Artykuły

- Jako lider na rynku pożyczkowym dostosowujemy oferowane przez nas produkty i usługi do nowej rzeczywistości. Badania prowadzone przez Providenta na międzynarodowych rynkach – w tym w Polsce –...
czytaj wiecej
Po podpisaniu analogicznych dokumentów przez Biura Narodowe wszystkich państw Unii Europejskiej, rozszerzenie Porozumienia Wielostronnego zostanie ratyfikowane przez Komisję...
czytaj wiecej
Trasti obecny jest na polskim rynku od kilku miesięcy. Spółka zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń od słoweńskiego Triglav. Do tej pory insurtech oferował jedynie ubezpieczenia OC komunikacyjne,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie zakład ubezpieczeń ustalił, że doszło do szkody całkowitej na pojeździe. Z kalkulacją towarzystwa nie zgodził się właściciel auta. Jego zdaniem koszty naprawy są niższe...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnił resort, w statystykach sądowych znaczący odsetek spraw stanowią spory przedsiębiorców, specjalizujących się w najmie pojazdów, z zakładami ubezpieczeń. Z analizy tych powództw wynika, że...
czytaj wiecej
Nowy spot jest kontynuacją poprzedniej kampanii wizerunkowej ubezpieczyciela, informującej o połączeniu UNIQA i AXA. Reklama pokazuje korzyści płynące z posiadania dobrego ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Cachet to nowy podmiot na polskim rynku. Insurtech powstał w 2018 r. w Estonii. Spółka dostarcza spersonalizowane polisy, tworzone w oparciu o indywidualny styl jazdy, promując i współtworząc...
czytaj wiecej
Eksperci oczekują, że użytkownicy UTO zainteresują się zakupem ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniem NNW. Pierwszy z nich będzie chronił użytkownika przed roszczeniami osób trzecich,...
czytaj wiecej
Jak wskazuje Puls Biznesu, pandemia zmieniała podejście do ubezpieczeń u przedsiębiorców. Poza popularnymi produktami ubezpieczenia mienia i OC działalności, są zainteresowani ochroną także...
czytaj wiecej
Program „Moje auto” to oferta długoterminowego wynajmu pojazdów. Program zapewnia w ramach jednej opłaty dostęp do finansowania i pakietu usług dodatkowych, takich jak: ubezpieczenie AC, OC,...
czytaj wiecej
W ramach pakietu mona objąć ochroną dowolne mienie rolnika, ruchomości domowe i stałe elementy w formule all risk albo od ryzyk nazwanych czy odpowiedzialność cywilna w życiu , z sumą...
czytaj wiecej
Wydanie nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 i 1493). Tym aktem prawnym nałożono na...
czytaj wiecej
– Chcemy, żeby nasi klienci czuli się bezpiecznie, dlatego dla osób, które wykupią ubezpieczenie OC lub pakiet OC/AC proponujemy assistance w bardzo atrakcyjnej cenie. W ten sposób...
czytaj wiecej
W skardze nadzwyczajnej Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego prawomocnego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o zasądzenie na rzecz poszkodowanego kwoty niemal 37 tys. zł wraz z odsetkami. Żądana...
czytaj wiecej
Kalkulator od Beesafe połączony jest z bazą danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu poszukujący ochrony musi jedynie wpisać do formularza numer rejestracyjny, rok...
czytaj wiecej
Pakiet „Super Rolnik 2021” zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zakres ochrony można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek: dewastacji, dymu i sadzy,...
czytaj wiecej
W interpelacji zwrócono uwagę na dużą liczbę sporów sądowych dot. rozliczania kosztów naprawy pojazdów powypadkowych. Spory te powstają najczęściej z powództwa firm zajmujących się naprawą aut i są...
czytaj wiecej
- Zdecydowałem się na takie wystąpienie, ponieważ spory te dotyczą często bardzo tragicznych wypadków, skutkujących śmiercią lub trwałym kalectwem. Dziś poszkodowani w takich wypadkach muszą...
czytaj wiecej
W najbliższy poniedziałek na rynku fit pojawi się nowa wersja aplikacji Podioom. Będzie ona rozszerzona o płatną wersję PRO, w ramach której użytkownik - trener osobisty – otrzyma ochronę OC,...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy odniósł się do zakazu zawierania nowych umów ubezpieczenia przez Gefion Insurance. Informacja ta jest szczególnie ważna dla klientów towarzystwa. Nie będę mogli oni skorzystać z...
czytaj wiecej
„Z przykrością muszę stwierdzić, że w ostatnim czasie zgłasza się do mnie coraz więcej osób, uskarżających się na fakt, że ubezpieczyciele nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Na porządku...
czytaj wiecej
W przygotowanym przez ministerstwo finansów projekcie wprowadzono następujące zmiany: aktualizacje zakresu tworzonych rezerw ubezpieczeniowych o roszczenia o wypłatę rent zgłoszonych do Funduszu oraz...
czytaj wiecej
PKO BP zachęca do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego w swoich digitalowych kanałach sprzedażowych – aplikacji IKO i serwisie bankowości elektronicznej iPKO. W tym celu wdrożył promocję. Wśród osób,...
czytaj wiecej
W listopadzie eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl odnotowali najniższy wynik barometru OC w 2019 r. – 86. Oznacza to, że w jedenastym miesiącu roku średnia składka OC stanowiła 86%...
czytaj wiecej
Z zestawienia przegotowanego przez specjalistów Ubea.pl wynika, że w przeciągu 10 miesięcy tego roku średnia wysokość składki na OC ppm. spadła o 0,08%. Czytaj więcej: Ile kosztuje OC? - barometr...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie...
czytaj wiecej
Szkodowi kierowcy wydali średnio 722 zł na OC – wynika z raportu multiagencji Punkty. To zaledwie o 53 zł więcej niż wynosi średnia cena tego ubezpieczenia dla ogółu kierowców (669 zł). Kierowcy z...
czytaj wiecej
- Otwieramy nową linię biznesową, która zaspokaja potrzeby klientów PKO Leasing w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynajem i leasing stają się coraz popularniejszą formą finansowania. Można więc...
czytaj wiecej
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany do ustawy z...
czytaj wiecej
Możliwość zakupu i opłacenia ubezpieczenia w jednym miejscu jest efektem współpracy operatora aplikacji z porównywarką ubezpieczeń KioskPolis.pl. – Nasze dotychczasowe doświadczenia z Kioskiem Polis...
czytaj wiecej
- To konsekwencja faktu, że po zaokrągleniu zarówno wynik z września, jak i października, stanowi 92% średniej składki OC notowanej w styczniu 2019 r. (1624 zł) - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert...
czytaj wiecej
W rankingu przygotowywanym przez Ubea.pl można uzyskać maksymalnie 5,00 punktów. W analizowanym okresie, 1 października – 31 października 2019 r., po podliczeniu punktów, ranking wyglądał...
czytaj wiecej
Ustawa przewiduje zarówno koordynującą rolę pielęgniarki szkolnej, powierzenie jej profilaktycznej opieki nad uczniami, jak i umożliwienie towarzyszenia dziecku podczas przewożenia karetką...
czytaj wiecej
Jak zauważają eksperci z portalu autokult.pl, pomysł ten pociąga za sobą m.in. różnicowanie kar za brak ważnego ubezpieczenia OC ppm., które uzależnione jest od wysokości minimalnej pensji. O...
czytaj wiecej
60% respondentów zadeklarowało, że dokonywało zakupu ubezpieczenia OC ppm. w oddziale multiagencji. Kolejnymi metodami było udanie się do samodzielnego agenta ubezpieczeniowego (39%) lub siedziby...
czytaj wiecej
Przy ustalaniu rankingu eksperci porównywarki Ubea.pl brali pod uwagę cztery kategorie rankingowe: obowiązkowe OC bez dodatków, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC oraz pakiety OC + AC + NNW. Następnie...
czytaj wiecej
W analizowanym okresie sądy rozstrzygnęły 580 powództw, do których został dołączony istotny pogląd RF. 519 z nich (89 proc.) zakończyło się wyrokiem korzystnym dla klienta. Ze wsparcia RF korzystali...
czytaj wiecej
Najwięcej szkód w III kwartale 2019 r. zadeklarowali kierowcy samochodów marki Nissan (21,7%). Kolejni w zestawieniu byli m.in. kierowcy: Toyoty (21,5%), Mazdy (21,4%), Volvo i Citroena (po 21,3%)....
czytaj wiecej
Według Ubea.pl, cena polisy OC we wrześniu była o 8% niższa niż w styczniu. Na podstawie tych danych wyliczono wartość wrześniowego barometru na 92 (punktem odniesienia jest średnia składka ze...
czytaj wiecej
Według danych z raportu – aż 90% kupujących ubezpieczenie OC chociaż raz zmieniało ubezpieczyciela swojego samochodu. Natomiast już co trzeci kierowca przyznał, że wykupił polisę u co najmniej pięciu...
czytaj wiecej
- W skali całego kraju, ceny OC od trzech kwartałów utrzymują się na stabilnym poziomie. Po czasach, kiedy podwyżki cen OC sięgały nawet 50 proc. nie ma śladu. Nie widać również, sygnalizowanej przez...
czytaj wiecej
Po pierwsze, ubezpieczyciel rekomenduje zebranie danych. Są to m.in. informacje o uczestnikach zdarzenia i ich polisach, marki i modele pojazdów, zakres uszkodzeń czy lokalizacja i okoliczności...
czytaj wiecej
W interpelacji odwołano się do przyjętej niedawno ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących...
czytaj wiecej
W 2018 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadził łącznie ponad 152 tys. spraw o zapłacenie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 65 proc. tych spraw dochodzonych jest w trybie...
czytaj wiecej
- Obserwujemy styl życia naszych klientów i szybko reagujemy na ich potrzeby, np. bycia ekologicznym i mobilnym. Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO)....
czytaj wiecej
Produkt dla ekocyklistów obejmuje ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem z urządzeń transportu osobistego, bądź tradycyjnych rowerów, deskorolek czy hulajnóg....
czytaj wiecej
W dniu 19 lipca br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1...
czytaj wiecej
– Pojawiają się nowe rodzaje ryzyka związane ze zmianami stylu życia ludzi, na przykład z ogromną popularnością urządzeń transportu osobistego, więc naturalnie na nie reagujemy doprecyzowując lub...
czytaj wiecej
Za uchwaleniem nowego prawa opowiedziało się 415 posłów, 6 było przeciw, a 3 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Ustawa dokonuje rozszerzenia zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o...
czytaj wiecej
Przyjęty projekt zakłada rozszerzenie zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zaspokajanie roszczeń za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC ppm. oraz rolników w przypadku...
czytaj wiecej
Pierwszy Prezes SN wskazał, że w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego ujawniło się istotne zagadnienie prawne dot. zadośćuczynienia dla osób najbliższych w przypadku przeżycia osoby...
czytaj wiecej
Projekt nowelizacji obejmuje rozszerzenie katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu. W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego ale nie dłużej niż...
czytaj wiecej
Nowy produkt "Ubezpieczenie życia i zdrowia dla Ciebie i bliskich” dedykowany jest klientom banku i ich najbliższym. Produkt powstał we współpracy z AXA oraz klientami, którzy oceniali m.in. zakres...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów Ubea.pl, jeżeli SN zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych to obowiązek refundowania kosztów opieki wykonywanej przez osoby bliskie...
czytaj wiecej
Nowelizacja stanowi odpowiedź na inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich ws. problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach OC ppm. Dotyczy on szczególnie osób...
czytaj wiecej
W aplikacji są zamieszczane informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu takie jak: nazwa ubezpieczenia, seria i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Ponadto, 30 dni przed...
czytaj wiecej
Możliwość systemowego zgłaszania informacji o braku ubezpieczenia OC na określony pojazd została uruchomiona przez UFG trzy lata temu. Zakłada ona anonimowe wypełnienie formularza online wraz z...
czytaj wiecej
Posłowie w odpowiedzi na petycję prawdopodobnie dokonają nowelizacji prawa o ruchu drogowym, tworząc przepisy korzystne dla samorządowców. Obecnie władze powiatowe mają obowiązek zakupu...
czytaj wiecej
Zgodnie z pierwszą wersją projektu, skierowaną do konsultacji, sumy ubezpieczenia pozostaną na niezmienionym poziomie, tj. 100 tys. euro na jedno zdarzenie z ubezpieczenia OC i 500 tys. euro na...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel odnotował szczególne wzrosty w segmencie klientów korporacyjnych (UNIQA dla Biznesu) i klientów z sektora mieszkalnictwa (UNIQA dla Mieszkalnictwa), gdzie zebrano 795 mln zł składki. W...
czytaj wiecej
Najistotniejsze dane ze sprawozdania zostały omówione na portalu beinsured.pl. art. „UFG: sprawozdanie z działalności za okres IV kwartałów 2018 roku”. Dziś przedstawimy dane odnoszące się do rynku...
czytaj wiecej
Do tej pory pojazdy poruszające się poza krajem zamieszkania, w obrębie Wspólnoty, nie były kontrolowane pod względem posiadanego ubezpieczenia OC. Miało to zagwarantować prawo do swobodnego...
czytaj wiecej
W interpelacji skierowanej do ministra finansów i ministra sprawiedliwości przedstawiony został problem opodatkowania podatkiem VAT wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC ppm., gdy poszkodowanym...
czytaj wiecej
W serwisie zostały opublikowane następujące projekty: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia poseł Jarubas, do jego biura zgłaszają się osoby w starszym wieku, które otrzymały od UFG karę w wysokości od 5.000 do 6.300 zł za przypadki stwierdzenia braku ciągłości ubezpieczenia OC...
czytaj wiecej
– W przypadku młodych kierowców na samym początku, najlepiej zrobić rozeznanie i porównać składki w kilku, a nawet kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych. Dysproporcje cen OC u różnych...
czytaj wiecej
- Zainteresowanie zakupami online stale rośnie i kompetencje cyfrowe Polaków są już standardem. Podążamy za preferencjami klientów w zakresie prostej i szybkiej dostępności naszych ubezpieczeń....
czytaj wiecej
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw umożliwia wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnej i grupowych praktyk zawodowych. W związku z tą zmianą...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Klienci LINK4, posiadający ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie pakietowe (OC i AC), mogą skorzystać z nowej oferty ubezpieczyciela. Produkt zapewnia środki do kwoty 2 tys. zł na pokrycie wydatków...
czytaj wiecej
Resort sprawiedliwości chce, aby Sejm tej kadencji mógł zająć się regulacjami dot. standaryzacji kwot zadośćuczynień za szkody osobowe. W ministerstwie trwają prace nad utworzeniem tabeli. W...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia podróży Generali i Proama dokonało rozszerzenia ryzyk w ubezpieczeniach zagranicznych podróży o zaostrzenie chorób przewlekłych z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W...
czytaj wiecej
PIDiPO w petycji zażądało wprowadzenia kilku zmian do treści projektu: usunięcia zakazu reklamy i akwizycji, odejścia od propozycji wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla doradców...
czytaj wiecej
- Uruchomienie nowej formy sprawozdawczości ma wpływ na jakość przekazywanych danych i szybkość ich przekazywania. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i budujemy pozytywny...
czytaj wiecej
W związku z tymi niejasnościami redakcja Dziennika Gazety Prawnej skierowała do resortu finansów zapytanie. W odpowiedzi MF wskazało, że koszty związane z zakupem ubezpieczenia OC ppm. nie stanowią...
czytaj wiecej
Na koniec września 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły z tytułu szkód komunikacyjnych 6,6 mld zł, jest to o 4,2% więcej niż przed rokiem. Z kolei przypis składki wzrósł o 3,2%, przynosząc...
czytaj wiecej
KRIR chce, aby w przypadku ubezpieczeń OC na ciągniki i przyczepy rolnicze miały zastosowanie krótsze, 6-miesieczne okresy ubezpieczenia. Jak wskazano we wniosku, znaczna część tych pojazdów nie jest...
czytaj wiecej
- W przypadku kolizji, poszkodowany nie musi obawiać się braku przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach - mówi Dorota Pokusa-Guszczin z...
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
UFG podał, że ubezpieczyciele byli wielokrotnie informowani o nieprawidłowościach w sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Przede wszystkim agenci oferowali te produkty osobom...
czytaj wiecej
Suma kredytu maksymalnie może wynieść 6 tys. zł. Cały proces zakupu ubezpieczenia i jego opłacenia odbywa się na poziomie aplikacji bez konieczności przechodzenia na stronę banku. Decyzja o...
czytaj wiecej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przypadku uszkodzenia pojazdu np. w czasie otwierania drzwi podczas postoju, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel OC samochodu, którym dokonano...
czytaj wiecej
Jak podkreślono w interpelacji, towarzystwa ubezpieczeń w ostatnim czasie podnoszą ceny za produkty komunikacyjne, podczas gdy, zdaniem autora, powinno być inaczej, gdyż rośnie liczba pojazdów przy...
czytaj wiecej
Bezpieczna Gmina obejmuje kilka rodzajów polis, w tym: ubezpieczenie all risk mienia, ochrona szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC, polisa ochrony...
czytaj wiecej
- Z podsumowania pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku wynika, że dzięki metodom własnym wykrywania nieubezpieczonych m.in. w ogólnopolskiej bazie polis - zidentyfikowaliśmy łącznie ponad...
czytaj wiecej
Prawie połowa przewoźników kolejowych (44%) wykupiła ubezpieczenie OC na sumę wyższą niż podana w rozporządzeniu. Jak podaje, UTK, 8% podmiotów zdecydowało się na SU powyżej 50 mln zł, a 36% od 10 do...
czytaj wiecej
We wrześniu 2018 r. PKO BP rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w 400 oddziałach. W ofercie znajdują się: OC z Zieloną Kartą, Autocasco, NNW oraz Assistance. Produkty...
czytaj wiecej
- To przykład udanej współpracy instytucji branży ubezpieczeniowej z Policją. Dzięki nowej funkcjonalności osoby poszkodowane w wypadkach szybciej otrzymują odszkodowanie. Wypłata świadczenia...
czytaj wiecej
Nowa oferta Avivy obejmuje trzy rodzaje produktów: dla branży budowlanej dla branży informatycznej uniwersalny, dedykowany pozostałym profesjom. Każdy z nich ma zakres ochrony dostosowany do...
czytaj wiecej
Adam Ilkiewicz z branżą ubezpieczeniową związany jest od 2006 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AIG, ACE European Group oraz TUiR Allianz Polska. Specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń OC dla...
czytaj wiecej
Jak podaje Ubea.pl, w 2019 r. posiadacze pojazdów osobowych za brak ważnego OC zapłacą: 4500 zł za ponad 14 dni przerwy (w 2018 r.: 4200 zł) 2250 zł za przerwę trwającą od 4 do 14 dni (w 2018 r.:...
czytaj wiecej
– Oferowane dziś w ramach cyberpolis OC działalności multimedialnej ma stosunkowo szeroki zakres i uwzględnia większość ewentualnych sytuacji naruszenia praw autorskich. Jednak wejście w życie...
czytaj wiecej
Nowe zasady wynikają z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która reguluje sposób wdrażania funkcjonalności bazy CEPiK. Zakładają one,...
czytaj wiecej
Nowelizacja wprowadziła obowiązek posiadania przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta przed dniem faktycznego...
czytaj wiecej
Pierwsze czytanie projektu miało miejsce podczas posiedzenia w dniu 23 lipca 2018 r. W posiedzeniu, oprócz członków obu senackich komisji udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Pośredników...
czytaj wiecej
Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do tzw. dyrektywy komunikacyjnej UE, która określa wyższe sumy ubezpieczenia w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych, co wynika z podniesienia...
czytaj wiecej
W omawianej interpelacji zostały zacytowane Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotyczące likwidacji szkód w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, które miały być...
czytaj wiecej
UFG udostępnił wszystkim kierowcom dane zawarte w bazie OI UFG dot. ich historii ubezpieczeń OC ppm. W ten sposób ubezpieczeni będą mogli sprawdzić m.in. nazwy towarzystw ubezpieczeń, w których mieli...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Rzecznik zwrócił uwagę na nieprecyzyjną, jego zdaniem, definicję doradcy odszkodowawczego. Jego zdaniem, powinna ona obejmować także rzeczoznawców, biura rachunkowe i lekarzy, który...
czytaj wiecej
Organ Nadzoru na Cyprze 10 sierpnia 2018 r. powołał zarządcę tymczasowego w Olympic Insurance Co Ltd. Zgodnie z przepisami, decyzja ta powoduje utratę ważności, z dniem ogłoszenia decyzji organu...
czytaj wiecej
Propozycję zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego w formule pay-as-you-drive przedstawiono 190 tys. kierowcom, których styl jazdy został oceniony na min. 7 pkt (na 10 możliwych). Z oferty do tej pory...
czytaj wiecej
Baza bikemonitor.pl umożliwia rejestrację nowego roweru w przeciągu 13 miesięcy od momentu zakupu. Dzięki rejestracji dwuśladu, znacznie wzrasta szansa na jego odzyskanie w razie kradzieży. Ponadto,...
czytaj wiecej
Znaczące podwyżki cen za ubezpieczenia OC ppm. rozpoczęły się trzy lata temu i trwały przez ponad 2 lata, do momentu ustabilizowanie się wyników finansowych w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych i...
czytaj wiecej
Nowy produkt TUZ Ubezpieczenia skierowany jest do wszystkich polskich przewoźników drogowych przewożących zarówno osoby, jak i mienie. „OC Przewoźnika Drogowego” można nabyć w agencjach...
czytaj wiecej
Root Insurance to firma specjalizująca się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, opartych na danych telematycznych. Spółka została założona w 2015 r. w Columbus. Twórcom start-upu przyświecała idea, że...
czytaj wiecej
sygn. akt III CZP 74/18: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy...
czytaj wiecej
– Mimo, że stłuczki i wypadki to bardzo powszechne zjawisko, to nie każdemu z nas się przytrafiają. Znacznie częściej dochodzi do uszkodzenia jak otarcia i zniszczenie detali naszego auta przez na...
czytaj wiecej
Serwis „Historia pojazdu” powstał w 2014 r. Umożliwia on bezpłatne uzyskanie informacji o pojeździe zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów, co zdaniem autora interpelacji może być szczególnie...
czytaj wiecej
Z analizy Bankier.pl wynika, że ERGO Hestia i Link4 przy szacowaniu składek na ubezpieczenia komunikacyjne w ogóle nie uwzględniają bezszkodowej jazdy kierowców poza granicami Polski. Pozostałe...
czytaj wiecej
- Wychodzimy na rynek z nową i atrakcyjną ofertą finansowania ubezpieczeń OC/AC i mamy nadzieję skusić nią wielu nowych klientów, którym roczne stawki ubezpieczeniowe wydają się zbyt wysokie....
czytaj wiecej
Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach: Standard, Premium i Superior. Produkt mogą nabyć posiadacze pojazdów osobowych, ciężarowych, motocykli i motorowerów. Wariant podstawowy jest...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel przede wszystkim przypomina o podstawowej ochronie pielęgniarek i położnych, jaką jest obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zabezpiecza ono przed finansowymi konsekwencjami wystąpienia błędu...
czytaj wiecej
- Prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie były poprzedzone rzetelnymi badaniami. Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w...
czytaj wiecej
– Konsekwencje wypadku na przejeździe kolejowym, oprócz oczywistego zagrożenia utraty życia, mogą się wiązać m.in. z ogromnymi kosztami, których często kierowcy nie są świadomi, a które mogą...
czytaj wiecej
Przede wszystkim ubezpieczyciel wskazuje na ubezpieczenie nieruchomości i mienia, które zapewni środki na wypadek zniszczenia i uszkodzenia samego budynku jak i znajdujących się w nim rzeczy,...
czytaj wiecej
Puls Biznesu dowiedział się, że do współpracy z bankiem przystąpiły cztery towarzystwa ubezpieczeń: InterRisk, Benefia, Link4 i Generali. Jesienią swoje produkty ma oferować także Axa. Porównywarka w...
czytaj wiecej
Z wynajmu pojazdu mogą skorzystać kierowcy, których pojazdy zostały uszkodzone przez osoby posiadające ubezpieczenie OC w Avivie. Traficar i Aviva zapewniają pełne pokrycie kosztów tankowania i...
czytaj wiecej
Nowelizacja zakłada przede wszystkim zmianę sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych, wydłużenie, w uzasadnionych przypadkach, procesu likwidacji szkód do 90 dni, nowe obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
Prawo do zadośćuczynienia dla osób najbliższych w przypadku przeżycia osoby poszkodowanej I SSN odniósł się do zapytania prawnego dot. zadośćuczynienia dla bliskich osoby ciężko poszkodowanej wskutek...
czytaj wiecej
Dane przekazywane do UFG Nowelizacja wprowadza zmiany do art. 102 ustawy, dot. danych o umowach ubezpieczenia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń do UFG. Mają one na celu poprawę jakości...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel, który znany jest z ubezpieczeń komunikacyjnych i nowych technologii, otwiera się na nowy segment klientów. Zakład ubezpieczeń przygotował bogaty pakiet produktów ochronnych dla dzieci...
czytaj wiecej
Celem ustawy jest przede wszystkim optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 w części dotyczącej centralnej ewidencji kierowców (CEK). Ustawa zakłada, że uruchamianie kolejnych...
czytaj wiecej
W dniu 9 maja br. posłowie przegłosowali projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2462). Nowelizacja przewiduje, że kierowcy pojazdów...
czytaj wiecej
Tzw. gestia ubezpieczeniowa, czyli obowiązek zawarcia wskazanych ubezpieczeń, może być pozostawiona leasingobiorcy. Biorąc jednak pod uwagę, że pojazdy będące przedmiotem umowy są własnością...
czytaj wiecej
Rozwiązanie PZU Go zostało przedstawione 9 stycznia br. podczas ogłaszania zmienionej strategii ubezpieczyciela na lata 2017-2020. Czytaj więcej: Aktualizacja strategii Grupy PZU. #nowePZU to więcej...
czytaj wiecej
W tej sprawie poseł Marek Wójcik zwrócił się z pytaniami do ministra cyfryzacji. W interpelacji nr 21602 w sprawie zniesienia obowiązku posiadania w trakcie kontroli papierowego dokumentu...
czytaj wiecej
Jak dowiedziała się red. Dziennika Gazety Prawnej, nowe przepisy mają być wdrożone jeszcze przed dniem 4 czerwca br. Jednak resort nie chce podawać konkretnych terminów. DGP wyjaśniła, że...
czytaj wiecej
E-polisa zawiera dane o pojeździe i ubezpieczeniu, tj. nr polisy, okres ważności, warunki ubezpieczenia i sumę gwarancyjną. Narzędzie zawiera również dane kontaktowe do centrum pomocy assistance....
czytaj wiecej
Z tym problemem borykają się tylko kierowcy z Polski, ale dotyczy ono także przewoźników z krajów Europy Zachodniej. Na rynku brytyjskim, gdzie jeździ najwięcej taksówek, funkcjonują specjalne firmy,...
czytaj wiecej
Aby dokonać zakupu ubezpieczenia należy pobrać aplikację, a następnie zeskanować kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego ubezpieczanego pojazdu. System na podstawie tych danych, szacuje wysokość składki...
czytaj wiecej
Z myślą o ofiarach zdarzeń drogowych LINK4 przygotował, we współpracy z PZU, pakiet zdrowotny w formie dodatkowego ubezpieczenia do polisy komunikacyjnej od następstw nieszczęśliwych wypadków. -...
czytaj wiecej
Statystycznie na zakup ubezpieczenia AC decyduje się co czwarty kierowca. Ubezpieczyciele chcą zachęcić do zakupu AC, przygotowując korzystne oferty i pakiety zniżek, by lepiej odpowiadały na...
czytaj wiecej
Właściciele zyskali dostęp do informacji gromadzonych w bazie CEPiK na temat własnych pojazdów, a w szczególności: dane o pojeździe, w tym: marka, typ, nr vin, data pierwszej rejestracji, termin...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 18774 Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zwrócił uwagę na fakt, że taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Wskazał w niej na problem, z jakim zgłosił się do jego biura wyborca. Dotyczył on kwestii przedłużania umów ubezpieczenia OC ppm., co w opinii wyborcy często zachodzi bez zgody i wiedzy...
czytaj wiecej
Zwykle ubezpieczenie OC nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych upadającymi sztucznymi ogniami. Tylko posiadacze polisy autocasco mogą liczyć na naprawę karoserii w ramach ubezpieczenia. I to też nie...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel wskazuje przede wszystkim na niższą ceną za zakup całego pakietu niż każdego produktu oddzielnie. Concordia tłumaczy też, że wiele zakładów ubezpieczeń przyznaje zniżki już za samo...
czytaj wiecej
Właściciele pojazdów osobowych, którzy zaniechają obowiązku wykupienia w terminie ubezpieczenia OC ppm. muszą liczyć się z sankcjami finansowymi, które w tym roku wzrosły o 5 proc. i mieszczą się w...
czytaj wiecej
Okazuje się, że są państwa, w których nie ma konieczności opłaty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i nie są to wyłącznie kraje słabo rozwinięte. Obecnie nowozelandzki rząd...
czytaj wiecej
W interpelacji posłowie Adam Ołdakowski, Jerzy Gosiewski zwrócili uwagę, że rośnie liczba kierowców posiadających więcej niż jeden samochód. Ich zdaniem, obowiązek zapewnienia ochrony...
czytaj wiecej
Według danych opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń, towarzystwa zebrały o 12,7 proc. więcej składek niż w roku ubiegłym, co daje ponad 46 mld zł. Z czego wypłaty stanowiły 29,6 mld zł, czyli...
czytaj wiecej
– To prawda, że na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy nieprzerwanie mówiło się o podwyżkach cen OC. Gwałtowny i systematyczny wzrost trwał mniej więcej 2 lata, ale w pierwszej połowie 2017 r....
czytaj wiecej
Zdaniem posłów, obowiązek ten stanowi finansowe obciążenie dla posiadaczy pojazdów. W przypadku spowodowania stłuczki lub zdarzenia, zniżki zostają anulowane także w produktach ochronnych na...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 17037 Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił, że ubezpieczenie OC ppm. pełni szczególną społeczną funkcję, jaką jest ochrona osób...
czytaj wiecej
Na razie wstępnie mówi się, że w przypadku samochodów z autopilotem szkodowość spada o 40 proc. Jednak nie są to oficjalne wyniki, na które branża wciąż czeka. Z tego powodu decyzja Digital Line jest...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 16715 Leszek Skiba, Podsekretarz Ministra Rozwoju i Finansów, podkreślił, że „w chwili obecnej resort finansów nie planuje wprowadzenia zmian systemowych” w zakresie...
czytaj wiecej
Celem projektu jest udostępnienie przez aplikację mDokumenty wszystkich dokumentów wymaganych przy kontroli drogowej, czyli prawo jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, badania technicznego i...
czytaj wiecej
- Zobligowanie ubezpieczycieli do publikowania szczegółowych kryteriów systemu zniżek/zwyżek za bezszkodową jazdę wydaje się już zbyt daleko idącą propozycją, która ogranicza swobodę działalności...
czytaj wiecej
W publikacji wyjaśniono, dlaczego nieodpowiednie systemy ubezpieczeń obowiązkowych mogą przynieść efekt przeciwny do zamierzonego i w rzeczywistości utrudniają życie zarówno osobom fizycznym, firmom,...
czytaj wiecej
Multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia dokonała wyliczeń średnich stawek za ubezpieczenia OC ppm. dla porównywanych grup kierowców. Najniższa oferta dla młodego kierowcy z Warszawy wynosi 3 710...
czytaj wiecej
Na razie ceny ubezpieczeń OC flot ustabilizowały się, jak podkreśla Rzeczpospolita. Ich wzrost wynosi max. 15 proc. Jednocześnie brokerzy z niepokojem patrzą na przyszły rok i podniesienie przez...
czytaj wiecej
RF chce, aby klient, który nie zgadza się z wysokością odszkodowania zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń i z nierozpatrzoną pozytywnie reklamacją, mógł zlecić sporządzanie niezależnej opinii...
czytaj wiecej
- Już wcześniej ubezpieczyciele zgłaszali się z takimi postulatami, żeby umożliwić im pozyskiwanie informacji, na przykład dotyczących punktów karnych. Chodziło im zapewne o to, by oferować zniżki...
czytaj wiecej
Po pierwszym półroczu 2017 r. liderami w segmencie polis komunikacyjnych są: PZU, Warta i ERGO Hestia. Ponadto, do wielkiej piątki wchodzą jeszcze AXA i Link4, które w przeciągu roku kilkakrotnie...
czytaj wiecej
Zgodnie z projektem ustawy, ubezpieczenie OC będzie obligatoryjne przy ubieganiu się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej. Jak podano w uzasadnieniu projektu, ze względu na...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia Joanna Diomin, ekspert Centrum Odszkodowań DRB, w trakcie likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło poszkodowanemu zdecydowanie za mało. – Nie zgodził się on z rażąco zaniżonym...
czytaj wiecej
W odpowiedzi stwierdzono, że założenia MID do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony użytkowników dróg już sprawnie działają. Wskazano, że będzie to miało...
czytaj wiecej
– Notujemy wzrost zainteresowania ubezpieczeniami dla rowerzystów – powiedziała redakcji GW Agnieszka Rosa z PZU SA. Polski ubezpieczyciel, który w swojej ofercie ma produkt Bezpieczny...
czytaj wiecej
„Na podstawie umowy zawartej z tureckim Biurem Narodowym, PBUK w każdej chwili służy natomiast poszkodowanym pomocą w zakresie uzyskania niezbędnych informacji do ustalenia odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
W związku z tym zostało postawione pytanie: „Czy rozważana jest zmiana przepisów, na mocy której kierowcy nie będą zobligowani do posiadania w trakcie kontroli dokumentów w postaci polisy OC, prawa...
czytaj wiecej
Oznacza to, że jakakolwiek nieprawidłowość w zachowaniu kierującego lub posiadacza (np. naruszenie przepisów ruchu drogowego) powinna prowadzić do uznania jego winy, a więc przyjęcia...
czytaj wiecej
– To ubezpieczający, czyli osoba która wykupuje ubezpieczenie, decyduje o zakresie ochrony w ramach polisy OC, wysokości sumy gwarancyjnej i tym samym o wysokości opłacanej składki. Wybierając ofertę...
czytaj wiecej
„Celem takiego rozwiązania jest uregulowanie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług w zakresie przewozu drogowego osób, zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku i...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie obejmuje całe mienie należące do przedsiębiorcy: budynki, budowle, lokale, wszystkie maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe. – Przedsiębiorca, który potrzebuje...
czytaj wiecej
Obecnie aplikacja umożliwia również samodzielne wyliczenie szkody. Klienci, którzy podczas zgłoszenia szkody zaznaczą chęć otrzymania odszkodowania w formie gotówkowej otrzymają dostęp do aplikacji....
czytaj wiecej
Eksperci wyjaśniają również dlaczego nie nastąpi koniec podwyżek. – Ubezpieczyciele w Polsce muszą zwiększać udział wypłat odszkodowań osobowych w wypłatach ogółem. W Europie odszkodowania za...
czytaj wiecej
Wskazał, że na razie ceny za ubezpieczenie OC ustabilizowały się i nie dochodzi do znacznych wzrostów stawek. Jednak, jak podkreślił, równowaga w tym segmencie na razie jest krucha i dopiero w...
czytaj wiecej
Ekspert podkreśla, że jest to rozwiązanie, które powinno pomóc polskim kierowcom z problemem podwyżek stawek OC. Również przekonuje, że w przyszłości rynek polis komunikacyjnych przejdzie rewolucję...
czytaj wiecej
Jak wskazywała w trakcie posiedzenia senator Lidia Staroń, przedstawiciel wnioskodawcy, proponowane zmiany obejmą jedynie garstkę osób, którym zaprzestano wypłacać świadczenia z powodu wyczerpania...
czytaj wiecej
W ten sposób właściciele pojazdów mogliby uzyskać znaczne zmniejszenie składek na ubezpieczenie OC ppm., do poziomu 5 proc. oszacowanej rocznej składki. Za zmianą opowiadali się przede wszystkim...
czytaj wiecej
Jednym ze strategicznych celów Link4 w 2017 roku jest zwiększenie udziału polis mieszkaniowych w portfelu. Dlatego też ubezpieczyciel po raz pierwszy w historii reklamował „mieszkaniówkę” i...
czytaj wiecej
- Nie uzyskaliśmy materiału dowodowego, który mógłby potwierdzić tezę, że doszło do porozumienia antykonkurencyjnego - powiedział Wojciech Szymczak z UOKiK podczas posiedzenia sejmowej Komisji...
czytaj wiecej
Dodał, że obecna strategia w zakresie ubezpieczeń na życie zakłada zwiększenie sprzedaży produktów ochronnych. Już teraz ubezpieczyciel wycofał ze sprzedaży produkty ubezpieczeń na życie z UFK ze...
czytaj wiecej
Jak podaje porównywarka mfind.pl, koszt ubezpieczenia OC wycofanego z ruchu pojazdu musi zostać obniżony o minimum 95%. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które wyjechały za granicę, a auto...
czytaj wiecej
Jak wynika z analizy CUK Ubezpieczenia w 2016 r. średnie ceny OC dla właścicieli motocykli wzrosły o 31 proc. Również w I kwartale br. utrzymuje się tendencja wzrostowa. Jak podaje multiagencja, w...
czytaj wiecej
UFG podał, że aż 1200 kierowców wciąż spłaca do Funduszu regres za zdarzenia, które miały miejsce w latach 90., a łączna kwota ich długu przekracza 33 mln zł. Zgodnie z danymi Funduszu,...
czytaj wiecej
Uruchomieniem rozwiązania telematycznego od Youbi jest zainteresowane „międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeń” prowadzące działalność w Polsce, poinformował PB. Na razie ubezpieczyciel – klient...
czytaj wiecej
Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości zainteresowanym podmiotom z tej branży czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla...
czytaj wiecej
Jak informuje RESO, przełomową zmianą w zakresie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za szkody związane z zalaniem nieruchomości. Ponadto...
czytaj wiecej
A w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie również wskazania, „czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym...
czytaj wiecej
Jak wskazuje ubezpieczyciel, przy ubezpieczeniu firmy, przydane może okazać się rozszerzenie polisy o szkody powstałe w mieniu należącym do osób trzecich. Ubezpieczyciel podaje przykład właściciela...
czytaj wiecej
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała zmianę w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze...
czytaj wiecej
Branża kosmetyczna zna przypadki roszczeń nawet na kwotę 30 tys. zł z powodu nieudanego zabiegu. – Przedsiębiorcy, którzy będą rozważać zakup ubezpieczenia powinni zwrócić uwagę na wysokość sumy...
czytaj wiecej
Warto zatem zapytać, dlaczego podobne rozwiązanie prawne, czyli stworzenie pewnego katalogu świadczeń za szkody osobowe, nie jest możliwe w przypadku pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych....
czytaj wiecej
Pytana o tabelaryzację wypłat zadośćuczynień odpowiedziała, że PIU zależy na wprowadzeniu regulacji prawnej. Jej zadaniem powinno to polegać na wskazywaniu należnej kwoty zadośćuczynienia za ból i...
czytaj wiecej
Produkt ten został również rozszerzony o szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej. Ubezpieczenie obejmuje obecnie szkody związane z ratowaniem życia i zdrowia ubezpieczonego np. wyważenie drzwi...
czytaj wiecej
W zeszłym roku zakłady ubezpieczeń działu II wypłaciły 18,4 mld zł świadczeń i odszkodowań brutto, z czego 8 mld zł stanowiły wypłaty z tytułu ubezpieczeń OC ppm. W 2015 r. dane te wynosiły...
czytaj wiecej
W opinii Rzecznik Finansowy wskazał, że powodem wzrostu składek była przede wszystkim nieodpowiedzialna polityka taryfowa, wojna cenowa prowadzona między ubezpieczycielami, „którzy de facto są...
czytaj wiecej
Ponadto, zdaniem Izby, w wielu przypadkach przyznanie uprawnionym świadczenia wyłącznie na podstawie sztywnych kryteriów bez możliwości uwzględnienia indywidualnych czynników wpływających na sytuację...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia, jego firma przygotowała w przeciągu pół roku kilkadziesiąt ofert ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowanej firmom IT. Produkty zostały przygotowane z myślą zarówno o...
czytaj wiecej
Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC pojazdu, które obejmuje leasingowany pojazd, ochrania zarówno jego właściciela – firmę zajmującą się leasingiem, jak i leasingobiorcę, który jest ochraniany od roszczeń osób trzecich...
czytaj wiecej
Obecnie, wysokość zadośćuczynień z tytułu śmierci członka rodziny jest ustalana na kanwie orzeczeń sądowych, które różnią się w zależności od regionu. Takie wnioski zawarli m.in. eksperci Warsaw...
czytaj wiecej
Właściciele motocykli i skuterów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wydaje się, że skoro od dwóch lat na polskim rynku motoryzacyjnym panuje ożywienie, to...
czytaj wiecej
Kolejną nowością jest ubezpieczenie zwierząt domowych. W ramach polisy koszt usług assistance jest pokrywany do łącznej kwoty tysiąca złotych, która jest górną granicą odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Założenie wybrane do ustawy przestawił Tomasz Wróblewski, który wskazał, że składka OC w 2016 r. wzrosła o 40 proc. Dodał, że pomimo chwilowego zahamowania podwyżek, można spodziewa się dalszych...
czytaj wiecej
Ponadto wyjaśnił, że na wzrost wysokości odszkodowań wpływ mają rosnące koszty robocizny w warsztatach samochodowych czy wyższe ceny części zamiennych. - Rosną również koszty procedur...
czytaj wiecej
- Luty przyniósł uspokojenie na rynku cen OC. Dane wskazują na brak zmian średniej oferty cenowej. To bardzo dobra wiadomość dla posiadaczy samochodów. Po skokowych wzrostach cen w zeszłym roku było...
czytaj wiecej
Tesco finansuje polisę od kradzieży i dodaje ją gratis do każdego zakupionego w sklepie roweru. Łączna natomiast kwota za ubezpieczenie NNW i OC w LINK4 to 4 zł miesięcznie. Ubezpieczyciel...
czytaj wiecej
– Dużo uwagi poświęcamy na obserwacje i analizę potrzeb naszych klientów. Na tej bazie postanowiliśmy zaoferować im nową formułę ubezpieczenia mieszkaniowego, które obejmuje nie tylko samo...
czytaj wiecej
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marzena Machałek w dniu 2 lutego 2017 r. zgłosiła interpelację do ministra spraw wewnętrznych i administracji (nr 9845) i do ministra sprawiedliwości (nr 9848). Wezwała...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni także od szkód wyrządzonych przez dzieci lub zwierzęta. – Ubezpieczenie OC może się także przydać posiadaczom zwierząt – zwraca uwagę Małgorzata Skibińska z...
czytaj wiecej
A zatem, jak wyjaśnił kierownik techniczny projektu CEPiK 2.0, w pierwszym etapie wdrażania bazy będą w niej udostępnianie informacje jedynie o kierowcach, którzy mają na swym koncie punkty karne....
czytaj wiecej
Jednak w trakcie konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi jakoby powyższy zapis był niewystarczający dla wypełnienia obowiązku ubezpieczenia się przez podmioty z rynku nieruchomości. Taki...
czytaj wiecej
– Ubezpieczenia w świadomości Polaków to wciąż zbędny, dodatkowy wydatek. Mamy takie poczucie, że nic groźnego nam się nie przydarzy. Po każdym kolejnym wyjeździe, z którego wracamy zdrowi,...
czytaj wiecej
Casco roweru chroni sam sprzęt wraz z jego trwałym wyposażeniem. Działa ono tylko podczas jazdy i w razie szkód z nią związanych. Jeśli więc ubezpieczony np. przewróci się na rowerze, również...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń z otrzymanych składek od ubezpieczonych muszą pokryć cztery różne cele. Fundusze ze składek są dzielone na likwidację szkód, prowizje dla pośredników, wpłaty na NFZ oraz koszty...
czytaj wiecej
- Pracując nad nowymi rozwiązaniami, czerpaliśmy m.in. z bogatego doświadczenia naszych Agentów. Zależało nam, aby stworzyć ofertę dopasowaną do rosnących potrzeb oraz zapewniającą realną korzyść i...
czytaj wiecej
Jak podaje Puls Biznesu, Proama wraz z początkiem kwietnia wprowadzi nowe zasady wynagradzania swoich agentów. Stawki prowizji za sprzedane polisy OC będą uzależnione od liczby sprzedanych produktów...
czytaj wiecej
- W przypadku braku własnej historii bezszkodowej bądź jej utraty, można się zastanowić nad skorzystaniem z tej posiadanej przez inną osobę na zasadzie współwłasności. To znaczy, że...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel przypomina, że w świetle obowiązujących przepisów restaurator odpowiada za szkody, których goście doznają z jego winy podczas pobytu w lokalu. O odszkodowanie mogą ubiegać się klienci,...
czytaj wiecej
W dniu 24 lutego 2017 r. miało miejsce I czytanie projektu nowelizacji złożonego do Sejmu przez klub poselski Kukiz’15. Projekt został odrzucony po pierwszym czytaniu na wniosek Prawa i...
czytaj wiecej
„Rozmawiamy na ten temat, jako że system CEPiK 2.0 i prace nad nim przebiegają etapami, żeby przyspieszyć taką możliwość i na chwile obecną rozmawiamy o końcu marca roku 2018, czyli zakładamy, że pod...
czytaj wiecej
Adwokaci poparli sprzeciw RF wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”. Zwrócili przy tym uwagę, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja...
czytaj wiecej
Obecni na konferencji przedstawiciele PIM podnieśli, że w przeciągu roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły o 50%. Ku zdziwieniu Izby podwyżki dotyczą także kierowców z bezszkodową jazdą i...
czytaj wiecej
SkyCash poza opłatami za miejsca parkingowe pozwala m. in. na kupowanie biletów komunikacji miejskiej, biletów kolejowych przewoźników, których łączny udział w rynku pod względem liczby obsługiwanych...
czytaj wiecej
Zgodnie z danymi porównywarki ubezpieczeń mfind.pl, pod koniec zeszłego roku średni koszt ubezpieczenia OC w Warszawie wynosił 1027 zł, podczas gdy dla mieszkańców okolicznych miejscowości wysokość...
czytaj wiecej
Uczestnicy spotkania jako główną przyczynę wzrostu cen ubezpieczenia OC ppm wskazali konieczność pokrywania z aktualnie zebranej składki roszczeń, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu obecnej...
czytaj wiecej
Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie UNIQA Polska wynika, że do najważniejszych rodzajów ubezpieczeń dla firm należy OC przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie majątku firmy....
czytaj wiecej
Podczas szkolenia, przypomniano jak funkcjonuje ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Uczestnicy Interium dowiedzieli się również, że nowy produkt InterRisk jest przeznaczony dla osób,...
czytaj wiecej
Zespół mfind.pl wyjaśnia, iż pieniądze poza wypłatą odszkodowań, wydawane są na rzeczoznawców, likwidatorów, prawników, wydatki administracyjne, a przede wszystkim szybko rosnące koszty wynajmu...
czytaj wiecej
Oceniając styl jazdy kierowcy, ubezpieczyciel będzie zwracać uwagę na to, czy kierowca nie przekracza dozwolonej prędkości, czy płynnie przyśpiesza i hamuje. Udział w promocji wezmą ci kierowcy,...
czytaj wiecej
Jak podaje ubezpieczyciel, zakres produktu obejmuje dwa rodzaje świadczeń: asystę prawną w przypadku potrzeby zasięgnięcia informacji z zakresu dziedzin prawa związanych z wykonywaniem zawodu oraz...
czytaj wiecej
Przedstawiciele Rzecznika Finansowego już w trakcie obrad „Okrągłego Stołu” sygnalizowali krytyczne opinie wobec niektórych pomysłów. Ich obszerne uzasadnienie opracowali w zaprezentowanej opinii....
czytaj wiecej
„Polisa CPI ma na celu zapewnienie ochrony przeciwko szkodom katastroficznym, a jej głównym celem jest zapewnienie ochrony przedsiębiorstwa (producenta, importera, sprzedawcy) przed bankructwem w...
czytaj wiecej
W ramach usługi assistance świadczonej przez TU Compensa ubezpieczeni mogą liczyć na pomoc na terenie Polski w zakresie: naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowania, zapewnienia pojazdu...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów porównywarki OC/AC mfind.pl, zwiększenie przez KE sum gwarancyjnych będzie wiązało się z kolejnymi podwyżkami cen obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Szacują oni, iż...
czytaj wiecej
- Koszt takiej polisy to z reguły kilkadziesiąt złotych, a sumy ubezpieczenia są stosunkowo niskie, niekiedy zawierają się w przedziale 5-20 tys. zł. Pełne świadczenie wypłacane jest w związku ze...
czytaj wiecej
- Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych to dla nas ogromny sukces. Fakt, że dotarliśmy ze swoją ofertą do tak dużej organizacji świadczy o tym, że przygotowywane przez nas produkty są...
czytaj wiecej
Z uwagi na duże ryzyko, z jakim wiąże się uprawianie sportów zimowych, co piąta osoba planująca taki wyjazd wskazała, iż istotne są dodatkowe zabezpieczenia. Dla 18% respondentów ważna jest możliwość...
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania ze spotkania Rzecznika Finansowego opublikowanego na profilu facebook’owym instytucji, propozycja czasowego wyrejestrowywania pojazdów „wzbudziła sporo emocji”. Przede...
czytaj wiecej
Eksperci Europ Assistance przypominają, iż pomoc na drodze przydatna jest przez cały rok, jednak zimą zgłoszenia assistance są wzmożone i najczęściej dotyczą rozładowanych akumulatorów oraz wezwania...
czytaj wiecej
Najtańsze polisy oferowali agenci na terenie Podkarpacia. W tym regionie średnia cena dwa miesiące temu nie przekraczała 1 tys. zł. Mimo to w przeciągu 11 miesięcy zeszłego roku stawka za...
czytaj wiecej
W dniu 14 grudnia 2016 r. Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego odbył posiedzenie w sprawie „drastycznej podwyżki kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych OC”. W...
czytaj wiecej
- Nawet mimo ostatnich podwyżek składka za ubezpieczenie OC jest wielokrotnie niższa niż kara za jego brak – podkreśla Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Z...
czytaj wiecej
Jak zauważa ekspert, prawie wszyscy ubezpieczyciele, posiadający w swojej ofercie produkty typu unit-linked, zrezygnowali z nich w 2016 r. „Powodem takich decyzji była negatywnie nastawiona do tej...
czytaj wiecej
Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zamierza wprowadzić nowy art. 98b. Nakłada on na...
czytaj wiecej
Jak wskazał RF, powodem złożenia wniosku są występujące rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów. - Złożenie takiego wniosku wynika z obserwacji rozbieżności w orzecznictwie w tym zakresie...
czytaj wiecej
- System identyfikacji właścicieli pojazdów bez OC jest coraz bardziej szczelny i już większość nieubezpieczonych wykrywana jest bez fizycznej kontroli na drodze – skomentował wiceprezes UFG Hubert...
czytaj wiecej
- Jeżeli porównamy ze sobą 2006 rok i 2015 rok, to okaże się, że w analizowanym okresie składka przypisana brutto wzrosła o 41%, a wzrost wypłaconych odszkodowań wyniósł aż 87%. W takich warunkach...
czytaj wiecej
Poseł zawarł w interpelacji, że zachowanie zakładów ubezpieczeń mogłoby sugerować funkcjonowanie zmowy cenowej między podmiotami. Zwrócił uwagę, że szczególnie niepokojąca jest postawa PZU S.A....
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC zakupione pół roku przed zakończeniem aktualnej ochrony ubezpieczenia nie różni się od polisy, która zostałaby przedłużona dzień przed zakończeniem aktualnej ochrony. Oznacza to, że...
czytaj wiecej
W bankomacie można kupić polisę turystyczną TU Europa. Proces zakupu polega na wyborze zakresu ubezpieczenia oraz wpisania terminu, który ma zostać objęty ochroną. Jak wskazują eksperci, wadą takiej...
czytaj wiecej
Jak podkreślono w komunikacie, niewielka skala działania TUW-ów wynika m.in. ze specyfiki tych instytucji, tj. wzajemność ochrony i ubezpieczenia. Ponadto TUW-y nie dążą do zdobycia zysków z...
czytaj wiecej
Nad nową ofertą Inter Polska pracowało grono specjalistów z obszaru medycyny i prawa. Efektem pracy jest m.in. precyzyjna definicja zakresu medycyny estetycznej, zawarta w Ogólnych Warunkach...
czytaj wiecej
W odpowiedzi Nowak przypomniał, że Komisja wezwała zakłady ubezpieczeń do podniesienia składek ubezpieczenia OC. W listach, jakie wysłała do ubezpieczycieli ponad rok temu, zachęciła do zmiany taryfy...
czytaj wiecej
Składki za OC muszą również opłacać osoby, które wyjechały za granicę, natomiast auto pozostawiły w kraju. Również pojazdy, które pozostają przez określony czas wyłączone z ruchu drogowego ze względu...
czytaj wiecej
„To przez nieodpowiedzialną działalność przez wiele lat zakładów ubezpieczeniowych” - powiedziała w programie Gość Radia ZET. „Wszyscy obniżali, obniżali, już na minusie są tak dużym, że dalej...
czytaj wiecej
– Celem ustalonych wysokości sum gwarancyjnych jest zapewnienie sprawcy zdarzenia drogowego, że zakład ubezpieczeń uwolni go do ciężaru wypłaty świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w...
czytaj wiecej
Natomiast, Izabela Leszczyna z tej samej partii mówiła, że do podwyżek składek na ubezpieczenie OC przyczyniło się wprowadzenie podatku bankowego, spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz...
czytaj wiecej
Dodał, że trwająca kilka lat wojna cenowa została spowodowana warunkami rynkowymi. "Przy OC mamy stały zakres usługi, więc konkurować można było jedynie ceną" – wyjaśnił prezes PIU. Dlatego, jego...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK powiedział, że Urząd sprawdza nie tylko to, czy zakłady ubezpieczeń obecnie działają w zmowie, ale również czy wcześniejsze niższe ceny nie były efektem nielegalnego porozumienia. -...
czytaj wiecej
Paweł Zieliński tłumaczy, że w Polsce istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC przez posiadacza drona, którego waga wynosi więcej niż 5 kg. „A większość dronów użytkowanych przez zwykłych...
czytaj wiecej
- W tym roku i w przyszłym mamy do czynienia z drastycznymi podwyżkami ubezpieczenia OC - to obowiązkowa usługa w Polsce. W Polsce zarejestrowanych jest 31 milionów samochodów. Problem...
czytaj wiecej
W I poł. 2016 r. spółka zwiększyła sprzedaż o 22 proc., do 305 mln zł. Sytuacja tym bardziej cieszy, że poprzedni rok ubezpieczyciel zakończył ze stratą. Teraz ma szansę na odbudowę swojej kondycji...
czytaj wiecej
Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych zachodzi nawet, jeśli w gospodarstwie nie jest prowadzona działalność rolnicza. Ma to miejsce np. w sytuacji, kiedy rolnik przez dłuższy...
czytaj wiecej
Usługi assistance okazują się szczególnie przydatne w zbliżającym się okresie zimowym. Europe Assistance wskazuje, ze w tym sezonie liczba zgłoszeń assistance znacznie wzrasta. Najczestsze przyczyny...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej eksploatacji obiektu...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Prezes PIU podnosi na brak przewidywalności w kwestii wypłat odszkodowań za szkody osobowe. Sądy przyznają coraz wyższe kwoty odszkodowań za odniesione uszczerbki na zdrowiu wskutek...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczycieli radzi, aby przed wyruszeniem w trasę dokładnie sprawdzić, czy assistance działa niezależnie od tego, w jakiej odległości od domu doszło do szkody. Posiadając wyłącznie...
czytaj wiecej
– Właściciele koni mogą otrzymać wsparcie finansowe w przypadku śmierci, uboju bądź uśpienia z konieczności w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu, a także kradzieży bądź...
czytaj wiecej
Często kierowcy zgłaszają ubezpieczycielowi kolizję, do której w rzeczywistości nigdy nie doszło. - Fikcyjna kolizja to rzeczywiście jedna z typowych metod wyłudzenia odszkodowania,...
czytaj wiecej
Kanał direct dotychczas nie cieszył się dużą popularnością wśród klientów zakładów ubezpieczeń. Pierwszy raz polscy klienci mogli skorzystać z usługi zakupu ubezpieczenia przez telefon w 2003 r....
czytaj wiecej
Wojna cenowa Przed kilkoma laty oddział jednego z zagranicznych ubezpieczycieli wchodzących na polski rynek postanowił zawalczyć o klienta ceną. Strategia o tyle skuteczna, że miała za sobą kapitały...
czytaj wiecej
Sposobem wyjścia z problemu są próby oszustw przy podawaniu danych podczas przystępowania do umowy ubezpieczenia. Kierowcy fałszują informacje odnośnie bezszkodowej jazdy, pojemności silnika,...
czytaj wiecej
Konrad Owsiński, ekspert LINK4, w wywiadzie z portalem karierawfinansach.pl powiedział, że klienci indywidualni mają problemy ze zrozumieniem istoty i przeznaczenia rozwiązań telematycznych. - Dziś...
czytaj wiecej
W przypadku pozostałych pojazdów (skutery, motocykle) kwoty nominalnie wzrosną niewiele. Za brak ubezpieczenia OC do 3 dni właściciel zapłaci 10 zł więcej, tj. 130 zł. Za jazdę bez ważnego OC w...
czytaj wiecej
Karty te występują w różnych wariantach, różniących się głównie zakresem i rodzajami ubezpieczeń i ceną. Mogą zawierać ubezpieczenie NNW, OC, KL, assistance oraz koszty ratownictwa. Stanowią dobrą...
czytaj wiecej
Miesiąc temu dziennik „Puls Biznesu” podał, że spółka planuje zwiększenie swoich udziałów w polskim rynku. Jako sposoby realizacji tego celu Wojciech Sass podał wtedy wzmocnienie sprzedaży...
czytaj wiecej
Multiagencja wskazuje także, że ceny składek OC rosną nie tylko z powodu wysokich kwot odszkodowań. Eksperci Superpolisy.pl zauważają, że na przestrzeni ostatniego roku sporo zmieniło się w zakresie...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciele ujemne wyniki w segmencie ubezpieczeń OC komunikacyjnych odnotowują od 2006 r., gdy po raz ostatni zakończyli rok z dodatnim zyskiem. W 2015 r. w sumie zakłady ubezpieczeń straciły na...
czytaj wiecej
Na początku tygodnia Property Lease Fund poinformował inwestorów o wykupie ubezpieczenia od roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów emitenta na sumę 5 mln zł. Ponadto, ubezpieczenie...
czytaj wiecej
Sprawę skomentował Marcin Jaworski, rzecznik prasowy w Biurze Rzecznika Finansowego. W rozmowie z PAP potwierdził, że do Biura zgłaszają się poszkodowani, którzy utracili prawo do renty z UFG lub...
czytaj wiecej
– Nadal mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki polisie dobrowolnej rolnicy mogą ochronić to, co daje typowe ubezpieczenie domu czy mieszkania. Jeżeli przejdzie burza czy huragan, to...
czytaj wiecej
Program smartDom umożliwia klientom zaoszczędzenie na domowych rachunkach poprzez połączenie wielu usług takich jak telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet LTE, telewizja satelitarna, energia...
czytaj wiecej
Organizacje chcą ograniczenia sposobów naprawienia szkody z OC tylko do dokonania naprawy samochodu. Ich zdaniem, powyższy zapis przyczyni się do ograniczenia napraw pojazdów. Także pojawiły się...
czytaj wiecej
Oferta przygotowana przez mfind.pl to typowa polisa NNW i OC, która promowana jest jako ubezpieczenie dla graczy w PokemonGo. Spółka w ten sposób może budować swój wizerunek jako nowoczesnej i...
czytaj wiecej
Tym razem jednak, zakłady ubezpieczeń muszą liczyć się z poważnymi nadużyciami, powstałymi z inicjatywy wynagradzanych przez nich pośredników. Najpoważniejsze z nich obejmuje złożenie fałszywego...
czytaj wiecej
Ale czyż to nie jest wspaniała okazja dla ubezpieczycieli? Jak to mówią, tam gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, więc warto chyba zastanowić się nad jakąś ciekawą ofertą dla fanów PokemonGo....
czytaj wiecej
– Liczba wypadków powodowanych przez polskich kierowców za granicą w pewnym sensie stanowi miarę ich umiejętności. Jak widać nasi zmotoryzowani są coraz gorzej przygotowani do prowadzenia pojazdów i...
czytaj wiecej
Dla granic odpowiedzialności za zdarzenia powstałe poza granicami Polski znaczenie ma ustęp 2 tego przepisu, zgodnie z którym za szkody spowodowane w państwach, których biura narodowe są...
czytaj wiecej
Ponadto, w raporcie UFG zostały przedstawione dane dotyczące wypłat z Funduszu. W sumie łącznie wypłacono ponad 90 mln zł świadczeń tytułem szkód poniesionych przez poszkodowanych. Do UFG zgłaszały...
czytaj wiecej
Choć kwestia ta nie jest wskazana w przedmiotowym przepisie, a wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 97 ust. 2 w zw. z ust. 1), warto wskazać, iż zagraniczny zakład...
czytaj wiecej
Przepis nakłada na zagraniczny zakład ubezpieczeń wykonujący na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych...
czytaj wiecej
Zmieniające się ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie OC, bezsprzecznie wskazują na koniec wojny cenowej, która była główną przyczyną zapaści tej część rynku. Również sygnały wysyłane przez...
czytaj wiecej
Sądów nie przekonuje argumentacja, że poszkodowany może dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, gdyż, jak wskazują, samochody zaspokajają potrzeby ich właścicieli w sposób bardziej...
czytaj wiecej
Propozycję oświadczenia klienta zawierającego zgodę wynikającą z art. 28 ust. 1d pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych prezentujemy poniżej: „Wyrażam zgodę przesyłanie mi, przez ABC...
czytaj wiecej
Obecnie kwestia ta wydaje się rozstrzygnięta ze względu na stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy, który w uchwałach z 1997 i 2007 roku przesądził, że zarówno w przypadku ustalenia wysokości...
czytaj wiecej

Akty Prawne

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana, której auto uległo kolizji na nieodśnieżonym parkingu. Powódka samodzielnie dokonała naprawy pojazdu, a...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1) wyrządzonych przez dostawcę będącego osobą fizyczną małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od zakładu ubezpieczeń kwoty 10 tys. zł zadośćuczynienia, w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych powódki poprzez nieuprawnione...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka planowała wykupić prezesowi, a także członkom zarządu i rady nadzorczej ubezpieczenie bezimienne, typu D&O (od ang. Directors &Officers Insurance)....
czytaj wiecej
Skład połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych udzieli odpowiedzi na pytanie PPSN o następującej treści: „czy w sytuacji, gdy wskutek czynu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pracownik budowy uległ wypadkowi. Powód postanowił, że będzie za pomocą koparki wciągał elementy budowlane na wyższe konstrukcje budowli. Podczas ich dźwigania paleta...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód, którego syn tragicznie zginął na placu budowy. Mężczyzna żądał od pozwanego wypłaty 120 tys. zł tytułem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do wypadku przy zabezpieczaniu studni. Jeden z pracowników firmy budowlanej został uderzony łyżką koparki przy zaczepianiu uchwytów do maszyny. Spór co do kwestii...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, udzielającego gminie ochrony w zakresie OC, wystąpił właściciel uszkodzonego pojazdu. Na auto powoda, zaparkowane w miejscu...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 16 listopada 2018 r. dot. zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanego z tytułu sporządzenia ekspertyzy przez niezależnego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił posiadacz obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. Powód był kierowcą taksówki. Jego klientka podczas wysiadania z pojazdu od...
czytaj wiecej
W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, na drodze, należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich, doszło do wycieku oleju silnikowego. Na miejsce zdarzenia została wezwana zewnętrzna firma w celu usunięcia...
czytaj wiecej
14 listopada do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o roszczenie regresowe wobec sprawcy szkody, który zbiegł z miejsca zdarzenia, pod reżimem obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił małoletni powód działający przez przedstawiciela ustawowego. Powód doznał wypadku podczas korzystania z boiska do gry w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, który zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany, który uległ wypadkowi podczas czyszczenia rynien u sąsiada. Powód wykonywał tę czynność nieodpłatnie, jako sąsiedzką przysługę. Podczas...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła powódka, która w wieku 16 lat uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym. Dziewczyna jechała na rolkach holowana przez...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pasażer, wysiadając na parkingu z pojazdu, uszkodził stojący obok pojazd. Towarzystwo ubezpieczeń, w którym polisę posiadał poszkodowany właściciel, opłaciło koszty naprawy, a...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła spółka. Powódka wykupiła dla prezesa ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem, co wynikało z kontraktu menedżerskiego, przy czym ani w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany kierowca. Podczas kierowania pojazdem na jego auto niespodziewanie przewróciło się drzewo. Wskutek wypadku powód doznał urazu kręgosłupa...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła powódka, która z powodu problemów zdrowotnych zaprzestała prowadzenia pojazdu i trzymała go na własnej posesji. Na jazdę nieubezpieczonym samochodem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Skierował on roszczenie regresowe do pozwanego małżeństwa rolników, którzy zaniechali obowiązku posiadania ważnego...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko spółce specjalizującej się w montażu drzwi automatycznych i towarzystwu ubezpieczeń, w którym przedsiębiorstwo posiadało ubezpieczenie OC, wystąpiła...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko pozwanemu towarzystwu ubezpieczeń wystąpił właściciel firmy specjalizującej się wynajmem pojazdów, który zawarł z poszkodowanym umowę cesji prawa zwrotu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie zawodowy kierowca uległ wypadkowi wskutek wybuchu podczas pompowania opony. Pracodawca stwierdził, że wybuch nastąpił z powodu uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku...
czytaj wiecej
Umowę ubezpieczenia w imieniu powoda podpisał jego syn. Bezpośrednio przed podpisaniem, agent zapewnił klienta o uwzględnieniu w umowie wszystkich wcześniej zgłaszanych żądań co do zakresu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że pozwane towarzystwo ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę. Stwierdził, że do jej powstania przyczynił się także pracownik, który przygotował konwój i był odpowiedzialny...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał, że żądanie pozwu jest uzasadnione, gdyż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną, jaką są także koszty najmu pojazdu...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że art. 4421 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania, skoro 10 lat od dnia wypadku minęło 20 maja 2007 r., a więc przed wejściem w życie przepisu wydłużającego okres przedawnienia,...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu uchwały, SN wyjaśnił, że podnoszone przez Rzecznika rozbieżności w orzeczeniach sądowych wynikają z różnej kwalifikacji psa jako składnika gospodarstwa rolnego. Z kolei SN podał, że...
czytaj wiecej
Pozwane towarzystwo ubezpieczeń uznało, że powód przyczynił się w 30% do szkody i wypłaciło pozwanemu 24,5 tys. zł. Sąd Okręgowy orzekł, że adekwatnym dla powoda zadośćuczynieniem będzie kwota...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że pozwana spółka nie wypełniła obowiązku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków utrzymania właściwego stanu terenu, tym samym odpowiada za szkodę. SR zasądził na rzecz...
czytaj wiecej
Powód skierował do komisu pismo, w którym odstąpił od umowy sprzedaży komisowej i zażądał zwrotu poniesionych kosztów. W odpowiedzi pozwany oświadczył, że odstąpienie jest bezzasadne. Po sporządzeniu...
czytaj wiecej
Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu...
czytaj wiecej
Pozwany został ukarany za błąd lekarski. Zasądzono od niego na rzecz rodziców zmarłej kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie ich dóbr osobistych. Kwota ta została uiszczona przez...
czytaj wiecej
W przypadku pierwszej sprawy, Sąd Rejonowy orzekł, że pozwany ma zwrócić poszkodowanemu całkowity koszt, jaki poniósł on za najem pojazdu zastępczego. SR stwierdził, że „poszkodowany ma prawo wyboru...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przyjął powództwo za zasadne, zasądzając na rzecz powódki od zakładu ubezpieczeń kwotę 40,6 tys. zł odszkodowania. SR uznał, iż każdy postój pojazdu, bez względu na czas jego...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Lublinie-Zachód uznał powództwo za zasadne. SR wskazał, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przeanalizował zgromadzoną dokumentację złożoną przez obie strony, jak i opinię biegłego z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Biegły w sposób...
czytaj wiecej
Jak wskazał RF, powodem złożenia wniosku są występujące rozbieżności wykładni prawa w orzecznictwie sądów. - Złożenie takiego wniosku wynika z obserwacji rozbieżności w orzecznictwie w tym zakresie...
czytaj wiecej
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyznał powodowi kwotę 30.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przy czym uwzględniając 50% stopień przyczynienia się do powstania szkody wypłacił...
czytaj wiecej
Powódka poruszała się pieszo po chodniku, na którym powstało wypiętrzenie z powodu wyrastających korzeni drzewa. Powódka nie dostrzegła nierówności na powierzchni chodnika, w wyniku czego upadła i...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 106 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, ale nie...
czytaj wiecej
Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Pabianicach, który uznał, że ubezpieczona gmina, poprzez nierówne ułożenie przez jej pracowników gumowych mat antypoślizgowych, nie dopełniła obowiązków w zakresie...
czytaj wiecej
Powódka brała udział w kuligu. Do ciągnika doczepiono dwie kolumny sanek. Przed rozpoczęciem jazdy zostało ustalone, że ciągnik będzie jechał wolno, bezpiecznie i po drogach prywatnych. Po...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódki – żona i małoletnia córka śmiertelnie potrąconego mężczyzny – domagały się od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie OC posiadał sprawca zdarzenia, wypłaty...
czytaj wiecej
Powódka była pasażerką pojazdu prowadzonego przez jej męża. W trakcie jazdy mężczyzna jechał z nadmierną prędkością, doprowadzając do uderzenia w przydrożne drzewo. Powódka wskutek zderzenia doznała...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt I C 865/11) zasądził ponad 980 tys. zł dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. W rozpoznawanej sprawie powód - pasażer...
czytaj wiecej
W okresie od 12.7.1999 r. do 11.7.2000 r. firma ochroniarska była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością na sumę 36.500 USD na zdarzenie w zakresie...
czytaj wiecej
Podwójne ubezpieczenie to efekt wprowadzenia do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przepisu art. 28 ust. 1 o automatycznym przedłużaniu umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Dualizm...
czytaj wiecej
Powód, kierując samochodem swego ojca, naruszył zasady ruchu drogowego – przekroczył dozwoloną prędkość i najechał w tył samochodu. Wskutek wypadku doszło do śmiertelnych obrażeń ciała kierowcy...
czytaj wiecej
Z właścicielką pojazdu skontaktowali się policjanci, którzy przekazali kobiecie dane sprawcy kolizji. Ta udała się do ubezpieczyciela domagając się odszkodowania za zniszczone auto i wynajem pojazdu...
czytaj wiecej
Właściciel pojazdu oświadczył mężowi powódki, że odbierze samochód, byleby został profesjonalnie naprawiony. Mąż powódki, będący z zawodu mechanikiem, zobowiązał się wobec właściciela do zwrotu...
czytaj wiecej
Powódka odczuła skutki zdarzenia jeszcze tego samego dnia w nocy. Czuła swędzenie, mocne zaczerwienienie twarzy, dekoltu oraz pieczenie i łzawienie oczu. Następnego dnia zgłosiła się do lekarza. Po...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy podkreślił, iż stwierdzenie braku umaszynowienia gospodarstwa rolnego nie miało wpływu na rozstrzygnięcie, a jedynie na określenie ewentualnej podstawy odpowiedzialności rolnika. Jak...
czytaj wiecej
"Czy w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej przeciwnika będącego ubezpieczycielem, właściwym do rozpoznania sprawy jest wyłącznie sąd ogólnie właściwy dla przeciwnika, czy też możliwe jest...
czytaj wiecej
Sąd I instancji ustalił, że przed wypadkiem poszkodowany prowadził życie na wysokim poziomie. Mężczyzna pracował fizycznie, prowadził aktywne życie, uprawiał sport. Natomiast po wypadku pogorszeniu...
czytaj wiecej
Wyrokiem z dnia 16 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy powództwo oddalił. Ustalił, że powód był ładowaczem w firmie zajmującej się wywozem nieczystości stałych. W dniu 6 maja 1999 r. o godz. 730 nastąpiło...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W październiku i listopadzie ubiegłego roku, KNF wydała zalecenia wobec zakładów ubezpieczeń, które nie respektowały uprawnienia nowego właściciela pojazdu do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC...
czytaj wiecej
W ramach kontroli Inspekcja Handlowa sprawdziła 158 przedsiębiorców. Brak ważnego ubezpieczenia stwierdzono u 8 przedsiębiorców: 4 pośredników nieruchomości, 2 rzeczoznawców majątkowych i 2 zarządców...
czytaj wiecej
Po pierwsze KNF wyjaśnia, że umowy ubezpieczenia OC zawarte lub wznowione przed 24 marca 2020 r., tj. datą wydania przez duński organ nadzoru finansowego zakazu zawierania nowych umów ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpił wzrost składki rdr, o 538 mln zł (5 proc.). Najmocniej zwiększył się przypis składki w gr. 3 (ubezpieczenia autocasco), o 90 mln zł (4 proc.), do poziomu...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie UKNF, Urząd podziela opinie i wnioski zawarte w dokumencie RF. „Przede wszystkim zgodzić się należy z oceną Rzecznika, że „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z...
czytaj wiecej
UKNF przedstawił wyniki sektora obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnich 10 latach. Przede wszystkim podkreślono stratę techniczną przekraczającą 1 mld zł, odnotowaną na koniec 2016...
czytaj wiecej
- Prowadzimy w tej sprawie postępowanie - powiedział PAP Marek Niechciał. Chociaż dodał, że istnieją czynniki, które uzasadniają decyzje zakładów ubezpieczeń dot. podwyżek stawek ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W oświadczeniu UKNF wskazuje, że w 2012 r. wysłał do podmiotów nadzorowanych pismo, w którym zwrócił uwagę na konieczność prawidłowego ustalania wysokości składki tak, aby zapewnić jej adekwatność do...
czytaj wiecej
- Nie można wykluczyć żadnej z możliwości - z perspektywy prawa antymonopolowego zmowa może dotyczyć zarówno sztucznego utrzymywania niskich cen, podziału rynku, jak i - wprowadzania podwyżek - mówił...
czytaj wiecej
Z tego powodu podwyżki tłumaczy się czynnikami ekonomicznymi. - Te czynniki ekonomiczne to próba przywrócenia rentowności składki wpłacanej przez kierowców do poziomu wypłacanych odszkodowań -...
czytaj wiecej
„Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane przez KNF za nieterminową wypłatę odszkodowań” – czytamy w...
czytaj wiecej
W wyjaśnieniu mec. Młynarski odwołuje się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. (III SZP 2/15), w której SN stwierdził jedynie, że poszkodowany nie jest konsumentem. Natomiast, jak...
czytaj wiecej
Z analizy rekomendacji nr 17 oraz pozostałych, należących do obszaru: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” wynika, że nie wprowadzają one żadnych wytycznych, które dotychczas nie byłyby...
czytaj wiecej
Wydaje się, iż najwłaściwszym byłoby odniesienie powyższych kryteriów do modelu tzw. „przeciętnego konsumenta”, utrwalonego w orzecznictwem Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii...
czytaj wiecej
11.5. W przypadku odmowy wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia, zakład ubezpieczeń powinien poinformować poszkodowanego o przyczynach odmowy wypłaty żądanych odsetek. W kontekście...
czytaj wiecej
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają regulacji, która wprost odnosiłaby się do wynagrodzeń likwidatorów szkód komunikacyjnych. Komentowana Rekomendacja jest zatem z pewnością...
czytaj wiecej
Stosownie do Rekomendacji 6.3, System informacji zarządczej powinien zapewniać kadrze zarządzającej, na poszczególnych poziomach zarządzania, dostęp do rzetelnych i wiarygodnych informacji o procesie...
czytaj wiecej
Celem komentowanej Rekomendacji jest zapewnienie zgodności działalności ubezpieczeń z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. KNF odwołuje się nie tylko do prawa stanowionego, lecz również...
czytaj wiecej
Rekomendacja 4.2, odnosi się do Procedur w zakresie sposobu ustalania wysokości zadośćuczynienia, które powinny w szczególności zawierać: okoliczności, które zakład ubezpieczeń bierze pod uwagę,...
czytaj wiecej
Ponadto, o ile uzasadnia to skala prowadzonej działalności oraz wielkość i profil ryzyka związanego z tą działalnością, spośród kadry zarządzającej powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za...
czytaj wiecej
Świadczenie wypłacane w związku z doznaną krzywdą, to tzw. zadośćuczynienie, mające na celu zrekompensowanie poszkodowanemu krzywdy. Słowniczek zawarty w Rekomendacjach wskazuje, że zadośćuczynienie,...
czytaj wiecej
W efekcie nie ulega wątpliwości, że Rekomendacje muszą stosować krajowe zakłady ubezpieczeń, ale również zagraniczni ubezpieczyciele wykonujący działalność w zakresie ryzyk, których dotyczą omawiane...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dot. rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...
czytaj wiecej
W kwietniu zmieniła się wysokość składki ubezpieczeniowej OC, AC i NNW w większości zakładów ubezpieczeń. Na wysokiej pozycji w rankingu znalazła się Benefia, która...
czytaj wiecej
W związku z tą zmianą Ministerstwo Zdrowia zaproponowało uchylenie przepisu ustawy o działalności leczniczej, w myśl którego wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, dotyczący wyłącznie przedstawienia...
czytaj wiecej
Jak informuje resort cyfryzacji, mDokumenty nie będą obowiązkowe. Projekt ten stanowi uzupełnienie dotychczasowego systemu. W dalszym ciągu będzie można korzystać z tradycyjnych dokumentów....
czytaj wiecej
Zaznacza przy tym, że celem wdrażania systemu zarządzania jakością w placówce jest spełnienie oczekiwań i wymagań pacjentów, usprawnienie procesów leczenia oraz minimalizacja ryzyka. - System ten...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych na koniec września 2019 roku wyniosła 11 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku...
czytaj wiecej
Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły po III kw. 2019 r. 7 mld zł, o 6% więcej niż w zeszłym roku. Odszkodowania z AC były mniejsze, wyniosły...
czytaj wiecej
- W porównywanych miastach najniższym kosztem OC cechowały się następujące firmy oraz marki ubezpieczeniowe: Aviva, Benefia, Generali, Link4 oraz Proama. Szczególnie dobrze wypadli następujący trzej...
czytaj wiecej
Sektor ubezpieczeń życiowych Na koniec marca br. towarzystwa ubezpieczeń na życie zebrały 5,2 mld zł składki, tj. o 7,7% mniej niż przed rokiem. Największy udział w strukturze składki (37%) miały...
czytaj wiecej
W sumie w I kw. 2019 r. podmioty zagraniczne z tytułu sprzedaży ubezpieczeń OC ppm. zebrały blisko 97 mln zł składki, podczas gdy polskie podmioty uzyskały 3.639 mln zł. Podmioty prowadzące...
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania UFG, w I kw. 2019 r. zakłady ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych OC (komunikacyjnych i rolniczych) uzyskały przychody na poziomie 3.772 mln zł, z czego...
czytaj wiecej
Portal beinsured.pl zlecił wykonanie badania dotyczącego rynku bancassurance. Zapytaliśmy klientów banków o ich doświadczenia w zakupie produktów ubezpieczeniowych w kanale bancassurance. W...
czytaj wiecej
W I kwartale 2019 r. średnia cena ubezpieczenia OC wyniosła 692 zł. Poniżej tej kwoty płacili kierowcy powyżej 36 r.ż. Z kolei najwyższe średnie stawki obowiązują w grupie najmłodszych, tj. do 25 r....
czytaj wiecej
- Przez cały 2018 rok ceny OC utrzymywały się na podobnym poziomie, a składki wzrosły nieznacznie jedynie między I i II kwartałem. Początek bieżącego roku przyniósł obniżki cen. W I kwartale 2019 r....
czytaj wiecej
W przypadku działu I wypłaty świadczeń stanowiły dla ZU koszt w wysokości 21,5 mld zł (wzrost o 5,6% r/r). Wynik techniczny wzrósł o 1,3%, do poziomu 3,1 mld zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Poniżej przedstawiamy zwycięzców poszczególnych kategorii: OC: You Can Drive OC + NNW: Link4/You Can Drive OC + AC: Link4 OC + AC + NNW: Aviva W porównaniu do wyników za poprzedni miesiąc...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia życiowe W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. podmioty prowadzące działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zebrały 16.409 mln zł składki. W ubiegłym roku było to 18.293 mln zł. Oznacza...
czytaj wiecej
Krajowe towarzystwa ubezpieczeń, które posiadają najwyższe udziały na rynku pod względem przypisu składki OC ppm: PZU SA: 30% TUiR WARTA: 19% STU ERGO Hestia: 15% Zagraniczne towarzystwa ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Jak podano, po I poł. 2018 r. składka zebrana z tytułu sprzedaży ubezpieczeń OC ppm. była o 4,7% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Rankingi zostały sporządzone dla 4 rodzajów pakietów. Lipcowe wyniki najtańszych ofert prezentują się następująco: OC:  Benefia, Link4, MTU OC + NNW: Benefia, Link4, Aviva OC + AC: Link4, Aviva,...
czytaj wiecej
Na podstawie wyników sondażu okazało się, że większość ankietowanych opowiedziała się przeciwko propozycji wprowadzenia obowiązkowej polisy OC dla jednośladów. Takie stanowisko przedstawiło 42%...
czytaj wiecej
Składki i odszkodowania W I kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń zebrały 16,3 mld zł składki, o 1,9% więcej niż na koniec marca 2017 r. Towarzystwa ubezpieczeń na życie uzyskały przypis na poziomie 5,7...
czytaj wiecej
Wpływy do UFG Na koniec 2017 r. członkami UFG było 28 zakładów ubezpieczeń, w tym 8 podmiotów zagranicznych funkcjonujących na polskim rynku w ramach oddziału (3) lub swobody świadczenia usług (5). W...
czytaj wiecej
W 2017 r. Polacy byli sprawcami 65,2 tys. kolizji i wypadków poza granicami naszego kraju. W 2016 r. takich zdarzeń odnotowano o 3 tys. mniej. Najwięcej wypadków miało miejsce w: Niemczech: 32,6...
czytaj wiecej
- Brak polisy OC najczęściej wynika z nieznajomości przepisów i błędnego postępowania nowego właściciela po zakupie auta - podsumowuje Hubert Stoklas, wiceprezes Ubezpieczeniowego...
czytaj wiecej
Wnioski o podjęcie interwencji W 2017 r. do RF zostało skierowanych 14.356 wniosków z zakresu problematyki ubezpieczeń. Większość z nich obejmowała zagadnienia dot. działu II (blisko 66%), w tym...
czytaj wiecej
Po wzrostach stawek za ubezpieczenie OC ppm., które rozpoczęły się w 2015 r., Polska nie należy już do najtańszych rynków w Europie, chociaż dalej wskazuje na relatywnie niskie ceny w porównaniu do...
czytaj wiecej
- To właśnie pomorska metropolia na początku 2018 r. była dużym miastem z najwyższym poziomem średniej składki za OC. Warto również zwrócić uwagę na spory wzrost kosztu polis OC oferowanych w Gdańsku...
czytaj wiecej
Ranking został przygotowany dla czterech kategorii (OC, OC + NNW, OC + AC i OC + AC + NNW). Ubezpieczyciele byli oceniani w skali 0-5 pkt. Warto odnotować, że przez trzy lata żaden z ubezpieczycieli...
czytaj wiecej
Tak jak w przypadku miesięcznych rankingów zwycięzcy zostali wyłonieni w czterech kategoriach: ubezpieczenia OC, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC i pakiety OC + AC + NNW. Ponadto, w rocznym...
czytaj wiecej
Warto odnotować, że w przypadku ubezpieczeń oferowanych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń przypis składki uległ zmniejszeniu prawie o połowę (48%). Zdaniem UFG, wyraźny spadek składki...
czytaj wiecej
Październikowy wynik oznacza spadek przeciętnej składki za ubezpieczenie OC o 2,4% w porównaniu do wyniku z września br. Eksperci zaznaczają jednak, że dalszym obniżkom nie sprzyja kilka czynników....
czytaj wiecej
- Ostatni wzrost cen polis OC zwiększył zainteresowanie płatnościami w ratach, zatem coraz więcej osób może być narażonych na ryzyko jazdy nieubezpieczonym pojazdem – mówi Elżbieta...
czytaj wiecej
Jak podaje PBUK, w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby szkód likwidowanych w ramach ubezpieczeń granicznych, a także wartości wypłacanych odszkodowań. W 2014 r. liczba zdarzeń zgłoszonych do...
czytaj wiecej
– Oczywiście wiek robi swoje i kompetencje poznawcze kierowców-seniorów ulegają stopniowej degradacji. Pogarsza się zdolność myślenia logicznego, szybkość koncentracji, podzielność i przerzutność...
czytaj wiecej
Eksperci porównywarki ujęli w raporcie m.in. zmiany cen OC od 2015 r. do końca III kwartału 2017 r. Jak wskazują, pomimo wyraźnego wyhamowania podwyżek na początku tego roku, ceny obowiązkowego...
czytaj wiecej
Szóstą pozycję zajęła praktyka jazdy bez ważnego OC. 6 lat temu to zachowanie było na 10. – najwyższej pozycji. Odsetek osób potępiających to zachowanie wzrósł dwukrotnie do poziomu 23 proc....
czytaj wiecej
Przeciętna składka, wyliczana przez użytkowników porównywarki Ubea.pl, w styczniu br. wynosiła 1 666 zł, natomiast w sierpniu br. było to już 1 993 zł. Zdaniem ekspertów, już wkrótce...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
W porównaniu z poprzednim rankingiem (czytaj więcej: Ubea.pl: lipcowy ranking ubezpieczeń komunikacyjnych), zmiana na pozycji lidera dotyczyła kategorii OC + AC, gdzie Link4 wyprzedziło Avivę. -...
czytaj wiecej
Specjaliści z Ubea.pl przygotowali trzy wyceny polisy OC ppm. Różniły się one jednym elementem – celem używania samochodu. Dla pojazdów wykorzystywanych w celach prywatnych stawki mieściły się w...
czytaj wiecej
PBUK radzi również jak postąpić w przypadku kolizji z obcokrajowcem. Przede wszystkim należy spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC,...
czytaj wiecej
W czerwcu br. średnio najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy we Wrocławiu (1498 zł), Warszawie (1416 zł) i Toruniu (1354 zł). Najmniej natomiast - mieszkańcy Kielc (895 zł), Bydgoszczy (939...
czytaj wiecej
- Po pierwszym półroczu 2017 roku możemy mówić o większej równowadze na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 87 mln złotych i był wyższy o 67% od wyniku z...
czytaj wiecej
Eksperci porównywarki ubezpieczeń wskazują, iż w lipcowym rankingu wysoko uplasowała się również marka You Can Drive, pod którą Ergo Hestia sprzedaje ubezpieczenia dla młodych kierowców. W...
czytaj wiecej
Jak podano w raporcie, na koniec 2016 r. członkami UFG było 26 zakładów ubezpieczeń, którzy w sumie wnieśli 162 mln zł składek. Dla porównania w 2011 r. do Funduszu należało 30 spółek, a suma składek...
czytaj wiecej
Ubea radzi, aby o Zieloną Kartę poprosić w tym samym towarzystwie, w którym kierowca posiada ubezpieczenie OC. Swoim klientom ubezpieczyciele oferują często taki dokument za darmo lub za...
czytaj wiecej
Eksperci Superpolisy porównali składki na przyjładzie 33-letniego mężczyzny, który prawo jazdy ma od 10 lat, od 7 lat wykupuje ubezpieczenie OC i jeździ 5-letnim oplem astrą oraz 37-letniego...
czytaj wiecej
Wyceny zostały sporządzone na przykładzie czterdziestojednoletniego kierowcy z Warszawy, który jeździ Oplem Corsą D 1.2 16V Cosmo z 2011 r. Kierowca wypracował zniżkę w wysokości 50%. W pierwszym...
czytaj wiecej
„Nieprawidłowości związane z produktami z UFK, które miały miejsce w przeszłości, spowodowały, że klienci byli mniej skłonni do zawierania nowych umów. Ponadto w 2016 r. zwiększyły się wymogi...
czytaj wiecej
Większość ubezpieczeń oferowanych przez zakłady ubezpieczeń nie zawierała gwarancji stopy zwrotu. W ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie zakłady oferowały udziały w zyskach. Przysługiwały one...
czytaj wiecej
UFG tłumaczy, że usprawnienie wykrywalności motocyklistów bez ważnego ubezpieczenia OC nastąpiło dzięki rozwojowi nowego narzędzia – tzw. wirtualnego policjanta, czyli analizy danych zawartych w...
czytaj wiecej
Jak podaje CUK, również w poszczególnych województwach da się zauważyć wyhamowanie cen polis OC. Ostatnie pół roku dało odczuć największą poprawę mieszkańcom województwa lubelskiego i...
czytaj wiecej
Powyższa średnia stawka dotyczy ceny produktu, jaką otrzymuje agent od zakładu ubezpieczeń. Jak wskazują twórcy raportu, należy przy tej kwocie uwzględnić rabaty czy zniżki oferowane klientom przez...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci multiagencji, w przypadku kierowcy opla astry, minimalna składka za OC w Warszawie dla bezszkodowego kierowcy może wynieść 769 zł. Jeśli natomiast w ostatnim roku miałby...
czytaj wiecej
Cenowymi liderami już od dawna wciąż pozostają dwa towarzystwa: AXA i Link4. Eksperci porównywarki zwrócili jednak uwagę, iż całkiem nieźle prezentują się również You Can Drive/Ergo Hestia (polisy...
czytaj wiecej
Kolizje na ogół pociągają za sobą wypłatę mniejszych odszkodowań niż wypadki. - Tym niemniej można przypuszczać, że ubiegłoroczny wzrost liczby stłuczek miał pewien wpływ na wyniki finansowe...
czytaj wiecej
W 2016 r. wzrost składki brutto w autocasco wyniósł ponad 1 mld zł. Mimo tak dużej zmiany po stronie zebranych składek krajowi ubezpieczyciele zakończyli miniony rok tylko minimalnym zyskiem ze...
czytaj wiecej
Różnice wynikają przede wszystkim z natężenia ruchu w dużym mieście oraz w mniejszej miejscowości, co pociąga za sobą różne prawdopodobieństwa spowodowania zdarzenia komunikacyjnego w danym miejscu....
czytaj wiecej
Wyniki rankingu wskazują, że w kwietniu 2017 r., spośród 10 największych miast w kraju, najtańszą składkę mogli zapłacić mieszkańcy Katowic. Średnia składka za OC w tym mieście wynosiła 1 791 zł....
czytaj wiecej
Z zestawienia stawek OC dla największych miast wynika, że najdroższe OC płacą kierowcy z Wrocławia (1.439 zł). Ponad 1.300 zł wynoszą średnie stawki obowiązkowego ubezpieczenia dla mieszkańców...
czytaj wiecej
Jak podkreślili autorzy zestawienia, dynamika wzrostu cen wyraźnie wyhamowała. Wzrost cen odnotowany po I kw. 2017 r. jest najniższy od początku 2016 r. Po II kw. ’16 r. stanowił 19,3% (względem...
czytaj wiecej
Zmiana w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła w kategorii OC oraz OC + AC. W pierwszej z nich AXA Ubezpieczenia nieznacznie wyprzedziła Liberty Ubezpieczenia (1 miejsce w lutym 2017 r.)....
czytaj wiecej
Z danych przedstawionych przez UFG wynika, iż w 2016 r. Balcia sprzedała polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego o łącznej wartości 199,83 mln zł. Ubezpieczyciel odnotował wzrost zebranego przypisu o...
czytaj wiecej
Najwięcej do Funduszu wniósł w zeszłym roku PZU S.A. Łączna składka od tego zakładu ubezpieczeń uplasowała się na poziomie 52,5 mln zł (w 2015 r. wpłacił 36,5 mln zł). 24 mln zł wniosło TUiR...
czytaj wiecej
Wyniki wskazują, iż właściciel samochodu mieszkający w Gnieźnie, będący po ślubie za komunikacyjne ubezpieczenie OC zapłaci 486 zł. Singiel z Gniezna zapłaci natomiast 505 zł. Mieszkaniec Poznania,...
czytaj wiecej
Analitycy porównywarki Ubea.pl sprawdzili, jaki koszt musiałby ponieść kierowca mieszkający na terenie sześciu metropolii oraz pięciu mniejszych miejscowości. Pod uwagę wzięto 40-letniego posiadacza...
czytaj wiecej
Wyniki analizy pokazały, że najwięcej za polisę OC muszą zapłacić uczniowie i studenci – średnio 1 160 zł. Z analizy ponad 350 tys. kalkulacji w kalkulatorze OC/AC mfind wynika, że wysoką stawkę...
czytaj wiecej
UFG podaje, że znaczna część z wypłaconych przez Fundusz odszkodowań dotyczy szkód historycznych (czytaj więcej: UFG: podwyżki OC wynikiem rosnących odszkodowań dla rodzin ofiar wypadków sprzed lat):...
czytaj wiecej
Od 1 do 28 lutego 2017 r. w poszczególnych kategoriach czołowe miejsca zajęły następujące towarzystwa: w rankingu polis OC: Liberty Ubezpieczenia - 3,95 pkt. w rankingu pakietów OC +...
czytaj wiecej
Eksperci mfind.pl przeprowadzili analizę na ponad 250 tys. kalkulacjach wykonanych w kalkulatorze OC/AC. Wynika wskazały, że zdecydowanie najwięcej za taką polisę płacą kierowcy poruszający się...
czytaj wiecej
– Powraca więc pytanie, czy stać nas, jako społeczeństwo, na płacenie bardzo wysokich zadośćuczynień – takiej niezdefiniowanej grupie osób bliskich – za śmierć poniesioną w odległej...
czytaj wiecej
Z niewielką różnicą cenową, w stosunku do ostatniego miejsca na podium, na czwartym miejscu w rankingu uplasowała się Proama (2 167 zł). Kolejne miejsca zajęły HDI (2 278 zł), Warta...
czytaj wiecej
Niedoświadczony kierowca najwięcej zapłaci natomiast we Wrocławiu (3 534 zł), Gdańsku (3 060 zł), Bydgoszczy (2 914 zł) i Szczecinie (2 906 zł). W przypadku najdroższych miast,...
czytaj wiecej
Jak podano w raporcie, wzrost składki przypisanej brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. odnotowano w dziesięciu grupach ubezpieczeń. Największy wystąpił w grupie 10 (OC...
czytaj wiecej
Jak podał Fundusz, w 2016 r. właściciele aut zadali ponad dwukrotnie więcej pytań o dane w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych niż rok wcześniej. Częściej z bazy korzystają mężczyźni niż...
czytaj wiecej
Autorzy porównania zestawili ze sobą roczne składki na ubezpieczenie OC dla młodego i doświadczonego kierowcy w rozróżnieniu na rok, w którym nastąpiła szkoda. Eksperci Ubea.pl chcieli w ten sposób...
czytaj wiecej
– Pomimo ponad 50-procentowego wzrostu cen obowiązkowych polis OC w 2016 roku, ryzyko ubezpieczeniowe w skali ogólnorynkowej jest nadal mocno niedoszacowane. W praktyce oznacza to, że składki, które...
czytaj wiecej
Z przedstawionych przez porównywarkę danych wynika, iż najtańsze OC ze wszystkich wojewódzkich miast ma Zielona Góra. Średnia składka OC wynosi tam 1 373 zł. Ubezpieczyciel, który oferuje najniższe...
czytaj wiecej
Jak wynika z analizy porównywarki mfind.pl, pojazdy ubezpieczane za jej pośrednictwem w Warszawie, mają średnio po 12 lat i 163 tys. przejechanych kilometrów na liczniku. Nieco starsze auta...
czytaj wiecej
Z raportu wynika, iż wśród ubezpieczycieli najtańsza okazała się Proama (782 zł). Na podium znalazło się również Generali (797 zł) oraz AXA Direct (807 zł). Najdroższe OC oferuje natomiast Uniqa...
czytaj wiecej
Po zestawieniu rocznych wyników można zauważyć, iż cały 2016 r. został zdominowany przez dwie marki. W rankingach OC i pakietów OC + NNW zdecydowanie przodowała AXA Direct (później AXA...
czytaj wiecej
Z analizy porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl wynika, iż największe podwyżki dotknęły mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zachodnio-pomorskiego (70%) i lubelskiego (69%). Najmniejszy wzrost...
czytaj wiecej
Wyniki grudniowego rankingu wyłoniły nowego lidera w kategorii polis OC, którym zostało Liberty Ubezpieczenia. Dzięki zaledwie 0,01 punktu przewagi wyprzedziło zwycięzcę listopadowego rankingu – AXA...
czytaj wiecej
Kolejną propozycją jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu. W tej sprawie implementację złożył Poseł Liroy-Marzec. Składki za OC nie musiałyby opłacać osoby, które wyjechały za granicę, natomiast auto...
czytaj wiecej
Z analizy mfind.pl wynika jednak, że najwięcej za OC zapłacą osoby żyjące samotnie. Żonaci mężczyźni zapłacą aż o 483 zł mniej niż single, dla których cena za obowiązkowe ubezpieczenie to średnio...
czytaj wiecej
Ogółem, przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. wyniosły prawie 115 mln zł. Plan finansowy Funduszu na 2016 rok w zakresie...
czytaj wiecej
Choć mogłoby się wydawać, iż w bogatych państwach ceny ubezpieczeń będą wyższe, eksperci kalkulatora ubezpieczeń OC i AC podają, że w najwięcej zarabiającej Danii składka OC wynosiła 7,9% średniego...
czytaj wiecej
– Ustalając wysokość taryfy ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeniowe muszą działać dynamicznie i opierają wyliczenia na własnych statystykach wypadkowych, a  nie na podstawie statystyk roku...
czytaj wiecej
Ubea.pl zestawiła wyniki rankingowe z II i III kwartału 2016 r. Okazało się wówczas, że rankingowi liderzy utrzymali swoje pozycje – AXA już po raz czwarty zwyciężyła w klasyfikacji polis OC oraz...
czytaj wiecej
Na zachodzie już od dekady zachowania kierowców monitorowane są urządzeniami typu „czarna skrzynka”. Najczęściej z tego typu rozwiązania korzystają młodzi kierowcy, którzy dzięki temu mają możliwość...
czytaj wiecej
- Towarzystwa takie jak PZU, Warta czy Ergo Hestia mają stały portfel klientów, którzy często nawet nie podejmują próby porównania ofert i trzymają się swoich agentów - wyjaśnia Bartłomiej...
czytaj wiecej
W analizie porównywarki ubezpieczeń podzielono kierowców na trzy grupy: bezszkodowych kierowców, kierowców deklarujących jedną szkodę oraz sprawców dwóch lub więcej szkód komunikacyjnych. Okazuje się...
czytaj wiecej
Badanie zrealizowano za pomocą dwóch metod: badania eksperckiego oraz mystery calls/emails. Ofertę ubezpieczycieli oceniano ze względu na 4 wyznaczniki: wysokość składki, zakres ochrony, sposób...
czytaj wiecej
W przeciągu dwóch lat liczba zawartych polis autocasco wzrosła o blisko 500 tys. W 2015 r. w Polsce ważnych było 5 553 tys. ubezpieczeń gr. 3. W tym czasie przypis składki brutto nieznacznie...
czytaj wiecej
Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z...
czytaj wiecej
Eksperci porównywarki Ubea zwrócili uwagę na wyniki rynku komunikacyjnego po pierwszej połowie 2016 r. Wskazują one na podwyżki obowiązkowych polis dla kierowców jeszcze w 2017 r. Dane...
czytaj wiecej
Z danych porównywarki wynika, że wielkość podwyżki zależy m.in. od regionu Polski. Najbardziej zdrożały składki ubezpieczenia OC komunikacyjnego w woj. małopolskim (o 19,8 proc.) i woj. wielkopolskim...
czytaj wiecej
Szczegółowe dane przedstawione w raporcie PBUK wskazują, że liczba szkód spowodowanych przez zagranicznych kierowców na polskich drogach w 2015 r. wyniosła nieco ponad 12 tys. W porównaniu z 2014 r....
czytaj wiecej
W przypadku rejestru brokerów ubezpieczeniowych dla 2015 r. odnotowano niewielkie zmiany względem 2014 r. W sumie na rynku w zeszłym roku działało 1 315 brokerów, z czego 2/3 stanowiły osoby...
czytaj wiecej
Fundusz ryzyko kolizji oszacował jako proporcję liczby nałożonych kar za brak OC w 2014 i 2015 roku do liczby wszystkich zarejestrowanych pojazdów w danym województwie. Dla danych z całej Polski...
czytaj wiecej
Eksperci Ubea.pl zwrócili uwagę na dwie ważne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy pakietu OC + NNW. W tej kategorii w poprzednim miesiącu liderem było Link4. W sierpniu natomiast, pozycję tę przejął AXA...
czytaj wiecej
W sumie po polskich drogach bez ważnego ubezpieczenia OC porusza się 0,7 proc. wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Odszkodowania wypłacane przez UFG są finansowane przez zakłady ubezpieczeń...
czytaj wiecej

IDD

Piotr Radziszewski wskazał, że w przeciągu kilku tygodni Minister Finansów złoży podpis pod 3 rozporządzeniami: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w...
czytaj wiecej
Uwagi PIU dotyczą: projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych projektu rozporządzenia...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego...
czytaj wiecej