Artykuły

W rozpoznawanej sprawie spółka planuje objęcie swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie z UFK, gdzie ubezpieczającym (płatnikiem składek) będzie pracodawca. Umowa zakłada, że...
czytaj wiecej
W ramach ubezpieczenia klienci będą mogli sfinansować w zagranicznym ośrodku m.in. leczenie nowotworów i przeszczepy szpiku, angioplastykę tętnic, stenty, bypassy, sztuczne zastawki serca czy...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym...
czytaj wiecej
Interwencja RF jest reakcją na skargi konsumentów, którzy wskazują na nieprawidłowości w zapisach umownych stosowanych przez Provident Polska S.A.  – W ostatnim czasie otrzymaliśmy...
czytaj wiecej
Wakacje.pl we współpracy z AXA od lipca oferują ubezpieczenie obejmujące ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19. Dodatkowo ponad 2 tysiące klientów, którzy zakupili polisę wcześniej,...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu SN odniósł się do wydanych do tej pory uchwał i orzeczeń SN w zakresie odszkodowań. W świetle tych rozważań uznał, że wniosek Rzecznika Finansowego jest uzasadniony. Zdaniem SN,...
czytaj wiecej
INTER wprowadził nową wersję ubezpieczenia Ochrona Prawna dla osób wykonujących zawód medyczny. Klienci mogą wybrać spośród dwóch wariantów. Pakiet podstawowy zapewnia pomoc w zakresie obowiązków...
czytaj wiecej
- Obserwujemy styl życia naszych klientów i szybko reagujemy na ich potrzeby, np. bycia ekologicznym i mobilnym. Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO)....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się do dyrektora KIS agent ubezpieczeniowy. Dokonał on zakupu hulajnogi elektrycznej. Jak wskazywał we wniosku,...
czytaj wiecej
Oprócz najmu pojazdu zastępczego ERGO Hestia oferuje poszkodowanym także zwrot kosztów przejazdów taksówkami EcoCar. Na razie rozwiązanie przechodzi przez etap pilotażu i zostało uruchomione w...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz...
czytaj wiecej
Produkt zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez cały rok, bez konieczności zgłaszania wyjazdu. Obejmuje ona zagraniczne wyjazdy w celach prywatnych jak i służbowych, np. na kongresy, staże....
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów Ubea.pl, jeżeli SN zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych to obowiązek refundowania kosztów opieki wykonywanej przez osoby bliskie...
czytaj wiecej
Właściciele koni mogą się w ten sposób zabezpieczyć się przed konsekwencjami finansowymi w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych z hodowlą zwierząt – chorobami, kontuzjami czy...
czytaj wiecej
Jak zauważa RPP we wniosku, w aktualnym orzecznictwie sądów istnieją rozbieżności co do interpretacji przepisu art. 100 kpc w sprawach o przyznanie zadośćuczynienia. Przepis ten reguluje, że w razie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wnioskodawczyni zawarła umowę kredytu na zakup mieszkania przeznaczonego na wynajem. Kredytodawca wymagał od kobiety zawarcia umowy ubezpieczenia na życie jako jednego z...
czytaj wiecej
Rozporządzenie dot. ram w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego przewiduje wprowadzenie uzupełniającego dobrowolnego systemu funkcjonującego obok systemów krajowych, który...
czytaj wiecej
- Obserwujemy, że klienci wiedzą coraz więcej na temat ubezpieczeń turystycznych i sytuacji, w których się one przydają. Wybierając polisę na wyjazd należy oczywiście pamiętać o wymienionych powyżej,...
czytaj wiecej
- Pakiet ZIMA to nasza propozycja dla wszystkich wielbicieli sportów zimowych. Klienci, którzy zdecydują się na rozszerzenie standardowej polisy turystycznej, zyskają nie tylko poczucie...
czytaj wiecej
Klienci LINK4, posiadający ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie pakietowe (OC i AC), mogą skorzystać z nowej oferty ubezpieczyciela. Produkt zapewnia środki do kwoty 2 tys. zł na pokrycie wydatków...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia podróży Generali i Proama dokonało rozszerzenia ryzyk w ubezpieczeniach zagranicznych podróży o zaostrzenie chorób przewlekłych z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W...
czytaj wiecej
Rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
W związku z tymi niejasnościami redakcja Dziennika Gazety Prawnej skierowała do resortu finansów zapytanie. W odpowiedzi MF wskazało, że koszty związane z zakupem ubezpieczenia OC ppm. nie stanowią...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
- Dzięki ubezpieczeniu klient ma zapewnione pokrycie nie tylko standardowych kosztów. Dodatkowym atutem polis dla narciarzy i snowboardzistów jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zadziała...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci z towarzystwa ubezpieczeń, wiele osób rezygnuje z dodatkowej ochrony, licząc, że wystarczy im opieka gwarantowana w ramach unijnej karty EKUZ. Inni spodziewają się, że podczas...
czytaj wiecej
- W Generali poszliśmy na rękę właścicielom domów lub mieszkań oddanych pod wynajem. To z ich polisy mieszkaniowej z wykupioną opcją OC w życiu prywatnym pokryjemy szkody wyrządzone przez ich...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Rzecznik zwrócił uwagę na nieprecyzyjną, jego zdaniem, definicję doradcy odszkodowawczego. Jego zdaniem, powinna ona obejmować także rzeczoznawców, biura rachunkowe i lekarzy, który...
czytaj wiecej
Posiadacze ubezpieczenia otrzymają kwotę do 300 zł w razie rezygnacji z udziału w imprezie biegowej i 3 tys. zł jako zwrot kosztów rehabilitacji po wypadku. Run&Fun jest dystrybuowany w...
czytaj wiecej
- Z OC za produkt dostaniemy odszkodowanie, które pokryje szkody wyrządzone osobom trzecim, ale kosztów związanych z wycofaniem wadliwych rzeczy już nie. A trzeba pamiętać, że wycofanie produktu...
czytaj wiecej
Naczelna Rada Lekarska (NRL) przedstawiła swoje propozycje ministrowi spraw wewnętrznych i zdrowia. Zawierają one m.in. zawarcie umów międzynarodowych określających zasady refundowania świadczeń...
czytaj wiecej
– Konsekwencje wypadku na przejeździe kolejowym, oprócz oczywistego zagrożenia utraty życia, mogą się wiązać m.in. z ogromnymi kosztami, których często kierowcy nie są świadomi, a które mogą...
czytaj wiecej
Stopa podatku bankowego wynosi 0,523% w skali roku. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy regulującej tę daninę, do podstawy opodatkowania będą wchodzić także aktywa gromadzone w ramach PPK. Stopa ta...
czytaj wiecej
Po pierwsze, PIU wskazuje, że w przypadku zakupu wycieczki w biurze podróży touroperator jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym ochrony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków....
czytaj wiecej
Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK Zgodnie z projektem z dnia 24 maja 2018 r., umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zawarte z ZU, dodatkowo będą zawierały też: wysokość sumy ubezpieczenia;...
czytaj wiecej
Główne kwestie wymagające określenia to definicje sformułowań takich jak osoby najbliższe, osoba ciężko poszkodowana czy ciężki uszczerbek na zdrowiu. W związku z tymi wątpliwościami powstają różne...
czytaj wiecej
Na wstępie rozmowy Tischhauser zwróciła uwagę, że mamy do czynienia z ogromną luką ubezpieczeniową. Jak wyjaśniła, underwriterzy są w stanie oszacowań jedynie 20% ryzyk. Pozostałe są nieubezpieczone....
czytaj wiecej
Zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta Jako pierwszy zabrał głos mec. Robert Bryzek z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Opowiedział o postępowaniach sądowych wynikłych z powództw...
czytaj wiecej
Pomysł wysnuli przedstawiciele warsztatów samochodowych i rzeczoznawców motoryzacyjnych. Ich propozycja ma na celu redukcję tzw. szarej strefy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, gdy...
czytaj wiecej
Członkowie TUW mogą zgłaszać szkody za pośrednictwem infolinii, w jednostkach terenowych Towarzystwa, a także u agentów współpracujących z TUW. „Jednocześnie przypominamy, że w przypadku szkód...
czytaj wiecej
Oznacza to, że jakakolwiek nieprawidłowość w zachowaniu kierującego lub posiadacza (np. naruszenie przepisów ruchu drogowego) powinna prowadzić do uznania jego winy, a więc przyjęcia...
czytaj wiecej
Eksperci wyjaśniają również dlaczego nie nastąpi koniec podwyżek. – Ubezpieczyciele w Polsce muszą zwiększać udział wypłat odszkodowań osobowych w wypłatach ogółem. W Europie odszkodowania za...
czytaj wiecej
Wyjaśnił, że ubezpieczenia wzajemne dają lepsze możliwości zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów, a także zapewniają krótszy czas zawarcia umów ubezpieczeń niż w przypadku...
czytaj wiecej
Jak wskazywała w trakcie posiedzenia senator Lidia Staroń, przedstawiciel wnioskodawcy, proponowane zmiany obejmą jedynie garstkę osób, którym zaprzestano wypłacać świadczenia z powodu wyczerpania...
czytaj wiecej
Jak podaje porównywarka mfind.pl, koszt ubezpieczenia OC wycofanego z ruchu pojazdu musi zostać obniżony o minimum 95%. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które wyjechały za granicę, a auto...
czytaj wiecej
Adwokaci poparli sprzeciw RF wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”. Zwrócili przy tym uwagę, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja...
czytaj wiecej
Mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk podała też, że pacjenci w dochodzeniu o właściwe odszkodowania za błąd lekarski najwięcej trudności mają z udowodnieniem zaistnienia błędu po stronie lekarza lub...
czytaj wiecej
Przedstawiciele Rzecznika Finansowego już w trakcie obrad „Okrągłego Stołu” sygnalizowali krytyczne opinie wobec niektórych pomysłów. Ich obszerne uzasadnienie opracowali w zaprezentowanej opinii....
czytaj wiecej
„Polisa CPI ma na celu zapewnienie ochrony przeciwko szkodom katastroficznym, a jej głównym celem jest zapewnienie ochrony przedsiębiorstwa (producenta, importera, sprzedawcy) przed bankructwem w...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów porównywarki OC/AC mfind.pl, zwiększenie przez KE sum gwarancyjnych będzie wiązało się z kolejnymi podwyżkami cen obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Szacują oni, iż...
czytaj wiecej
Przedstawiciele organizacji, zrzeszającej podmioty działające w branży motoryzacyjnej, w tym autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi oraz producentów części i komponentów do pojazdów,...
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania ze spotkania Rzecznika Finansowego opublikowanego na profilu facebook’owym instytucji, propozycja czasowego wyrejestrowywania pojazdów „wzbudziła sporo emocji”. Przede...
czytaj wiecej
Po zgłoszeniu szkody klient otrzymuje SMS lub e-mail z linkiem do aplikacji, za pomocą której samodzielnie dokonuje oględzin i wyliczenia kwoty odszkodowania bez konieczności oczekiwania na przyjazd...
czytaj wiecej
- Nam zależy, aby dostosować cenę do ryzyka, a nie podnosić wszystkim za wszelką cenę, by wykazać lepszy wynik - dodał członek zarządu Tomasz Kulik. Przypomniał, że jednocześnie ubezpieczyciel dba o...
czytaj wiecej
– Właściciele koni mogą otrzymać wsparcie finansowe w przypadku śmierci, uboju bądź uśpienia z konieczności w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu, a także kradzieży bądź...
czytaj wiecej
Często kierowcy zgłaszają ubezpieczycielowi kolizję, do której w rzeczywistości nigdy nie doszło. - Fikcyjna kolizja to rzeczywiście jedna z typowych metod wyłudzenia odszkodowania,...
czytaj wiecej
Sprawę skomentował Marcin Jaworski, rzecznik prasowy w Biurze Rzecznika Finansowego. W rozmowie z PAP potwierdził, że do Biura zgłaszają się poszkodowani, którzy utracili prawo do renty z UFG lub...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za kradzież lub utratę gotówki, czeków, dokumentów niezbędnych do wejścia na pokład, w tym paszportu. Ubezpieczenie pokrywa koszty...
czytaj wiecej
Program smartDom umożliwia klientom zaoszczędzenie na domowych rachunkach poprzez połączenie wielu usług takich jak telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet LTE, telewizja satelitarna, energia...
czytaj wiecej
W ramach pakietu, ubezpieczyciel zorganizuje transport do placówki medycznej, a w razie konieczności także do Polski lub kraju rezydencji ubezpieczonego. W przypadku, gdy ubezpieczona osoba podróżuje...
czytaj wiecej
Prokuratura sprawdzi, czy banki nie wprowadzały w błąd konsumentów, tworząc przekazy reklamowe, w bezpośrednich kontaktach z klientami, czy poprzez stosowanie nazw swoich produktów finansowych....
czytaj wiecej
Sądów nie przekonuje argumentacja, że poszkodowany może dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, gdyż, jak wskazują, samochody zaspokajają potrzeby ich właścicieli w sposób bardziej...
czytaj wiecej
Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy...
czytaj wiecej
Co wynika z przytoczonego przepisu? Przede wszystkim, powstanie nieznanego do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje)...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Uchwała SN została podjętą na wniosek Rzecznika Finansowego. W piśmie do SN wskazał on na istniejące rozbieżności sądów powszechnych co do wykładni art. 444 § 1 k.c. Uchwała SN jest zgodna z opinią...
czytaj wiecej
SN w dniu 15 stycznia 2020 r. odmówił udzielenia odpowiedzi na wniosek skierowany przez Rzecznika Praw Pacjentów, który zadał następujące pytanie prawne: „Czy w razie częściowego uwzględnienia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka wykupiła dobrowolne ubezpieczenia AC dla pojazdu wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych. Ubezpieczone auto uległo zniszczeniu. Zakład ubezpieczeń wypłacił...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 16 listopada 2018 r. dot. zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanego z tytułu sporządzenia ekspertyzy przez niezależnego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił właściciel motocykla, który uległ częściowemu uszkodzeniu w wypadku komunikacyjnym. Powód dokonał samodzielnej naprawy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła powództwo przeciwko zakładowi ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia podróży w pełnym wariancie. Ubezpieczenie obejmowało m.in. koszty leczenia....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – cesjonariusz – wystąpił z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń. Podnosił w nim, że dotychczas wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie za uszkodzenie samochodu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana. Powódka wpadła do dziury przy studzience kanalizacyjnej. Winą za zdarzenie obarczyła Zarząd Dróg, Zieleni...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, na drodze, należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich, doszło do wycieku oleju silnikowego. Na miejsce zdarzenia została wezwana zewnętrzna firma w celu usunięcia...
czytaj wiecej
W sierpniu 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję przeciwko Open Finance S.A. Prezes UOKiK uznał, że spółka naruszała zbiorowe interesy konsumentów przy zawieraniu umów...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił zakład ubezpieczeń poszkodowanej, której auto zostało uszkodzone na parkingu. Powód domagał się od sprawcy zdarzenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu i...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta wskutek zapytania prawnego wniesionego do SN w dniu 13 lipca br., o następującej treści: „Czy do roszczenia o wypłatę części wartości wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy przypomniał, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela polega, co do zasady, na zapłaceniu kwoty pieniężnej koniecznej do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Zgodził się, że...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła powódka, która w wieku 16 lat uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym. Dziewczyna jechała na rolkach holowana przez...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed...
czytaj wiecej
W 2014 r. Prezes UOKiK wydał decyzję (nr RKT-30/2014), w której uznał praktyki Idea Bank SA. za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem Urzędu, bank podczas prezentacji produktów grupowego...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał, że żądanie pozwu jest uzasadnione, gdyż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną, jaką są także koszty najmu pojazdu...
czytaj wiecej
Powód skierował do komisu pismo, w którym odstąpił od umowy sprzedaży komisowej i zażądał zwrotu poniesionych kosztów. W odpowiedzi pozwany oświadczył, że odstąpienie jest bezzasadne. Po sporządzeniu...
czytaj wiecej
W przypadku pierwszej sprawy, Sąd Rejonowy orzekł, że pozwany ma zwrócić poszkodowanemu całkowity koszt, jaki poniósł on za najem pojazdu zastępczego. SR stwierdził, że „poszkodowany ma prawo wyboru...
czytaj wiecej
Zdaniem Sadu drugiej instancji, w sprawie powstało zagadnienie prawne budzące wątpliwości, gdyż nie nastąpiła zapłata odszkodowania, lecz wynagrodzenia za wykonaną usługę. Wątpliwości zatem...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego wynikało, iż uzgodniona przez strony umowy stawka czynszu najmu samochodu zastępczego, wynosząca 160 zł netto za dobę najmu, wykraczała ponad średnią stawkę rynkową dla najmu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Prezes UOKiK w wydanym stanowisku zawarł, że instytucje pożyczkowe i banki powinny przy wyliczeniu zwrotu klientom kosztów kredytu konsumenckiego w razie jego wcześniejszej spłaty stosować metodę...
czytaj wiecej
W 2012 r. prezes UOKiK uznał, że praktyka spółki, polegająca na nierzetelnym informowaniu o kosztach usług i zatajaniu niektórych opłat, narusza zbiorowe interesy konsumentów. W związku z tym, na...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektowanych zmian Rekomendacji S, banki będą zobowiązane do posiadania w swojej ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych: kredytów...
czytaj wiecej
Geneza i przebieg badań UOKiK Urząd rozpoczął badanie rynku w 2016 r. wskutek interwencji parlamentarzystów. Mimo, że już wtedy Prezes wskazywał na czynniki ekonomiczne jako główny powód zmian...
czytaj wiecej
Komisja stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz POLISA-ŻYCIE Towarzystwa Ubezpieczeń. Komisja nałożyła na Generali...
czytaj wiecej
Rynek ubezpieczeń na życie Zakłady ubezpieczeń na życie w I poł. 2017 r. uzyskały 12.209 mln zł przypisu składki brutto, o 289 mln zł więcej niż rok temu. Wypłata odszkodowań i świadczeń kosztowała...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 28,08 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym (w roku 2015 ok. 28,47 zł). W ubezpieczeniach na życie...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, w badanym okresie spadły o 5,84%, tj. o 0,40 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu...
czytaj wiecej
Odszkodowania i świadczenia wypłacone zakładów ubezpieczeń na życie Wartość wypłaconych świadczeń w dziale I spadła o 10,58%. Wyniosła ona 9,16 mld zł – nieco ponad połowę łącznych świadczeń brutto...
czytaj wiecej
Powyższe – zdaniem Sądu - oznacza, że w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczeniowej powinna zostać mu zwrócona cała składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu...
czytaj wiecej
Przede wszystkim jednak Sąd Apelacyjny uznał, iż przyjęcie metody kosztorysowej do ustalania odszkodowania ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Niezależnie od tego czy poszkodowany naprawił...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy zgodził się z powodem, że klauzule umożliwiają pozwanemu towarzystwu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn. W szczególności zaś,...
czytaj wiecej
Ponadto, pierwsze z wskazanych postanowień narusza art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 807 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem...
czytaj wiecej
Tym samym w tym zakresie postanowienie jest sprzeczne z zasadą przyporządkowania składki czasowi odpowiedzialności i narusza zasadę, wyrażoną w art. 385 Kodeksu cywilnego zgodnie z którą...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Z informacji podanych przez red. DGP wynika, że aktualnie postępowania są prowadzone wobec 5 podmiotów. Kontroli poddane są przede wszystkim zapisy umowne stosowane przez te spółki w umowach z...
czytaj wiecej
Od początku roku obowiązują nowe przepisy dot. rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego pytania prawne o następującej treści: 1. Czy w świetle art. 34 ust. 1 w zw. z art. 36 ustawy z dnia 9 lutego 2018 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,...
czytaj wiecej
Przepisy w zakresie planu finansowego Rzecznika Finansowego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz...
czytaj wiecej
- W ten sposób chcemy wynagrodzić klientów, którzy sami dokonali wyboru i zdecydowali się na zainwestowanie w nasze fundusze przez internet. Z drugiej strony jest to też nasza odpowiedź na MiFID II,...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

90% uczestników badania potwierdziło, że wykupuje ubezpieczenie NNW w placówce szkolnej, chociaż prawie połowa z nich wie, że może skorzystać z pakietu indywidualnego.  – Rodzicom bardzo zależy...
czytaj wiecej
Jak wskazali twórcy raportu, stosowanie przez zakłady ubezpieczeń metody kosztorysowej przy likwidacji szkód nie spełnia zadania, jakim jest przywrócenie stanu zniszczonego mienia do stanu sprzed...
czytaj wiecej
Przeciętna składka, wyliczana przez użytkowników porównywarki Ubea.pl, w styczniu br. wynosiła 1 666 zł, natomiast w sierpniu br. było to już 1 993 zł. Zdaniem ekspertów, już wkrótce...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
W porównaniu z poprzednim rankingiem (czytaj więcej: Ubea.pl: lipcowy ranking ubezpieczeń komunikacyjnych), zmiana na pozycji lidera dotyczyła kategorii OC + AC, gdzie Link4 wyprzedziło Avivę. -...
czytaj wiecej
W czerwcu br. średnio najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy we Wrocławiu (1498 zł), Warszawie (1416 zł) i Toruniu (1354 zł). Najmniej natomiast - mieszkańcy Kielc (895 zł), Bydgoszczy (939...
czytaj wiecej
Ubea radzi, aby o Zieloną Kartę poprosić w tym samym towarzystwie, w którym kierowca posiada ubezpieczenie OC. Swoim klientom ubezpieczyciele oferują często taki dokument za darmo lub za...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci multiagencji, w przypadku kierowcy opla astry, minimalna składka za OC w Warszawie dla bezszkodowego kierowcy może wynieść 769 zł. Jeśli natomiast w ostatnim roku miałby...
czytaj wiecej
Cenowymi liderami już od dawna wciąż pozostają dwa towarzystwa: AXA i Link4. Eksperci porównywarki zwrócili jednak uwagę, iż całkiem nieźle prezentują się również You Can Drive/Ergo Hestia (polisy...
czytaj wiecej
UFG podaje, że znaczna część z wypłaconych przez Fundusz odszkodowań dotyczy szkód historycznych (czytaj więcej: UFG: podwyżki OC wynikiem rosnących odszkodowań dla rodzin ofiar wypadków sprzed lat):...
czytaj wiecej
Od 1 do 28 lutego 2017 r. w poszczególnych kategoriach czołowe miejsca zajęły następujące towarzystwa: w rankingu polis OC: Liberty Ubezpieczenia - 3,95 pkt. w rankingu pakietów OC +...
czytaj wiecej
Niedoświadczony kierowca najwięcej zapłaci natomiast we Wrocławiu (3 534 zł), Gdańsku (3 060 zł), Bydgoszczy (2 914 zł) i Szczecinie (2 906 zł). W przypadku najdroższych miast,...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 27,85 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym. W ubezpieczeniach na życie koszty wyniosły ok. 23,05 zł...
czytaj wiecej
Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o...
czytaj wiecej
Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto w dziale I wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Udział w rynku 5 największych zakładów...
czytaj wiecej
Z przedstawionych przez porównywarkę danych wynika, iż najtańsze OC ze wszystkich wojewódzkich miast ma Zielona Góra. Średnia składka OC wynosi tam 1 373 zł. Ubezpieczyciel, który oferuje najniższe...
czytaj wiecej
Z raportu wynika, iż wśród ubezpieczycieli najtańsza okazała się Proama (782 zł). Na podium znalazło się również Generali (797 zł) oraz AXA Direct (807 zł). Najdroższe OC oferuje natomiast Uniqa...
czytaj wiecej
Po zestawieniu rocznych wyników można zauważyć, iż cały 2016 r. został zdominowany przez dwie marki. W rankingach OC i pakietów OC + NNW zdecydowanie przodowała AXA Direct (później AXA...
czytaj wiecej
Z analizy porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl wynika, iż największe podwyżki dotknęły mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zachodnio-pomorskiego (70%) i lubelskiego (69%). Najmniejszy wzrost...
czytaj wiecej
Kolejną propozycją jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu. W tej sprawie implementację złożył Poseł Liroy-Marzec. Składki za OC nie musiałyby opłacać osoby, które wyjechały za granicę, natomiast auto...
czytaj wiecej
Z danych KRBRD wynika, że w 2015 r. koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 48,2 mld zł, w tym koszty wypadków drogowych wyniosły 33,6 mld zł, a koszty kolizji...
czytaj wiecej
Z analizy mfind.pl wynika jednak, że najwięcej za OC zapłacą osoby żyjące samotnie. Żonaci mężczyźni zapłacą aż o 483 zł mniej niż single, dla których cena za obowiązkowe ubezpieczenie to średnio...
czytaj wiecej
Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z...
czytaj wiecej
Przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. wyniosły 72,746 mln zł, w tym 67,5 mln zł pochodziło od zakładów krajowych, a pozostałą kwotę 5 mln zł wpłaciły...
czytaj wiecej
Ponadto, w raporcie podano, iż ponad połowa Polaków samodzielnie kupuje ubezpieczenie turystyczne, co czwarty natomiast, korzysta z pośrednictwa biura podróży. - Ze względu na to, jak Polacy...
czytaj wiecej

IDD

W naszej ocenie, z przepisu tego nie wynika obowiązek po stronie agenta i brokera do uczestniczenia w procesie tworzenia produktu, a jedynie rodzaj uprawnienia, który może być realizowany w...
czytaj wiecej