Artykuły

Rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej wpłynął do Sejmu 9 grudnia 2020 r. Zgodnie z ideą projektodawców,...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2019 r. (sygn. akt V ACa 451/18) orzekł o nieważności umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Skargę kasacyjną od tego wyroku...
czytaj wiecej
Pytana o rodzaj skarg klientów na zakłady ubezpieczeń, wskazała, że wciąż najwięcej z nich dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, chociaż ich odsetek spada na przestrzeni kilkunastu lat. Natomiast...
czytaj wiecej
Wśród uwag RF wskazał na brak pokrycia wymogów zawartych w dyrektywie IDD dotyczących zakresu obowiązywania powyższej ustawy. Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b dyrektywy, przepisy IDD nie mają...
czytaj wiecej
Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne obejmuje również informacje dotyczące skarg na działalność zakładów ubezpieczeń, przekazywane także Rzecznikowi Finansowemu, który następnie ujawnia je...
czytaj wiecej