Artykuły

Prezes UODO w toku postępowania uznał, że Cyfrowy Polsat S.A., jako administrator danych osobowych, nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy z firmą...
czytaj wiecej
W piśmie RPO przywołuje sprawę małoletniego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił rodziców i brata. W postępowaniu sądowym, zakończonym w 2020 r. (6 lat od zdarzenia...
czytaj wiecej
Sadownicy w apelu wskazują, że zakłady ubezpieczeń nie są chętne zawierać umowy ubezpieczenia od wiosennych przymrozków czy gradu. Są oni różnymi metodami zniechęcani przez ubezpieczycieli, przez co...
czytaj wiecej
Ubezpieczeni w TU Europie turyści, których loty zostały opóźnione lub odwołane, otrzymują od Givt informacje o możliwości wystąpienia do przewoźnika o odszkodowanie z tego tytułu. Ponadto, zakład...
czytaj wiecej
W dniu 5 kwietnia 2018 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Gosiewski, Krzysztof Maciejewski, Adam Ołdakowski złożyli do ministra finansów interpelację w sprawie ograniczenia zaniżania...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z roszczeniem odszkodowawczym wobec Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu wystąpili właściciele domu położonego w okolicy pasa startowego. Domagali się oni odszkodowania z tytułu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie 4-osobowa rodzina złożyła do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę na przewoźnika lotniczego, 4 lata od daty wystąpienia zdarzenia. Prezes ULC rozpatrzył skargę na korzyść...
czytaj wiecej
KNF podczas 310. posiedzenia w dniu 7 czerwca 2016 r. nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 130 tys. zł. Towarzystwo ubezpieczeń otrzymało sankcję za opóźnienia...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał, że żądanie pozwu jest uzasadnione, gdyż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną, jaką są także koszty najmu pojazdu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Podczas posiedzenia KNF zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”. Spółka została ukarana za opóźnienia w wypłacie w ustawowym...
czytaj wiecej
Po pierwsze, KNF zaakceptowała założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi....
czytaj wiecej
Komisja utrzymała też w mocy decyzję z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nałożenia na Gothaer TU SA (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w...
czytaj wiecej
Komisja zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej na Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości 13 tys. zł. KNF stwierdziła, że TUW naruszył przepis art. 14 ust. 1-3 ustawy o...
czytaj wiecej
W spotkaniu udział wzięli nowi członkowie, powołani do Komisji na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na PZU SA karę finansowa w wysokości 900 tys. zł. Sankcję zastosowano wskutek stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów art. 14 ust. 1-3 ustawy o...
czytaj wiecej
Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na TUiR WARTA SA w wysokości 600 tysięcy...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Elżbiety Pacholczuk na stanowisko Członka Zarządu obu spółek ubezpieczeniowych BZ WBK-Aviva oraz Andrzeja Grzycha na stanowisko...
czytaj wiecej
Stosownie do art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, zakład ubezpieczeń może...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

„Ustalanie nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty jest niewątpliwie szkodliwe dla konkurencji. Ze względu na szkodliwy charakter takich praktyk, powinny zostać one wymienione wprost jako czyny...
czytaj wiecej