Artykuły

Ochrona można objąć dziecko do 20. r. ż. Świadczenie wypłacane jest w razie doznania uszczerbku zdrowia wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. Oprócz kwoty pieniężnej ubezpieczyciel zapewni dostęp do...
czytaj wiecej
Relacje agent-broker Komisja przyjrzała się też trudnościom występującym w obszarze powiązań brokerów i agentów, które są zakazane na polskim rynku. Jednak w toku prac stwierdzono, że w polskim...
czytaj wiecej
Pogorszenie kondycji segmentu ubezpieczeń życiowych z elementem inwestycyjnym widać również w kanale bancassurance, który do tej pory dominował w zakresie sprzedaży tych produktów. W 2018 r....
czytaj wiecej
W ramach assistance turystycznego są dostarczane klientom takie usługi jak całodobowa pomoc w razie nagłego zachorowania, zwrot kosztów leczenia, ratownictwa, transport medyczny oraz finansowania...
czytaj wiecej
CUI. Ubezpieczenia to nowy system teleinformatyczny od Asseco Poland. Umożliwia on zakup ubezpieczeń w systemie bankowości online. Dzięki jego wdrożeniu do systemów IT banków spółdzielczych, klienci...
czytaj wiecej
Paulina Wiensak: Panie Prezesie, początek roku to czas podsumowań. Jak - w Pana opinii - wypadła branża ubezpieczeniowa w 2018 roku? Maciej Kloze: Jeśli spojrzymy na wyniki całego rynku...
czytaj wiecej
BNP Paribas Cardif najlepsze wyniki na polskim rynku odnotowało w 2008 r. Wówczas ubezpieczyciel zebrał 560 mln zł składki. Teraz spółka chce powtórzyć swój sukces sprzed dekady. Niewiele zostało do...
czytaj wiecej
- Bezpieczeństwo klientów jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego też rozpoczynamy w oddziałach BGŻ BNP Paribas sprzedaż ubezpieczeń upraw. Są one ważnym elementem budowania bezpiecznego...
czytaj wiecej
Strategia inwestycyjna Future Capital Plus polega na lokowaniu minimum 90% aktywów funduszu UFK w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty w postaci Funduszu Akumulacji...
czytaj wiecej
W dniu 24 września br. rada nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zawarcie listu intencyjnego z: Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Talanx...
czytaj wiecej
Puls Biznesu dowiedział się, że do współpracy z bankiem przystąpiły cztery towarzystwa ubezpieczeń: InterRisk, Benefia, Link4 i Generali. Jesienią swoje produkty ma oferować także Axa. Porównywarka w...
czytaj wiecej
Umowa z Pekao jest kolejnym partnerstwem z bankiem. Obecnie KUKE współpracuje z 86 bankami z 28 krajów, z limitem o łącznej wartości prawie 6 mld PLN. Zdaniem ubezpieczyciela, zawarcie umowy z Pekao...
czytaj wiecej
Podczas rozmowy dyrektor wskazał, że towarzystwo ubezpieczeń wdrożyło już do swojego systemu sprzedażowego Rubinet analizę potrzeb. „Planujemy wykorzystywać ten instrument w celu zwiększania...
czytaj wiecej
Oferta usług assistance jest dostępna w dwóch pakietach. Pakiet Pomoc dla Ciebie gwarantuje świadczenia w razie problemów ze zdrowiem, awarii domowych, cyber ataków czy kradzieży portfela. Z kolei...
czytaj wiecej
- Wierzymy, że firmy pożyczkowe i leasingowe mogą być dobrym, nowym kanałem dystrybucji ubezpieczeń. Dlatego szukamy partnerów na tych dwóch rynkach. Do końca roku zamierzamy podpisać kilka...
czytaj wiecej
– To ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym, które wymaga od zawierającego umowę stabilnej sytuacji finansowej i wiedzy w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla tego typu...
czytaj wiecej
Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance w III kwartale 2017 r. jest następujący: 33 proc. wypadki i choroby, 25...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczenia Nest Solidnych Inwestycji minimalna kwota składki to 5 000 zł. W ramach umowy ubezpieczenia klient zyskuje ochronę życia i możliwość inwestowania środków w fundusze...
czytaj wiecej
Duże zmiany miedzy można zaobserwować, porównując dane z 2017 r. i 2014 r., w przypadku struktury składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko...
czytaj wiecej
Sol Seguros to nowa firma bancassurance, która uruchomiona zostanie w styczniu 2018 r. w Angoli. W celu obsługi klientów w 200 lokalizacjach w całym kraju, Banco Sol wybrało TIA Technology jako...
czytaj wiecej
O nowej ustawie o ochronie danych osobowych opowiedział dr Maciej Kawecki, autor projektu. Ze względu na brak czasu wskazał tylko na najważniejsze zmiany dotyczące sektora ubezpieczeniowego – przede...
czytaj wiecej
Również tematem UDU oraz IDD zajęli się pozostali prelegenci i paneliści I dnia Kongresu Bancassurance. Piotr Pastuszka z Sollers Consulting przedstawił porady dla bankowców, jak już teraz zarządzać...
czytaj wiecej
Pierwszy z nich to dodatkowe ubezpieczenie – assistance domowy i medyczny. Klienci będą mogli skorzystać m.in. z pomocy ślusarza, hydraulika, elektryka, mechanika RTV/AGD i infolinii IT. Przez...
czytaj wiecej
Gdy Grupa PZU przejęła Bank Pekao, wiadome było, że w nowej spółce skoncentrują sprzedaż polis, powoli wycofując się z udziału w PKO BP. W związku z tym, największy bank w Polsce został zmuszony do...
czytaj wiecej
W wywiadzie z PAP Krupiński podał też, że w planach banku jest wzmocnienie oferty dla polskich firm prowadzących działalność na zagranicznych rynkach. „Mamy sygnały ze strony klientów, że oczekują,...
czytaj wiecej
Jak podkreślił przedstawiciel zakładu ubezpieczeń, uruchomienie nowego systemu prowizyjnego wpisuje się w obchody 20-lecia obecności Concordii Ubezpieczenia na polskim rynku. „Nasz rozwój to w dużej...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie składa się z dwóch pakietów do wyboru przez klienta. Zawierają one kompleksowy zakres ochrony, w tym ubezpieczenie na życie, na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, utraty...
czytaj wiecej
– Głównym wyzwaniem dla każdego nowego gracza w Afryce jest promocja marki i penetracja rynku – w Angoli działa już ponad 20 ubezpieczycieli. Dzięki rozwiązaniu TIA firma Aliança może opracować dobrą...
czytaj wiecej
Kolejną nowością jest zwrot kosztów za wizytę lekarską do 1,2 tys. zł, nie później niż w ciągu 24 godz. od jej zakończenia oraz indywidulane dopasowanie dodatkowego ryzyka do poszczególnych...
czytaj wiecej
Klienci banku mogą również skorzystać z pakietu Assistance Zawodowy, który będzie pomocny w sytuacji poszukiwania pracy. W ramach tej usługi, psycholog podczas konsultacji telefonicznej udzieli...
czytaj wiecej
Jak wynika z informacji MetLife, nowa strategia ma skupiać się na dostarczaniu klientowi i jego bliskim ochrony ubezpieczeniowej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Zakład ubezpieczeń chce...
czytaj wiecej
— W długiej perspektywie naszym celem jest pozycja w ścisłym gronie największych ubezpieczycieli na polskim rynku — powiedział Henry de Courtois. Zdaje sobie sprawę, że osiągnięcie tego celu wymaga...
czytaj wiecej
Te działania stanowią część strategii ubezpieczyciela mającej na celu podwojenie udziałów rynkowych, głównie poprzez zacieśnienie współpracy z bankami. — Naszym celem jest podwojenie udziałów...
czytaj wiecej
Na razie portal sprzedażowy RIFE i system centralny TIA usprawniają jedynie sprzedaż ubezpieczeń na życie. W niedalekiej przyszłości mają także obsługiwać segment ubezpieczeń majątkowych. System...
czytaj wiecej
Bank Millenium w swoim oświadczeniu podniósł, iż nie podziela opinii Prezesa UOKiK, ponieważ w ocenie Banku, nie uwzględnia ona poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które są korzystne dla banków w...
czytaj wiecej
Specjalnie skonstruowany, internetowy wniosek o ubezpieczenie jest prosty i automatycznie szacuje wartość nieruchomości w oparciu o dane rynkowe. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń również mają coraz bogatszą ofertę obejmującą między innymi środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w przypadku poważnej choroby lub po wypadku. Gwarantuje...
czytaj wiecej
Dostępne są trzy pakiety ubezpieczeniowe, zróżnicowane pod względem ceny i zakresu oferty. Najtańszy Pakiet Srebrny oferuje dostęp do najczęściej wybieranych specjalistów, badań biochemicznych z...
czytaj wiecej
Na koniec 2016 r. zakład ubezpieczeń obsługiwał 25 tys. klientów, z czego w okresie od maja 2016 r. do stycznia 2017 r. ubezpieczonych zostało 9 tys. nowych klientów. - Ambicje są takie, by ten...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie „Bezpieczna pożyczka” zapewnia klientowi ochronę w zakresie utraty stałych źródeł dochodów albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czasowej niezdolności do pracy albo...
czytaj wiecej
– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z bankiem, który cieszy się uznaniem w oczach klientów i należy do czołowej europejskiej grupy bankowej Société Générale – mówi Andrzej Oślizło,...
czytaj wiecej
Dużo miejsca poświęcono analizie obecnej sytuacji sektora bancassurance. Dane rynkowe przedstawiła Agnieszka Gocałek, Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity PIU. Natomiast...
czytaj wiecej
Miesiąc temu dziennik „Puls Biznesu” podał, że spółka planuje zwiększenie swoich udziałów w polskim rynku. Jako sposoby realizacji tego celu Wojciech Sass podał wtedy wzmocnienie sprzedaży...
czytaj wiecej
Warta w zakresie bancassurance swoim partnerom oferuje elastyczne produkty dostosowane do zróżnicowanych kanałów dystrybucji np.: okienko bankowe, direct, sprzedaż przez Internet. W zależności od...
czytaj wiecej
Wojciech Sass powiedział także, że NN chce wejść na rynek ubezpieczeń majątkowych. W tej sprawie został już złożony wniosek o wydanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jak przyznał CEO...
czytaj wiecej
Z wypowiedzi Smolarka nie wynika, aby spółka planowała rozszerzenie grupy klientów o mieszkańców dużych miast. - Nie mamy ambicji wchodzenia z naszymi produktami do dużych miast. Chcemy dalej...
czytaj wiecej
W ramach pakietu, ubezpieczyciel zorganizuje transport do placówki medycznej, a w razie konieczności także do Polski lub kraju rezydencji ubezpieczonego. W przypadku, gdy ubezpieczona osoba podróżuje...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy kredytowe na zakup nieruchomości. "Ma ona spowodować rozwój...
czytaj wiecej
Zmieniające się ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie OC, bezsprzecznie wskazują na koniec wojny cenowej, która była główną przyczyną zapaści tej część rynku. Również sygnały wysyłane przez...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła uposażona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Powódka domagała się zapłaty odszkodowania z powodu śmierci...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie. Sąd nie dopatrzył się po stronie powoda błędu skutkującego prawem do uchylenia się od skutków oświadczenia woli. SO podniósł, że...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy, rozpoznając sprawę, stwierdził, że kwestią sporną jest to, czy wskazana kwota, stanowiąca sumę składek na ubezpieczenie niskiego wkładu, została naliczona i pobrana przez pozwanego...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Nadzór nad funkcjami kluczowymi W tym obszarze KNF planuje wydanie metodyki dla osób wykonujących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń. Ma być to analogiczny dokument do niedawno wydanego przez...
czytaj wiecej
Drugim co do wielkości uzyskanego przypisu okazał się kanał direct z 7,76 mld zł zebranej składki – głównie przez pracowników (95% przypisu w direct). Ze sprzedaży przez telefon uzyskano 2,6 mln zł...
czytaj wiecej
Urząd uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. „Nie informują one kredytobiorców, jakie są...
czytaj wiecej
Zakwestionowane przez klienta Banku klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego mają następującą treść: „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu...
czytaj wiecej
W przypadku, gdy w wyniku dokonanej weryfikacji zakład ubezpieczeń stwierdzi, że dany kanał dystrybucji nie spełnia celów określonych w systemie zarządzania produktem, wdrożonym zgodnie z...
czytaj wiecej
Zgodnie z rekomendacją 14.1, wybrane kanały dystrybucji (tj. agenci ubezpieczeniowi, sprzedaż direct, sprzedaż przez call center, bancassurance) powinny być odpowiednie dla docelowej grupy klientów i...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Oznacza to, że ww. środki jak i pozostałe, które wymieniono w ustawie, są objęte ochroną gwarancyjną w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu na rachunek lub powstania należności na sumę stanowiącą...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Wartość przypisu składki z tytułu sprzedaży polis życiowych w bankach wyniosła po II kw. 2020 r. 1,7 mld zł, o 32% mniej niż przed rokiem. Mimo to, udział składki pozyskanej w kanale bancassurance w...
czytaj wiecej
W raporcie zostały uwzględnione 22 zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenie na życie oraz 18 zakładów ubezpieczeń majątkowych. W pierwszej połowie 2019 r. składka przypisana (brutto) dla...
czytaj wiecej
Respondenci uważają, że największy wpływ na budowę zaufania do instytucji finansowych ma zapewnienie gwarancji środków w razie upadłości instytucji finansowej (34% wskazań) oraz przejrzystość i...
czytaj wiecej
Dział I W przypadku ubezpieczeń na życie udział składki pozyskanej w BA wynosi 23%: 1,2 mld zł wobec 5,2 mld zła dla całego rynku. Połowa tego przypisu pochodziła z tytułu sprzedaży ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
Jak wynika z raportu „Badanie rynku bancassurance”, 57% badanych deklaruje, że wie, w jaki sposób zarabiają podmioty pośredniczące w sprzedaży ubezpieczeń. Największy odsetek występuje wśród nabywców...
czytaj wiecej
Większość badanych dokonała zakupu ubezpieczenia w placówce banku (65% badanych) lub w systemie bankowości online (51%). 18% badanych kupiło polisę poprzez kontakt telefoniczny z bankiem. Co ciekawe...
czytaj wiecej
Portal beinsured.pl zlecił wykonanie badania dotyczącego rynku bancassurance. Zapytaliśmy klientów banków o ich doświadczenia w zakupie produktów ubezpieczeniowych w kanale bancassurance. W...
czytaj wiecej
W 2018 r. banki zebrały 7,6 mld zł przypisu składki, co stanowi 12,2% całego przypisu za 2018 r. w sektorze ubezpieczeń. W 2017 r. wartości te wynosiły odpowiednio 10,2 mld zł i 16,3%. Spadek...
czytaj wiecej
Dział I W zakresie ubezpieczeń na życie w dalszym ciągu utrzymuje się trend spadkowy, obejmuje on zarówno produkty ochronne jak i inwestycyjne. Na koniec września 2018 r. przypis składki w kanale BA...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel dostrzega wzrost sprzedaży w obszarze produktów niepowiązanych z ofertą kredytową. Składka z tego tytułu zwiększyła się o 5% r/r. Spółki odnotowują też wzmożoną sprzedaż ubezpieczeń w...
czytaj wiecej
Po I kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały wzrost przypisu składki ze sprzedaży ubezpieczeń działu II o 0,8 mld zł, z 9,8 mld zł do 10,6 mld zł. Tendencja wzrostowa nastąpiła również w...
czytaj wiecej
W I kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń na życie zebrały 5,7 mld zł przypisu składki, z czego poprzez sprzedaż produktów w bankach uzyskały 1,7 mld zł, co stanowi 29,3%. Dla porównania w analogicznym...
czytaj wiecej
Przypis składki W 2017 r. zakłady ubezpieczeń działu II zebrały 37,8 mld zł składki, z czego ze sprzedaży produktów w kanale BA pochodziło 1,64 mld zł (4,3%). Oznacza to utrzymanie już 4 rok z rzędu...
czytaj wiecej
Przypis i struktura składki W 2017 r. zakłady ubezpieczeń na życie zebrały w kanale BA 8,5 mld zł składki. Przypis z całego działu I wyniósł 24,6 mld zł. Są to wskaźniki niewiele lepsze od...
czytaj wiecej
Struktura produktowa Największy udział w przypisie składki działu II posiadają: ubezpieczenia kredytu i gwarancje (29,2%), wypadkowe i chorobowe (28,1%) i szkód spowodowanych żywiołami i innych szkód...
czytaj wiecej
Rośnie udział produktów inwestycyjnych      Również w 2017 r. obserwuje się zwiększenie udziału produktów inwestycyjnych, ze względu na przypis składki. Z kolei spadki odnotowują...
czytaj wiecej
Po I kwartale 2017 r. nastąpił spadek wysokości składki uzyskanej przez spółki majątkowe. W badanym okresie na sprzedaży produktów w bankach towarzystwa ubezpieczeń zarobiły 0,37 mld zł wobec 9,5 mld...
czytaj wiecej
Wzrósł również udział produktów inwestycyjnych w składce zebranej w kanale bancassurance. W I kwartale 2017 r. wyniósł on 78,4%, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 67,1%....
czytaj wiecej
W przypadku produktów ubezpieczeń z działu II w 2016 r. nastąpił spadek wysokości składki uzyskanej przez spółki majątkowe. W zeszłym roku na sprzedaży produktów w bankach towarzystwa ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W 2016 r. zakłady ubezpieczeń dzięki dystrybucji ubezpieczeń w kanale bancassurance uzyskały 8,1 mld zł przypisu składki brutto, co stanowi 33% całego przypisu składki w zeszłym roku. Zgodnie z...
czytaj wiecej
W raporcie podano, iż Bank dostosował w wymaganym terminie działalność do nowej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz zbudował w strukturach grupy Banku Millennium kompetencję...
czytaj wiecej
W zestawieniu udziału poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez spółki majątkowe towarzystw ubezpieczeń największą grupę stanowią ubezpieczenia gr. 14-16...
czytaj wiecej
Porównując strukturę produktów sprzedawanych w kanale bancassurance, już od czterech lat obserwuje się spadek udziału produktów inwestycyjnych w przypisie składki na rzecz produktów powiązanych oraz...
czytaj wiecej
Jedynie co drugi przebadany multiagent przedstawił oferty kilku zakładów ubezpieczeń, z czego 70% z nich używało argumentów przemawiających na korzyść konkretnego ubezpieczyciela. Głównie multiagenci...
czytaj wiecej
Z przedstawionego przez PIU zestawienia poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance wynika, że w II kwartale 2016 r. największy wzrost, o 4,4 p.p., w porównaniu do...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała również w swoim raporcie zestawienie poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte...
czytaj wiecej
W I kw. 2016 r. znów spadła liczba zawartych umów ubezpieczenia z działu II po długotrwałym wzroście odnotowywanym od I kw. 2013 r. Obecnie, liczba ta oscyluje wokół 20 tys. umów. W przypadku...
czytaj wiecej
W zestawieniu produktów działu I dystrybuowanych w bancassurance od 2009 r. obserwuje się spadek udziału produktów związanych z produktem bankowym. Zwiększył się natomiast udział pozostałych grup...
czytaj wiecej
Poprawa jakości dystrybucji ubezpieczeń w bancassurance miała nastąpić dzięki wdrożeniu Rekomendacji U w 2015 r. Zostały one opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego po fali skarg konsumentów na...
czytaj wiecej