Artykuły

Jak ocenia EIOPA, sektor ubezpieczeń i reasekuracji będzie dotknięty ryzykiem fizycznym i ryzykiem związanym ze zmianą klimatu. Jednakże teraz tylko niewielu ubezpieczycieli ocenia ryzyko zmiany...
czytaj wiecej
Sadownicy w apelu wskazują, że zakłady ubezpieczeń nie są chętne zawierać umowy ubezpieczenia od wiosennych przymrozków czy gradu. Są oni różnymi metodami zniechęcani przez ubezpieczycieli, przez co...
czytaj wiecej
- Zmiany klimatyczne od dawna są w centrum zainteresowania Willis Towers Watson, bo dotykają coraz większego grona naszych klientów. Wprowadzaliśmy na polskim rynku pionierskie rozwiązanie oparte na...
czytaj wiecej
– W tym sezonie ubezpieczenia z dotacją Skarbu Państwa oferujemy w określonych przedziałach czasowych. Na samym początku będziemy proponować ryzyka wiosenne dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego. W...
czytaj wiecej
Dla nowych klientów Concordia otworzy sprzedaż na początku kwietnia. Ubezpieczenia od Concordii są dotowane z budżetu państwa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. W sezonie wiosennym Concordia...
czytaj wiecej
Jak wskazuje Puls Biznesu, pandemia zmieniała podejście do ubezpieczeń u przedsiębiorców. Poza popularnymi produktami ubezpieczenia mienia i OC działalności, są zainteresowani ochroną także...
czytaj wiecej
PIU podkreśliła, że w przypadku zmian klimatu, nie wszystkie ryzyka mogą mieć wpływ na zakłady ubezpieczeń i ubezpieczonych. Poza tym część z tych ryzyk w ogóle nie jest możliwa do oszacowania i...
czytaj wiecej
W ramach pakietu mona objąć ochroną dowolne mienie rolnika, ruchomości domowe i stałe elementy w formule all risk albo od ryzyk nazwanych czy odpowiedzialność cywilna w życiu , z sumą...
czytaj wiecej
Jak podała Małopolska Izba Rolnicza, ubezpieczyciele stosują różne metody szacowania szkód. W praktyce rodzi to wiele konfliktów między zakładami ubezpieczeń a rolnikami. W opinii MIR, problem ten...
czytaj wiecej
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu grup zawodowych, a także pracodawców chcących zwiększyć poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników na czas epidemii – mówi Hubert Szczepanik, dyrektor działu...
czytaj wiecej
Wakacje.pl we współpracy z AXA od lipca oferują ubezpieczenie obejmujące ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19. Dodatkowo ponad 2 tysiące klientów, którzy zakupili polisę wcześniej,...
czytaj wiecej
W ciągu ostatniej dekady wartość szkód majątkowych, do których doszło przez niekorzystne warunki atmosferyczne, pozostała na rekordowym poziomie 2,98 bln USD. Jest to wartość ponad dwukrotnie wyższa...
czytaj wiecej
- Pracujemy w tej chwili nad zmianą systemu ubezpieczenia majątkowego upraw i zwierząt, właśnie w kierunku postulowanym przez kolejne organizacje rolnicze, czyli ubezpieczeń obowiązkowych, tak jak to...
czytaj wiecej
Artykuł 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń mówi o tym, że zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces...
czytaj wiecej
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Rada Ministrów określa każdego roku - do dnia 30 listopada - wysokość dopłat na następny rok do...
czytaj wiecej
W I części raportu dokonano analiz nieprawidłowości na rynku finansowym, prezentując przejawy i wymiary różnych zjawisk, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Analiza...
czytaj wiecej
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dopasowujemy nasze produkty do ich potrzeb. Wiemy, że zarówno długość życia jak i jego jakość znacząco się zmieniły. Coraz więcej seniorów...
czytaj wiecej
- Wsłuchujemy się w zmieniające się dynamicznie potrzeby naszych klientów i odpowiadamy na nie najlepiej, jak potrafimy, szczególnie że April, jako firma międzynarodowa, wyspecjalizowana w ochronie...
czytaj wiecej
W ubiegłym roku straty w tytułu suszy wyniosły, zgodnie z szacunkami Polskiej Izby Ubezpieczeń, 2,6 mld zł. W tym roku istnieje duże prawdopodobieństwo, że koszty będą wyższe, bo susza dotknęła już...
czytaj wiecej
Jak informuje red. portalu Farmer.pl, PZU, które sprzedaje ubezpieczenia rolnicze z dotacją do składek z budżetu państwa, oferuje ubezpieczenia na ryzyko suszy jedynie w ubezpieczeniu...
czytaj wiecej
- Z początkiem roku do sprzedaży u naszych partnerów na rynku multiagencji trafiło nowe ubezpieczenie inwestycyjne, „Multiopcja”. To kontynuacja zmiany strategii biznesowej naszego TU, która zakłada...
czytaj wiecej
Za przyjęciem projektu opowiedziało się 420 posłów, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a 39 nie brało udziału w głosowaniu. Podczas II czytania projektu poseł sprawozdawca - Edward Siarka zaznaczył, że...
czytaj wiecej
Nowa oferta produktowa jest odpowiedzią towarzystwa na potrzeby klientów instytucjonalnych i pośredników zainteresowanych ubezpieczaniem ryzyk w oparciu o formułę all risks. Ubezpieczenie dostępne...
czytaj wiecej
Polski kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił mężczyznę, który wraz z grupą innych osób blokował przejazd. Sprawca szkody, jak zeznają świadkowie, nie chciał zatrzymać pojazdu przed blokadą....
czytaj wiecej
Produkt OnkoWsparcie zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na nowotwór, także złośliwy. Wariant Onkologiczno-Kardiologiczny, czyli produkt  OnkoWsparcie + KardioWsparcie, dodatkowo...
czytaj wiecej
Adam Ilkiewicz z branżą ubezpieczeniową związany jest od 2006 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AIG, ACE European Group oraz TUiR Allianz Polska. Specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń OC dla...
czytaj wiecej
Klienci towarzystwa mogą liczyć na ochronę w razie wystąpienia zdarzenia w przestrzeni cyfrowej. Ochroną zostały objęte skutki takich sytuacji jak cyberatak, niespełnienie wymagań RODO, wyciek danych...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel zastrzega, że ubezpieczenie rzepaku ozimego w gospodarstwie rolnym będzie możliwe przy jednoczesnym ubezpieczeniu zbóż ozimych. Ochrona ubezpieczeniowa od ujemnych skutków...
czytaj wiecej
– Oferowane dziś w ramach cyberpolis OC działalności multimedialnej ma stosunkowo szeroki zakres i uwzględnia większość ewentualnych sytuacji naruszenia praw autorskich. Jednak wejście w życie...
czytaj wiecej
Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie ustawy, producenci rolni będą mogli zawierać umowy ubezpieczenia upraw rolnych na ryzyko suszy dotowane z budżetu państwa. Projekt zakłada, że ubezpieczeni...
czytaj wiecej
W lutym 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne dot. terminu przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranej przez zakład ubezpieczeń części świadczenia...
czytaj wiecej
Po pierwsze, PIU wskazuje, że w przypadku zakupu wycieczki w biurze podróży touroperator jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym ochrony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków....
czytaj wiecej
Celem przygotowanego stanowiska jest wezwanie organów nadzoru państw członkowskich UE, aby zapewnili, że wszystkie ryzyka w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń wynikające z wyjścia UK z...
czytaj wiecej
W publikacji wyjaśniono, dlaczego nieodpowiednie systemy ubezpieczeń obowiązkowych mogą przynieść efekt przeciwny do zamierzonego i w rzeczywistości utrudniają życie zarówno osobom fizycznym, firmom,...
czytaj wiecej
Prognoza inflacji maleje, odwracając pozytywny trend obserwowany do marca 2017 r. mając na uwadze, że stopa bezrobocia w dalszym ciągu spada. Pomimo pozytywnych zmian, kontynuowanie niskiego...
czytaj wiecej
– Maksymalnie zakres ubezpieczenia może obejmować 10 ryzyk. Dzięki takiej konstrukcji Dziesiątka oferuje wszechstronną, ale dostosowaną do indywidualnych potrzeb ochronę w ramach jednej polisy. To...
czytaj wiecej
Wytyczne te zostały opracowane zgodnie z art. 30 (7) i (8) dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dyrektywa nakłada na pośrednika ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń obowiązek...
czytaj wiecej
Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie UNIQA Polska wynika, że do najważniejszych rodzajów ubezpieczeń dla firm należy OC przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie majątku firmy....
czytaj wiecej
Specjalnie skonstruowany, internetowy wniosek o ubezpieczenie jest prosty i automatycznie szacuje wartość nieruchomości w oparciu o dane rynkowe. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim...
czytaj wiecej
Marcin Jaworski, specjalista ds. komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego uważa za niedopuszczalny zapis w OWU, według którego za kraj o zagrożeniu terrorystycznym uważa się każde państwo, przed...
czytaj wiecej
Prokuratura sprawdzi, czy banki nie wprowadzały w błąd konsumentów, tworząc przekazy reklamowe, w bezpośrednich kontaktach z klientami, czy poprzez stosowanie nazw swoich produktów finansowych....
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na jedno z kryteriów, tj. zgodności działalności z interesem ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz interesem cedentów, ubezpieczających,...
czytaj wiecej
Co wynika z przytoczonego przepisu? Przede wszystkim, powstanie nieznanego do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje)...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko miastu wystąpili rodzice poszkodowanego dziecka. Córka powodów podczas pobytu na miejskim basenie doznała wypadku. Dziewczynka, biegnąc wokół basenu,...
czytaj wiecej
W sierpniu 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję przeciwko Open Finance S.A. Prezes UOKiK uznał, że spółka naruszała zbiorowe interesy konsumentów przy zawieraniu umów...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował do SN następujące zapytanie prawne: "Czy w sytuacji, w której sąd obniża kwotę dochodzonego przez powoda zadośćuczynienia, uznając, że poszkodowany przyczynił się...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko spółce specjalizującej się w montażu drzwi automatycznych i towarzystwu ubezpieczeń, w którym przedsiębiorstwo posiadało ubezpieczenie OC, wystąpiła...
czytaj wiecej
Powód tłumaczył, iż nie zauważył, że w tym miejscu nie ma stopni umożliwiających bezpieczne wejście do wody, gdyż tafla pokryta była bąbelkami. Ubezpieczyciel kwestionował własną odpowiedzialność i...
czytaj wiecej
Sprawa została skierowana do Sądu Apelacyjnego. Ten oddalił apelację, aprobując w pełni ustalony przez Sąd Okręgowy stan faktyczny sprawy. Sąd stwierdził, że skoro zgodnie z postanowieniem umowy...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Gorlicach wskazał, iż zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych do zarządcy takiej drogi należy między innymi utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów...
czytaj wiecej
Klauzula ta znalazła się w warunkach ubezpieczenia wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a bankiem. W ocenie Sądu Okręgowego (z tą oceną zgodził się też...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Powstanie raportu związane jest ze zmianą w metodyce określania ekspozycji na ryzyko pożaru. Zgodnie z metodyką obowiązującą do 8 lipca 2019 r., kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) dla ryzyka pożaru...
czytaj wiecej
Celem procesu badania i oceny nadzorczej (BION) jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, a także: ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena działań...
czytaj wiecej
Opracowanie i publikacja dokumentu stanowią realizację obowiązków nadzorczych, nałożonych na KNF ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nakłada ona na KNF m. in. obowiaązek...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia została przyjęta nowelizacja Rekomendacji A dotycząca zarządzania ryzykiem, jaki towarzyszy działalności bankowej przy zawieraniu transakcji na rynku instrumentów pochodnych....
czytaj wiecej
W zakresie oceny ryzyka dokonane zostały zmiany m.in. następujących wskaźników: ekspozycja na ryzyko związane z niską jakością kredytową kontrahenta poziom aktywów nienotowanych na rynkach...
czytaj wiecej
W ubiegłym roku KNF przeprowadziła analizę BION 60 zakładów ubezpieczeń. KNF też stale monitoruje sytuację finansową zakładów ubezpieczeń w celu zapewnienia funduszy do wypłat świadczeń osobom...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jacka Kugacza na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA oraz Pierre-Alexis Brabisa na stanowisko Członka...
czytaj wiecej
4 Life Direct Prezes UOKiK w grudniu 2014 r. uznał, że spółka 4 Life Direct naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości Urzędu budził sposób informowania o ubezpieczeniu na życie „Moi...
czytaj wiecej
W efekcie nie ulega wątpliwości, że Rekomendacje muszą stosować krajowe zakłady ubezpieczeń, ale również zagraniczni ubezpieczyciele wykonujący działalność w zakresie ryzyk, których dotyczą omawiane...
czytaj wiecej
Jednak tego rodzaju postanowienie odmawiające udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w razie szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący znajdował się w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości, pod...
czytaj wiecej
Punkt 12.1 Rekomendacji nakazuje, aby składka należna zakładowi z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, była ustalona po przeprowadzeniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i powinna – przy uwzględnieniu...
czytaj wiecej
W ocenie KNF, efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wycofania produktu z rynku oraz wywiązania się zakładu...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Zaznacza przy tym, że celem wdrażania systemu zarządzania jakością w placówce jest spełnienie oczekiwań i wymagań pacjentów, usprawnienie procesów leczenia oraz minimalizacja ryzyka. - System ten...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Przede wszystkim wskazano na różnice w funkcjonowaniu firm w zależności od ich wielkości. Aktualnie, jak podano w raporcie, najlepsza koniunktura panuje wśród firm dużych, wydajnych i nowoczesnych,...
czytaj wiecej
Santander Aviva we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii zapytali Polaków o ich nastawienie do ubezpieczeń mieszkania. Po pierwsze badani wskazali, jakie czynniki mają znaczenie przy...
czytaj wiecej
W raporcie wskazano też, że w 2018 r. kwestią cyberataków w większym stopniu będą zajmować się regulatorzy. Ponadto, to zagrożenie będzie wymagać od organizacji większej czujności na identyfikację...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
– Cykle życia produktów czy technologii skróciły się tak istotnie, że wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga od korporacji coraz bardziej elastycznego podejścia do projektów, stąd zarządzanie zmianą...
czytaj wiecej
„Firmy telekomunikacyjne wielokrotnie padały ofiarą cyberataków i dlatego częściej niż w pozostałych sektorach gospodarki, w telekomach istnieją strategie bezpieczeństwa informacyjnego, które są przy...
czytaj wiecej

IDD

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń daje Rzecznikowi Finansowemu możliwość interwencji w spory klientów z multiagentami lub brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie procesu sprzedaży produktu finansowego....
czytaj wiecej