Artykuły

W interpelacji nr 18304 wskazano, że agenci ubezpieczeniowi powinni być zobligowani do informowania klientów o przysługujących mu zniżkach przy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń...
czytaj wiecej
Jest to pierwsza ekspansja polskiego podmiotu na zagraniczne kraje. Unilink przejmie 80 proc. akcji bułgarskiego podmiotu. W ubiegłym roku obroty I&G Insurance Brokers wyniosły 21,4 mln GBN....
czytaj wiecej
Aktualnie EIOPA zbiera informacje od rynku nt. doświadczeń z wdrożeniem i stosowaniem przepisów dyrektywy. Do 1 lutego 2021 r. Urząd ma sfinalizować ankietę, mającą na celu zbadania zakresu...
czytaj wiecej
Unilink nabył udziały w I&GInsurance Brokers od włoskiego brokera Asigest Holding. Transakcja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez bułgarski organ antymonopolowy. Wskutek przejęcia Unilink...
czytaj wiecej
Podczas warsztatów omówiony został zakres kontroli KNF, jej etapy, a także prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych oraz uprawnienia nadzorcy. Szczegółowa analiza objęła tematy budzące...
czytaj wiecej
Podczas Kongresu agentom przedstawiono rozwiązania technologiczne, które zapewnią kompleksowe, pogłębione doradztwo oraz przyspieszą obsługę klientów. W tym zakresie istotną rolę będzie miał...
czytaj wiecej
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2019 r. (nr 0114-KDIP4.4012.254.2019.1.AK) stwierdził, że czynności pośrednictwa w zakresie zawierania umów o zarządzanie PPK opodatkowane...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów z Insly, wymóg zbadania potrzeb klientów może przełożyć się na sukces pośredników poprzez rozszerzenie i zindywidualizowanie oferty. – Mimo licznych obaw panujących w środowisku...
czytaj wiecej
Pośrednicy ubezpieczeniowy, działający jako jednoosobowa spółka mają obawy, że nie będą w stanie sprostać nowym regulacjom wynikającym z RODO i IDD. W związku z nową ustawą klient będzie mógł m.in....
czytaj wiecej
21 czerwca 2018 r. TU Europa zaprosiła brokerów na „Europejskie Śniadanie”, gdzie zapoznała ich z nową strategią spółki, zakładającą podjęcie współpracy z pośrednikami i dystrybucję produktów stand...
czytaj wiecej
Provident specjalizuje się w sprzedaży pożyczek. Sieć agentów spółki liczy sobie 5 tys. osób, działających w różnych rejonach Polska. Jak informuje Puls Biznesu, aż 80% z nich jest obecnie szkolonych...
czytaj wiecej
Sławomir Bełz posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu sieciami sprzedaży. W latach 1999 - 2006 pełnił funkcję dyrektora departamentu sprzedaży zewnętrznej w Credit Suisse Life & Pensions,...
czytaj wiecej
Debata pt. ”Deregulacja w czasie regulacji – czas zacząć? Wpływ deregulacji na konkurencyjność” była moderowana przez Grzegorza Kuliszewskiego z IBM Polska. W roli uczestników dyskusji znaleźli się:...
czytaj wiecej
Phinance stanowi jeden z największych niezależnych pośredników finansowych w Polsce. Działa na rynku od 2002 roku. Współpracuje z 45 wiodącymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym...
czytaj wiecej
Przypis składki dla Grupy PZU (w tym Link4) wyniósł 75,1 mln zł, z dynamiką 158,8%, dla Grupy Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) wyniósł 23,7 mln zł, z dynamiką 157,6%, Grupy Generali (Generali/Proama)...
czytaj wiecej
Drugim scenariuszem jest większa specjalizacja pośredników. – Niektórzy być może zdecydują się na specjalizację w danej grupie produktów, w jakiejś niszy rynkowej i w ramach...
czytaj wiecej
Wśród najistotniejszy merytorycznych propozycji zmian w projekcie ustawy pojawiła uwaga podniesiona przez Łukasza Zonia, prezesa Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i...
czytaj wiecej
Podkreślił, że celem zmian jest lepsza ochrona klienta, zwłaszcza w momencie zakupu produktu ubezpieczeniowego. Ma to być zapewnione przez zwiększenie obowiązków informacyjnych. – Klient musi...
czytaj wiecej
Konrad Zakrzewski, dyrektor pionu dystrybucji w Axa Polska, cytowany w artykule DGP, dodaje, że wobec tych zmian rynkowych wielu agentów wyłącznych zrezygnowało ze swej działalności, przekształcając...
czytaj wiecej
– RESO zawsze wsłuchiwała się w głos swoich partnerów i nie inaczej było tym razem. Brokerzy i agenci mają bardzo dobre rozeznanie rynkowe. Doceniamy ich wiedzę, dlatego chętnie korzystamy z...
czytaj wiecej
Najlepiej oceniono uprzejmość pracowników CUK. 95% klientów jest pod tym względem bardzo zadowolonych a pozostałe 5% zadowolonych. Pracownicy multiagencji wysoko ocenieni zostali również za swoje...
czytaj wiecej
Informacje przechowywane są w chmurze o nazwie Aurora. Twórcy aplikacji wskazują, iż zawiera ona narzędzie do automatycznego wyszukiwania numerów rejestracyjnych pojazdów, wyszukiwania adresów,...
czytaj wiecej
Mikulska napisała również, że nie można ustawać w wysiłkach, aby nagradzać i promować przyzwoitość i uczciwość. „Potwierdzam wszystkie przyjęte przed dwoma laty zobowiązania ERGO Hestii zawarte w...
czytaj wiecej
— Efektem była niesamowita presja na sprzedaż tego typu produktów, bez względu na potrzeby klienta i rzeczywiste korzyści dla niego z takiej polisy. W ostatnim czasie dostrzegliśmy też, że wysokie...
czytaj wiecej
Uwagi Prezesa Rządowego Centrum Legislacji zgłoszone na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów zostały omówione w ramach Komisji Prawniczej. Z kolei uwagi Prezesa Narodowego Banku Polskiego zostały...
czytaj wiecej
Dotychczas część usług związanych z czynnościami pomocniczymi do usług ubezpieczeniowych i finansowych była zwolniona z podatku. Od dnia 1 lipca 2017 r. ust. 13 z art. 43 ustawy o VAT przestanie...
czytaj wiecej
Jak wskazało Ministerstwo Finansów, które jest autorem zmian, zniesienie zwolnienia z VAT dla usług pomocowych ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
czytaj wiecej
- Od teraz Agent może skanować kod Aztec z dowodu rejestracyjnego, a odczytane dane automatycznie zapisują się do nowej kalkulacji, która już czeka na niego w systemie – to oszczędzone 10 minut i...
czytaj wiecej
„Uczestnik systemu, z którym agent pragnie nawiązać współpracę, zbiera zgodę na udostępnienie danych dla podmiotów, które posiadają historię współpracy z agentem. Na jej podstawie podmioty...
czytaj wiecej
Nowością jest również nałożenie na brokera ubezpieczeniowego obowiązku przedstawienia organowi nadzoru sprawozdania z działalności brokerskiej do celów nadzoru. Sprawozdanie to obejmuje również...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel otrzymał również specjalną nagrodą „Super Fair Play” za najlepszą ofertę dla klientów korporacyjnych na przestrzeni ostatnich 25 lat. – To dla nas szczególnie ważna...
czytaj wiecej
Jednocześnie, projekt ustawy przewiduje jeszcze jedną kategorię podmiotów, które w praktyce mogą dystrybuować ubezpieczenia, do których jednak nie stosuje się przepisów projektowanej ustawy (tutaj...
czytaj wiecej
Jak podaje Urząd, zgodnie z treścią projektowanego art. 87, Komisja Nadzoru Finansowego, nakładając na zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji i pośrednika ubezpieczeniowego karę pieniężną, przy...
czytaj wiecej
– Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń powstała, aby zapewnić klientom więcej informacji o produktach, które są oferowane przez rynek ubezpieczeniowy. Nasze obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
Wśród uwag RF wskazał na brak pokrycia wymogów zawartych w dyrektywie IDD dotyczących zakresu obowiązywania powyższej ustawy. Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b dyrektywy, przepisy IDD nie mają...
czytaj wiecej
Jak wynika z informacji MetLife, nowa strategia ma skupiać się na dostarczaniu klientowi i jego bliskim ochrony ubezpieczeniowej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Zakład ubezpieczeń chce...
czytaj wiecej
Gazeta Bankowa nagrodę lidera roku przyznaje już od 15 lat. Promuje w ten sposób firmy i instytucje, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych...
czytaj wiecej
- Powołując Rzecznika Klienta zakładaliśmy, że pozwoli to nam na jeszcze bliższy kontakt z osobami, które chroni nasze ubezpieczenie – mówi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zarządzania Jakością. Bardzo...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 16 marca br. przekazała do Ministra Rozwoju i Finansów dwie propozycje dotyczące implementacji nowych regulacji do drugiej wersji projektu ustawy o dystrybucji...
czytaj wiecej
W projekcie ustawy proponuje się także zobowiązanie agentów ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej o...
czytaj wiecej
Według prognoz, w ciągu najbliższych kilku lat standardem wśród największych ubezpieczycieli ma być obsługa klienta online. Dużym wsparciem dla rynku ubezpieczeniowego i rozwiązaniem w tym zakresie...
czytaj wiecej
W ramach konsultacji publicznych i międzyresortowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponował wprowadzenie całkowitego zakazu wypłacania prowizji pośrednikom ubezpieczeniowym. Zdaniem...
czytaj wiecej
W branży pośredników finansowych zapanował duży niepokój związany z planowanym wprowadzeniem nowej ustawy regulującej rynek. Najwięcej dyskusji toczyło się wokół propozycji zakazu wynagradzania...
czytaj wiecej
Jak podaje Puls Biznesu, Proama wraz z początkiem kwietnia wprowadzi nowe zasady wynagradzania swoich agentów. Stawki prowizji za sprzedane polisy OC będą uzależnione od liczby sprzedanych produktów...
czytaj wiecej
Przemysław Gawlak ma ponad 22-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Przez ponad 13 lat związany był z Allianz Group. Posiada on bogate doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży...
czytaj wiecej
Kierownictwo spółki nadal funkcjonuje w trzech pionach. Alina Aleks, jako Dyrektor Finansowy, odpowiada za Pion Finansowo-Administracyjny. Paweł Paluszyński jest odpowiedzialny za kontakty z...
czytaj wiecej
Na początku lutego multiagencja poinformowała o połączeniu się z Insurance Service – jednym z najstarszych pośredników na polskim rynku (więcej: Fuzja multiagencji Unilink i Insurance Service)....
czytaj wiecej
Aplikacja dostarcza zarówno wiadomości z sektora ubezpieczeń jak i informacje o produktach AXA Vantage. Newsy te mogą być personalizowane przez użytkowników. Artykuły można również w łatwy sposób...
czytaj wiecej
„Jako jedna z najszybciej rozwijających się polskich firm doskonale wiemy, że tylko wysokie standardy obsługi i oferta skrojona na miarę gwarantują zadowolenie klientów. Dzięki temu jesteśmy w...
czytaj wiecej
- Celem jest obrona pozycji rynkowej, ale nie zamierzamy koncentrować się tylko na jej utrzymaniu. Chcemy rosnąć o kilka punktów procentowych szybciej niż cały rynek - przekazał Alexander...
czytaj wiecej
Netins Insurance jest multiagencją ubezpieczeniową specjalizującą się w ubezpieczeniach szkolnych, komunikacyjnych oraz transportowych. Natomiast EKU Partner jest multiagencją ubezpieczeniową, która...
czytaj wiecej
Dzięki transakcji spółka będzie dysponować siecią liczącą ok. 8 tys. agentów, którzy w zeszłym roku zebrali łącznie ok. 780 mln zł przypisu składki. Prezes multiagencji wskazał, że celem na ten rok...
czytaj wiecej
Podczas szkolenia, przypomniano jak funkcjonuje ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Uczestnicy Interium dowiedzieli się również, że nowy produkt InterRisk jest przeznaczony dla osób,...
czytaj wiecej
Kolejną nowością będzie umożliwienie sprzedaży online Biznes Pakietu. Pierwszy etap wdrożenia ubezpieczenia biznesowego odbędzie się na przełomie lutego i marca 2017 r. Zostanie wtedy...
czytaj wiecej
„Prawdopodobnie Autorzy doskonale zdają sobie z tego sprawę i jest to taka „ostra” propozycja, która ma przetrzeć szlaki „łagodnej” tj. zakazania pobierania kurtażu przez brokerów ubezpieczeniowych...
czytaj wiecej
Dyskusja toczyła się również w związku z kolejną propozycją Komisji Nadzoru Finansowego: „Proponuje się dodać przepis dotyczący obowiązku przechowywania przez zakład ubezpieczeń dokumentacji...
czytaj wiecej
Projektowana zmiana ustawy o reklamacjach wynika z konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów art. 14 Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), zgodnie z którym...
czytaj wiecej
„Podmiotem rynku finansowego nie powinien być agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, do którego nie stosuje się dyrektywy, ani też broker reasekuracyjny, nieobsługujący osób fizycznych. Status...
czytaj wiecej
Przede wszystkim, SPBUiR wskazał na art. 29, zgodnie z którym brokerem jest osoba prawna lub fizyczna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywania działalności brokerskiej i...
czytaj wiecej
Pierwszą z uwag jest potrzeba ujednolicenia obowiązków wszystkich podmiotów dystrybuujących ubezpieczenia. NBP poddaje krytyce art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,...
czytaj wiecej
W kwestiach problemów systemowych w projekcie ustawy wskazano, że przepisy dotyczące wprowadzenia obowiązków szkoleniowych osób wykonujących czynności agencyjne i osób wykonujących czynności...
czytaj wiecej
W komunikacie Konfederacja Lewiatan prezentuje zapisy, do których jej zdaniem konieczne jest wprowadzenie zmian lub ich doprecyzowanie. Są to zapisy odnoszące się w szczególności do: nowych...
czytaj wiecej
W procesie rebrandingu zmienione zostało również logo. Obecnie jeszcze mocniej zwraca ono uwagę na powiązania kapitałowe spółki. „GrECo Ecclesia jest częścią Grupy Ecclesia, instytucji uznawanej za...
czytaj wiecej
UOKiK w piśmie skierowanym do MF odnosi się do czterech głównych kwestii: trwałego nośnika, odesłania do ustawy o prawach konsumenta, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz ograniczenia...
czytaj wiecej
- Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych to dla nas ogromny sukces. Fakt, że dotarliśmy ze swoją ofertą do tak dużej organizacji świadczy o tym, że przygotowywane przez nas produkty są...
czytaj wiecej
Dyrektywa stanowi, że dystrybutorzy ubezpieczeń nie mogą być wynagradzani ani nie mogą wynagradzać swoich pracowników, a także oceniać ich wyników w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania...
czytaj wiecej
IDD wprowadza pojęcie dystrybucji ubezpieczeń, która oznacza działalność polegającą na doradzaniu, proponowaniu lub przeprowadzaniu innych prac przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, na...
czytaj wiecej
Jak zauważa ekspert, prawie wszyscy ubezpieczyciele, posiadający w swojej ofercie produkty typu unit-linked, zrezygnowali z nich w 2016 r. „Powodem takich decyzji była negatywnie nastawiona do tej...
czytaj wiecej
Wskazano ponadto, iż na szczególne docenienie zasługuje wysiłek Ministerstwa włożony w przygotowanie tak kompleksowej regulacji, jaką jest przedmiotowy projekt. „Jako środowisko głęboko...
czytaj wiecej
Członkowie ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych, w momencie zarejestrowania zmiany, staną się członkami ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Skład zarządu i rady nadzorczej pozostanie bez...
czytaj wiecej
Jak podaje STBU, nowa struktura jest dopasowana do strategii działań na lata 2017-2020 i wykorzystuje potencjał kompetencyjny dotychczasowych zarządzających. - Jesteśmy w pełni przygotowani do...
czytaj wiecej
Dyrektywa wprowadza obowiązek spełniania przez konkretne osoby pracujące u pośrednika ubezpieczeniowego lub w zakładzie ubezpieczeń określonych standardów w zakresie wiedzy i umiejętności. Nakłada...
czytaj wiecej
Obecnie w skład Zarządu MAK Investments S.A. obok Andrzeja Wasilewskiego wchodzą Piotr Ślązak i Maciej Przybyszewski (Członkowie Zarządu). Andrzej Wasilewski pełni równocześnie funkcję Prezesa...
czytaj wiecej
Poruszono również kwestię cen ubezpieczeń komunikacyjnych. „W InterRisk warto dokupić dodatkowe ryzyka ponieważ dzięki nim Klient zyskuje zniżki. Mogą one sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent”...
czytaj wiecej
Jak tłumaczy dziennik jednym z powodów takiej decyzji był rosnący udział w rynku multiagentów kosztem agentów wyłącznych, głównie dzięki możliwość zestawienie ubezpieczeń od różnych towarzystw i...
czytaj wiecej
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług...
czytaj wiecej
Kodeks Etyki został uchwalony w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Walne Zgromadzenie PIPUiF. Określa on standardy etyki zawodowej pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, nad których przestrzeganiem...
czytaj wiecej
Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych w pełni popiera cel ustawy FACTA, jakim jest przeciwdziałanie zjawisku unikania podatków w Stanach Zjednoczonych. Prezes wskazuje, iż z drugiej...
czytaj wiecej
Jak podaje RESO, w pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu ratalnego, sprzedała 46 polis BTA ze średnią składką w wysokości 657,44 zł, co dało łącznie 30.242,14 zł zebranego przypisu. Od tego czasu...
czytaj wiecej
Kanał direct dotychczas nie cieszył się dużą popularnością wśród klientów zakładów ubezpieczeń. Pierwszy raz polscy klienci mogli skorzystać z usługi zakupu ubezpieczenia przez telefon w 2003 r....
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1-2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, może wykonywać...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej
Z wypowiedzi Smolarka nie wynika, aby spółka planowała rozszerzenie grupy klientów o mieszkańców dużych miast. - Nie mamy ambicji wchodzenia z naszymi produktami do dużych miast. Chcemy dalej...
czytaj wiecej
Tym razem jednak, zakłady ubezpieczeń muszą liczyć się z poważnymi nadużyciami, powstałymi z inicjatywy wynagradzanych przez nich pośredników. Najpoważniejsze z nich obejmuje złożenie fałszywego...
czytaj wiecej
W liście Prezes Link4 przypomniał, że „reprezentowanie kancelarii odszkodowawczej przed klientami sugeruje, że do wyegzekwowania świadczenia z umowy ubezpieczenia konieczne jest skorzystanie z usług...
czytaj wiecej
Zmieniające się ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie OC, bezsprzecznie wskazują na koniec wojny cenowej, która była główną przyczyną zapaści tej część rynku. Również sygnały wysyłane przez...
czytaj wiecej
Przepis art. 30 ustawy na pierwszy rzut oka zdaje się nie budzić poważniejszych wątpliwości. Jednakże problem powstaje z chwilą, gdy zestawimy jego treść z postanowieniami ustawy o rozpatrywaniu...
czytaj wiecej
Kto będzie pośrednikiem i jaki będzie zakres jego obowiązków? Według dyrektywy IDD pośrednikiem ubezpieczeniowym jest każda osoba fizyczna lub prawna podejmująca lub prowadząca działalność z zakresu...
czytaj wiecej
Oprócz tego ubezpieczyciele będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji umów outsourcingu zawierającej co najmniej: 1) dane identyfikujące przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy powierzające...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel kancelarii odszkodowawczej. Domagał się on uzyskania honorarium od swoich byłych klientów. Zwrócili się oni o pomoc w uzyskaniu odszkodowania...
czytaj wiecej
TSUE rozpoznawał dwie sprawie dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK. Pytania prejudycjalne skierował do TSUE szwedzki sąd najwyższy. W pierwszej z...
czytaj wiecej
W pierwszej z rozpoznawanych spraw powód stracił kwotę zainwestowaną w produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny. Z tego tytułu skierował powództwo przeciwko pośrednikowi ubezpieczonemu, u którego...
czytaj wiecej
Pośrednik ubezpieczeniowy pełnił na rzecz powoda usługi związane z pozyskiwaniem nowych klientów, w tym przedstawiania oferty, a także zawierania z nimi umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy wskazał, iż agent działający na rzecz tylko jednego ubezpieczyciela może dokonać ubezpieczenia dobrowolnego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Komisja stwierdziła, że spółka Telomer dopuściła nieprawidłowości polegających na: nieprzekazywaniu klientom dokumentu zawierającego informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym (art. 8 ust....
czytaj wiecej
Nadzór nad funkcjami kluczowymi W tym obszarze KNF planuje wydanie metodyki dla osób wykonujących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń. Ma być to analogiczny dokument do niedawno wydanego przez...
czytaj wiecej
Podczas prezentacji poruszono najciekawsze kwestie z obszaru bancassurance, tj. tworzenie produktu bankowego przez banki i nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem działającym jako agentem. W trakcie...
czytaj wiecej
Komunikat został wydany w związku z aktualizacją schematu pliku. Umożliwia on automatyczne wczytanie danych do formularzy elektronicznych do składania wniosków do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, wniosek może być złożony na formularzu...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, zakres danych, które podlegają udostępnieniu przy pomocy ww. formularza elektronicznego, będzie ulegał systematycznemu poszerzeniu wraz z ich wprowadzeniem do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
Od 15 stycznia br. rozpocznie funkcjonowanie nowy system składania wniosków do rejestrów pośredników ubezpieczeniowych. Nowy system RPU będzie umożliwiał zaimportowanie wniosków w formacie XML...
czytaj wiecej
W dniu 1 października weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zmienia ona zasady prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych przez KNF z formy systemu informatycznego na system...
czytaj wiecej
W rejestrze agentów na koniec grudnia 2017 r. wpisanych było 31.873 agentów (na koniec 2016 r. było to 32.298). Prawie połowa z nich (47%) pracowała pracowała wyłącznie dla jednego zakładu...
czytaj wiecej
- Problemy, które obserwujemy na rynku produktów inwestycyjnych, pokazują, że winę za naruszanie interesów konsumentów ponoszą m.in. nierzetelni sprzedawcy. Dlatego zmiany w prawie powinny nie...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektowanych zmian Rekomendacji S, banki będą zobowiązane do posiadania w swojej ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych: kredytów...
czytaj wiecej
Ukarana Kancelaria Prawna Proculus pośredniczyła w pożyczaniu pieniędzy. Ofertę kierowała głównie do osób, które nie miały zdolności kredytowej, ale potrzebowały pieniędzy na spłatę wcześniejszych...
czytaj wiecej
W 2016 r. osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne było 91,9 tys. Ich liczba spadła w porównaniu do 2015 r. o 31,9 tys. Znacznie większy udział stanowili OFWCA pracujące dla jednego agenta...
czytaj wiecej
UKNF już na wczesnym etapie prac legislacyjnych nad projektem ustawy postulował wprowadzenie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców. UKNF w przedstawionym stanowisku, odnosi...
czytaj wiecej
Natomiast w przypadku pośrednika, dla którego wysokość prowizji uzależniona jest wyłącznie od poziomu sprzedaży, Zakład Ubezpieczeń powinien zapewnić i wykazać, że sposób ustalania prowizji nie...
czytaj wiecej
W przypadku, gdy w wyniku dokonanej weryfikacji zakład ubezpieczeń stwierdzi, że dany kanał dystrybucji nie spełnia celów określonych w systemie zarządzania produktem, wdrożonym zgodnie z...
czytaj wiecej
W rekomendacji 16.4. KNF przypomina, iż przed nabyciem produktu klientowi powinny być wskazane w zrozumiały sposób oraz w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku - jeśli klientowi zapewniono...
czytaj wiecej
Zgodnie z rekomendacją 14.1, wybrane kanały dystrybucji (tj. agenci ubezpieczeniowi, sprzedaż direct, sprzedaż przez call center, bancassurance) powinny być odpowiednie dla docelowej grupy klientów i...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

SOA umożliwia swym uczestnikom współpracę w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania usług pośrednictwa. W ten sposób oceniane są osoby negocjujące zawarcie umów współpracy z kredytodawcami lub...
czytaj wiecej
Zakaz wynagradzania pośredników został zawarty w 16 ust. 6, zgodnie z którym kredytodawca nie może przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego lub jego agentowi wynagrodzenia w formie pieniężnej...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

„Ocena potwierdza, że europejski rynek pośrednictwa charakteryzuje się wysokim poziomem zróżnicowania pod względem lokalnych kanałów dystrybucji i wdrożenia poszczególnych definicji na krajowym...
czytaj wiecej
- Obsługując ponad 3 miliony klientów i likwidując ponad 600 tysięcy szkód rocznie, sytuacji niestandardowych i błędów nie da się uniknąć – mówi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zarządzania Jakością....
czytaj wiecej
Consultia wypracowała największy wolumen przypisu składki dla Grupy PZU (PZU, Link4) 69,3 mln zł, przy dynamice 188,2%, Grupy Ergo Hestia (EHM, MTU, YCD) 21,6 mln zł, z dynamiką 148,0%, Grupy AXA...
czytaj wiecej
Consultia wypracowała największy wolumen przypisu składki dla Grupy PZU (PZU, Link4) 47,3 mln zł, Grupy Ergo Hestia (EHM, MTU, YCD) - 15,0 mln zł, Grupy AXA (AXA, Liberty) - 7,5 mln zł oraz Grupy...
czytaj wiecej
W przypadku rejestru brokerów ubezpieczeniowych dla 2015 r. odnotowano niewielkie zmiany względem 2014 r. W sumie na rynku w zeszłym roku działało 1 315 brokerów, z czego 2/3 stanowiły osoby...
czytaj wiecej
W analizowanym okresie 2007-2014 62,7% wszystkich składek zebranych przez zakłady ubezpieczeń zostało ulokowane przez agentów związanych z jednym bądź kilkoma zakładami ubezpieczeń (multiagencji),...
czytaj wiecej

IDD

Jak podaje KNF, nowy system rejestracji pozwala na rejestrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich rodzajów pośredników ubezpieczeniowych, tj. agentów ubezpieczeniowych, agentów...
czytaj wiecej
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń daje Rzecznikowi Finansowemu możliwość interwencji w spory klientów z multiagentami lub brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie procesu sprzedaży produktu finansowego....
czytaj wiecej
Spora część uwag dotyczyła kwestii nieuwzględniania w rozporządzeniu niektórych rodzajów wymaganych danych. Zarzut ten wystosowała KNF w stosunku do przepisu art. 6 ust. 1 dot. udostępniania Izbie...
czytaj wiecej
W naszej ocenie, z przepisu tego nie wynika obowiązek po stronie agenta i brokera do uczestniczenia w procesie tworzenia produktu, a jedynie rodzaj uprawnienia, który może być realizowany w...
czytaj wiecej