Artykuły

- Grupa GrECo realizuje wieloletnią strategię rozwoju nieorganicznego. Zaprosiliśmy do współpracy spółkę Athena z racji niekwestionowanych kompetencji jej pracowników. Nie jest tajemnicą, że znamy...
czytaj wiecej
Przejęcie polskiej spółki stanowi realizację strategii spółki, polegającej na ekspansji na rejon Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym pojawił się PIB Group. Jak podaje...
czytaj wiecej
Czym jest książka kontroli? Nie jest to instytucja nowa, obowiązek jej prowadzenia i okazywania podczas kontroli był przewidziany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – akcie prawnym,...
czytaj wiecej
Relacje agent-broker Komisja przyjrzała się też trudnościom występującym w obszarze powiązań brokerów i agentów, które są zakazane na polskim rynku. Jednak w toku prac stwierdzono, że w polskim...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 15 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń wykonujący dystrybucję ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I...
czytaj wiecej
Broker ubezpieczeniowy, członkowie organów brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną oraz osoby, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń,...
czytaj wiecej
3. Regulamin organizacyjny - kolej powinien opisywać strukturę działania agenta/brokera, wskazując podział na poszczególne działy/obszary, osoby odpowiedzialne za nie, ewentualnie zasady podległości...
czytaj wiecej
Artykuł 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń mówi o tym, że zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces...
czytaj wiecej
Zakres problematyki, jaką podejmie Komisja, został zawarty w 8 pytaniach. Obejmują one m.in. kwestie podziału prowizji z klientem, rozdzielania działalności brokerskiej i agencyjnej,...
czytaj wiecej
W skład Komisji weszli: Jan Bogutyn - ekspert ubezpieczeniowy, Zdzisława Cwalińska-Weyhert - wiceprezes UFG, Anna Lal-Chojnacka - Dyrektor Zarządzania Kanałem Brokerskim w Grupie PZU, prof. Marcin...
czytaj wiecej
Studia „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” są uruchamiane przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na rok...
czytaj wiecej
- Nagroda Fair Play to dla nas wielkie wyróżnienie. Nasza sprzedaż opiera się m.in. na kanale brokerskim, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ta współpraca bazowała na zasadach uczciwości i...
czytaj wiecej
W dniu 26 kwietnia 2019 r. trzy spółki brokerskie: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, Krajowe Biuro Brokerskie oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe podpisały Plan Połączenia spółek. Połączenie...
czytaj wiecej
W trakcie szkoleń zostaną zaprezentowane produkty ubezpieczyciela – DAS FLOTA i DAS BENEFIT PRAWNY, a uczestnicy warsztatów dowiedzą się o korzyściach z ich posiadania w ofercie i technikach...
czytaj wiecej
Ukarane spółki nie zgadzały się ze stanowiskiem prezesa UOKiK i skierowały sprawę do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. SOKiK uchylił decyzję urzędu. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który...
czytaj wiecej
Sprawozdania kierowane do RF powinny zawierać następujące dane : liczbę reklamacji wniesionych i załatwionych w okresie sprawozdawczym wraz z informacją o uznaniu lub nieuwzględnieniu roszczeń...
czytaj wiecej
W porównaniu do poprzedniej wersji z 7 września 2018 r. wprowadzone zmiany obejmują sposób przekazania sprawozdania do organu nadzoru i uwierzytelnienia brokera i osoby uprawnionej. Zgodnie z treścią...
czytaj wiecej
Donoria istnieje na polskim rynku brokerskim od 2002 r. Spółka na początku zajęła się przede wszystkim obsługą prywatnych przedsiębiorców. Wówczas sektor ten stanowił niszę na rynku brokerskim, który...
czytaj wiecej
– Oferowane dziś w ramach cyberpolis OC działalności multimedialnej ma stosunkowo szeroki zakres i uwzględnia większość ewentualnych sytuacji naruszenia praw autorskich. Jednak wejście w życie...
czytaj wiecej
Aż 53% członków zarządu i rad nadzorczych jest zdania, że niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody dla przedsiębiorstwa ma wpływ na podejmowane przez nich decyzje. W związku z tym większość z nich (65%)...
czytaj wiecej
- Dzięki uruchomieniu sprzedaży ubezpieczenia SCHOOL PROTECT na naszej platformie, brokerzy będą mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby szkół, a tym samym dzieci. Wierzymy, że dzięki...
czytaj wiecej
21 czerwca 2018 r. TU Europa zaprosiła brokerów na „Europejskie Śniadanie”, gdzie zapoznała ich z nową strategią spółki, zakładającą podjęcie współpracy z pośrednikami i dystrybucję produktów stand...
czytaj wiecej
— Z brokerami współpracujemy już od dawna. Chcemy jednak nadać tej współpracy mocniejszy, strategiczny wymiar. Dlatego otwieramy się na nowych partnerów z tej branży. Wspólnymi siłami chcemy...
czytaj wiecej
W gronie laureatów rankingu ubezpieczycieli życiowych znaleźli się: PZU Życie TU na Życie WARTA Nationale-Nederlanden na Życie Laureatami wśród ubezpieczycieli majątkowych zostali: STU ERGO Hestia...
czytaj wiecej
Pierwszym z nich jest obecny stan spełniania wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. RODO nie jest bowiem całkowitą rewolucją, szczególnie na polskim rynku, na którym...
czytaj wiecej
Artur Duda otrzymał nominację na stanowisko wiceprezesa zakładu ubezpieczeń w sierpniu ubiegłego roku. Jako członek zarządu odpowiadał za sprzedaż, produkty, marketing i komunikację. Wkrótce przejął...
czytaj wiecej
Projekt ustawy został przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Określono w nim zasady badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie i osób już pracujących w...
czytaj wiecej
Drugim scenariuszem jest większa specjalizacja pośredników. – Niektórzy być może zdecydują się na specjalizację w danej grupie produktów, w jakiejś niszy rynkowej i w ramach...
czytaj wiecej
Wśród najistotniejszy merytorycznych propozycji zmian w projekcie ustawy pojawiła uwaga podniesiona przez Łukasza Zonia, prezesa Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i...
czytaj wiecej
Podkreślił, że celem zmian jest lepsza ochrona klienta, zwłaszcza w momencie zakupu produktu ubezpieczeniowego. Ma to być zapewnione przez zwiększenie obowiązków informacyjnych. – Klient musi...
czytaj wiecej
– RESO zawsze wsłuchiwała się w głos swoich partnerów i nie inaczej było tym razem. Brokerzy i agenci mają bardzo dobre rozeznanie rynkowe. Doceniamy ich wiedzę, dlatego chętnie korzystamy z...
czytaj wiecej
Uwagi Prezesa Rządowego Centrum Legislacji zgłoszone na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów zostały omówione w ramach Komisji Prawniczej. Z kolei uwagi Prezesa Narodowego Banku Polskiego zostały...
czytaj wiecej
Wyjaśnił, że ubezpieczenia wzajemne dają lepsze możliwości zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów, a także zapewniają krótszy czas zawarcia umów ubezpieczeń niż w przypadku...
czytaj wiecej
Nowością jest również nałożenie na brokera ubezpieczeniowego obowiązku przedstawienia organowi nadzoru sprawozdania z działalności brokerskiej do celów nadzoru. Sprawozdanie to obejmuje również...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel otrzymał również specjalną nagrodą „Super Fair Play” za najlepszą ofertę dla klientów korporacyjnych na przestrzeni ostatnich 25 lat. – To dla nas szczególnie ważna...
czytaj wiecej
Ministerstwo zwraciło się z prośbą o wydanie opinii do uwagi PIU dotyczącej kompleksowego uregulowania kwestii sposobu komunikacji z klientami zakładów ubezpieczeń poprzez umożliwienie składania...
czytaj wiecej
Jednocześnie, projekt ustawy przewiduje jeszcze jedną kategorię podmiotów, które w praktyce mogą dystrybuować ubezpieczenia, do których jednak nie stosuje się przepisów projektowanej ustawy (tutaj...
czytaj wiecej
Wśród uwag RF wskazał na brak pokrycia wymogów zawartych w dyrektywie IDD dotyczących zakresu obowiązywania powyższej ustawy. Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b dyrektywy, przepisy IDD nie mają...
czytaj wiecej
W opinii Konfederacji, doprecyzowania wymaga też definicja kosztów dystrybucji. Wskazują również na potrzebę odrębnego zdefiniowania pojęcia kosztów akwizycji. Ich zdaniem, koszty dystrybucji lepiej...
czytaj wiecej
Rafał Hiszpański, prezes zakładu ubezpieczeń, przekazał redakcji Puls Biznesu, że towarzystwo prowadzi rozmowy z multiagencjami na temat podjęcia współpracy w zakresie sprzedaży produktów DAS. —...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia, jego firma przygotowała w przeciągu pół roku kilkadziesiąt ofert ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowanej firmom IT. Produkty zostały przygotowane z myślą zarówno o...
czytaj wiecej
W projekcie ustawy proponuje się także zobowiązanie agentów ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej o...
czytaj wiecej
Według prognoz, w ciągu najbliższych kilku lat standardem wśród największych ubezpieczycieli ma być obsługa klienta online. Dużym wsparciem dla rynku ubezpieczeniowego i rozwiązaniem w tym zakresie...
czytaj wiecej
Przemysław Gawlak ma ponad 22-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Przez ponad 13 lat związany był z Allianz Group. Posiada on bogate doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży...
czytaj wiecej
Kierownictwo spółki nadal funkcjonuje w trzech pionach. Alina Aleks, jako Dyrektor Finansowy, odpowiada za Pion Finansowo-Administracyjny. Paweł Paluszyński jest odpowiedzialny za kontakty z...
czytaj wiecej
„Jako jedna z najszybciej rozwijających się polskich firm doskonale wiemy, że tylko wysokie standardy obsługi i oferta skrojona na miarę gwarantują zadowolenie klientów. Dzięki temu jesteśmy w...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci brokera, w 2016 r. najwięcej cyberataków odnotowały branże: finansowa, produkcyjna, telekomunikacyjna, instytucje rządowe i sektor zdrowia. Hakerzy szczególnie chcą zdobyć...
czytaj wiecej
W zeszłym roku połączone spółki w sumie uzyskały 7,9 mld dolarów przychodów, z czego 1,9 mld dol. wyniosły dochody w IV kw. 2016 r. Willis Towers Watson w 2016 r. zwiększył swoje przychody o 5% w...
czytaj wiecej
- Jesteśmy przekonani, że jego doświadczenie, zarówno merytoryczne, managerskie, ale szczególnie sprzedażowe przyczyni się do dynamicznego rozwoju naszego Biura Ubezpieczeń Osobowych. Jesteśmy...
czytaj wiecej
W związku z inwestycjami zaplanowane jest zwiększenie zatrudnienia. Obecnie w Marsh Polska pracuje 650 osób, z czego ponad 100 posiada licencję brokera. Zgodnie z planami spółki zatrudnienie w spółce...
czytaj wiecej
- Celem jest obrona pozycji rynkowej, ale nie zamierzamy koncentrować się tylko na jej utrzymaniu. Chcemy rosnąć o kilka punktów procentowych szybciej niż cały rynek - przekazał Alexander...
czytaj wiecej
– W rozmowach z przedsiębiorcami podkreślamy, jak ważne jest rozszerzenie podstawowej ochrony majątku firmy, zwłaszcza że przy odpowiednim sprofilowaniu ochrony składka nie wzrośnie znacząco w...
czytaj wiecej
Projektowana zmiana ustawy o reklamacjach wynika z konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów art. 14 Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), zgodnie z którym...
czytaj wiecej
Przede wszystkim, SPBUiR wskazał na art. 29, zgodnie z którym brokerem jest osoba prawna lub fizyczna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywania działalności brokerskiej i...
czytaj wiecej
 - Zmiana jest nieodzowną częścią prowadzenia biznesu. Otwiera się dla nas nowy rozdział, który budujemy na naszych dotychczasowych wartościach i wiedzy oraz zasobach i kulturze Willis Towers...
czytaj wiecej
W procesie rebrandingu zmienione zostało również logo. Obecnie jeszcze mocniej zwraca ono uwagę na powiązania kapitałowe spółki. „GrECo Ecclesia jest częścią Grupy Ecclesia, instytucji uznawanej za...
czytaj wiecej
UOKiK w piśmie skierowanym do MF odnosi się do czterech głównych kwestii: trwałego nośnika, odesłania do ustawy o prawach konsumenta, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz ograniczenia...
czytaj wiecej
Dyrektywa stanowi, że dystrybutorzy ubezpieczeń nie mogą być wynagradzani ani nie mogą wynagradzać swoich pracowników, a także oceniać ich wyników w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania...
czytaj wiecej
Jak podaje STBU, nowa struktura jest dopasowana do strategii działań na lata 2017-2020 i wykorzystuje potencjał kompetencyjny dotychczasowych zarządzających. - Jesteśmy w pełni przygotowani do...
czytaj wiecej
Dyrektywa wprowadza obowiązek spełniania przez konkretne osoby pracujące u pośrednika ubezpieczeniowego lub w zakładzie ubezpieczeń określonych standardów w zakresie wiedzy i umiejętności. Nakłada...
czytaj wiecej
Obecnie w skład Zarządu MAK Investments S.A. obok Andrzeja Wasilewskiego wchodzą Piotr Ślązak i Maciej Przybyszewski (Członkowie Zarządu). Andrzej Wasilewski pełni równocześnie funkcję Prezesa...
czytaj wiecej
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1-2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, może wykonywać...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Nadzór nad funkcjami kluczowymi W tym obszarze KNF planuje wydanie metodyki dla osób wykonujących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń. Ma być to analogiczny dokument do niedawno wydanego przez...
czytaj wiecej
W związku z tym, wnioski w sprawie zmian wpisu w rejestrze brokerów złożone w formie papierowej, które wpłynęły do UKNF po dniu 15 stycznia 2019 r. nie mogą zostać uwzględnione. Dlatego, jak...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, wniosek może być złożony na formularzu...
czytaj wiecej
SPBUiR skierowało do KNF następujące pytania: Czy brokerzy wykonujący działalność brokerską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, z których każdy posiada odrębne zezwolenie na wykonywanie...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, zakres danych, które podlegają udostępnieniu przy pomocy ww. formularza elektronicznego, będzie ulegał systematycznemu poszerzeniu wraz z ich wprowadzeniem do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie do UKNF pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Termin na dostarczenie wniosku...
czytaj wiecej
Od 15 stycznia br. rozpocznie funkcjonowanie nowy system składania wniosków do rejestrów pośredników ubezpieczeniowych. Nowy system RPU będzie umożliwiał zaimportowanie wniosków w formacie XML...
czytaj wiecej
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu powinny w terminie do 28 stycznia 2019 r. złożyć pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu w  Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Warunkiem...
czytaj wiecej
W 2017 r. ogólna liczba zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia wyniosła 1416. Wydano 76 zezwoleń w zakresie ubezpieczeń oraz 9 w zakresie reasekuracji. Dokonano również 34 wykreśleń z rejestru...
czytaj wiecej
W dniu 1 października weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zmienia ona zasady prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych przez KNF z formy systemu informatycznego na system...
czytaj wiecej
W rejestrze agentów na koniec grudnia 2017 r. wpisanych było 31.873 agentów (na koniec 2016 r. było to 32.298). Prawie połowa z nich (47%) pracowała pracowała wyłącznie dla jednego zakładu...
czytaj wiecej
Rejestracja uczestników egzaminu zacznie się od godz. 10.00. natomiast samo rozpoczęcie egzaminu przewidziano na godz. 11.30.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w Urzędzie...
czytaj wiecej
Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które złożyły do UKNF pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu z dołączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł. W przypadku...
czytaj wiecej
Kontrole działalności zakładów ubezpieczeń W 2017 r. KNF przeprowadziła kontrole w 23 zakładach ubezpieczeń (11 podmiotach z działu I i 12 podmiotach z działu II). Kontrole były przeprowadzane m.in....
czytaj wiecej
Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, w liście wprowadzającym do sprawozdania, podał, że istotną zmianą zapoczątkowaną w ubiegłym roku jest podjęcie aktywności w obszarze FinTech. Podmioty...
czytaj wiecej
Największa liczba brokerów znajduje się w województwie mazowieckim (344 brokerów), natomiast zdecydowanym liderem wśród miast najczęściej wybieranych na siedzibę jest Warszawa (działa tu 247...
czytaj wiecej
Drugim co do wielkości uzyskanego przypisu okazał się kanał direct z 7,76 mld zł zebranej składki – głównie przez pracowników (95% przypisu w direct). Ze sprzedaży przez telefon uzyskano 2,6 mln zł...
czytaj wiecej
W 2016 r. osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne było 91,9 tys. Ich liczba spadła w porównaniu do 2015 r. o 31,9 tys. Znacznie większy udział stanowili OFWCA pracujące dla jednego agenta...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Przypis składki brutto w Europie W broszurze zawarto porównanie rynków ubezpieczeń z państw UE ze względu na przypis składki brutto. Najwyżej w zestawieniu znajduje się rynek Wielkiej Brytanii, gdzie...
czytaj wiecej
- Obsługując ponad 3 miliony klientów i likwidując ponad 600 tysięcy szkód rocznie, sytuacji niestandardowych i błędów nie da się uniknąć – mówi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zarządzania Jakością....
czytaj wiecej
„Jednym z takich projektów jest ubezpieczenie krów mlecznych, którego realizacja rozpoczęła się w III kwartale 2016 roku. Projekt polega na opracowaniu oferty innowacyjnego produktu ubezpieczeniowego...
czytaj wiecej
„Wykorzystujemy zmiany na rynku ubezpieczeń, w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. W 2016 r. rozpoczęliśmy współpracę z dostawcą urządzeń do telemetrii oraz opracowaliśmy program...
czytaj wiecej
Jak podaje portal inwestycje.pl, wysoka dynamika wyników WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi to efekt stabilnego rozwoju produktów oraz nowych rozwiązań w ofercie. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2016 r.,...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów AIG, w ostatnim czasie, w odpowiedzi na bezpośrednie potrzeby klientów indywidualnych czy korporacyjnych, brokerzy mocno postawili na specjalizację i zaczęli oferować klientom...
czytaj wiecej
W przypadku rejestru brokerów ubezpieczeniowych dla 2015 r. odnotowano niewielkie zmiany względem 2014 r. W sumie na rynku w zeszłym roku działało 1 315 brokerów, z czego 2/3 stanowiły osoby...
czytaj wiecej
W analizowanym okresie 2007-2014 62,7% wszystkich składek zebranych przez zakłady ubezpieczeń zostało ulokowane przez agentów związanych z jednym bądź kilkoma zakładami ubezpieczeń (multiagencji),...
czytaj wiecej

IDD

Zgodnie z treścią rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdania sporządzanego przez brokerów nie będzie istotnie różnił się od zakresu informacji dotyczącej działalności brokerskiej, którą...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, nowy system rejestracji pozwala na rejestrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich rodzajów pośredników ubezpieczeniowych, tj. agentów ubezpieczeniowych, agentów...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zrezygnowano z internetowej formy formularza składania wniosku na formę elektroniczną, dostępną na stronie internetowej KNF. W związku z tym dokonano też zmiany sposobu...
czytaj wiecej
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń daje Rzecznikowi Finansowemu możliwość interwencji w spory klientów z multiagentami lub brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie procesu sprzedaży produktu finansowego....
czytaj wiecej
Po pierwsze, KNF zaproponowała inny podział wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji. KNF chce, aby stawki wynosiły: 1400 zł dla przewodniczącego (obecnie 1100 zł) 1200 zł dla zastępcy...
czytaj wiecej
Projekt uwzględnia istotne zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych, tj. objęcie obowiązkiem rejestracyjnym również agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz prowadzenia...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów Projekt w znacznej mierze jest zbliżony do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych jest, co do...
czytaj wiecej
Rozporządzanie zawiera spis dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej zgodnie z art. 34 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W rozporządzeniu...
czytaj wiecej
Jak podała EIOPA, zmiana sum gwarancyjnych jest związana ze wzrostem CPI (consumer price index). W latach 2013-2017 zwiększył się on o 4,03%. EIOPA zaproponowała następujące minimalne sumy...
czytaj wiecej
Piotr Radziszewski wskazał, że w przeciągu kilku tygodni Minister Finansów złoży podpis pod 3 rozporządzeniami: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w...
czytaj wiecej
Uwagi PIU dotyczą: projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych projektu rozporządzenia...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisami ustawy, w rejestrze pojawi się nowy podmiot. Obok agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych wpisowi do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
W naszej ocenie, z przepisu tego nie wynika obowiązek po stronie agenta i brokera do uczestniczenia w procesie tworzenia produktu, a jedynie rodzaj uprawnienia, który może być realizowany w...
czytaj wiecej