Artykuły

Przedmioty nabywane na zasadach leasingu bywają też często ubezpieczane przez firmy leasingowe, czy to poprzez oferowanie klientom wstąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, zawartej przez spółkę...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy wystąpił z powództwem na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zdaniem Rzecznika Finansowego za taką można uznać metodologię szacowania...
czytaj wiecej
- Nasza platforma zawiera ponad 200 nowych samochodów osobowych, a to dopiero początek. Wychodzimy z założenia, że w obecnych czasach tego typu rozwiązania podążają za oczekiwaniami naszych...
czytaj wiecej
W skardze nadzwyczajnej Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego prawomocnego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o zasądzenie na rzecz poszkodowanego kwoty niemal 37 tys. zł wraz z odsetkami. Żądana...
czytaj wiecej
Eksperci z Biura RF dokonali analizy warunków ubezpieczeń autocasco. Na ich podstawie ustalili, że ubezpieczyciele stosują niejednolite kryteria wyceny kosztów napraw uszkodzonych pojazdów. W...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do szkody w pojeździe powoda, który skierował roszczenie przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, w którym ochronę OC ppm. posiadał sprawca szkody. Powód domagał się od...
czytaj wiecej
- Zdecydowałem się na takie wystąpienie, ponieważ spory te dotyczą często bardzo tragicznych wypadków, skutkujących śmiercią lub trwałym kalectwem. Dziś poszkodowani w takich wypadkach muszą...
czytaj wiecej
Od września 2018 r. ubezpieczyciel prowadził testy nowego modelu likwidacji szkód, opracowanego przez platformę Carrot, w kilku powiatach województwa mazowieckiego. Rozwiązanie uzyskało aprobatę i...
czytaj wiecej
Projekt stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny w zakresie przeciwdziałania zjawisku manipulowania...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka wykorzystuje w swojej działalności pojazdy osobowe. Samochody podlegają ubezpieczeniu AC, OC, NW i GAP. Spółka nabrała wątpliwości, czy ubezpieczenie typu GAP objęte...
czytaj wiecej
W 2018 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadził łącznie ponad 152 tys. spraw o zapłacenie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 65 proc. tych spraw dochodzonych jest w trybie...
czytaj wiecej
Pytanie prejudycjalne w tym zakresie zostały skierowane niedawno do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Czytaj więcej: TSUE rozstrzygnie...
czytaj wiecej
Oprócz najmu pojazdu zastępczego ERGO Hestia oferuje poszkodowanym także zwrot kosztów przejazdów taksówkami EcoCar. Na razie rozwiązanie przechodzi przez etap pilotażu i zostało uruchomione w...
czytaj wiecej
Projekt nowelizacji obejmuje rozszerzenie katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu. W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego ale nie dłużej niż...
czytaj wiecej
W aplikacji są zamieszczane informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu takie jak: nazwa ubezpieczenia, seria i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Ponadto, 30 dni przed...
czytaj wiecej
Posłowie w odpowiedzi na petycję prawdopodobnie dokonają nowelizacji prawa o ruchu drogowym, tworząc przepisy korzystne dla samorządowców. Obecnie władze powiatowe mają obowiązek zakupu...
czytaj wiecej
Do tej pory pojazdy poruszające się poza krajem zamieszkania, w obrębie Wspólnoty, nie były kontrolowane pod względem posiadanego ubezpieczenia OC. Miało to zagwarantować prawo do swobodnego...
czytaj wiecej
– W przypadku młodych kierowców na samym początku, najlepiej zrobić rozeznanie i porównać składki w kilku, a nawet kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych. Dysproporcje cen OC u różnych...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Klienci LINK4, posiadający ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie pakietowe (OC i AC), mogą skorzystać z nowej oferty ubezpieczyciela. Produkt zapewnia środki do kwoty 2 tys. zł na pokrycie wydatków...
czytaj wiecej
- W przypadku kolizji, poszkodowany nie musi obawiać się braku przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach - mówi Dorota Pokusa-Guszczin z...
czytaj wiecej
Polski kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił mężczyznę, który wraz z grupą innych osób blokował przejazd. Sprawca szkody, jak zeznają świadkowie, nie chciał zatrzymać pojazdu przed blokadą....
czytaj wiecej
UFG podał, że ubezpieczyciele byli wielokrotnie informowani o nieprawidłowościach w sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Przede wszystkim agenci oferowali te produkty osobom...
czytaj wiecej
Suma kredytu maksymalnie może wynieść 6 tys. zł. Cały proces zakupu ubezpieczenia i jego opłacenia odbywa się na poziomie aplikacji bez konieczności przechodzenia na stronę banku. Decyzja o...
czytaj wiecej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przypadku uszkodzenia pojazdu np. w czasie otwierania drzwi podczas postoju, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel OC samochodu, którym dokonano...
czytaj wiecej
- Z podsumowania pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku wynika, że dzięki metodom własnym wykrywania nieubezpieczonych m.in. w ogólnopolskiej bazie polis - zidentyfikowaliśmy łącznie ponad...
czytaj wiecej
Jak podaje Ubea.pl, w 2019 r. posiadacze pojazdów osobowych za brak ważnego OC zapłacą: 4500 zł za ponad 14 dni przerwy (w 2018 r.: 4200 zł) 2250 zł za przerwę trwającą od 4 do 14 dni (w 2018 r.:...
czytaj wiecej
UFG udostępnił wszystkim kierowcom dane zawarte w bazie OI UFG dot. ich historii ubezpieczeń OC ppm. W ten sposób ubezpieczeni będą mogli sprawdzić m.in. nazwy towarzystw ubezpieczeń, w których mieli...
czytaj wiecej
Znaczące podwyżki cen za ubezpieczenia OC ppm. rozpoczęły się trzy lata temu i trwały przez ponad 2 lata, do momentu ustabilizowanie się wyników finansowych w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych i...
czytaj wiecej
– Mimo, że stłuczki i wypadki to bardzo powszechne zjawisko, to nie każdemu z nas się przytrafiają. Znacznie częściej dochodzi do uszkodzenia jak otarcia i zniszczenie detali naszego auta przez na...
czytaj wiecej
Serwis „Historia pojazdu” powstał w 2014 r. Umożliwia on bezpłatne uzyskanie informacji o pojeździe zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów, co zdaniem autora interpelacji może być szczególnie...
czytaj wiecej
Platforma stworzona przez Fideltronik zawiera elementy procesów aktuarialnych, wynagradzania pośredników i dystrybucji polis. Platforma uwzględnia zarówna potrzeby pośredników ubezpieczeniowych jak i...
czytaj wiecej
Większość ekspertów w branży ubezpieczeniowej zgadza się z tym, że mniejsza wypadkowość na drogach (mówi się o spadku liczby wypadków w granicach od 30 aż do nawet 80 procent w ciągu najbliższych...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach: Standard, Premium i Superior. Produkt mogą nabyć posiadacze pojazdów osobowych, ciężarowych, motocykli i motorowerów. Wariant podstawowy jest...
czytaj wiecej
Najtańszy wariant kosztuje 49 zł. W zakres polisy wchodzi ubezpieczenie od następstw żywiołów takich jak pożar, huragan, grad, powódź, lawina i inne działania sił przyrody. Inny wariant ubezpieczenia...
czytaj wiecej
- To nasz pomysł na odpowiedzialny sposób zarządzania biznesem. I nie jest to jedyny pomysł, chcemy być coraz bardziej on-line w przygotowywaniu dokumentacji ubezpieczeniowej, aby zmniejszyć...
czytaj wiecej
Przede wszystkim ubezpieczyciel wskazuje na ubezpieczenie nieruchomości i mienia, które zapewni środki na wypadek zniszczenia i uszkodzenia samego budynku jak i znajdujących się w nim rzeczy,...
czytaj wiecej
Zgodnie z nowym prawem, od 1 października 2018 roku podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC nie będzie karana mandatem. W razie kontroli drogowej...
czytaj wiecej
Z wynajmu pojazdu mogą skorzystać kierowcy, których pojazdy zostały uszkodzone przez osoby posiadające ubezpieczenie OC w Avivie. Traficar i Aviva zapewniają pełne pokrycie kosztów tankowania i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód 19 lat temu uległ wypadkowi. Sprawca szkody poruszał się po drodze pojazdem w złym stanie technicznym, który nie został dopuszczony do ruchu.  W wyniku zdarzenia...
czytaj wiecej
Klienci sopockiego zakładu ubezpieczeń będą mogli dokonać wyboru auta z szerokiej oferty samochodów nowych (Masterlease) i używanych (Master1.pl). Dla osób ze stwierdzoną szkodą całkowitą...
czytaj wiecej
Wniosek Komisji dotyczy zmiany dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Gwarantuje on m.in., że ofiary wypadków drogowych otrzymają należne im pełne odszkodowanie, nawet jeżeli...
czytaj wiecej
Tzw. gestia ubezpieczeniowa, czyli obowiązek zawarcia wskazanych ubezpieczeń, może być pozostawiona leasingobiorcy. Biorąc jednak pod uwagę, że pojazdy będące przedmiotem umowy są własnością...
czytaj wiecej
Nowe przepisy regulują kwestię prowadzenia badań i testów związanych z pojazdami samosterującymi. Zgodnie z ustawą, prowadzenie prac badawczych będzie wymagało uzyskania zezwolenia organu...
czytaj wiecej
W interpelacji posłowie Adam Ołdakowski, Jerzy Gosiewski zwrócili uwagę, że rośnie liczba kierowców posiadających więcej niż jeden samochód. Ich zdaniem, obowiązek zapewnienia ochrony...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 17037 Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił, że ubezpieczenie OC ppm. pełni szczególną społeczną funkcję, jaką jest ochrona osób...
czytaj wiecej
Trudności poszkodowanych potwierdza Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Finansowego. - Do Rzecznika Finansowego trafia sporo skarg, wniosków, zapytań osób poszkodowanych, którym zakład ubezpieczeń...
czytaj wiecej
IE wskazuje, że Komisja powinna zapewnić, aby wszystkie zmiany w systemie MID nie spowodowały, pośrednio lub bezpośrednio, redukcji wysokiego poziomu ochrony. Zdaniem IE, priorytetem powinno pozostać...
czytaj wiecej
Pomysł wysnuli przedstawiciele warsztatów samochodowych i rzeczoznawców motoryzacyjnych. Ich propozycja ma na celu redukcję tzw. szarej strefy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, gdy...
czytaj wiecej
Dzięki wbudowanej mapie z geolokalizacją, klient w łatwy sposób wskaże, gdzie potrzebuje pomocy. Po przyjęciu zgłoszenia Inter Partner Assistance, za pomocą komunikatów na smartfonie, poinformuje...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 14 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i...
czytaj wiecej
- Już wcześniej ubezpieczyciele zgłaszali się z takimi postulatami, żeby umożliwić im pozyskiwanie informacji, na przykład dotyczących punktów karnych. Chodziło im zapewne o to, by oferować zniżki...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia Joanna Diomin, ekspert Centrum Odszkodowań DRB, w trakcie likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło poszkodowanemu zdecydowanie za mało. – Nie zgodził się on z rażąco zaniżonym...
czytaj wiecej
"Jest to ważna część autonomicznej przyszłości Wielkiej Brytanii, mająca znaczące konsekwencje dla brytyjskich dróg, zarówno pod kątem bezpieczeństwa i zatłoczenia, a także dla...
czytaj wiecej
W odpowiedzi stwierdzono, że założenia MID do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony użytkowników dróg już sprawnie działają. Wskazano, że będzie to miało...
czytaj wiecej
„Na podstawie umowy zawartej z tureckim Biurem Narodowym, PBUK w każdej chwili służy natomiast poszkodowanym pomocą w zakresie uzyskania niezbędnych informacji do ustalenia odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
Obecnie aplikacja umożliwia również samodzielne wyliczenie szkody. Klienci, którzy podczas zgłoszenia szkody zaznaczą chęć otrzymania odszkodowania w formie gotówkowej otrzymają dostęp do aplikacji....
czytaj wiecej
Eksperci wyjaśniają również dlaczego nie nastąpi koniec podwyżek. – Ubezpieczyciele w Polsce muszą zwiększać udział wypłat odszkodowań osobowych w wypłatach ogółem. W Europie odszkodowania za...
czytaj wiecej
Generalny Inspektor podkreślił również, że użytkownicy urządzeń przenośnych często nie wiedzą lub nie zdają sobie sprawy z włączonej na ich urządzeniu usługi lokalizacyjnej. Nie wiedzą, że...
czytaj wiecej
W ten sposób właściciele pojazdów mogliby uzyskać znaczne zmniejszenie składek na ubezpieczenie OC ppm., do poziomu 5 proc. oszacowanej rocznej składki. Za zmianą opowiadali się przede wszystkim...
czytaj wiecej
Jak podaje porównywarka mfind.pl, koszt ubezpieczenia OC wycofanego z ruchu pojazdu musi zostać obniżony o minimum 95%. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które wyjechały za granicę, a auto...
czytaj wiecej
Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości zainteresowanym podmiotom z tej branży czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla...
czytaj wiecej
Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC pojazdu, które obejmuje leasingowany pojazd, ochrania zarówno jego właściciela – firmę zajmującą się leasingiem, jak i leasingobiorcę, który jest ochraniany od roszczeń osób trzecich...
czytaj wiecej
Obecnie czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy wyłącznie określonych kategorii pojazdów. Taką możliwość posiadają właściciele samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej...
czytaj wiecej
Sprawa dotyczy zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego za stawkę wyższą od tej zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń. W rozpoznawanej sprawie powód uległ wypadkowi z winy ubezpieczonego. Podczas...
czytaj wiecej
MTA w ostatnim czasie borykało się z problemami finansowymi. Nie spełniało ono minimalnych wymogów kapitałowych, określonych w normach Solvency I i Solvency II. Było to bezpośrednią przyczyną...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń z otrzymanych składek od ubezpieczonych muszą pokryć cztery różne cele. Fundusze ze składek są dzielone na likwidację szkód, prowizje dla pośredników, wpłaty na NFZ oraz koszty...
czytaj wiecej
W dniu 24 lutego 2017 r. miało miejsce I czytanie projektu nowelizacji złożonego do Sejmu przez klub poselski Kukiz’15. Projekt został odrzucony po pierwszym czytaniu na wniosek Prawa i...
czytaj wiecej
Nowa oferta gwarantuje szeroki zakres świadczeń na okoliczność awarii, wypadku czy unieruchomienia pojazdu na skutek warunków pogodowych i drogowych. Ponadto, ubezpieczony może liczyć m.in. na...
czytaj wiecej
Adwokaci poparli sprzeciw RF wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”. Zwrócili przy tym uwagę, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja...
czytaj wiecej
Przedstawiciele Rzecznika Finansowego już w trakcie obrad „Okrągłego Stołu” sygnalizowali krytyczne opinie wobec niektórych pomysłów. Ich obszerne uzasadnienie opracowali w zaprezentowanej opinii....
czytaj wiecej
- Kierowcy coraz częściej dostrzegają, że wraz z polisami OC i AC warto mieć także assistance, przy którym najważniejsza jest dla nich kwestia holowania. Zauważamy, że nasi klienci są coraz bardziej...
czytaj wiecej
W ramach usługi assistance świadczonej przez TU Compensa ubezpieczeni mogą liczyć na pomoc na terenie Polski w zakresie: naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowania, zapewnienia pojazdu...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów porównywarki OC/AC mfind.pl, zwiększenie przez KE sum gwarancyjnych będzie wiązało się z kolejnymi podwyżkami cen obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Szacują oni, iż...
czytaj wiecej
– „Złoty Zderzak” to jedyne w Polsce badanie, w którym warsztaty naprawcze oceniają firmy ubezpieczeniowe. Klient naprawiający swój samochód w warsztacie często wybiera opcję naprawy bezgotówkowej i...
czytaj wiecej
„To przez nieodpowiedzialną działalność przez wiele lat zakładów ubezpieczeniowych” - powiedziała w programie Gość Radia ZET. „Wszyscy obniżali, obniżali, już na minusie są tak dużym, że dalej...
czytaj wiecej
Liczba obsługiwanych zgłoszeń z polis InterRisk wciąż wzrasta. W październiku przekroczyła ona tysiąc. InterRisk zapewnia klientom holowanie, pojazdy zastępcze, transport osób i wiele innych...
czytaj wiecej
Po zgłoszeniu szkody klient otrzymuje SMS lub e-mail z linkiem do aplikacji, za pomocą której samodzielnie dokonuje oględzin i wyliczenia kwoty odszkodowania bez konieczności oczekiwania na przyjazd...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczycieli radzi, aby przed wyruszeniem w trasę dokładnie sprawdzić, czy assistance działa niezależnie od tego, w jakiej odległości od domu doszło do szkody. Posiadając wyłącznie...
czytaj wiecej
Często kierowcy zgłaszają ubezpieczycielowi kolizję, do której w rzeczywistości nigdy nie doszło. - Fikcyjna kolizja to rzeczywiście jedna z typowych metod wyłudzenia odszkodowania,...
czytaj wiecej
Sposobem wyjścia z problemu są próby oszustw przy podawaniu danych podczas przystępowania do umowy ubezpieczenia. Kierowcy fałszują informacje odnośnie bezszkodowej jazdy, pojemności silnika,...
czytaj wiecej
Na razie koncern zgodził się na wypłatę odszkodowań konsumentom ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sprzedano znacznie mniej pojazdów niż na rynku europejskim. Pomimo, zaangażowania wielu organizacji...
czytaj wiecej
Organizacje chcą ograniczenia sposobów naprawienia szkody z OC tylko do dokonania naprawy samochodu. Ich zdaniem, powyższy zapis przyczyni się do ograniczenia napraw pojazdów. Także pojawiły się...
czytaj wiecej
Gdy na nagraniu widać, że sprawca obciera inne auto, ale wysiada i po krótkim oczekiwaniu zostawia za wycieraczką kartkę z numerem kontaktowym, w takiej sytuacji żądanie ubezpieczyciela jest...
czytaj wiecej
Tym razem jednak, zakłady ubezpieczeń muszą liczyć się z poważnymi nadużyciami, powstałymi z inicjatywy wynagradzanych przez nich pośredników. Najpoważniejsze z nich obejmuje złożenie fałszywego...
czytaj wiecej
Sądów nie przekonuje argumentacja, że poszkodowany może dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, gdyż, jak wskazują, samochody zaspokajają potrzeby ich właścicieli w sposób bardziej...
czytaj wiecej
Propozycję oświadczenia klienta zawierającego zgodę wynikającą z art. 28 ust. 1d pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych prezentujemy poniżej: „Wyrażam zgodę przesyłanie mi, przez ABC...
czytaj wiecej
Obecnie kwestia ta wydaje się rozstrzygnięta ze względu na stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy, który w uchwałach z 1997 i 2007 roku przesądził, że zarówno w przypadku ustalenia wysokości...
czytaj wiecej

Akty Prawne

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana, której auto uległo kolizji na nieodśnieżonym parkingu. Powódka samodzielnie dokonała naprawy pojazdu, a...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem, opłatę za udostępnienie danych z ewidencji wnosi się na rachunek bankowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Opłata ta wynosi 30,40 zł. Wnosi się ją przed...
czytaj wiecej
Ustawa ma na celu m.in.: przesunięcie na dzień 4 czerwca 2018 r. wejście w życie ustaw związanych z uruchomieniem zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców...
czytaj wiecej
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu drogowego, zamontowanie w pojeździe blokady alkoholowej umożliwi kierowcy ukaranemu odebraniem prawa jazdy skrócenie o połowę orzeczonego wobec...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie auto powoda uległo szkodzie całkowitej. Sąd I instancji zasądził na rzecz poszkodowanego zwrot kosztów najmu pojazdy zastępczego za okres 67 dni, łącznie w wysokości 11,3 tys....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiło towarzystwo ubezpieczeń. Spółka skierowała roszczenie regresowe do sprawcy szkody na ubezpieczonym aucie. Do szkody doszło wzdłuż pasażu handlowego....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód, którego syn tragicznie zginął na placu budowy. Mężczyzna żądał od pozwanego wypłaty 120 tys. zł tytułem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka wykupiła dobrowolne ubezpieczenia AC dla pojazdu wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych. Ubezpieczone auto uległo zniszczeniu. Zakład ubezpieczeń wypłacił...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do wypadku przy zabezpieczaniu studni. Jeden z pracowników firmy budowlanej został uderzony łyżką koparki przy zaczepianiu uchwytów do maszyny. Spór co do kwestii...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym posiadał ubezpieczenia AC nowo zakupionego pojazdu. Mężczyzna domagał się wypłaty kwoty 224,1 tys. zł z...
czytaj wiecej
W dniu 29 lipca br. do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o następującej treści: „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w...
czytaj wiecej
W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił właściciel motocykla, który uległ częściowemu uszkodzeniu w wypadku komunikacyjnym. Powód dokonał samodzielnej naprawy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – cesjonariusz – wystąpił z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń. Podnosił w nim, że dotychczas wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie za uszkodzenie samochodu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił posiadacz pojazdu. Domagał się on zapłaty 57 tys. zł z powodu uszkodzeń w pojeździe, do jakich doszło w wyniku...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko gminie wystąpił nastolatek, który uległ wypadkowi kierując motocyklem. Powód z nadmierną prędkością pokonywał łuk drogi. Stracił panowanie nad pojazdem...
czytaj wiecej
14 listopada do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o roszczenie regresowe wobec sprawcy szkody, który zbiegł z miejsca zdarzenia, pod reżimem obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta jako odpowiedź na pytanie prawne przedstawione przez SO w Warszawie postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt XXII Ga 187/18) o treści: Czy normalnym następstwem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił posiadacz pojazdu mechanicznego. Uległ on zniszczeniu, gdy na drogę wybiegło dziecko, przebywające na boisku bez nadzoru dorosłych. Kierowca podróżujący...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił zakład ubezpieczeń poszkodowanej, której auto zostało uszkodzone na parkingu. Powód domagał się od sprawcy zdarzenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu i...
czytaj wiecej
SN odmówił udzielenia odpowiedzi na następujące pytania prawne: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy przypomniał, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela polega, co do zasady, na zapłaceniu kwoty pieniężnej koniecznej do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Zgodził się, że...
czytaj wiecej
Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w rozpoznawanej sprawie naruszenie interesów konsumentów zachodzi w sferze ekonomicznej. Klient wyraża zgodę na zapłatę...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła spółka zajmująca się najmem pojazdów. Powódka zawarła umowę krótkoterminowego najmu pojazdu osobowego. Auto było...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany kierowca. Podczas kierowania pojazdem na jego auto niespodziewanie przewróciło się drzewo. Wskutek wypadku powód doznał urazu kręgosłupa...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła powódka, która z powodu problemów zdrowotnych zaprzestała prowadzenia pojazdu i trzymała go na własnej posesji. Na jazdę nieubezpieczonym samochodem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiły powódki – osoby najbliższe motocyklisty zmarłego wskutek wypadku drogowego. Domagały się one zasądzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi gminy wystąpił właściciel pojazdu. Auto powoda uległo zniszczeniu podczas podróży uszkodzoną drogą gminną. Powód w pierwszym kroku...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko pozwanemu towarzystwu ubezpieczeń wystąpił właściciel firmy specjalizującej się wynajmem pojazdów, który zawarł z poszkodowanym umowę cesji prawa zwrotu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie zawodowy kierowca uległ wypadkowi wskutek wybuchu podczas pompowania opony. Pracodawca stwierdził, że wybuch nastąpił z powodu uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń i firmie zbywającej leasingowany pojazd wystąpiła powódka. Domagała się zapłaty odszkodowania z tytułu zniszczeń samochodu....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, w którym polisę  posiadał sprawca zdarzenia komunikacyjnego, wystąpiło przedsiębiorstwo, z którym poszkodowany zawarł...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał, że żądanie pozwu jest uzasadnione, gdyż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną, jaką są także koszty najmu pojazdu...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że art. 4421 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania, skoro 10 lat od dnia wypadku minęło 20 maja 2007 r., a więc przed wejściem w życie przepisu wydłużającego okres przedawnienia,...
czytaj wiecej
Pozwane towarzystwo ubezpieczeń uznało, że powód przyczynił się w 30% do szkody i wypłaciło pozwanemu 24,5 tys. zł. Sąd Okręgowy orzekł, że adekwatnym dla powoda zadośćuczynieniem będzie kwota...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy oddalił powództwo, wskazując, że skoro powód sprzedał nienaprawiony pojazd, to utracił prawo do żądania naprawienia szkody, rozumianej jako koszt przywrócenia pojazdu do stanu...
czytaj wiecej
Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu...
czytaj wiecej
W przypadku pierwszej sprawy, Sąd Rejonowy orzekł, że pozwany ma zwrócić poszkodowanemu całkowity koszt, jaki poniósł on za najem pojazdu zastępczego. SR stwierdził, że „poszkodowany ma prawo wyboru...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przyjął powództwo za zasadne, zasądzając na rzecz powódki od zakładu ubezpieczeń kwotę 40,6 tys. zł odszkodowania. SR uznał, iż każdy postój pojazdu, bez względu na czas jego...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przeanalizował zgromadzoną dokumentację złożoną przez obie strony, jak i opinię biegłego z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Biegły w sposób...
czytaj wiecej
Powód zakupił pojazd w Niemczech w dniu 8 listopada 2012 r. Po przyjeździe do Polski dokonał rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia. W nocy z 2 na 3 lipca 2013 r. pojazd został skradziony, o czym...
czytaj wiecej
Podczas zgłoszenia szkody pozwanemu, poszkodowana otrzymała formularz „Pytania do wynajmu pojazdu zastępczego”. Zawierał on informacje, że pozwany w ramach pomocy poszkodowanym organizuje wynajem...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 106 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, ale nie...
czytaj wiecej
Spółka odmówiła wypłaty świadczenia, twierdząc, że wbrew Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia pojazd posiadał tylko jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (immobilizer) oraz dowód rejestracyjny został...
czytaj wiecej
Zdaniem Sadu drugiej instancji, w sprawie powstało zagadnienie prawne budzące wątpliwości, gdyż nie nastąpiła zapłata odszkodowania, lecz wynagrodzenia za wykonaną usługę. Wątpliwości zatem...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy wskazał, iż metoda kosztorysowa ustalania odszkodowania komunikacyjnego zakłada z natury rzeczy posługiwanie się parametrami najbardziej zobiektywizowanymi z punktu widzenia obrotu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uwzględnił powództwo w całości. Wskazał, iż z treści umowy wynika, że strony obowiązywała klauzula niezmienności wartości pojazdu i niezmienności sumy ubezpieczenia. Sąd wskazał, że...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Ełku w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I C 554/14) uznał, że fakt kopiowania kluczyka samochodowego i niezgłoszenie tego ubezpieczycielowi nie świadczą o naruszeniu przez...
czytaj wiecej
Powód – właściciel samochodu, użyczył pojazd swojemu zięciowi, który podróżował nim wraz z synami i ich kolegami na krótkie wczasy do hotelu przy przystani. Po przyjeździe do hotelu mężczyzna wręczył...
czytaj wiecej
Z właścicielką pojazdu skontaktowali się policjanci, którzy przekazali kobiecie dane sprawcy kolizji. Ta udała się do ubezpieczyciela domagając się odszkodowania za zniszczone auto i wynajem pojazdu...
czytaj wiecej
Zdaniem prokurenta spółki i jej prezesa, auto było należycie zabezpieczone. Natomiast, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, podnosząc, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 9b OWU o treści:...
czytaj wiecej
Przyznane przez ubezpieczyciela zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, w ocenie powoda, nie rekompensuje jednak doznanej przez niego krzywdy, zaś wypłacone odszkodowanie nie...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Bytowie uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa za ten wypadek ubezpieczeniowy. Na podstawie opinii meteorologicznej Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia miały miejsce wyładowania...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego wynikało, iż uzgodniona przez strony umowy stawka czynszu najmu samochodu zastępczego, wynosząca 160 zł netto za dobę najmu, wykraczała ponad średnią stawkę rynkową dla najmu...
czytaj wiecej
Zgodnie z treścią art. 805 §1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a...
czytaj wiecej
Powódka oczekiwała, że łącznie z tytułu zadośćuczynienia powinna otrzymać 150.000 zł, w związku z tym wystąpiła z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń. Sąd Apelacyjny potwierdził ustalenia...
czytaj wiecej
Kobieta niewłaściwie stąpnęła i wypadła z autobusu. W wyniku potknięcia upadła głową w dół i doznała rozległych obrażeń ciała, złamania kości udowej prawej, złamania nasady bliższej kości ramiennej...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W październiku i listopadzie ubiegłego roku, KNF wydała zalecenia wobec zakładów ubezpieczeń, które nie respektowały uprawnienia nowego właściciela pojazdu do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w oparciu o przedmiotową klauzulę pozwane towarzystwo wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody wywołane kradzieżą...
czytaj wiecej
Geneza i przebieg badań UOKiK Urząd rozpoczął badanie rynku w 2016 r. wskutek interwencji parlamentarzystów. Mimo, że już wtedy Prezes wskazywał na czynniki ekonomiczne jako główny powód zmian...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, powyższe postanowienie, narusza dobre obyczaje w stosunkach z umowy ubezpieczenia, które powinny być oparte na zasadzie zaufania co do rzetelności działania ubezpieczyciela jako...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W...
czytaj wiecej
Kwestionowane postanowienie zawiera definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na polski obszar celny przez co wywiera wpływ na ukształtowanie praw i obowiązków stron, bowiem ubezpieczyciel z...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy wskazał, że uregulowany w przedmiotowym postanowieniu procent amortyzacji jest zależny wyłącznie do jednostronnej i arbitralnej decyzji pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego. Pozwany w...
czytaj wiecej
Jednak tego rodzaju postanowienie odmawiające udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w razie szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący znajdował się w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości, pod...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

– Carsharing oparty na flocie to innowacyjne rozwiązanie przygotowane z myślą o dużych firmach. Działa ona tak samo, jak inne dostępne na rynku usługi współdzielenia pojazdów. Z tą różnicą, że dostęp...
czytaj wiecej
Zgodnie z przyjętą ustawą za czyn podlegający karze będzie uznawane: zmiana wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego, ingerencja w prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu mechanicznego, zlecenie...
czytaj wiecej
Od początku roku obowiązują nowe przepisy dot. rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...
czytaj wiecej
- Nasza analiza pokazała, że w porównaniu do 2017 roku liczba interwencji utrzymuje się na stabilnym poziomie. Cieszy nas fakt, że Polacy posiadają assistance i z niego korzystają. Dobrze...
czytaj wiecej
Zdaniem unijnych posłów, kluczowe jest określenie zasad odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do samochodów bez kierowcy. Podkreślają, że w tym celu powinno zostać ustanowione obowiązkowe...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Wpływy do UFG Na koniec 2017 r. członkami UFG było 28 zakładów ubezpieczeń, w tym 8 podmiotów zagranicznych funkcjonujących na polskim rynku w ramach oddziału (3) lub swobody świadczenia usług (5). W...
czytaj wiecej
W 2017 r. Polacy byli sprawcami 65,2 tys. kolizji i wypadków poza granicami naszego kraju. W 2016 r. takich zdarzeń odnotowano o 3 tys. mniej. Najwięcej wypadków miało miejsce w: Niemczech: 32,6...
czytaj wiecej
Jak podaje PBUK, w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby szkód likwidowanych w ramach ubezpieczeń granicznych, a także wartości wypłacanych odszkodowań. W 2014 r. liczba zdarzeń zgłoszonych do...
czytaj wiecej
- Szczególnie doceniamy rekomendacje raportu dotyczące przechowywania i dostępu do danych niezbędnych do ustalenia okoliczności wypadku. Jednakże w kwestii dostępu do danych poza cel ustalenia...
czytaj wiecej
– Oczywiście wiek robi swoje i kompetencje poznawcze kierowców-seniorów ulegają stopniowej degradacji. Pogarsza się zdolność myślenia logicznego, szybkość koncentracji, podzielność i przerzutność...
czytaj wiecej
Szóstą pozycję zajęła praktyka jazdy bez ważnego OC. 6 lat temu to zachowanie było na 10. – najwyższej pozycji. Odsetek osób potępiających to zachowanie wzrósł dwukrotnie do poziomu 23 proc....
czytaj wiecej
Odnośnie assistance samochodowego niemal wszystkie interwencje miały miejsce w Polsce (93%). Najczęściej potrzebowano pomocy w województwie mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim....
czytaj wiecej
W porównaniu z poprzednim rankingiem (czytaj więcej: Ubea.pl: lipcowy ranking ubezpieczeń komunikacyjnych), zmiana na pozycji lidera dotyczyła kategorii OC + AC, gdzie Link4 wyprzedziło Avivę. -...
czytaj wiecej
Podczas tegorocznych wakacji, kierowcy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na holowanie pojazdu. W Polsce było to 63 proc. zgłoszeń, a za granicą 50 proc. - Podsumowując dane z lipca i sierpnia...
czytaj wiecej
PBUK radzi również jak postąpić w przypadku kolizji z obcokrajowcem. Przede wszystkim należy spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC,...
czytaj wiecej
W czerwcu br. średnio najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy we Wrocławiu (1498 zł), Warszawie (1416 zł) i Toruniu (1354 zł). Najmniej natomiast - mieszkańcy Kielc (895 zł), Bydgoszczy (939...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci multiagencji, w przypadku kierowcy opla astry, minimalna składka za OC w Warszawie dla bezszkodowego kierowcy może wynieść 769 zł. Jeśli natomiast w ostatnim roku miałby...
czytaj wiecej
Cenowymi liderami już od dawna wciąż pozostają dwa towarzystwa: AXA i Link4. Eksperci porównywarki zwrócili jednak uwagę, iż całkiem nieźle prezentują się również You Can Drive/Ergo Hestia (polisy...
czytaj wiecej
Jak podaje Santander, na wymianę samochodu najczęściej decydują się osoby w wieku 35-53 lat. Zarówno najmłodsi (18-24), jak i najstarsi kierowcy (65+) w ogóle nie planują wymiany auta. Warto...
czytaj wiecej
Wyniki rankingu wskazują, że w kwietniu 2017 r., spośród 10 największych miast w kraju, najtańszą składkę mogli zapłacić mieszkańcy Katowic. Średnia składka za OC w tym mieście wynosiła 1 791 zł....
czytaj wiecej
Najwięcej zgłoszeń, w analizowanym okresie, spływających do Centrum Alarmowego Europ Assistance Polska dotyczyło wypadków narciarskich i typowych, zimowych urazów – kończyn górnych u snowboardzistów...
czytaj wiecej
Eksperci mfind.pl przeprowadzili analizę na ponad 250 tys. kalkulacjach wykonanych w kalkulatorze OC/AC. Wynika wskazały, że zdecydowanie najwięcej za taką polisę płacą kierowcy poruszający się...
czytaj wiecej
Jak wynika z analizy, na podstawie wszystkich kalkulacji wykonanych dla danego miasta, największy procent sprowadzanych pojazdów odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim – aż 75%. Równie wysoko w tej...
czytaj wiecej
Jak wynika z analizy porównywarki mfind.pl, pojazdy ubezpieczane za jej pośrednictwem w Warszawie, mają średnio po 12 lat i 163 tys. przejechanych kilometrów na liczniku. Nieco starsze auta...
czytaj wiecej
W zakresie świadczonych usług na miejscu zdarzenia, najlepiej w zestawieniu porównywarki Ubea.pl przedstawia się produkt InterRisk (wariant Standard) oraz PZU (Auto Pomoc wariant Super). Oba produkty...
czytaj wiecej
W wyniku wypadków drogowych w 2016 r. śmierć poniosło 3 017 osób. W porównaniu z rokiem 2015, kiedy zginęło 2 938 osób, nastąpił wzrost o 79 osób. W wypadkach rannych zostało 40 672...
czytaj wiecej
Po zestawieniu rocznych wyników można zauważyć, iż cały 2016 r. został zdominowany przez dwie marki. W rankingach OC i pakietów OC + NNW zdecydowanie przodowała AXA Direct (później AXA...
czytaj wiecej
Z analizy porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl wynika, iż największe podwyżki dotknęły mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zachodnio-pomorskiego (70%) i lubelskiego (69%). Najmniejszy wzrost...
czytaj wiecej
Kolejną propozycją jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu. W tej sprawie implementację złożył Poseł Liroy-Marzec. Składki za OC nie musiałyby opłacać osoby, które wyjechały za granicę, natomiast auto...
czytaj wiecej
Z analizy mfind.pl wynika jednak, że najwięcej za OC zapłacą osoby żyjące samotnie. Żonaci mężczyźni zapłacą aż o 483 zł mniej niż single, dla których cena za obowiązkowe ubezpieczenie to średnio...
czytaj wiecej
Z badania Deloitte wynika, że ponad połowa badanych zgodziłaby się podzielić z ubezpieczycielami danymi w zamian za usługi związane bezpośrednio z użytkowaniem auta, m.in. bezpłatną i...
czytaj wiecej
Z analizy wynika, iż w tym okresie najczęstszą przyczyną zgłoszeń była awaria samochodu (74%), na drugim miejscu wypadek (18%). Wśród klientów Mondial Assistance przeważały powiadomienia związane z...
czytaj wiecej
Badanie zrealizowano za pomocą dwóch metod: badania eksperckiego oraz mystery calls/emails. Ofertę ubezpieczycieli oceniano ze względu na 4 wyznaczniki: wysokość składki, zakres ochrony, sposób...
czytaj wiecej
Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z...
czytaj wiecej
Szczegółowe dane przedstawione w raporcie PBUK wskazują, że liczba szkód spowodowanych przez zagranicznych kierowców na polskich drogach w 2015 r. wyniosła nieco ponad 12 tys. W porównaniu z 2014 r....
czytaj wiecej
Fundusz ryzyko kolizji oszacował jako proporcję liczby nałożonych kar za brak OC w 2014 i 2015 roku do liczby wszystkich zarejestrowanych pojazdów w danym województwie. Dla danych z całej Polski...
czytaj wiecej
Wiele z ww. produktów gwarantuje wypłatę odszkodowania tylko przy wystąpieniu szkody całkowitej. Taki warunek występuje w produktach: Pożar i kradzież (AXA Direct), MINI AC (MTU), Minicasco (You Can...
czytaj wiecej
Z analizy SAMAR wynika, iż kradzione są głownie starsze auta – najczęściej w wieku 6 do 10 lat. W 2015 roku spośród wszystkich skradzionych samochodów te stanowiły 43%. Ponadto z raportu wynika, iż...
czytaj wiecej