Artykuły

– Już po raz trzeci z naszymi partnerami handlowymi przygotowaliśmy ofertę darmowego ubezpieczenia, przy zakupie roweru na raty. Od tego roku ubezpieczyć można też rowery elektryczne. Polisa obejmuje...
czytaj wiecej
Do zdarzenia doszło na wiosnę tego roku. Napadnięto na ubezpieczonego właściciela sklepu i zabrano mu dokumenty, kartę płatniczą i 30 tys. zł dziennego utargu. Mężczyzna zgłosił napaść do zakładu...
czytaj wiecej
Pakiet „Super Rolnik 2021” zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zakres ochrony można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek: dewastacji, dymu i sadzy,...
czytaj wiecej
Jak tłumaczy RF w stanowisku, zakłady ubezpieczeń mają jedynie obowiązek potwierdzenia tożsamości swoich klientów. Może to nastąpić poprzez wgląd do dokumentu i spisaniu potrzebnych danych...
czytaj wiecej
Klienci LINK4, posiadający ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie pakietowe (OC i AC), mogą skorzystać z nowej oferty ubezpieczyciela. Produkt zapewnia środki do kwoty 2 tys. zł na pokrycie wydatków...
czytaj wiecej
W ramach mikropolisy „Bezpieczne parkowanie” ubezpieczyciel zapewnia ochronę mienia pozostawionego w zaparkowanym samochodzie w razie jego uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia na skutek kradzieży z...
czytaj wiecej
– Rośnie liczba zgłoszeń związanych z ubezpieczeniami bagażu, które stanowią teraz około 25% wszystkich – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w...
czytaj wiecej
Klikochron jest częścią niemieckiej spółki simplesurance GmbH, specjalizującej się w pośrednictwie ubezpieczeniowym. Simplesurance jest obecne w 28 krajach Europy. W Polsce platforma działa we...
czytaj wiecej
Najtańszy wariant kosztuje 49 zł. W zakres polisy wchodzi ubezpieczenie od następstw żywiołów takich jak pożar, huragan, grad, powódź, lawina i inne działania sił przyrody. Inny wariant ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W 2017 r. doszło do 65,5 tys. kradzieży z włamaniem, jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. Średnia wartość zagrabionych w ten sposób przedmiotów wynosiła 2,5 tys. zł....
czytaj wiecej
Poprzez serwis www.allianzonline.pl ubezpieczyciel będzie oferował do sprzedaży bezpośredniej najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW, Assistance, ubezpieczenie szyb i ochronę...
czytaj wiecej
Oferta usług assistance jest dostępna w dwóch pakietach. Pakiet Pomoc dla Ciebie gwarantuje świadczenia w razie problemów ze zdrowiem, awarii domowych, cyber ataków czy kradzieży portfela. Z kolei...
czytaj wiecej
Produkt charakteryzuje się niską składką w wysokości 12,4 zł miesięcznie. Ochrona jest udzielana przez 12 miesięcy od zawarcia umowy. Ubezpieczenie obejmuje wypłatę świadczenia w razie kradzieży z...
czytaj wiecej
Dodatkowo w przypadku odzyskania pojazdu ubezpieczyciel zwraca własność wnioskodawcy za zwrotem odszkodowania. Kolejnym punktem budzącym kontrowersje są poniesione koszty w związku z eksploatacją...
czytaj wiecej
- Oczywiście zdarzają się też kradzieże na znacznie większe kwoty oraz przedmioty o dużych rozmiarach, np. RTV/AGD czy sprzęt sportowy. Tak jest zazwyczaj wtedy, gdy złodzieje działają w sposób...
czytaj wiecej
- Potencjał rynku jest duży. Według "Krajowego planu rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku" bazującego na rządowym Krajowym Planie Działań, do 2020 roku aż 2,5 mln...
czytaj wiecej
Często kierowcy zgłaszają ubezpieczycielowi kolizję, do której w rzeczywistości nigdy nie doszło. - Fikcyjna kolizja to rzeczywiście jedna z typowych metod wyłudzenia odszkodowania,...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za kradzież lub utratę gotówki, czeków, dokumentów niezbędnych do wejścia na pokład, w tym paszportu. Ubezpieczenie pokrywa koszty...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym posiadał ubezpieczenia AC nowo zakupionego pojazdu. Mężczyzna domagał się wypłaty kwoty 224,1 tys. zł z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel jachtu. Zawarł on z pozwanym umowę przechowywania łódki – w okresie letnim w porcie, a zimą na posesji pozwanego, w miejscu dozorowanym....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, który zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła spółka zajmująca się najmem pojazdów. Powódka zawarła umowę krótkoterminowego najmu pojazdu osobowego. Auto było...
czytaj wiecej
Powód zakupił pojazd w Niemczech w dniu 8 listopada 2012 r. Po przyjeździe do Polski dokonał rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia. W nocy z 2 na 3 lipca 2013 r. pojazd został skradziony, o czym...
czytaj wiecej
Spółka odmówiła wypłaty świadczenia, twierdząc, że wbrew Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia pojazd posiadał tylko jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (immobilizer) oraz dowód rejestracyjny został...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uwzględnił powództwo w całości. Wskazał, iż z treści umowy wynika, że strony obowiązywała klauzula niezmienności wartości pojazdu i niezmienności sumy ubezpieczenia. Sąd wskazał, że...
czytaj wiecej
Powód – właściciel samochodu, użyczył pojazd swojemu zięciowi, który podróżował nim wraz z synami i ich kolegami na krótkie wczasy do hotelu przy przystani. Po przyjeździe do hotelu mężczyzna wręczył...
czytaj wiecej
Mężczyznę z pozwanym towarzystwem łączyła umowa ubezpieczenia AC samochodu osobowego, który został mu skradziony w czasie pobytu powoda na wakacjach. Powiadomił on organy ścigania i zgłosił...
czytaj wiecej
Zdaniem prokurenta spółki i jej prezesa, auto było należycie zabezpieczone. Natomiast, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, podnosząc, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 9b OWU o treści:...
czytaj wiecej
Zgodnie z treścią art. 805 §1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w oparciu o przedmiotową klauzulę pozwane towarzystwo wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody wywołane kradzieżą...
czytaj wiecej
Obowiązek poinformowania o kradzieży z włamaniem lub rabunku w tak krótkim czasie w praktyce może okazać się niemożliwy do spełnienia. Na przykład w przypadku gdy równocześnie z rabunkiem miały...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, już samo użycie w zakwestionowanym postanowieniu czasownika niedokonanego sugeruje nie konkretny dzień na który wyliczana jest wartość szkody w tym wypadku wartości...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Z analizy SAMAR wynika, iż kradzione są głownie starsze auta – najczęściej w wieku 6 do 10 lat. W 2015 roku spośród wszystkich skradzionych samochodów te stanowiły 43%. Ponadto z raportu wynika, iż...
czytaj wiecej