Artykuły

Ubezpieczenia na wypadek zachorowania na COVID-19 zapewnia świadczenie w przypadku hospitalizacji, a także pomoc assistance, w tym dostawę zakupów do domu, opiekę nad dziećmi lub osobami starszymi...
czytaj wiecej
Jednym z modeli, stosunkowo często spotykanych na rynku, jest tzw. umowa generalna, w której firma leasingowa negocjuje z zakładem ubezpieczeń warunki ubezpieczenia np. wszystkich pojazdów nabywanych...
czytaj wiecej
Przedmioty nabywane na zasadach leasingu bywają też często ubezpieczane przez firmy leasingowe, czy to poprzez oferowanie klientom wstąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, zawartej przez spółkę...
czytaj wiecej
- Nasza platforma zawiera ponad 200 nowych samochodów osobowych, a to dopiero początek. Wychodzimy z założenia, że w obecnych czasach tego typu rozwiązania podążają za oczekiwaniami naszych...
czytaj wiecej
Zgodnie z uchwałą SN (sygn. akt. III CZP 90/19), odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z...
czytaj wiecej
Relacje agent-broker Komisja przyjrzała się też trudnościom występującym w obszarze powiązań brokerów i agentów, które są zakazane na polskim rynku. Jednak w toku prac stwierdzono, że w polskim...
czytaj wiecej
23 kwietnia br., podczas 17. posiedzenia KNF, PKO Ubezpieczenia uzyskało zgodę na rozszerzenie swojej działalności ubezpieczeniowej. Na mocy tej decyzji Komisji, PKO Ubezpieczenia może oferować...
czytaj wiecej
W interpelacji skierowanej do ministra finansów i ministra sprawiedliwości przedstawiony został problem opodatkowania podatkiem VAT wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC ppm., gdy poszkodowanym...
czytaj wiecej
Tzw. gestia ubezpieczeniowa, czyli obowiązek zawarcia wskazanych ubezpieczeń, może być pozostawiona leasingobiorcy. Biorąc jednak pod uwagę, że pojazdy będące przedmiotem umowy są własnością...
czytaj wiecej
Majątek Towarzystwo Ubezpieczeń Europa zebrało w 2017 r. 383 mln zł składki brutto. Jest to wynik prawie o 30% lepszy od ubiegłorocznego. Wzrost sprzedaży obejmował wszystkie kluczowe produkty ZU:...
czytaj wiecej
Jak wskazano w petycji, eliminacji wymaga możliwości wyznaczania wysokości składek poniżej poziomu szkodowości klienta. „Postulujemy, by Komisja Nadzoru Finansowego kontrolując rentowność...
czytaj wiecej
Dzięki wbudowanej mapie z geolokalizacją, klient w łatwy sposób wskaże, gdzie potrzebuje pomocy. Po przyjęciu zgłoszenia Inter Partner Assistance, za pomocą komunikatów na smartfonie, poinformuje...
czytaj wiecej
„Uczestnik systemu, z którym agent pragnie nawiązać współpracę, zbiera zgodę na udostępnienie danych dla podmiotów, które posiadają historię współpracy z agentem. Na jej podstawie podmioty...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC pojazdu, które obejmuje leasingowany pojazd, ochrania zarówno jego właściciela – firmę zajmującą się leasingiem, jak i leasingobiorcę, który jest ochraniany od roszczeń osób trzecich...
czytaj wiecej
Nowa oferta gwarantuje szeroki zakres świadczeń na okoliczność awarii, wypadku czy unieruchomienia pojazdu na skutek warunków pogodowych i drogowych. Ponadto, ubezpieczony może liczyć m.in. na...
czytaj wiecej
Dyrektor Izby Skarbowej, przywołał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing Sp. z o.o. w sprawie włączenia kosztów ubezpieczenia do...
czytaj wiecej

Orzeczenia

SN podjął uchwałę w tej sprawie na wniosek Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 października 2019 r. (sygn. akt XII Ga 419/19). Skierował on do SN następujące pytanie prawne: „Czy odszkodowanie z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń i firmie zbywającej leasingowany pojazd wystąpiła powódka. Domagała się zapłaty odszkodowania z tytułu zniszczeń samochodu....
czytaj wiecej
Zgodnie z treścią art. 805 §1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W październiku i listopadzie ubiegłego roku, KNF wydała zalecenia wobec zakładów ubezpieczeń, które nie respektowały uprawnienia nowego właściciela pojazdu do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC...
czytaj wiecej
Koncentracja ma polegać na przejęciu wszystkich akcji kapitału zakładowego Raiffeisen Leasing Polska. Analiza Urzędu nie wykazała zagrożeń dla konkurencji. Łączny udział w rynku usług...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

– Kupujemy firmę, która ma unikalne kompetencje w finasowaniu mniejszych aktywów. Jej model biznesowy umacnia pozycję mLeasingu w segmencie MSP i finansowania zakupów niezbędnych do prowadzenia...
czytaj wiecej
Od początku roku obowiązują nowe przepisy dot. rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...
czytaj wiecej
Zarówno sprzedaż jak i leasing pojazdów elektrycznych w Polsce jest słabo rozwinięty. Przyczyną może być brak dilera tego typu aut w kraju, ale również brak świadomości przedsiębiorców o możliwości...
czytaj wiecej
Dzięki nowatorskiej usłudze TurboLeasing klienci wybranych sklepów internetowych mogą dodać do koszyka w e-sklepie wybrane urządzenia, a następnie obliczyć ratę leasingu, dostosowując parametry...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Dla prawie wszystkich organizacji głównym źródłem finansowania są środki własne. Takiej odpowiedzi udzieliło 94% firm. Na drugiej pozycji znalazło się ubezpieczenie majątku (49% wskazań). Kolejne...
czytaj wiecej
Mimo to, jednak większość małych i średnich organizacji na pierwszym miejscu stawia finansowanie inwestycji ze środków własnych. Taką opcję wskazało 87% ankietowanych podmiotów. Na leasing decydują...
czytaj wiecej
Z badań wynika, iż przedsiębiorcy, którzy korzystali w przeszłości lub aktualnie korzystają z leasingu są zadowoleni z tej formy finansowania. Ponadto, wyniki pokazują, że firmy korzystające z...
czytaj wiecej
Jedynie co piaty średni przedsiębiorca (20,7%) oczekuje wzrostu inwestycji w III kwartale 2016 r. co oznacza spadek o 8,1 p.p. w porównaniu do II kwartału 2016 r. Więcej inwestycji planują natomiast...
czytaj wiecej
Z danych GUS wynika, iż w 20 przedsiębiorstwach działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności, w 53 przeważającym, a w 37 ubocznym rodzajem działalności. „Według stanu na koniec 2015 r. z...
czytaj wiecej
- Polska jest jednym z sześciu najważniejszych rynków leasingu w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Polska), wyróżniając się w tym gronie 16,3 proc. dynamiką. Udział polskiej...
czytaj wiecej
Jednym z kluczowych czynników ożywienia rynku leasingowego w całej I połowie br. są pojazdy +36,1% r/r (19,9 mld zł). Autobusy odnotowały największy wzrost na poziomie +96% r/r, ciągniki siodłowe -...
czytaj wiecej
- Wynik ten koresponduje z dużo wyższym optymizmem w zakresie inwestycji w środki trwałe wykazywanym przez średnie przedsiębiorstwa niż na przykład mikro firmy. Może to świadczyć o mniejszej...
czytaj wiecej
Z analizy SAMAR wynika, iż kradzione są głownie starsze auta – najczęściej w wieku 6 do 10 lat. W 2015 roku spośród wszystkich skradzionych samochodów te stanowiły 43%. Ponadto z raportu wynika, iż...
czytaj wiecej

ENG

The Polish Leasing Association stated that the structure of the total financing market remains quite balanced (light vehicles, machinery, heavy transport) with a significantly lower involvement of...
czytaj wiecej