Artykuły

Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach: na 10, 15 lub 20 lat. Produkty sprzedawane są w oddziałach banku. Ubezpieczenie mogą nabyć osoby w wieku 18-55 lat, przy czym dla klientów powyżej 45. r.ż....
czytaj wiecej
Open Life przygotował nowy produkt „Plan Pełnej Ochrony”. Jest to kompleksowe ubezpieczenie na życie ze składką regularną, opłacaną w miesięcznych lub rocznych ratach. Okres ochrony może obejmować...
czytaj wiecej
Wskazał w niej na problem, z jakim zgłosił się do jego biura wyborca. Dotyczył on kwestii przedłużania umów ubezpieczenia OC ppm., co w opinii wyborcy często zachodzi bez zgody i wiedzy...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 17037 Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił, że ubezpieczenie OC ppm. pełni szczególną społeczną funkcję, jaką jest ochrona osób...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC zakupione pół roku przed zakończeniem aktualnej ochrony ubezpieczenia nie różni się od polisy, która zostałaby przedłużona dzień przed zakończeniem aktualnej ochrony. Oznacza to, że...
czytaj wiecej
Co wynika z przytoczonego przepisu? Przede wszystkim, powstanie nieznanego do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje)...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powodowie wnieśli przeciwko bankowi pozew z żądaniem zapłaty na ich rzecz 2.793 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu wskazali, że w dniu...
czytaj wiecej
W ocenie Prezesa Urzędu zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do uzależnienia wysokości zwracanej składki od wykorzystanej części sumy ubezpieczenia. Organ odwołał się do uzasadnienia projektu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Jak wskazał Sąd Apelacyjny, na podstawie zakwestionowanego wzorca OWU ubezpieczyciel zwalnia się z określonego w art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego obowiązku składania odrębnego oświadczenia o...
czytaj wiecej
Ponadto, zgodnie z art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego, składkę, która stanowi świadczenie ubezpieczającego, oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z powyższego wynika...
czytaj wiecej