Artykuły

Pracownicy Ergo będą szkoleni z obsługi klientów w okularach VR. Dzięki temu będzie możliwe przeprowadzenie testowej rozmowy z klientem w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, np. w biurze lub...
czytaj wiecej
Beesafe będzie m.in. obecne w aplikacji mobilnej i kalkulatorze online multiagencji. Ubezpieczenie komunikacyjne będzie można także nabyć w placówce CUK Ubezpieczenia. Więcej o nowej marce na...
czytaj wiecej
Jak podaje ubezpieczyciel, najważniejszą zaletą nowego systemu sprzedażowego jest brak przerw technicznych. Aplikacja działa zarówno w sytuacji wystąpienia zagrożeń, ale też podczas planowej...
czytaj wiecej
Czym jest książka kontroli? Nie jest to instytucja nowa, obowiązek jej prowadzenia i okazywania podczas kontroli był przewidziany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – akcie prawnym,...
czytaj wiecej
Relacje agent-broker Komisja przyjrzała się też trudnościom występującym w obszarze powiązań brokerów i agentów, które są zakazane na polskim rynku. Jednak w toku prac stwierdzono, że w polskim...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 15 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń wykonujący dystrybucję ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I...
czytaj wiecej
Broker ubezpieczeniowy, członkowie organów brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną oraz osoby, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń,...
czytaj wiecej
3. Regulamin organizacyjny - kolej powinien opisywać strukturę działania agenta/brokera, wskazując podział na poszczególne działy/obszary, osoby odpowiedzialne za nie, ewentualnie zasady podległości...
czytaj wiecej
Artykuł 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń mówi o tym, że zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces...
czytaj wiecej
Podczas Kongresu agentom przedstawiono rozwiązania technologiczne, które zapewnią kompleksowe, pogłębione doradztwo oraz przyspieszą obsługę klientów. W tym zakresie istotną rolę będzie miał...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się do dyrektora KIS agent ubezpieczeniowy. Dokonał on zakupu hulajnogi elektrycznej. Jak wskazywał we wniosku,...
czytaj wiecej
– Pojawiają się nowe rodzaje ryzyka związane ze zmianami stylu życia ludzi, na przykład z ogromną popularnością urządzeń transportu osobistego, więc naturalnie na nie reagujemy doprecyzowując lub...
czytaj wiecej
- AXA oferuje ubezpieczenia m.in. poprzez telefon, stronę internetową, porównywarki internetowe, agentów ubezpieczeniowych, banki i komisy samochodowe. Przez lata kanały sprzedaży rządziły się...
czytaj wiecej
ERGO Hestia chce zagwarantować klientom w Punktach Standard przede wszystkim najwyższą jakość obsługi zapewnioną poprzez profesjonalne doradztwo. Ubezpieczyciel stawia na sieć...
czytaj wiecej
W ramach nowego produktu klient każdego roku automatycznie otrzyma e-mailem wszystkie dokumenty dot. ubezpieczenia, w tym polisę na kolejny okres. Za każdym razem istnieje możliwość dokonania...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciele dążą do wyeliminowania dokumentacji papierowej, a także zminimalizowania bezpośredniego kontaktu z klientem. Dotyczy to mniej skomplikowanych polis jak ubezpieczenie komunikacyjne,...
czytaj wiecej
– Nieustannie dążymy do tego, żeby zakup ubezpieczenia był maksymalnie przyjazny i wygodny, niemal jak płatność za kawę. Korzystając z BLIKA, klient nie musi już wykonywać przelewu po zawarciu umowy...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu...
czytaj wiecej
Sprawozdania kierowane do RF powinny zawierać następujące dane : liczbę reklamacji wniesionych i załatwionych w okresie sprawozdawczym wraz z informacją o uznaniu lub nieuwzględnieniu roszczeń...
czytaj wiecej
– Płatność kartą to duże udogodnienie w sprzedaży agencyjnej, bo umożliwia automatyczne rozliczenie transakcji od razu przy zawarciu umowy. Agent ubezpieczeniowy nie musi wprowadzać ręcznie na...
czytaj wiecej
Pomimo uzyskania informacji przez red. PB, biura prasowe obu spółek nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi. „PKN Orlen szuka różnych możliwości, które mają potencjał biznesowy i przełożą się na...
czytaj wiecej
- Płatności cyfrowe stają się coraz chętniej wybieraną formą transakcji. Od kilku lat stale rośnie zainteresowanie kartami płatniczymi, powstają nowe, innowacyjne formy płatności, które...
czytaj wiecej
UFG podał, że ubezpieczyciele byli wielokrotnie informowani o nieprawidłowościach w sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Przede wszystkim agenci oferowali te produkty osobom...
czytaj wiecej
Nowe wersje aplikacji umożliwiają agentom bieżące sprawdzanie swoich wyników sprzedażowych w podziale na różne produkty. W narzędziu pojawiła się również funkcja kontroli opłat składek i wysyłania...
czytaj wiecej
Od 4 września br. agenci mogą wystawić polisę ubezpieczenia granicznego wyłącznie w Panelu Agenta. Wyjątkiem są pośrednicy, którzy sprzedają polisy na granicy Polski z Białorusią, Rosją i Ukrainą. W...
czytaj wiecej
Uwagi KNF Komisja Nadzoru Finansowego poddała pod rozwagę zamieszczenie załącznika stanowiącego wzór informacji przekazywanej do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń dot. danych osoby uprawnionej...
czytaj wiecej
Akt stanowi realizację przepisu art. 54 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa wprowadza nowy system rejestracji internetowej pośredników ubezpieczeniowych w miejsce dotychczasowego systemu...
czytaj wiecej
- Nawiązanie współpracy z firmą Bacca w zakresie wdrożenia zintegrowanych płatności kartowych, to dla nas kolejny krok związany z transformacją cyfrową sektora ubezpieczeń – mówi Agnieszka Wrońska,...
czytaj wiecej
Insly liczy, że nowe przepisy, jakie będą obowiązywać dystrybutorów ubezpieczeń, pomogą spółce zwiększyć swój udział na rynku. Na razie Insly działa w ponad 200 polskich multiagencjach. Głównie są to...
czytaj wiecej
Comadso został założony w Danii w 2002 r. Pierwotnie funkcjonował pod marką Exam. Comadso działa jako porównywarka produktów ubezpieczeniowych i warunków ubezpieczenia. Każdego dnia system...
czytaj wiecej
Pośrednicy ubezpieczeniowy, działający jako jednoosobowa spółka mają obawy, że nie będą w stanie sprostać nowym regulacjom wynikającym z RODO i IDD. W związku z nową ustawą klient będzie mógł m.in....
czytaj wiecej
Provident specjalizuje się w sprzedaży pożyczek. Sieć agentów spółki liczy sobie 5 tys. osób, działających w różnych rejonach Polska. Jak informuje Puls Biznesu, aż 80% z nich jest obecnie szkolonych...
czytaj wiecej
Sławomir Bełz posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu sieciami sprzedaży. W latach 1999 - 2006 pełnił funkcję dyrektora departamentu sprzedaży zewnętrznej w Credit Suisse Life & Pensions,...
czytaj wiecej
Konieczność wydania rozporządzenia reguluje przepis art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Rozporządzenie rozszerza zakres podmiotowy obecnie obowiązującego aktu...
czytaj wiecej
Krzysztof Szypuła, wiceprezes Allianz Polska, w przesłanym nam komentarzu zwraca uwagę, że „obowiązujący do końca ubiegłego roku model sieci wyłącznej sprzedaży Allianz był unikatowy na rynku. Przez...
czytaj wiecej
Agenci skarżą się na postanowienia nowego programu „Agent OdNowa”, który został uruchomiony w ubiegłym roku. Zawiera on nowe zasady współpracy towarzystwa ubezpieczeń z agentami, które opierają się...
czytaj wiecej
Rada Agentów RESO powstała w celu zwiększenia komunikacji oraz umocnienia relacji pomiędzy agentami ubezpieczeniowymi RESO i pracownikami spółki. Do Rady zostali zaproszeni agenci, którzy mogą...
czytaj wiecej
Przede wszystkim należy mieć listę potencjalnych klientów, która od 25 maja br. musi być zgodna z RODO. Ważne, by przechowywać jedynie niezbędne dane, które są odpowiednio zabezpieczone. Sprzedażą...
czytaj wiecej
Aplikacja iHestia Lite umożliwia sprzedaż rozbudowanych pakietów produktowych o szerokim zakresie ochrony przez smatfona. Narzędzie posiada m.in. skaner kodu AZTEC, umożliwia automatyczną...
czytaj wiecej
Pierwszym z nich jest obecny stan spełniania wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. RODO nie jest bowiem całkowitą rewolucją, szczególnie na polskim rynku, na którym...
czytaj wiecej
Debata pt. ”Deregulacja w czasie regulacji – czas zacząć? Wpływ deregulacji na konkurencyjność” była moderowana przez Grzegorza Kuliszewskiego z IBM Polska. W roli uczestników dyskusji znaleźli się:...
czytaj wiecej
- ProAgent+ powstał z myślą o naszych Partnerach oraz ich potrzebach. Wierzę, że przyczyni się do rozszerzenia ich możliwości sprzedażowych – m.in. dzięki multikanałowości, oraz ułatwi proces obsługi...
czytaj wiecej
W ramach Spotkania Liderów odbędą się dwie konferencje: XV Banking Forum oraz XI Insurance Forum. W spotkaniach poświęconych rynkowi ubezpieczeń udział weźmie m.in. mec. Piotr Czublun. W dniu 10...
czytaj wiecej
Projekt ustawy został przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Określono w nim zasady badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie i osób już pracujących w...
czytaj wiecej
- Za nami niezwykle pracowity rok, w którym RESO i Balcia zanotowały rekordowe wyniki. Wzrost jest widoczny zarówno przy sprzedaży produktów obowiązkowych, jak i dobrowolnych – powiedział...
czytaj wiecej
Na początek warto wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia wynikające z RODO, które determinują obowiązki, jakie mogą obciążać agenta ubezpieczeniowego. Pierwsze, to „administrator” (przepisy obecnie...
czytaj wiecej
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku nowej ustawy jednym z zagadnień, które rodzi najwięcej pytań i wątpliwości, jest analiza potrzeb klienta. Stosownie do treści uzasadnienia do dyrektywy IDD,...
czytaj wiecej
Więcej na ten temat mogą się Państwo dowiedzieć również podczas szkolenia organizowanego przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI pt. „Ubezpieczenia w leasingu/CFM – nowe zasady dystrybucji”, na które...
czytaj wiecej
Przypis składki dla Grupy PZU (w tym Link4) wyniósł 75,1 mln zł, z dynamiką 158,8%, dla Grupy Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) wyniósł 23,7 mln zł, z dynamiką 157,6%, Grupy Generali (Generali/Proama)...
czytaj wiecej
Jak podkreślił Rusinowski, według długoterminowej strategii, przypis składki w wysokości powyżej 1 mld zł miał zostać osiągnięty w 2020 r. Teraz wg prognoz multiagencji ten cel będzie zrealizowany...
czytaj wiecej
Do tej pory przygotowanie oferty czy polisy Biznes Pakiet było możliwe tylko poprzez bezpośredni kontakt z centralą RESO Europa Service. Zdaniem ubezpieczyciela, dzięki uruchomieniu kalkulatora w...
czytaj wiecej
 – Uruchomiliśmy ofertę grupowych ubezpieczeń pracowniczych w 2013 roku, a na koniec ubiegłego roku ubezpieczaliśmy w jej ramach niemal 24 tys. osób. Dziś mocno przyspieszamy z rozwojem tego...
czytaj wiecej
Wśród najistotniejszy merytorycznych propozycji zmian w projekcie ustawy pojawiła uwaga podniesiona przez Łukasza Zonia, prezesa Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i...
czytaj wiecej
Podkreślił, że celem zmian jest lepsza ochrona klienta, zwłaszcza w momencie zakupu produktu ubezpieczeniowego. Ma to być zapewnione przez zwiększenie obowiązków informacyjnych. – Klient musi...
czytaj wiecej
Jak podkreślił przedstawiciel zakładu ubezpieczeń, uruchomienie nowego systemu prowizyjnego wpisuje się w obchody 20-lecia obecności Concordii Ubezpieczenia na polskim rynku. „Nasz rozwój to w dużej...
czytaj wiecej
Konrad Zakrzewski, dyrektor pionu dystrybucji w Axa Polska, cytowany w artykule DGP, dodaje, że wobec tych zmian rynkowych wielu agentów wyłącznych zrezygnowało ze swej działalności, przekształcając...
czytaj wiecej
– RESO zawsze wsłuchiwała się w głos swoich partnerów i nie inaczej było tym razem. Brokerzy i agenci mają bardzo dobre rozeznanie rynkowe. Doceniamy ich wiedzę, dlatego chętnie korzystamy z...
czytaj wiecej
Najlepiej oceniono uprzejmość pracowników CUK. 95% klientów jest pod tym względem bardzo zadowolonych a pozostałe 5% zadowolonych. Pracownicy multiagencji wysoko ocenieni zostali również za swoje...
czytaj wiecej
Mikulska napisała również, że nie można ustawać w wysiłkach, aby nagradzać i promować przyzwoitość i uczciwość. „Potwierdzam wszystkie przyjęte przed dwoma laty zobowiązania ERGO Hestii zawarte w...
czytaj wiecej
Uwagi Prezesa Rządowego Centrum Legislacji zgłoszone na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów zostały omówione w ramach Komisji Prawniczej. Z kolei uwagi Prezesa Narodowego Banku Polskiego zostały...
czytaj wiecej
- Od teraz Agent może skanować kod Aztec z dowodu rejestracyjnego, a odczytane dane automatycznie zapisują się do nowej kalkulacji, która już czeka na niego w systemie – to oszczędzone 10 minut i...
czytaj wiecej
„Uczestnik systemu, z którym agent pragnie nawiązać współpracę, zbiera zgodę na udostępnienie danych dla podmiotów, które posiadają historię współpracy z agentem. Na jej podstawie podmioty...
czytaj wiecej
Nowością jest również nałożenie na brokera ubezpieczeniowego obowiązku przedstawienia organowi nadzoru sprawozdania z działalności brokerskiej do celów nadzoru. Sprawozdanie to obejmuje również...
czytaj wiecej
Jednocześnie, projekt ustawy przewiduje jeszcze jedną kategorię podmiotów, które w praktyce mogą dystrybuować ubezpieczenia, do których jednak nie stosuje się przepisów projektowanej ustawy (tutaj...
czytaj wiecej
Związek zauważa, że art. 9 projektu ustawy nakłada na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek uzyskania od poszukującego ochrony ubezpieczeniowej informacji, aby na ich podstawie określić wymagania i...
czytaj wiecej
W opinii Konfederacji, doprecyzowania wymaga też definicja kosztów dystrybucji. Wskazują również na potrzebę odrębnego zdefiniowania pojęcia kosztów akwizycji. Ich zdaniem, koszty dystrybucji lepiej...
czytaj wiecej
Rafał Hiszpański, prezes zakładu ubezpieczeń, przekazał redakcji Puls Biznesu, że towarzystwo prowadzi rozmowy z multiagencjami na temat podjęcia współpracy w zakresie sprzedaży produktów DAS. —...
czytaj wiecej
Gazeta Bankowa nagrodę lidera roku przyznaje już od 15 lat. Promuje w ten sposób firmy i instytucje, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych...
czytaj wiecej
- Powołując Rzecznika Klienta zakładaliśmy, że pozwoli to nam na jeszcze bliższy kontakt z osobami, które chroni nasze ubezpieczenie – mówi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zarządzania Jakością. Bardzo...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 16 marca br. przekazała do Ministra Rozwoju i Finansów dwie propozycje dotyczące implementacji nowych regulacji do drugiej wersji projektu ustawy o dystrybucji...
czytaj wiecej
W projekcie ustawy proponuje się także zobowiązanie agentów ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej o...
czytaj wiecej
- Właśnie na relacjach agentów z klientami w głównej mierze opierają się ubezpieczenia – mówi Anna Gładkowska, nowo powołany Rzecznik Agenta ERGO Hestii. - Pośrednicy na co dzień mogą liczyć na...
czytaj wiecej
W branży pośredników finansowych zapanował duży niepokój związany z planowanym wprowadzeniem nowej ustawy regulującej rynek. Najwięcej dyskusji toczyło się wokół propozycji zakazu wynagradzania...
czytaj wiecej
Jak podaje Puls Biznesu, Proama wraz z początkiem kwietnia wprowadzi nowe zasady wynagradzania swoich agentów. Stawki prowizji za sprzedane polisy OC będą uzależnione od liczby sprzedanych produktów...
czytaj wiecej
Na początku lutego multiagencja poinformowała o połączeniu się z Insurance Service – jednym z najstarszych pośredników na polskim rynku (więcej: Fuzja multiagencji Unilink i Insurance Service)....
czytaj wiecej
Dzięki transakcji spółka będzie dysponować siecią liczącą ok. 8 tys. agentów, którzy w zeszłym roku zebrali łącznie ok. 780 mln zł przypisu składki. Prezes multiagencji wskazał, że celem na ten rok...
czytaj wiecej
Podczas szkolenia, przypomniano jak funkcjonuje ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Uczestnicy Interium dowiedzieli się również, że nowy produkt InterRisk jest przeznaczony dla osób,...
czytaj wiecej
Kolejną nowością będzie umożliwienie sprzedaży online Biznes Pakietu. Pierwszy etap wdrożenia ubezpieczenia biznesowego odbędzie się na przełomie lutego i marca 2017 r. Zostanie wtedy...
czytaj wiecej
Projektowana zmiana ustawy o reklamacjach wynika z konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów art. 14 Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), zgodnie z którym...
czytaj wiecej
Na koniec 2016 r. zakład ubezpieczeń obsługiwał 25 tys. klientów, z czego w okresie od maja 2016 r. do stycznia 2017 r. ubezpieczonych zostało 9 tys. nowych klientów. - Ambicje są takie, by ten...
czytaj wiecej
UOKiK w piśmie skierowanym do MF odnosi się do czterech głównych kwestii: trwałego nośnika, odesłania do ustawy o prawach konsumenta, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz ograniczenia...
czytaj wiecej
Jak podaje gazeta, pod koniec roku Uniqa zdecydowała się na rozwiązanie umowy z dużymi multiagencjami na rzecz podjęcia współpracy z innymi podmiotami. Także Generali ogłosiło, że zamierza utworzyć...
czytaj wiecej
Dyrektywa stanowi, że dystrybutorzy ubezpieczeń nie mogą być wynagradzani ani nie mogą wynagradzać swoich pracowników, a także oceniać ich wyników w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania...
czytaj wiecej
Jak zauważa ekspert, prawie wszyscy ubezpieczyciele, posiadający w swojej ofercie produkty typu unit-linked, zrezygnowali z nich w 2016 r. „Powodem takich decyzji była negatywnie nastawiona do tej...
czytaj wiecej
Członkowie ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych, w momencie zarejestrowania zmiany, staną się członkami ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Skład zarządu i rady nadzorczej pozostanie bez...
czytaj wiecej
Dyrektywa wprowadza obowiązek spełniania przez konkretne osoby pracujące u pośrednika ubezpieczeniowego lub w zakładzie ubezpieczeń określonych standardów w zakresie wiedzy i umiejętności. Nakłada...
czytaj wiecej
Obecnie w skład Zarządu MAK Investments S.A. obok Andrzeja Wasilewskiego wchodzą Piotr Ślązak i Maciej Przybyszewski (Członkowie Zarządu). Andrzej Wasilewski pełni równocześnie funkcję Prezesa...
czytaj wiecej
Jak tłumaczy dziennik jednym z powodów takiej decyzji był rosnący udział w rynku multiagentów kosztem agentów wyłącznych, głównie dzięki możliwość zestawienie ubezpieczeń od różnych towarzystw i...
czytaj wiecej
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług...
czytaj wiecej
Sposobem wyjścia z problemu są próby oszustw przy podawaniu danych podczas przystępowania do umowy ubezpieczenia. Kierowcy fałszują informacje odnośnie bezszkodowej jazdy, pojemności silnika,...
czytaj wiecej
Efektem zakończenia prac jest pełna standaryzacja pod względem wizualnym i jakości obsługi klientów biur agentów PZU objętych projektem „Agent 2.0”. - Już teraz widać pozytywne efekty wdrożonych...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1-2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, może wykonywać...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej
Tym razem jednak, zakłady ubezpieczeń muszą liczyć się z poważnymi nadużyciami, powstałymi z inicjatywy wynagradzanych przez nich pośredników. Najpoważniejsze z nich obejmuje złożenie fałszywego...
czytaj wiecej
W liście Prezes Link4 przypomniał, że „reprezentowanie kancelarii odszkodowawczej przed klientami sugeruje, że do wyegzekwowania świadczenia z umowy ubezpieczenia konieczne jest skorzystanie z usług...
czytaj wiecej
Przepis art. 30 ustawy na pierwszy rzut oka zdaje się nie budzić poważniejszych wątpliwości. Jednakże problem powstaje z chwilą, gdy zestawimy jego treść z postanowieniami ustawy o rozpatrywaniu...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W dniu 17 września 2020 r. Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prawnym: „Czy w świetle brzmienia i celu art. 7 ust. 1 lit....
czytaj wiecej
Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w rozpoznawanej sprawie naruszenie interesów konsumentów zachodzi w sferze ekonomicznej. Klient wyraża zgodę na zapłatę...
czytaj wiecej
Umowę ubezpieczenia w imieniu powoda podpisał jego syn. Bezpośrednio przed podpisaniem, agent zapewnił klienta o uwzględnieniu w umowie wszystkich wcześniej zgłaszanych żądań co do zakresu...
czytaj wiecej
W omawianej sprawie TSUE rozstrzygnął spór istniejący między pośrednikiem ubezpieczeniowym a słowacką firmą ubezpieczeniową ERGO Poist’ovňa, która zażądała od pośrednika zwrotu wypłaconej mu...
czytaj wiecej
Pośrednik ubezpieczeniowy pełnił na rzecz powoda usługi związane z pozyskiwaniem nowych klientów, w tym przedstawiania oferty, a także zawierania z nimi umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz...
czytaj wiecej
W okresie objętym umową ubezpieczenia powodom został skradziony ubezpieczony samochód przez nieznanych sprawców. Do kradzieży doszło w ten sposób, że nieznana osoba przechodząc obok uruchomionego...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy wskazał, iż agent działający na rzecz tylko jednego ubezpieczyciela może dokonać ubezpieczenia dobrowolnego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Komisja stwierdziła, że spółka Telomer dopuściła nieprawidłowości polegających na: nieprzekazywaniu klientom dokumentu zawierającego informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym (art. 8 ust....
czytaj wiecej
Nadzór nad funkcjami kluczowymi W tym obszarze KNF planuje wydanie metodyki dla osób wykonujących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń. Ma być to analogiczny dokument do niedawno wydanego przez...
czytaj wiecej
Podczas prezentacji poruszono najciekawsze kwestie z obszaru bancassurance, tj. tworzenie produktu bankowego przez banki i nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem działającym jako agentem. W trakcie...
czytaj wiecej
Z dniem 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, wniosek może być złożony na formularzu...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, zakres danych, które podlegają udostępnieniu przy pomocy ww. formularza elektronicznego, będzie ulegał systematycznemu poszerzeniu wraz z ich wprowadzeniem do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
Od 15 stycznia br. rozpocznie funkcjonowanie nowy system składania wniosków do rejestrów pośredników ubezpieczeniowych. Nowy system RPU będzie umożliwiał zaimportowanie wniosków w formacie XML...
czytaj wiecej
W dniu 1 października weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zmienia ona zasady prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych przez KNF z formy systemu informatycznego na system...
czytaj wiecej
W rejestrze agentów na koniec grudnia 2017 r. wpisanych było 31.873 agentów (na koniec 2016 r. było to 32.298). Prawie połowa z nich (47%) pracowała pracowała wyłącznie dla jednego zakładu...
czytaj wiecej
Kontrole działalności zakładów ubezpieczeń W 2017 r. KNF przeprowadziła kontrole w 23 zakładach ubezpieczeń (11 podmiotach z działu I i 12 podmiotach z działu II). Kontrole były przeprowadzane m.in....
czytaj wiecej
Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, w liście wprowadzającym do sprawozdania, podał, że istotną zmianą zapoczątkowaną w ubiegłym roku jest podjęcie aktywności w obszarze FinTech. Podmioty...
czytaj wiecej
Drugim co do wielkości uzyskanego przypisu okazał się kanał direct z 7,76 mld zł zebranej składki – głównie przez pracowników (95% przypisu w direct). Ze sprzedaży przez telefon uzyskano 2,6 mln zł...
czytaj wiecej
W 2016 r. osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne było 91,9 tys. Ich liczba spadła w porównaniu do 2015 r. o 31,9 tys. Znacznie większy udział stanowili OFWCA pracujące dla jednego agenta...
czytaj wiecej
W przypadku, gdy w wyniku dokonanej weryfikacji zakład ubezpieczeń stwierdzi, że dany kanał dystrybucji nie spełnia celów określonych w systemie zarządzania produktem, wdrożonym zgodnie z...
czytaj wiecej
Zgodnie z rekomendacją 14.1, wybrane kanały dystrybucji (tj. agenci ubezpieczeniowi, sprzedaż direct, sprzedaż przez call center, bancassurance) powinny być odpowiednie dla docelowej grupy klientów i...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Po pierwsze, zwrócono uwagę na wymóg dopasowania oferowanego produktu do potrzeb i oczekiwań klientów. - Przepisy nowej ustawy mogą stanowić postawę roszczeń klientów w przypadku, gdy w wyniku braku...
czytaj wiecej
SOA umożliwia swym uczestnikom współpracę w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania usług pośrednictwa. W ten sposób oceniane są osoby negocjujące zawarcie umów współpracy z kredytodawcami lub...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Jeszcze przed datą 25 maja 2018 r. wielu pośredników ubezpieczeniowych wskazywało, że nowe przepisy zmienią sposób ich pracy. Przewidywania te potwierdziło badanie Insly. Wynika z niego, że aż 79%...
czytaj wiecej
Przypis składki brutto w Europie W broszurze zawarto porównanie rynków ubezpieczeń z państw UE ze względu na przypis składki brutto. Najwyżej w zestawieniu znajduje się rynek Wielkiej Brytanii, gdzie...
czytaj wiecej
- Obsługując ponad 3 miliony klientów i likwidując ponad 600 tysięcy szkód rocznie, sytuacji niestandardowych i błędów nie da się uniknąć – mówi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zarządzania Jakością....
czytaj wiecej
Różnice wynikają przede wszystkim z natężenia ruchu w dużym mieście oraz w mniejszej miejscowości, co pociąga za sobą różne prawdopodobieństwa spowodowania zdarzenia komunikacyjnego w danym miejscu....
czytaj wiecej
Najlepiej w badaniu wypadły telekomy. Ubezpieczyciele odnotowali stratę 6 p.p. Największym jednak zaskoczeniem, bo ze stratą 9 p.p. w stosunku do lidera są banki. - Największym zaskoczeniem tej...
czytaj wiecej
Jedynie co drugi przebadany multiagent przedstawił oferty kilku zakładów ubezpieczeń, z czego 70% z nich używało argumentów przemawiających na korzyść konkretnego ubezpieczyciela. Głównie multiagenci...
czytaj wiecej
W przypadku rejestru brokerów ubezpieczeniowych dla 2015 r. odnotowano niewielkie zmiany względem 2014 r. W sumie na rynku w zeszłym roku działało 1 315 brokerów, z czego 2/3 stanowiły osoby...
czytaj wiecej
W analizowanym okresie 2007-2014 62,7% wszystkich składek zebranych przez zakłady ubezpieczeń zostało ulokowane przez agentów związanych z jednym bądź kilkoma zakładami ubezpieczeń (multiagencji),...
czytaj wiecej

IDD

Jak podaje KNF, nowy system rejestracji pozwala na rejestrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich rodzajów pośredników ubezpieczeniowych, tj. agentów ubezpieczeniowych, agentów...
czytaj wiecej
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń daje Rzecznikowi Finansowemu możliwość interwencji w spory klientów z multiagentami lub brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie procesu sprzedaży produktu finansowego....
czytaj wiecej
Spora część uwag dotyczyła kwestii nieuwzględniania w rozporządzeniu niektórych rodzajów wymaganych danych. Zarzut ten wystosowała KNF w stosunku do przepisu art. 6 ust. 1 dot. udostępniania Izbie...
czytaj wiecej
Projekt uwzględnia istotne zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych, tj. objęcie obowiązkiem rejestracyjnym również agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz prowadzenia...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów z Superpolisy, agenci, którzy dopiero przymierzają się do wprowadzania przepisów IDD mają niewielkie szanse, aby zdążyć przed datą 1 października 2018 r. Dlatego jednym z rozwiązań...
czytaj wiecej
Jak podała EIOPA, zmiana sum gwarancyjnych jest związana ze wzrostem CPI (consumer price index). W latach 2013-2017 zwiększył się on o 4,03%. EIOPA zaproponowała następujące minimalne sumy...
czytaj wiecej
W trakcie dwóch dni konferencji wystąpiło 12 prelegentów – prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym, jak też przedstawicieli pośredników ubezpieczeniowych, Ministerstwa Finansów oraz...
czytaj wiecej
Piotr Radziszewski wskazał, że w przeciągu kilku tygodni Minister Finansów złoży podpis pod 3 rozporządzeniami: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w...
czytaj wiecej
Uwagi PIU dotyczą: projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych projektu rozporządzenia...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisami ustawy, w rejestrze pojawi się nowy podmiot. Obok agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych wpisowi do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
Jedynym zakazem w tym zakresie wprost przewidzianym w ustawie jest, wynikający z przepisów art. 25 i 30 ust. 1, zakaz jednoczesnego wykonywania działalności agencyjnej i brokerskiej oraz czynności...
czytaj wiecej
W przypadku, gdy ubezpieczenia są dystrybuowane przez agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, który w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 8 jest dystrybutorem ubezpieczeń, określenie...
czytaj wiecej
W naszej ocenie, z przepisu tego nie wynika obowiązek po stronie agenta i brokera do uczestniczenia w procesie tworzenia produktu, a jedynie rodzaj uprawnienia, który może być realizowany w...
czytaj wiecej
Dla przypomnienia podaję, że zgodnie z art. 8 ust.1 UoDU, przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta...
czytaj wiecej
W przypadku, gdy sprzedaż ubezpieczeń jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń za pośrednictwem agenta, racjonalne i pro-klienckie wydaje się rozwiązanie, w którym tylko jeden z tych podmiotów...
czytaj wiecej