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami...
czytaj wiecej
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Rada Ministrów określa każdego roku - do dnia 30 listopada - wysokość dopłat na następny rok do...
czytaj wiecej
Podczas Kongresu agentom przedstawiono rozwiązania technologiczne, które zapewnią kompleksowe, pogłębione doradztwo oraz przyspieszą obsługę klientów. W tym zakresie istotną rolę będzie miał...
czytaj wiecej
W przeciągu roku rynek ubezpieczeń zdrowotnych urósł o 43,5 mln zł (11 proc.), wypracowując na koniec czerwca 2019 r. przypis składki w wysokości 430 mln zł.  W przypadku PZU wzrost ten wyniósł...
czytaj wiecej
- Stale poszerzamy grono naszych partnerów na rynku bancassurance. Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z Bankiem Pocztowym, który umożliwia nam dotarcie z ofertą ubezpieczeń na życie do...
czytaj wiecej
- W skali całego kraju, ceny OC od trzech kwartałów utrzymują się na stabilnym poziomie. Po czasach, kiedy podwyżki cen OC sięgały nawet 50 proc. nie ma śladu. Nie widać również, sygnalizowanej przez...
czytaj wiecej
Pogorszenie kondycji segmentu ubezpieczeń życiowych z elementem inwestycyjnym widać również w kanale bancassurance, który do tej pory dominował w zakresie sprzedaży tych produktów. W 2018 r....
czytaj wiecej
- Wsłuchujemy się w zmieniające się dynamicznie potrzeby naszych klientów i odpowiadamy na nie najlepiej, jak potrafimy, szczególnie że April, jako firma międzynarodowa, wyspecjalizowana w ochronie...
czytaj wiecej
W ramach nowego produktu klient każdego roku automatycznie otrzyma e-mailem wszystkie dokumenty dot. ubezpieczenia, w tym polisę na kolejny okres. Za każdym razem istnieje możliwość dokonania...
czytaj wiecej
Projekt nowelizacji obejmuje rozszerzenie katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu. W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego ale nie dłużej niż...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zaproponowano zmianę 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Projekt zakłada, że środki nadzorczych, stosowane wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
– Bardzo dynamiczny rozwój Grupy potwierdziły historycznie najlepsze osiągnięcia zarówno pod kątem zebranej składki, jak też wyniku finansowego. Przekroczenie w ubezpieczeniach majątkowych...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów Ubea.pl, jeżeli SN zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych to obowiązek refundowania kosztów opieki wykonywanej przez osoby bliskie...
czytaj wiecej
Projekt wprowadza do dwóch ustaw ubezpieczeniowych zmiany umożliwiające polskiemu organowi nadzoru stosowanie skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz...
czytaj wiecej
W ubiegłym roku straty w tytułu suszy wyniosły, zgodnie z szacunkami Polskiej Izby Ubezpieczeń, 2,6 mld zł. W tym roku istnieje duże prawdopodobieństwo, że koszty będą wyższe, bo susza dotknęła już...
czytaj wiecej
MF chce dokonać nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia...
czytaj wiecej
Jak informuje red. portalu Farmer.pl, PZU, które sprzedaje ubezpieczenia rolnicze z dotacją do składek z budżetu państwa, oferuje ubezpieczenia na ryzyko suszy jedynie w ubezpieczeniu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wnioskodawczyni zawarła umowę kredytu na zakup mieszkania przeznaczonego na wynajem. Kredytodawca wymagał od kobiety zawarcia umowy ubezpieczenia na życie jako jednego z...
czytaj wiecej
- W ubiegłym roku nasz biznes w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego rozwijał się równomiernie zarówno w obrocie krajowym, jak i eksportowym, osiągając w obu segmentach wzrost o 20 proc. w ujęciu...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel odnotował szczególne wzrosty w segmencie klientów korporacyjnych (UNIQA dla Biznesu) i klientów z sektora mieszkalnictwa (UNIQA dla Mieszkalnictwa), gdzie zebrano 795 mln zł składki. W...
czytaj wiecej
Ze sprzedaży ubezpieczeń na życie grupa uzyskała 501,1 mln zł, a ubezpieczeń majątkowych 586,9 mln zł. W sumie dało to 1,088 mln zł przypisu. - To był bardzo dobry rok. Wypracowaliśmy rekordowy wynik...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach: na 10, 15 lub 20 lat. Produkty sprzedawane są w oddziałach banku. Ubezpieczenie mogą nabyć osoby w wieku 18-55 lat, przy czym dla klientów powyżej 45. r.ż....
czytaj wiecej
Zdaniem  ekspertów z branży ubezpieczeniowej, maksymalne podwyżki wynoszą 10% i dotyczą spółek, które działają w branżach obarczonych ryzykiem lub mają odnotowaną już szkodę. W przypadku...
czytaj wiecej
W związku z tymi niejasnościami redakcja Dziennika Gazety Prawnej skierowała do resortu finansów zapytanie. W odpowiedzi MF wskazało, że koszty związane z zakupem ubezpieczenia OC ppm. nie stanowią...
czytaj wiecej
Na koniec września 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły z tytułu szkód komunikacyjnych 6,6 mld zł, jest to o 4,2% więcej niż przed rokiem. Z kolei przypis składki wzrósł o 3,2%, przynosząc...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie przedsiębiorca skierował do oddziału ZUS w Lublinie wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
- Płatności cyfrowe stają się coraz chętniej wybieraną formą transakcji. Od kilku lat stale rośnie zainteresowanie kartami płatniczymi, powstają nowe, innowacyjne formy płatności, które...
czytaj wiecej
Spółka majątkowa UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku odnotowało zwiększoną sprzedaż w ubezpieczeniach komunikacyjnych (wzrost przypisu o 6,9%) oraz pozostałych...
czytaj wiecej
Jak podkreślono w interpelacji, towarzystwa ubezpieczeń w ostatnim czasie podnoszą ceny za produkty komunikacyjne, podczas gdy, zdaniem autora, powinno być inaczej, gdyż rośnie liczba pojazdów przy...
czytaj wiecej
Z tegorocznej edycji badania Moralność Finansowa Polaków wynika, że aż 21% respondentów akceptuje niemoralne zachowania wobec ubezpieczycieli, takie jak zawyżanie poniesionej szkody w celu otrzymania...
czytaj wiecej
Produkt OnkoWsparcie zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na nowotwór, także złośliwy. Wariant Onkologiczno-Kardiologiczny, czyli produkt  OnkoWsparcie + KardioWsparcie, dodatkowo...
czytaj wiecej
– EkoZysk to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście...
czytaj wiecej
Portal MojaAviva to platforma do zarządzania polisami oraz środkami zgromadzonymi na kontach IKE lub IKZE. Serwis umożliwia m.in.: przegląd zakupionych produktów (m.in. wysokość sumy ubezpieczenia,...
czytaj wiecej
W zakresie ubezpieczeń wiceminister podkreślił, że branża cechuje się stabilnością i perspektywicznością. Przekazał dane dot. aktualnego stanu sektora ubezpieczeń. Wynika z nich, że na koniec I kw....
czytaj wiecej
Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie ustawy, producenci rolni będą mogli zawierać umowy ubezpieczenia upraw rolnych na ryzyko suszy dotowane z budżetu państwa. Projekt zakłada, że ubezpieczeni...
czytaj wiecej
Znaczące podwyżki cen za ubezpieczenia OC ppm. rozpoczęły się trzy lata temu i trwały przez ponad 2 lata, do momentu ustabilizowanie się wyników finansowych w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych i...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia na podróżowanie oferowane przez Novasurance to sposób na gromadzenie oszczędności, które w przyszłości będą mogły być przeznaczone przez przyszłych emerytów na zakup wycieczek...
czytaj wiecej
- Nawiązanie współpracy z firmą Bacca w zakresie wdrożenia zintegrowanych płatności kartowych, to dla nas kolejny krok związany z transformacją cyfrową sektora ubezpieczeń – mówi Agnieszka Wrońska,...
czytaj wiecej
Jak wynika z komunikatu prasowego ubezpieczyciela, na rezultaty finansowe wpływ miał zadowalający wynik techniczny towarzystwa w dziale II ubezpieczeń oraz wynik inwestycyjny uzyskany na środkach...
czytaj wiecej
- Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy pod względem sprzedaży. Pozyskaliśmy 6,1 mld zł składki przypisanej brutto, co jest najlepszym osiągnięciem w historii PZU. Również w ujęciu półrocznym...
czytaj wiecej
- Z OC za produkt dostaniemy odszkodowanie, które pokryje szkody wyrządzone osobom trzecim, ale kosztów związanych z wycofaniem wadliwych rzeczy już nie. A trzeba pamiętać, że wycofanie produktu...
czytaj wiecej
Projektowana ustawa ma na celu wykonanie unijnego rozporządzenia nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla...
czytaj wiecej
Większość ekspertów w branży ubezpieczeniowej zgadza się z tym, że mniejsza wypadkowość na drogach (mówi się o spadku liczby wypadków w granicach od 30 aż do nawet 80 procent w ciągu najbliższych...
czytaj wiecej
- Wychodzimy na rynek z nową i atrakcyjną ofertą finansowania ubezpieczeń OC/AC i mamy nadzieję skusić nią wielu nowych klientów, którym roczne stawki ubezpieczeniowe wydają się zbyt wysokie....
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów z Insly, wymóg zbadania potrzeb klientów może przełożyć się na sukces pośredników poprzez rozszerzenie i zindywidualizowanie oferty. – Mimo licznych obaw panujących w środowisku...
czytaj wiecej
Yanosik we współpracy z STU ERGO Hestia jako pierwsi na polskim rynku wprowadzili ubezpieczenie komunikacyjne typu „pay how you drive”, pod marką YU! Składka polisy jest szacowana indywidualnie, na...
czytaj wiecej
W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
Puls Biznesu dowiedział się, że do współpracy z bankiem przystąpiły cztery towarzystwa ubezpieczeń: InterRisk, Benefia, Link4 i Generali. Jesienią swoje produkty ma oferować także Axa. Porównywarka w...
czytaj wiecej
W związku z pojawiającymi się problemami resort finansów aktualnie prowadzi prace nad rozszerzeniem środków nadzorczych KNF nad tego typu działalnością. Czytaj więcej: MF prowadzi prace koncepcyjne...
czytaj wiecej
Jak pisze Rzeczpospolita, spadki w produktach gr. 3 są związane przede wszystkim z mniejszą liczbą aktywnych umów ubezpieczeń na życie z UFK. Jak wyjaśniają, specjaliści wiele tych umów wygasło w...
czytaj wiecej
W lutym 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne dot. terminu przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranej przez zakład ubezpieczeń części świadczenia...
czytaj wiecej
Wynik techniczny Open Life uplasował się na poziomie 12,7 mln zł, a wynik finansowy netto: 3,4 mln zł. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio 10,6 mln zł i 1,3 mln...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu uwagi, MF zawarło, że Fundusz jest organizacją non-profit, spełniającą określone ustawowo zadania i cele publiczne o charakterze gwarancyjnym i ochronnym, a jego działalność jest...
czytaj wiecej
- Plan na pewną przyszłość to drugie po Planie pewnej ochrony ubezpieczenie na życie i dożycie, które w tym roku wdrożyliśmy na rynek multiagencji. Z początkiem roku do sprzedaży u naszych partnerów...
czytaj wiecej
VIG Polska: wzrost wyniku o 74% Grupa VIG Polska zakończyła I kw. 2018 r. ze znakomitym wynikiem finansowym na poziomie 10,2 mln euro (ok. 44 mln zł), co stanowi wzrost o 74% w porównaniu do danych...
czytaj wiecej
Panel pt. „Jak zredefiniować ubezpieczenia zdrowotne w świetle wyzwań stojących przed opieką zdrowotną i współczesnym społeczeństwem europejskim?” był prowadzony przez red. naczelną portalu...
czytaj wiecej
W interpelacji z dnia 17 kwietnia 2018 r. posłowie: Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski oraz Krzysztof Maciejewski wskazywali na liczne nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez...
czytaj wiecej
Na wyższy przypis składki wpływ miało przede wszystkim wzrost cen za ubezpieczenia OC i AC komunikacyjne. Ubezpieczyciele zaczęli podnosić ceny za produkty komunikacyjne w II poł. 2015 r.,...
czytaj wiecej
Dane finansowe STU ERGO Hestia odnotowała wzrost sprzedaży produktów majątkowych o 26,8%. W sumie spółka zebrała w ubiegłym roku 5,435 mld zł składki, co przyniosło zysk netto na poziomie...
czytaj wiecej
- Do zalet TUW PZUW jako ubezpieczyciela oraz przewag formy prawnej naszej działalności, jaką jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, przez minione dwa lata z sukcesem przekonaliśmy już setki...
czytaj wiecej
Wynik techniczny Open Life TU Życie S.A. wyniósł 43,4 mln zł, a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 6,4 mln zł. Suma bilansowa TU przekroczyła 8,3 mld zł. Obecnie Open Life zarządza...
czytaj wiecej
Przypis składki i wypłaty świadczeń W zakresie składki spółka majątkowa zebrała 230,5 mln zł wobec kwoty 220,7 mln zł zgromadzonej rok wcześniej. W życiówce przypis uplasował się na poziomie 199,29...
czytaj wiecej
Majątek Towarzystwo Ubezpieczeń Europa zebrało w 2017 r. 383 mln zł składki brutto. Jest to wynik prawie o 30% lepszy od ubiegłorocznego. Wzrost sprzedaży obejmował wszystkie kluczowe produkty ZU:...
czytaj wiecej
Od początku kwietnia już prawie wszyscy ubezpieczyciele będą sprzedawać dotowane ubezpieczenia rolnicze. W tym roku ministerstwo rolnictwa podpisało umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń: PZU,...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia zwierząt domowych chronią ich posiadaczy przed wydatkami związanymi z leczeniem pupila, co stanowi obowiązek i jest ustawowo uregulowane w Szwecji. „Powszechne ubezpieczenie zwierząt...
czytaj wiecej
Nowy system sprzedaży ratalnej umożliwia rozłożenie ceny ubezpieczenia komunikacyjnego na 12 rat. Jak wskazał ubezpieczyciel, na decyzję wpływ miały znaczne podwyżki składek OC. Sprawiły one, że dla...
czytaj wiecej
Open Life przygotował nowy produkt „Plan Pełnej Ochrony”. Jest to kompleksowe ubezpieczenie na życie ze składką regularną, opłacaną w miesięcznych lub rocznych ratach. Okres ochrony może obejmować...
czytaj wiecej
Składka przypisana brutto w ramach działalności komercyjnej wyniosła 56,9 mln zł (wzrost o 22% r/r). Największą dynamikę wzrostu odnotowano w obszarze gwarancji ubezpieczeniowych (53%) i ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 18774 Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zwrócił uwagę na fakt, że taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń...
czytaj wiecej
- Za nami niezwykle pracowity rok, w którym RESO i Balcia zanotowały rekordowe wyniki. Wzrost jest widoczny zarówno przy sprzedaży produktów obowiązkowych, jak i dobrowolnych – powiedział...
czytaj wiecej
Dzięki temu wynik techniczny w tym sektorze uplasował się na poziomie 279 mln zł, podczas gdy rok temu było to prawie 840 mln zł straty. Wydawać by się mogło, że zakłady ubezpieczeń osiągnęły już...
czytaj wiecej
Według danych opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń, towarzystwa zebrały o 12,7 proc. więcej składek niż w roku ubiegłym, co daje ponad 46 mld zł. Z czego wypłaty stanowiły 29,6 mld zł, czyli...
czytaj wiecej
Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance w III kwartale 2017 r. jest następujący: 33 proc. wypadki i choroby, 25...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczenia Nest Solidnych Inwestycji minimalna kwota składki to 5 000 zł. W ramach umowy ubezpieczenia klient zyskuje ochronę życia i możliwość inwestowania środków w fundusze...
czytaj wiecej
– To prawda, że na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy nieprzerwanie mówiło się o podwyżkach cen OC. Gwałtowny i systematyczny wzrost trwał mniej więcej 2 lata, ale w pierwszej połowie 2017 r....
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 17037 Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił, że ubezpieczenie OC ppm. pełni szczególną społeczną funkcję, jaką jest ochrona osób...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 16715 Leszek Skiba, Podsekretarz Ministra Rozwoju i Finansów, podkreślił, że „w chwili obecnej resort finansów nie planuje wprowadzenia zmian systemowych” w zakresie...
czytaj wiecej
Multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia dokonała wyliczeń średnich stawek za ubezpieczenia OC ppm. dla porównywanych grup kierowców. Najniższa oferta dla młodego kierowcy z Warszawy wynosi 3 710...
czytaj wiecej
Oczywiście powodem uzyskania wyższego przypisu jest systematyczne zwiększanie wysokości składek od II poł. 2015 r. Szacuje się, że od tego czasu średnie stawki za polisę OC wzrosły o 41 proc. W tym...
czytaj wiecej
Jak podkreślił Rusinowski, według długoterminowej strategii, przypis składki w wysokości powyżej 1 mld zł miał zostać osiągnięty w 2020 r. Teraz wg prognoz multiagencji ten cel będzie zrealizowany...
czytaj wiecej
– Telematyka jest rozwiązaniem, które przynosi korzyści wszystkim uczestnikom rynku ubezpieczeń. Nawet minimalne zmniejszenie częstości szkód daje ogromne oszczędności dla rynku – tłumaczył red....
czytaj wiecej
RODO w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych wskazuje sytuacje, w których powołanie inspektora jest obowiązkowe. Administrator i podmiot przetwarzający...
czytaj wiecej
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia...
czytaj wiecej
Po pierwszym półroczu 2017 r. liderami w segmencie polis komunikacyjnych są: PZU, Warta i ERGO Hestia. Ponadto, do wielkiej piątki wchodzą jeszcze AXA i Link4, które w przeciągu roku kilkakrotnie...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci, zapewni to towarzystwom ubezpieczeń zupełnie nowe możliwości w kształtowaniu cen swoich usług i tworzeniu ofert dla kierowców. Będzie to możliwe chociażby poprzez bieżący...
czytaj wiecej
Wskazał, że na razie ceny za ubezpieczenie OC ustabilizowały się i nie dochodzi do znacznych wzrostów stawek. Jednak, jak podkreślił, równowaga w tym segmencie na razie jest krucha i dopiero w...
czytaj wiecej
Produkt zapewnia zwrot części lub całości wpłaconych składek po zakończeniu obowiązywania umowy, jeśli w jej trakcie ubezpieczony nie zgłosił żadnego roszczenia o wypłatę świadczenia. Pełny (100%)...
czytaj wiecej
Ekspert podkreśla, że jest to rozwiązanie, które powinno pomóc polskim kierowcom z problemem podwyżek stawek OC. Również przekonuje, że w przyszłości rynek polis komunikacyjnych przejdzie rewolucję...
czytaj wiecej
Jak wskazywała w trakcie posiedzenia senator Lidia Staroń, przedstawiciel wnioskodawcy, proponowane zmiany obejmą jedynie garstkę osób, którym zaprzestano wypłacać świadczenia z powodu wyczerpania...
czytaj wiecej
W ten sposób właściciele pojazdów mogliby uzyskać znaczne zmniejszenie składek na ubezpieczenie OC ppm., do poziomu 5 proc. oszacowanej rocznej składki. Za zmianą opowiadali się przede wszystkim...
czytaj wiecej
- Nasz produkt to idealne rozwiązanie dla młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie – kupujących mieszkanie czy dom oraz zakładających swoje rodziny. Gwarancja Ochrona Optima idealnie nadaje...
czytaj wiecej
Jak podaje porównywarka mfind.pl, koszt ubezpieczenia OC wycofanego z ruchu pojazdu musi zostać obniżony o minimum 95%. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które wyjechały za granicę, a auto...
czytaj wiecej
Uruchomieniem rozwiązania telematycznego od Youbi jest zainteresowane „międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeń” prowadzące działalność w Polsce, poinformował PB. Na razie ubezpieczyciel – klient...
czytaj wiecej
Warto zatem zapytać, dlaczego podobne rozwiązanie prawne, czyli stworzenie pewnego katalogu świadczeń za szkody osobowe, nie jest możliwe w przypadku pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych....
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC pojazdu, które obejmuje leasingowany pojazd, ochrania zarówno jego właściciela – firmę zajmującą się leasingiem, jak i leasingobiorcę, który jest ochraniany od roszczeń osób trzecich...
czytaj wiecej
Obecnie, wysokość zadośćuczynień z tytułu śmierci członka rodziny jest ustalana na kanwie orzeczeń sądowych, które różnią się w zależności od regionu. Takie wnioski zawarli m.in. eksperci Warsaw...
czytaj wiecej
Założenie wybrane do ustawy przestawił Tomasz Wróblewski, który wskazał, że składka OC w 2016 r. wzrosła o 40 proc. Dodał, że pomimo chwilowego zahamowania podwyżek, można spodziewa się dalszych...
czytaj wiecej
Ponadto wyjaśnił, że na wzrost wysokości odszkodowań wpływ mają rosnące koszty robocizny w warsztatach samochodowych czy wyższe ceny części zamiennych. - Rosną również koszty procedur...
czytaj wiecej
- Luty przyniósł uspokojenie na rynku cen OC. Dane wskazują na brak zmian średniej oferty cenowej. To bardzo dobra wiadomość dla posiadaczy samochodów. Po skokowych wzrostach cen w zeszłym roku było...
czytaj wiecej
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wzrosły o 17% w przeciągu roku co przyniosło koszt w wysokości 80,5 mln zł. Spółce udało się obniżyć koszty działalności ubezpieczeniowej do poziomu...
czytaj wiecej
Najwyższy przypis składki w dziale I ubezpieczeń uzyskały ubezpieczenia gr. 3 (ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Z tego tytułu zakłady ubezpieczeń uzyskały...
czytaj wiecej
Zgodnie z opublikowanym przez Sedlak&Sedlak raportem „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku”, prawie do drugie przedsiębiorstwo (48 proc.) finansuje pracownikom...
czytaj wiecej
A zatem, jak wyjaśnił kierownik techniczny projektu CEPiK 2.0, w pierwszym etapie wdrażania bazy będą w niej udostępnianie informacje jedynie o kierowcach, którzy mają na swym koncie punkty karne....
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń z otrzymanych składek od ubezpieczonych muszą pokryć cztery różne cele. Fundusze ze składek są dzielone na likwidację szkód, prowizje dla pośredników, wpłaty na NFZ oraz koszty...
czytaj wiecej
Jak podaje Puls Biznesu, Proama wraz z początkiem kwietnia wprowadzi nowe zasady wynagradzania swoich agentów. Stawki prowizji za sprzedane polisy OC będą uzależnione od liczby sprzedanych produktów...
czytaj wiecej
- W przypadku braku własnej historii bezszkodowej bądź jej utraty, można się zastanowić nad skorzystaniem z tej posiadanej przez inną osobę na zasadzie współwłasności. To znaczy, że...
czytaj wiecej
W dniu 24 lutego 2017 r. miało miejsce I czytanie projektu nowelizacji złożonego do Sejmu przez klub poselski Kukiz’15. Projekt został odrzucony po pierwszym czytaniu na wniosek Prawa i...
czytaj wiecej
Na początku lutego multiagencja poinformowała o połączeniu się z Insurance Service – jednym z najstarszych pośredników na polskim rynku (więcej: Fuzja multiagencji Unilink i Insurance Service)....
czytaj wiecej
„Rozmawiamy na ten temat, jako że system CEPiK 2.0 i prace nad nim przebiegają etapami, żeby przyspieszyć taką możliwość i na chwile obecną rozmawiamy o końcu marca roku 2018, czyli zakładamy, że pod...
czytaj wiecej
Adwokaci poparli sprzeciw RF wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”. Zwrócili przy tym uwagę, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja...
czytaj wiecej
Uczestnicy spotkania jako główną przyczynę wzrostu cen ubezpieczenia OC ppm wskazali konieczność pokrywania z aktualnie zebranej składki roszczeń, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu obecnej...
czytaj wiecej
Zespół mfind.pl wyjaśnia, iż pieniądze poza wypłatą odszkodowań, wydawane są na rzeczoznawców, likwidatorów, prawników, wydatki administracyjne, a przede wszystkim szybko rosnące koszty wynajmu...
czytaj wiecej
Oceniając styl jazdy kierowcy, ubezpieczyciel będzie zwracać uwagę na to, czy kierowca nie przekracza dozwolonej prędkości, czy płynnie przyśpiesza i hamuje. Udział w promocji wezmą ci kierowcy,...
czytaj wiecej
Przedstawiciele Rzecznika Finansowego już w trakcie obrad „Okrągłego Stołu” sygnalizowali krytyczne opinie wobec niektórych pomysłów. Ich obszerne uzasadnienie opracowali w zaprezentowanej opinii....
czytaj wiecej
Na koniec 2016 r. zakład ubezpieczeń obsługiwał 25 tys. klientów, z czego w okresie od maja 2016 r. do stycznia 2017 r. ubezpieczonych zostało 9 tys. nowych klientów. - Ambicje są takie, by ten...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów porównywarki OC/AC mfind.pl, zwiększenie przez KE sum gwarancyjnych będzie wiązało się z kolejnymi podwyżkami cen obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Szacują oni, iż...
czytaj wiecej
- Ceny obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wzrosły prawie o połowę w zaledwie kilka miesięcy 2016 r. System ratalny smart11 firmy Bacca to pomocna dłoń dla rynku ubezpieczeniowego oraz...
czytaj wiecej
Najtańsze polisy oferowali agenci na terenie Podkarpacia. W tym regionie średnia cena dwa miesiące temu nie przekraczała 1 tys. zł. Mimo to w przeciągu 11 miesięcy zeszłego roku stawka za...
czytaj wiecej
W dniu 14 grudnia 2016 r. Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego odbył posiedzenie w sprawie „drastycznej podwyżki kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych OC”. W...
czytaj wiecej
- Jeżeli porównamy ze sobą 2006 rok i 2015 rok, to okaże się, że w analizowanym okresie składka przypisana brutto wzrosła o 41%, a wzrost wypłaconych odszkodowań wyniósł aż 87%. W takich warunkach...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC zakupione pół roku przed zakończeniem aktualnej ochrony ubezpieczenia nie różni się od polisy, która zostałaby przedłużona dzień przed zakończeniem aktualnej ochrony. Oznacza to, że...
czytaj wiecej
Jak podkreślono w komunikacie, niewielka skala działania TUW-ów wynika m.in. ze specyfiki tych instytucji, tj. wzajemność ochrony i ubezpieczenia. Ponadto TUW-y nie dążą do zdobycia zysków z...
czytaj wiecej
„To przez nieodpowiedzialną działalność przez wiele lat zakładów ubezpieczeniowych” - powiedziała w programie Gość Radia ZET. „Wszyscy obniżali, obniżali, już na minusie są tak dużym, że dalej...
czytaj wiecej
Dodał, że trwająca kilka lat wojna cenowa została spowodowana warunkami rynkowymi. "Przy OC mamy stały zakres usługi, więc konkurować można było jedynie ceną" – wyjaśnił prezes PIU. Dlatego, jego...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK powiedział, że Urząd sprawdza nie tylko to, czy zakłady ubezpieczeń obecnie działają w zmowie, ale również czy wcześniejsze niższe ceny nie były efektem nielegalnego porozumienia. -...
czytaj wiecej
Po 9 miesiącach 2016 r. zysk brutto VIG wyniósł 301,3 mln euro. Oznacza to wyższy wynik o 88,4% niż w poprzednim roku. Ponadto, ubezpieczyciel podał, iż około 65% zysków grupy wypracowały...
czytaj wiecej
- W tym roku i w przyszłym mamy do czynienia z drastycznymi podwyżkami ubezpieczenia OC - to obowiązkowa usługa w Polsce. W Polsce zarejestrowanych jest 31 milionów samochodów. Problem...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Prezes PIU podnosi na brak przewidywalności w kwestii wypłat odszkodowań za szkody osobowe. Sądy przyznają coraz wyższe kwoty odszkodowań za odniesione uszczerbki na zdrowiu wskutek...
czytaj wiecej
Ponadto, jak wskazano, wiele zależy od aktualnego stanu zdrowia ubezpieczonego. Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe lub genetyczne, powinny być przygotowane na znaczne podniesienie składki....
czytaj wiecej
Kanał direct dotychczas nie cieszył się dużą popularnością wśród klientów zakładów ubezpieczeń. Pierwszy raz polscy klienci mogli skorzystać z usługi zakupu ubezpieczenia przez telefon w 2003 r....
czytaj wiecej
Sposobem wyjścia z problemu są próby oszustw przy podawaniu danych podczas przystępowania do umowy ubezpieczenia. Kierowcy fałszują informacje odnośnie bezszkodowej jazdy, pojemności silnika,...
czytaj wiecej
Multiagencja wskazuje także, że ceny składek OC rosną nie tylko z powodu wysokich kwot odszkodowań. Eksperci Superpolisy.pl zauważają, że na przestrzeni ostatniego roku sporo zmieniło się w zakresie...
czytaj wiecej
Marcin Jaworski, specjalista ds. komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego uważa za niedopuszczalny zapis w OWU, według którego za kraj o zagrożeniu terrorystycznym uważa się każde państwo, przed...
czytaj wiecej
Wojciech Sass powiedział także, że NN chce wejść na rynek ubezpieczeń majątkowych. W tej sprawie został już złożony wniosek o wydanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jak przyznał CEO...
czytaj wiecej
Tym razem jednak, zakłady ubezpieczeń muszą liczyć się z poważnymi nadużyciami, powstałymi z inicjatywy wynagradzanych przez nich pośredników. Najpoważniejsze z nich obejmuje złożenie fałszywego...
czytaj wiecej
Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy...
czytaj wiecej
Co wynika z przytoczonego przepisu? Przede wszystkim, powstanie nieznanego do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje)...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem, krajowy zakład ubezpieczeń ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn sumy składek przypisanych brutto zebranych w kwartale...
czytaj wiecej
Rozporządzenie określa: dodatkowe warunki, jakie powinny spełniać umowy, o których mowa w art. 304 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania...
czytaj wiecej
Składki te oblicza się na podstawie przypisu składki brutto w roku poprzedzającym rok, w którym jednorazowa składka początkowa ma zostać uiszczona albo przypisu składki brutto w roku poprzedzającym...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się zapłaty 150 tys. zł tytułem przewidzianego w umowie ubezpieczenia na życie świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. W styczniu 2016 r. jej...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, spółki wykupiły dla członków swoich zarządów ubezpieczenia OC, ubezpieczenie mienia (m.in. od ryzyka terroryzmu) i ubezpieczenie transportowanych towarów. Zagraniczny zakład...
czytaj wiecej
Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w rozpoznawanej sprawie naruszenie interesów konsumentów zachodzi w sferze ekonomicznej. Klient wyraża zgodę na zapłatę...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła spółka. Powódka wykupiła dla prezesa ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem, co wynikało z kontraktu menedżerskiego, przy czym ani w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powodowie wnieśli przeciwko bankowi pozew z żądaniem zapłaty na ich rzecz 2.793 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu wskazali, że w dniu...
czytaj wiecej
„Z ustnych motywów wyroku wynika m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego prawidłowo zinterpretowała oraz zastosowała przepisy prawa materialnego, jak również wykazała celowość wydania decyzji w ramach...
czytaj wiecej
Powódka wskazała, iż mąż przeszedł stosowne badania lekarskie i decyzją lekarza medycyny pracy z dnia 30.06.2011 r. został dopuszczony do pracy na kolejne dwa lata. Badania diagnostyczne wykonane na...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko PZU S.A. wystąpiła Kopalnia Węgla Kamiennego, która domagała się kwoty 427.777,17 zł tytułem reszty odszkodowania należnego jej w związku z pożarem...
czytaj wiecej
Powódka twierdziła, że treść powyższego postanowienia jest sprzeczna z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż przepis art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego...
czytaj wiecej
W ocenie Prezesa Urzędu zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do uzależnienia wysokości zwracanej składki od wykorzystanej części sumy ubezpieczenia. Organ odwołał się do uzasadnienia projektu...
czytaj wiecej
W ocenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, postanowienie umowne zawarte w punkcie 8 umowy, dotyczące jej przedłużenia na kolejny okres ubezpieczeniowy, gdy na dwa miesiące przed...
czytaj wiecej
Sąd I instancji uznał sporną klauzulę za abuzywną. Podobnego zdania był Sąd Apelacyjny, który wskazał, że legitymacja czynna w postępowaniu służącym abstrakcyjnej kontroli abuzywności wzorców umowy,...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel wnosił o oddalenie powództwa ze względu na to, że w dniu spalenia stodoły między zakładem ubezpieczeń a mężczyzną nie było zawartej umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Bytowie uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa za ten wypadek ubezpieczeniowy. Na podstawie opinii meteorologicznej Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia miały miejsce wyładowania...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła ubezpieczona, która żądała zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z rozwiązaniem przez nią umowy ubezpieczenia z...
czytaj wiecej
Dyrektor Urzędu Skarbowego nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał, że w omawianej sprawie świadczenia wykonywane przez spółkę nie stanowią pośrednictwa ubezpieczeniowego, lecz wykonanie...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Na koniec czerwca 2020 r. do PPK należało 1.074.847 zatrudnionych. Co istotne prawie 82 tys. (8%) uczestników było w programie pomimo braku ustawowego obowiązku. Odsetek ten rośnie z kwartału na...
czytaj wiecej
Czy ankieta została już rozesłana do towarzystw ubezpieczeń? Tak, 10 grudnia 2019 r. ankieta została przekazana do 19 zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów...
czytaj wiecej
W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpił wzrost składki rdr, o 538 mln zł (5 proc.). Najmocniej zwiększył się przypis składki w gr. 3 (ubezpieczenia autocasco), o 90 mln zł (4 proc.), do poziomu...
czytaj wiecej
W zakresie ubezpieczeń działu I odnotowano wzrost przypisu składki brutto. Na koniec marca 2019 r. wyniósł on 5.234 mln zł, tj. o 439 mln zł (7,7 proc.) mniej niż przed rokiem. Największy spadek...
czytaj wiecej
W stanowisku Urząd odnosi się do pisma wystosowanego do zakładów ubezpieczeń w 2015 r., w którym wzywał podmioty do przeanalizowania procesu taryfikacji i likwidacji szkód. Jak zauważa, działania...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia wzorca umownego, wskazał, że klauzula prolongacyjna jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym, a nawet regulowana przepisami ustawy...
czytaj wiecej
Indywidualne Konta Emerytalne Na koniec I połowy 2018 r. IKE posiadało 960,6 tys. osób, tj. ok. 5,8% pracujących. W sumie na rachunkach zgromadzone było 8,2 mld zł, jest to wartość o 9,6% wyższa...
czytaj wiecej
Dział I W I poł. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 32,12 mld zł i była wyższa o 0,55 mld zł niż rok temu. Dla działu I wyniosła 11,14 mld zł, co oznacza, że była niższa o 1,07...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale II ubezpieczeń na koniec czerwca br. wypracowały wynik finansowy na poziomie 2.528,8 mln zł, co oznacza spadek o ponad 89 mln zł z porównaniu...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń na życie na koniec czerwca br. wypracowały wynik finansowy na poziomie 1.286 mln zł, co oznacza spadek o blisko 14 mln zł z porównaniu do danych za I poł. 2017 r. Jest to...
czytaj wiecej
Przychody zakładów ubezpieczeń Po I kw. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 16,25 mld zł i była wyższa o 0,29 mld zł niż w roku ubiegłym. W segmencie ubezpieczeń na życie składka...
czytaj wiecej
Zgodnie z danymi na dzień 30 czerwca 2018 r. do OFE należało niecałe 16 mln osób. Największą grupę (20%) stanowiły osoby w wieku 51 i więcej lat. Jednak widoczna jest zastępowalność pokoleniowa, gdyż...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektowanych zmian Rekomendacji S, banki będą zobowiązane do posiadania w swojej ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych: kredytów...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). Podmiot otrzymał zgodę na...
czytaj wiecej
Koncentracja sektora ubezpieczeń W dziale I nastąpiło nasilenie koncentracji rynku, w porównaniu do danych za 2016 r. Po 2017 r. udział 5 największych ubezpieczycieli życiowych wyniósł 63,88% (po...
czytaj wiecej
Podmioty rynku ubezpieczeniowego Na koniec 2017 roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń – 27 w dziale I i 33 w dziale II oraz...
czytaj wiecej
Komisja stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz POLISA-ŻYCIE Towarzystwa Ubezpieczeń. Komisja nałożyła na Generali...
czytaj wiecej
Rynek ubezpieczeń na życie Zakłady ubezpieczeń na życie w I poł. 2017 r. uzyskały 12.209 mln zł przypisu składki brutto, o 289 mln zł więcej niż rok temu. Wypłata odszkodowań i świadczeń kosztowała...
czytaj wiecej
W zakresie struktury ubezpieczeń majątkowych, największy udział w portfelu miały ubezpieczenia komunikacyjne gr. 3 i 10, które w sumie stanowiły 61% składki przypisanej, z czego udział ubezpieczeń OC...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym stanowiły po I kw. 2017 r. największą cześć (47,27%) portfela spółek życiowych zakładów ubezpieczeń. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie...
czytaj wiecej
UKNF przedstawił wyniki sektora obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnich 10 latach. Przede wszystkim podkreślono stratę techniczną przekraczającą 1 mld zł, odnotowaną na koniec 2016...
czytaj wiecej
- Prowadzimy w tej sprawie postępowanie - powiedział PAP Marek Niechciał. Chociaż dodał, że istnieją czynniki, które uzasadniają decyzje zakładów ubezpieczeń dot. podwyżek stawek ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła również wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń. W minionym roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły poszkodowanym 36,7 mld zł, podczas gdy rok...
czytaj wiecej
– Nasze wątpliwości budzi przede wszystkim brak ważnych dla klientów informacji np. o ich prawach, obowiązkach i o tym, kto jest rzeczywistym beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, w badanym okresie spadły o 5,84%, tj. o 0,40 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, największy spadek przypisu składki brutto w dziale II w pierwszym półroczu 2016 r. odnotowano w grupie 1 – ubezpieczenia wypadku. Zebrano o 142,39 mln zł mniej składki. Spadek...
czytaj wiecej
Na koniec I półrocza 2016 r. składka przypisana brutto w dziale ubezpieczeń działu I wyniosła 11,92 mld zł. W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku, odnotowano spadek składki o 17,38%....
czytaj wiecej
W raporcie przedstawiono również strukturę portfela ubezpieczeń w okresie 1.01.2011-30.06.2016. Znaczny spadek w strukturze portfela ubezpieczeń działu I odnotowały ubezpieczenia na życie, które w...
czytaj wiecej
W raporcie podano, iż w I kwartale 2016 r. przychody z działalności lokacyjnej, z lokat na ryzyko zakładu ubezpieczeń oraz na ryzyko ubezpieczających wyniosły 3,23 mld zł, co stanowiło spadek o...
czytaj wiecej
W ocenie Sądu, nie ma znaczenia czy skala zastosowania tego zapisu jest znaczna czy też jednostkowa, gdyż dla oceny abuzywności postanowienia wzorca umowy nie jest koniecznym, aby był on stosowany....
czytaj wiecej
W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia mamy do czynienia z sytuacją, w której świadczenie ubezpieczającego, polegające na zapłaceniu składki, spełnione zostało w...
czytaj wiecej
Powyższe – zdaniem Sądu - oznacza, że w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczeniowej powinna zostać mu zwrócona cała składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu...
czytaj wiecej
SO w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że konsument może nie mieć żadnego wpływu na to, że zabezpieczenie antywłamaniowe nie zadziałało. Natomiast decyzja o przyznaniu zniżki za zastosowanie określonych...
czytaj wiecej
SO zwrócił jednak uwagę, że kwestionowana klauzula nie posługuje się analogicznym do ustawowego sformułowaniem „wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie" lecz niejasnym sformułowaniem...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy zgodził się z powodem, że klauzule umożliwiają pozwanemu towarzystwu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn. W szczególności zaś,...
czytaj wiecej
Ponadto, pierwsze z wskazanych postanowień narusza art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 807 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem...
czytaj wiecej
Stosownie do art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, zakład ubezpieczeń może...
czytaj wiecej
O takim, abuzywnym charakterze tego postanowienia, zdaniem SA, dodatkowo świadczy związane z nim postanowienie art. 6 ust. 6 OWU. To bowiem postanowienie, wyjaśnia rzeczywisty charakter, cel i skutki...
czytaj wiecej
Tym samym w tym zakresie postanowienie jest sprzeczne z zasadą przyporządkowania składki czasowi odpowiedzialności i narusza zasadę, wyrażoną w art. 385 Kodeksu cywilnego zgodnie z którą...
czytaj wiecej
Jak wskazał Sąd Apelacyjny, z pewnością takiego obciążenia konsumenta nie uzasadnia ani hipotetyczna i bliżej przez Sąd nieokreślona strata jaką ewentualnie mógłby ponieść ubezpieczyciel na wypadek...
czytaj wiecej
Jak wskazał Sąd Apelacyjny, na podstawie zakwestionowanego wzorca OWU ubezpieczyciel zwalnia się z określonego w art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego obowiązku składania odrębnego oświadczenia o...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powyższym postanowieniom nie można przypisać znamion klauzuli abuzywnej. SO, uzasadniając wyrok, nie wziął pod uwagę charakteru ogólnych warunków ubezpieczenia, które zawierają...
czytaj wiecej
Pozwany poinformował -iż pomimo tego zapisu - praktyka taka nie ma de facto miejsca w zakładzie ubezpieczeń. Dlatego też pozwany wyjaśnia, że zapis ten zostanie zmieniony przy okazji uchwalania...
czytaj wiecej
Punkt 12.1 Rekomendacji nakazuje, aby składka należna zakładowi z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, była ustalona po przeprowadzeniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i powinna – przy uwzględnieniu...
czytaj wiecej
Warto też wskazać w tym miejscu na pojęcie wady systemowej, którą jest wada, powodująca istotne naruszenie interesów klientów, w tym poprzez określenie zakresu ochrony w sposób nieadekwatny do...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Ustawą zmienia się ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z nowym aktem...
czytaj wiecej
– Przygotowujemy projekt ustawy, który stworzy odrębną instytucję publiczną monitorującą działalność tego sektora. Będzie ona miała m.in. uprawnienia do przeprowadzenia bezpośrednich kontroli pracy...
czytaj wiecej
E-składka funkcjonuje od 1 stycznia 2018 r. Rozwiązanie umożliwia dokonywanie 1 przelewu na indywidualny rachunek zamiast trzech (lub czterech) osobnych płatności na poszczególne fundusze. W...
czytaj wiecej
W kwietniu zmieniła się wysokość składki ubezpieczeniowej OC, AC i NNW w większości zakładów ubezpieczeń. Na wysokiej pozycji w rankingu znalazła się Benefia, która...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Wartość przypisu składki z tytułu sprzedaży polis życiowych w bankach wyniosła po II kw. 2020 r. 1,7 mld zł, o 32% mniej niż przed rokiem. Mimo to, udział składki pozyskanej w kanale bancassurance w...
czytaj wiecej
Oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych na koniec września 2019 roku wyniosła 11 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku...
czytaj wiecej
Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły po III kw. 2019 r. 7 mld zł, o 6% więcej niż w zeszłym roku. Odszkodowania z AC były mniejsze, wyniosły...
czytaj wiecej
W raporcie zostały uwzględnione 22 zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenie na życie oraz 18 zakładów ubezpieczeń majątkowych. W pierwszej połowie 2019 r. składka przypisana (brutto) dla...
czytaj wiecej
W I kw. 2019 r. największy przypis składki odnotował PZU Życie S.A. Ubezpieczyciel zarobił ponad 2.072 mln zł – niewiele mniej niż przed rokiem. Drugą pozycję na rynku co do wysokości składki...
czytaj wiecej
Sektor ubezpieczeń życiowych Na koniec marca br. towarzystwa ubezpieczeń na życie zebrały 5,2 mld zł składki, tj. o 7,7% mniej niż przed rokiem. Największy udział w strukturze składki (37%) miały...
czytaj wiecej
Dział I W przypadku ubezpieczeń na życie udział składki pozyskanej w BA wynosi 23%: 1,2 mld zł wobec 5,2 mld zła dla całego rynku. Połowa tego przypisu pochodziła z tytułu sprzedaży ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
W sumie w I kw. 2019 r. podmioty zagraniczne z tytułu sprzedaży ubezpieczeń OC ppm. zebrały blisko 97 mln zł składki, podczas gdy polskie podmioty uzyskały 3.639 mln zł. Podmioty prowadzące...
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania UFG, w I kw. 2019 r. zakłady ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych OC (komunikacyjnych i rolniczych) uzyskały przychody na poziomie 3.772 mln zł, z czego...
czytaj wiecej
Z publikacji wynika, że w ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeń na życie zebrały 21,7 mld zł składki: ubezpieczenia na życie z UFK: 7,9 mld zł ubezpieczenia na życie: 7,6 mld zł ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W 2018 r. składki wniesione do zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych stanowiły sumę 821 mln zł. Rok temu było to 679 mln zł.  – Z naszych badań wynika, że Polacy decydują się na...
czytaj wiecej
W 2018 r. banki zebrały 7,6 mld zł przypisu składki, co stanowi 12,2% całego przypisu za 2018 r. w sektorze ubezpieczeń. W 2017 r. wartości te wynosiły odpowiednio 10,2 mld zł i 16,3%. Spadek...
czytaj wiecej
Jak wynika z „Biuletynu Kwartalnego. Rynek ubezpieczeń 4/2018” opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, kilkukrotnemu wzrostowi wyników finansowych TUW-ów nie towarzyszył skok składki. W 2018...
czytaj wiecej
Poniżej przedstawiamy zwycięzców poszczególnych kategorii: OC: You Can Drive OC + NNW: Link4/You Can Drive OC + AC: Link4 OC + AC + NNW: Aviva W porównaniu do wyników za poprzedni miesiąc...
czytaj wiecej
Dział I W zakresie ubezpieczeń na życie w dalszym ciągu utrzymuje się trend spadkowy, obejmuje on zarówno produkty ochronne jak i inwestycyjne. Na koniec września 2018 r. przypis składki w kanale BA...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia życiowe W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. podmioty prowadzące działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zebrały 16.409 mln zł składki. W ubiegłym roku było to 18.293 mln zł. Oznacza...
czytaj wiecej
Krajowe towarzystwa ubezpieczeń, które posiadają najwyższe udziały na rynku pod względem przypisu składki OC ppm: PZU SA: 30% TUiR WARTA: 19% STU ERGO Hestia: 15% Zagraniczne towarzystwa ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W II kw. br. przychody zakładów ubezpieczeń na życie z tytułu składek wnoszonych na produkty ochronno-inwestycyjne wyniosły 2 mld zł. Jest to najniższa kwota odnotowana od 2010 r. Do tej pory średni...
czytaj wiecej
- Po uwzględnieniu tysięcy kalkulacji wykonanych przez użytkowników kalkulatora Ubea.pl okazało się, że w sierpniu 2018 r. przeciętna składka ubezpieczenia OC dla kierowców wyniosła 1.691 zł....
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel dostrzega wzrost sprzedaży w obszarze produktów niepowiązanych z ofertą kredytową. Składka z tego tytułu zwiększyła się o 5% r/r. Spółki odnotowują też wzmożoną sprzedaż ubezpieczeń w...
czytaj wiecej
Składki i odszkodowania W I kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń zebrały 16,3 mld zł składki, o 1,9% więcej niż na koniec marca 2017 r. Towarzystwa ubezpieczeń na życie uzyskały przypis na poziomie 5,7...
czytaj wiecej
Wpływy do UFG Na koniec 2017 r. członkami UFG było 28 zakładów ubezpieczeń, w tym 8 podmiotów zagranicznych funkcjonujących na polskim rynku w ramach oddziału (3) lub swobody świadczenia usług (5). W...
czytaj wiecej
Po I kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały wzrost przypisu składki ze sprzedaży ubezpieczeń działu II o 0,8 mld zł, z 9,8 mld zł do 10,6 mld zł. Tendencja wzrostowa nastąpiła również w...
czytaj wiecej
W I kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń na życie zebrały 5,7 mld zł przypisu składki, z czego poprzez sprzedaż produktów w bankach uzyskały 1,7 mld zł, co stanowi 29,3%. Dla porównania w analogicznym...
czytaj wiecej
Przypis składki brutto w Europie W broszurze zawarto porównanie rynków ubezpieczeń z państw UE ze względu na przypis składki brutto. Najwyżej w zestawieniu znajduje się rynek Wielkiej Brytanii, gdzie...
czytaj wiecej
Przypis składki W 2017 r. zakłady ubezpieczeń działu II zebrały 37,8 mld zł składki, z czego ze sprzedaży produktów w kanale BA pochodziło 1,64 mld zł (4,3%). Oznacza to utrzymanie już 4 rok z rzędu...
czytaj wiecej
- Brak polisy OC najczęściej wynika z nieznajomości przepisów i błędnego postępowania nowego właściciela po zakupie auta - podsumowuje Hubert Stoklas, wiceprezes Ubezpieczeniowego...
czytaj wiecej
Przypis i struktura składki W 2017 r. zakłady ubezpieczeń na życie zebrały w kanale BA 8,5 mld zł składki. Przypis z całego działu I wyniósł 24,6 mld zł. Są to wskaźniki niewiele lepsze od...
czytaj wiecej
Składka W 2017 r. zakłady ubezpieczeń zebrały 62,4 mld zł składki brutto. Jest to wynik 11,4% wyższy od odnotowanego w 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń na życie zgromadziły 24,6 mld zł (39% ogółem...
czytaj wiecej
Eksperci z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl przygotowali analizę rynku ubezpieczeń AC. Wynika z niej, że w ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeń osiągnęły rekordowy przypis składki ze sprzedaży...
czytaj wiecej
- To właśnie pomorska metropolia na początku 2018 r. była dużym miastem z najwyższym poziomem średniej składki za OC. Warto również zwrócić uwagę na spory wzrost kosztu polis OC oferowanych w Gdańsku...
czytaj wiecej
Ranking został przygotowany dla czterech kategorii (OC, OC + NNW, OC + AC i OC + AC + NNW). Ubezpieczyciele byli oceniani w skali 0-5 pkt. Warto odnotować, że przez trzy lata żaden z ubezpieczycieli...
czytaj wiecej
Okazuje się, że kierowcy są znacznie mniej przychylni propozycji monitoringu stylu jazdy i dopasowaniu wysokości składki do rzeczywistego ryzyka stwarzanego na drodze. Telematykę popiera jedynie 28...
czytaj wiecej
- Ostatni wzrost cen polis OC zwiększył zainteresowanie płatnościami w ratach, zatem coraz więcej osób może być narażonych na ryzyko jazdy nieubezpieczonym pojazdem – mówi Elżbieta...
czytaj wiecej
Struktura produktowa Największy udział w przypisie składki działu II posiadają: ubezpieczenia kredytu i gwarancje (29,2%), wypadkowe i chorobowe (28,1%) i szkód spowodowanych żywiołami i innych szkód...
czytaj wiecej
Przeciętna składka, wyliczana przez użytkowników porównywarki Ubea.pl, w styczniu br. wynosiła 1 666 zł, natomiast w sierpniu br. było to już 1 993 zł. Zdaniem ekspertów, już wkrótce...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
Jak podaje UNIQA, na wzrost przypisu składki wpłynęła redukcja portfela komunikacyjnego, obejmująca nierentowne grupy ryzyk (głównie w ubezpieczeniach flotowych oraz części polis sprzedawanych za...
czytaj wiecej
W porównaniu z poprzednim rankingiem (czytaj więcej: Ubea.pl: lipcowy ranking ubezpieczeń komunikacyjnych), zmiana na pozycji lidera dotyczyła kategorii OC + AC, gdzie Link4 wyprzedziło Avivę. -...
czytaj wiecej
W czerwcu br. średnio najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy we Wrocławiu (1498 zł), Warszawie (1416 zł) i Toruniu (1354 zł). Najmniej natomiast - mieszkańcy Kielc (895 zł), Bydgoszczy (939...
czytaj wiecej
- Po pierwszym półroczu 2017 roku możemy mówić o większej równowadze na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 87 mln złotych i był wyższy o 67% od wyniku z...
czytaj wiecej
Wyceny zostały sporządzone na przykładzie czterdziestojednoletniego kierowcy z Warszawy, który jeździ Oplem Corsą D 1.2 16V Cosmo z 2011 r. Kierowca wypracował zniżkę w wysokości 50%. W pierwszym...
czytaj wiecej
„Nieprawidłowości związane z produktami z UFK, które miały miejsce w przeszłości, spowodowały, że klienci byli mniej skłonni do zawierania nowych umów. Ponadto w 2016 r. zwiększyły się wymogi...
czytaj wiecej
Jak podaje CUK, również w poszczególnych województwach da się zauważyć wyhamowanie cen polis OC. Ostatnie pół roku dało odczuć największą poprawę mieszkańcom województwa lubelskiego i...
czytaj wiecej
Po I kwartale 2017 r. nastąpił spadek wysokości składki uzyskanej przez spółki majątkowe. W badanym okresie na sprzedaży produktów w bankach towarzystwa ubezpieczeń zarobiły 0,37 mld zł wobec 9,5 mld...
czytaj wiecej
Cenowymi liderami już od dawna wciąż pozostają dwa towarzystwa: AXA i Link4. Eksperci porównywarki zwrócili jednak uwagę, iż całkiem nieźle prezentują się również You Can Drive/Ergo Hestia (polisy...
czytaj wiecej
Kolizje na ogół pociągają za sobą wypłatę mniejszych odszkodowań niż wypadki. - Tym niemniej można przypuszczać, że ubiegłoroczny wzrost liczby stłuczek miał pewien wpływ na wyniki finansowe...
czytaj wiecej
W 2016 r. wzrost składki brutto w autocasco wyniósł ponad 1 mld zł. Mimo tak dużej zmiany po stronie zebranych składek krajowi ubezpieczyciele zakończyli miniony rok tylko minimalnym zyskiem ze...
czytaj wiecej
Różnice wynikają przede wszystkim z natężenia ruchu w dużym mieście oraz w mniejszej miejscowości, co pociąga za sobą różne prawdopodobieństwa spowodowania zdarzenia komunikacyjnego w danym miejscu....
czytaj wiecej
Wyniki rankingu wskazują, że w kwietniu 2017 r., spośród 10 największych miast w kraju, najtańszą składkę mogli zapłacić mieszkańcy Katowic. Średnia składka za OC w tym mieście wynosiła 1 791 zł....
czytaj wiecej
Z zestawienia stawek OC dla największych miast wynika, że najdroższe OC płacą kierowcy z Wrocławia (1.439 zł). Ponad 1.300 zł wynoszą średnie stawki obowiązkowego ubezpieczenia dla mieszkańców...
czytaj wiecej
Jak podkreślili autorzy zestawienia, dynamika wzrostu cen wyraźnie wyhamowała. Wzrost cen odnotowany po I kw. 2017 r. jest najniższy od początku 2016 r. Po II kw. ’16 r. stanowił 19,3% (względem...
czytaj wiecej
Zmiana w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła w kategorii OC oraz OC + AC. W pierwszej z nich AXA Ubezpieczenia nieznacznie wyprzedziła Liberty Ubezpieczenia (1 miejsce w lutym 2017 r.)....
czytaj wiecej
W przypadku produktów ubezpieczeń z działu II w 2016 r. nastąpił spadek wysokości składki uzyskanej przez spółki majątkowe. W zeszłym roku na sprzedaży produktów w bankach towarzystwa ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W 2016 r. zakłady ubezpieczeń dzięki dystrybucji ubezpieczeń w kanale bancassurance uzyskały 8,1 mld zł przypisu składki brutto, co stanowi 33% całego przypisu składki w zeszłym roku. Zgodnie z...
czytaj wiecej
- Rok 2016 był bardzo niestabilnym okresem, szczególnie dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, na co duży wpływ miały zmiany cen polis OC. Jednak dzięki wdrożonym w ostatnich latach innowacjom...
czytaj wiecej
Najwięcej do Funduszu wniósł w zeszłym roku PZU S.A. Łączna składka od tego zakładu ubezpieczeń uplasowała się na poziomie 52,5 mln zł (w 2015 r. wpłacił 36,5 mln zł). 24 mln zł wniosło TUiR...
czytaj wiecej
Rynek komunikacyjny Składka z ubezpieczeń OC ppm wyniosła ponad 11,6 mld zł (wzrost o 39,1 proc.) Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 8 mld zł (wzrost o 14,3 proc.) Składka...
czytaj wiecej
Od 1 do 28 lutego 2017 r. w poszczególnych kategoriach czołowe miejsca zajęły następujące towarzystwa: w rankingu polis OC: Liberty Ubezpieczenia - 3,95 pkt. w rankingu pakietów OC +...
czytaj wiecej
Niedoświadczony kierowca najwięcej zapłaci natomiast we Wrocławiu (3 534 zł), Gdańsku (3 060 zł), Bydgoszczy (2 914 zł) i Szczecinie (2 906 zł). W przypadku najdroższych miast,...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 27,85 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym. W ubezpieczeniach na życie koszty wyniosły ok. 23,05 zł...
czytaj wiecej
Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o...
czytaj wiecej
Jak podano w raporcie, wzrost składki przypisanej brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. odnotowano w dziesięciu grupach ubezpieczeń. Największy wystąpił w grupie 10 (OC...
czytaj wiecej
Składka zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł. Największy spadek składki przypisanej brutto spośród grup ubezpieczeń działu I odnotowano w ubezpieczeniach na życie z UFK - o 2,25 mld zł...
czytaj wiecej
Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto w dziale I wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Udział w rynku 5 największych zakładów...
czytaj wiecej
Autorzy porównania zestawili ze sobą roczne składki na ubezpieczenie OC dla młodego i doświadczonego kierowcy w rozróżnieniu na rok, w którym nastąpiła szkoda. Eksperci Ubea.pl chcieli w ten sposób...
czytaj wiecej
– Pomimo ponad 50-procentowego wzrostu cen obowiązkowych polis OC w 2016 roku, ryzyko ubezpieczeniowe w skali ogólnorynkowej jest nadal mocno niedoszacowane. W praktyce oznacza to, że składki, które...
czytaj wiecej
Z przedstawionych przez porównywarkę danych wynika, iż najtańsze OC ze wszystkich wojewódzkich miast ma Zielona Góra. Średnia składka OC wynosi tam 1 373 zł. Ubezpieczyciel, który oferuje najniższe...
czytaj wiecej
Twórcy rankingu wyróżnili ten produkt za minimalny wiek ubezpieczonego wynoszący 13 lat – co nie jest regułą na rynku - oraz za uzależnienie wysokości składki od wieku ubezpieczonego. AXA w Planie...
czytaj wiecej
Po zestawieniu rocznych wyników można zauważyć, iż cały 2016 r. został zdominowany przez dwie marki. W rankingach OC i pakietów OC + NNW zdecydowanie przodowała AXA Direct (później AXA...
czytaj wiecej
Wyniki grudniowego rankingu wyłoniły nowego lidera w kategorii polis OC, którym zostało Liberty Ubezpieczenia. Dzięki zaledwie 0,01 punktu przewagi wyprzedziło zwycięzcę listopadowego rankingu – AXA...
czytaj wiecej
Kolejną propozycją jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu. W tej sprawie implementację złożył Poseł Liroy-Marzec. Składki za OC nie musiałyby opłacać osoby, które wyjechały za granicę, natomiast auto...
czytaj wiecej
Z analizy mfind.pl wynika jednak, że najwięcej za OC zapłacą osoby żyjące samotnie. Żonaci mężczyźni zapłacą aż o 483 zł mniej niż single, dla których cena za obowiązkowe ubezpieczenie to średnio...
czytaj wiecej
W zestawieniu udziału poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez spółki majątkowe towarzystw ubezpieczeń największą grupę stanowią ubezpieczenia gr. 14-16...
czytaj wiecej
Porównując strukturę produktów sprzedawanych w kanale bancassurance, już od czterech lat obserwuje się spadek udziału produktów inwestycyjnych w przypisie składki na rzecz produktów powiązanych oraz...
czytaj wiecej
W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpiło zwiększenie, o 14%, przypisu składki w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największy, bo aż o 32%, wzrost nastąpił w grupie 10....
czytaj wiecej
– Ustalając wysokość taryfy ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeniowe muszą działać dynamicznie i opierają wyliczenia na własnych statystykach wypadkowych, a  nie na podstawie statystyk roku...
czytaj wiecej
Ubea.pl zestawiła wyniki rankingowe z II i III kwartału 2016 r. Okazało się wówczas, że rankingowi liderzy utrzymali swoje pozycje – AXA już po raz czwarty zwyciężyła w klasyfikacji polis OC oraz...
czytaj wiecej
- Towarzystwa takie jak PZU, Warta czy Ergo Hestia mają stały portfel klientów, którzy często nawet nie podejmują próby porównania ofert i trzymają się swoich agentów - wyjaśnia Bartłomiej...
czytaj wiecej
W badanym okresie liczba osób posiadających polisy osiągnęła 1,67 mln. Liczba ta zwiększyła się o 26 proc. r/r. Jak wskazuje PIU, najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami są polisy grupowe, zazwyczaj...
czytaj wiecej
W przeciągu dwóch lat liczba zawartych polis autocasco wzrosła o blisko 500 tys. W 2015 r. w Polsce ważnych było 5 553 tys. ubezpieczeń gr. 3. W tym czasie przypis składki brutto nieznacznie...
czytaj wiecej
Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z...
czytaj wiecej
Eksperci porównywarki Ubea zwrócili uwagę na wyniki rynku komunikacyjnego po pierwszej połowie 2016 r. Wskazują one na podwyżki obowiązkowych polis dla kierowców jeszcze w 2017 r. Dane...
czytaj wiecej
Z przedstawionego przez PIU zestawienia poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance wynika, że w II kwartale 2016 r. największy wzrost, o 4,4 p.p., w porównaniu do...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała również w swoim raporcie zestawienie poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte...
czytaj wiecej
Z danych porównywarki wynika, że wielkość podwyżki zależy m.in. od regionu Polski. Najbardziej zdrożały składki ubezpieczenia OC komunikacyjnego w woj. małopolskim (o 19,8 proc.) i woj. wielkopolskim...
czytaj wiecej
W I kw. 2016 r. znów spadła liczba zawartych umów ubezpieczenia z działu II po długotrwałym wzroście odnotowywanym od I kw. 2013 r. Obecnie, liczba ta oscyluje wokół 20 tys. umów. W przypadku...
czytaj wiecej
W zestawieniu produktów działu I dystrybuowanych w bancassurance od 2009 r. obserwuje się spadek udziału produktów związanych z produktem bankowym. Zwiększył się natomiast udział pozostałych grup...
czytaj wiecej
Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 2 262,9 mln zł i był niższy o 35,2% niż w I półroczu 2015 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 1 131,7 mln zł,...
czytaj wiecej
W analizowanym okresie 2007-2014 62,7% wszystkich składek zebranych przez zakłady ubezpieczeń zostało ulokowane przez agentów związanych z jednym bądź kilkoma zakładami ubezpieczeń (multiagencji),...
czytaj wiecej
Przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. wyniosły 72,746 mln zł, w tym 67,5 mln zł pochodziło od zakładów krajowych, a pozostałą kwotę 5 mln zł wpłaciły...
czytaj wiecej
Eksperci Ubea.pl zwrócili uwagę na dwie ważne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy pakietu OC + NNW. W tej kategorii w poprzednim miesiącu liderem było Link4. W sierpniu natomiast, pozycję tę przejął AXA...
czytaj wiecej
Spółki życiowe wchodzące w skład Grupy VIG Polska wypracowały 823 mln zł przypisu składki brutto (spadek o 3,1 proc.). Największy przypis składki odnotowały spółki: Skandia Życie, Compensa Życie,...
czytaj wiecej