Artykuły

Opracowany przez GIODO dokument ma na celu zapewnienie administratorom i podmiotom przetwarzającym lepsze przygotowanie się do stosowania postanowień rozporządzenia o ochronie danych...
czytaj wiecej
Z badania wynika, że wśród polskich przedsiębiorców znajomość RODO jest powierzchowna, zwłaszcza w zakresie stosowania nowych obowiązków. „Większość przedsiębiorców nie zna ponadto powodów, z racji...
czytaj wiecej
- Nie można podejmować działań, które miałyby zmierzać do obniżenia gwarancji niezależności i statutu organu nadzorczego, a w tym projekcie takie rozwiązania są proponowane, np. rozwiązanie dotyczące...
czytaj wiecej
GIODO wskazuje, że zauważalnym na świecie nowym trendem w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest personalizacja, czyli uzależnienie płatności za tę usługę od stylu jazdy i częstotliwości...
czytaj wiecej
Generalny Inspektor podkreślił również, że użytkownicy urządzeń przenośnych często nie wiedzą lub nie zdają sobie sprawy z włączonej na ich urządzeniu usługi lokalizacyjnej. Nie wiedzą, że...
czytaj wiecej
Przede wszystkim, zgodnie z regulacjami RODO, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, ciąży na nim obowiązek wykazania, że odebrał od tej osoby...
czytaj wiecej
Podczas Konferencji zostaną omówione takie kwestie jak: podstawy prawne wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, w tym znaczenie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29, zakładany kształt...
czytaj wiecej
Kontekst zmian W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462 i MEMO/10/542). Za cel...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Aby ułatwić wprowadzenie nowych przepisów w placówkach oświatowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zorganizował szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji z przedszkoli....
czytaj wiecej
Jak wskazuje GIODO, uczestnicy szkolenia dla ABI najbardziej zainteresowani są uzyskaniem praktycznych wskazówek, odwołujących się do konkretnych przykładów z funkcjonowania danego sektora....
czytaj wiecej
Podczas 110. posiedzenia Grupa Robocza przyjęła ostateczne wersje wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych (DPO), organu wiodącego oraz przenoszenia danych, po przeanalizowaniu uwag...
czytaj wiecej
Podczas spotkania omówiono przedstawione przez ekspertów opinie dotyczące m.in. wyzwań, jakie przed ABI stawia konieczność wdrożenia reformy ochrony danych osobowych. Eksperci dyskutowali również na...
czytaj wiecej
– Inspektorem danych osobowych powinna być osoba, która posiada fachową wiedzę nie tylko w zakresie polskiego prawa i praktyk, ale również w zakresie rozwiązań unijnych. Ponadto, istotne są nie...
czytaj wiecej
Jak wskazał zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do polskiego prawa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...
czytaj wiecej
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...
czytaj wiecej
„W ocenie GIODO, ostatnie dwa lata, czyli czas od momentu wprowadzenia 1 stycznia 2015 r. w ustawie o ochronie danych osobowych szczegółowych przepisów dotyczących statusu i zadań ABI, był okresem...
czytaj wiecej
Ponadto, kandydat może zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Rozporządzenie wymusza, aby przedsiębiorstwo natychmiast zrealizowało to żądanie. Jak podkreślił Gumularz, dla wielu organizacji...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Kontekst zmian W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462 i MEMO/10/542). Za cel...
czytaj wiecej