Artykuły

- Jako lider na rynku pożyczkowym dostosowujemy oferowane przez nas produkty i usługi do nowej rzeczywistości. Badania prowadzone przez Providenta na międzynarodowych rynkach – w tym w Polsce –...
czytaj wiecej
Generali wprowadziło do ogólnych warunków ubezpieczenia AC nową definicję szkody całkowitej. Określa ona jasne i przejrzyste zasady określania wysokości kosztów naprawy pojazdu. Będą one zależeć od...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy wystąpił z powództwem na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zdaniem Rzecznika Finansowego za taką można uznać metodologię szacowania...
czytaj wiecej
Program „Moje auto” to oferta długoterminowego wynajmu pojazdów. Program zapewnia w ramach jednej opłaty dostęp do finansowania i pakietu usług dodatkowych, takich jak: ubezpieczenie AC, OC,...
czytaj wiecej
– Chcemy, żeby nasi klienci czuli się bezpiecznie, dlatego dla osób, które wykupią ubezpieczenie OC lub pakiet OC/AC proponujemy assistance w bardzo atrakcyjnej cenie. W ten sposób...
czytaj wiecej
Kalkulator od Beesafe połączony jest z bazą danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu poszukujący ochrony musi jedynie wpisać do formularza numer rejestracyjny, rok...
czytaj wiecej
Jak podaje ubezpieczyciel, najważniejszą zaletą nowego systemu sprzedażowego jest brak przerw technicznych. Aplikacja działa zarówno w sytuacji wystąpienia zagrożeń, ale też podczas planowej...
czytaj wiecej
Eksperci z Biura RF dokonali analizy warunków ubezpieczeń autocasco. Na ich podstawie ustalili, że ubezpieczyciele stosują niejednolite kryteria wyceny kosztów napraw uszkodzonych pojazdów. W...
czytaj wiecej
W interpelacji zwrócono uwagę na dużą liczbę sporów sądowych dot. rozliczania kosztów naprawy pojazdów powypadkowych. Spory te powstają najczęściej z powództwa firm zajmujących się naprawą aut i są...
czytaj wiecej
Franszyza integralna, to taka, która dotyczy szkód o małej wartości. Jest często nazywana franszyzą względną lub warunkową. - Zakłady ubezpieczeń wprowadziły wspomnianą franszyzę, aby uniknąć...
czytaj wiecej
- Otwieramy nową linię biznesową, która zaspokaja potrzeby klientów PKO Leasing w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynajem i leasing stają się coraz popularniejszą formą finansowania. Można więc...
czytaj wiecej
– Auto, które nie będzie w dobrym stanie technicznym, może mieć spore problemy z odpaleniem w niższych temperaturach. Z tym tematem łączy się także kontrola lub wymiana akumulatora na nowy tak, aby w...
czytaj wiecej
Możliwość zakupu i opłacenia ubezpieczenia w jednym miejscu jest efektem współpracy operatora aplikacji z porównywarką ubezpieczeń KioskPolis.pl. – Nasze dotychczasowe doświadczenia z Kioskiem Polis...
czytaj wiecej
W rankingu przygotowywanym przez Ubea.pl można uzyskać maksymalnie 5,00 punktów. W analizowanym okresie, 1 października – 31 października 2019 r., po podliczeniu punktów, ranking wyglądał...
czytaj wiecej
- Polacy poruszają się coraz starszymi pojazdami. Wśród naszych respondentów niemalże 70% zadeklarowało, że posiadany przez nich pojazd ma więcej niż 11 lat. Nowy samochód, którego wiek nie...
czytaj wiecej
Przy ustalaniu rankingu eksperci porównywarki Ubea.pl brali pod uwagę cztery kategorie rankingowe: obowiązkowe OC bez dodatków, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC oraz pakiety OC + AC + NNW. Następnie...
czytaj wiecej
Jak zbadała Aviva, większość polskich kierowców (ponad 70 proc.) nie kupuje ubezpieczeń autocasco. Argumentują to niską wartością pojazdu i wysokim kosztem polisy. Głównie na taki zakup decydują się...
czytaj wiecej
Nowy produkt "Ubezpieczenie życia i zdrowia dla Ciebie i bliskich” dedykowany jest klientom banku i ich najbliższym. Produkt powstał we współpracy z AXA oraz klientami, którzy oceniali m.in. zakres...
czytaj wiecej
Klienci LINK4, posiadający ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie pakietowe (OC i AC), mogą skorzystać z nowej oferty ubezpieczyciela. Produkt zapewnia środki do kwoty 2 tys. zł na pokrycie wydatków...
czytaj wiecej
W związku z tymi niejasnościami redakcja Dziennika Gazety Prawnej skierowała do resortu finansów zapytanie. W odpowiedzi MF wskazało, że koszty związane z zakupem ubezpieczenia OC ppm. nie stanowią...
czytaj wiecej
Suma kredytu maksymalnie może wynieść 6 tys. zł. Cały proces zakupu ubezpieczenia i jego opłacenia odbywa się na poziomie aplikacji bez konieczności przechodzenia na stronę banku. Decyzja o...
czytaj wiecej
We wrześniu 2018 r. PKO BP rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w 400 oddziałach. W ofercie znajdują się: OC z Zieloną Kartą, Autocasco, NNW oraz Assistance. Produkty...
czytaj wiecej
W omawianej interpelacji zostały zacytowane Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotyczące likwidacji szkód w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, które miały być...
czytaj wiecej
UFG udostępnił wszystkim kierowcom dane zawarte w bazie OI UFG dot. ich historii ubezpieczeń OC ppm. W ten sposób ubezpieczeni będą mogli sprawdzić m.in. nazwy towarzystw ubezpieczeń, w których mieli...
czytaj wiecej
– Mimo, że stłuczki i wypadki to bardzo powszechne zjawisko, to nie każdemu z nas się przytrafiają. Znacznie częściej dochodzi do uszkodzenia jak otarcia i zniszczenie detali naszego auta przez na...
czytaj wiecej
Serwis „Historia pojazdu” powstał w 2014 r. Umożliwia on bezpłatne uzyskanie informacji o pojeździe zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów, co zdaniem autora interpelacji może być szczególnie...
czytaj wiecej
Z analizy Bankier.pl wynika, że ERGO Hestia i Link4 przy szacowaniu składek na ubezpieczenia komunikacyjne w ogóle nie uwzględniają bezszkodowej jazdy kierowców poza granicami Polski. Pozostałe...
czytaj wiecej
- Wychodzimy na rynek z nową i atrakcyjną ofertą finansowania ubezpieczeń OC/AC i mamy nadzieję skusić nią wielu nowych klientów, którym roczne stawki ubezpieczeniowe wydają się zbyt wysokie....
czytaj wiecej
Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach: Standard, Premium i Superior. Produkt mogą nabyć posiadacze pojazdów osobowych, ciężarowych, motocykli i motorowerów. Wariant podstawowy jest...
czytaj wiecej
Najtańszy wariant kosztuje 49 zł. W zakres polisy wchodzi ubezpieczenie od następstw żywiołów takich jak pożar, huragan, grad, powódź, lawina i inne działania sił przyrody. Inny wariant ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Tzw. gestia ubezpieczeniowa, czyli obowiązek zawarcia wskazanych ubezpieczeń, może być pozostawiona leasingobiorcy. Biorąc jednak pod uwagę, że pojazdy będące przedmiotem umowy są własnością...
czytaj wiecej
E-polisa zawiera dane o pojeździe i ubezpieczeniu, tj. nr polisy, okres ważności, warunki ubezpieczenia i sumę gwarancyjną. Narzędzie zawiera również dane kontaktowe do centrum pomocy assistance....
czytaj wiecej
Z tym problemem borykają się tylko kierowcy z Polski, ale dotyczy ono także przewoźników z krajów Europy Zachodniej. Na rynku brytyjskim, gdzie jeździ najwięcej taksówek, funkcjonują specjalne firmy,...
czytaj wiecej
Aby dokonać zakupu ubezpieczenia należy pobrać aplikację, a następnie zeskanować kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego ubezpieczanego pojazdu. System na podstawie tych danych, szacuje wysokość składki...
czytaj wiecej
Statystycznie na zakup ubezpieczenia AC decyduje się co czwarty kierowca. Ubezpieczyciele chcą zachęcić do zakupu AC, przygotowując korzystne oferty i pakiety zniżek, by lepiej odpowiadały na...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel wskazuje przede wszystkim na niższą ceną za zakup całego pakietu niż każdego produktu oddzielnie. Concordia tłumaczy też, że wiele zakładów ubezpieczeń przyznaje zniżki już za samo...
czytaj wiecej
Eksperci wyjaśniają również dlaczego nie nastąpi koniec podwyżek. – Ubezpieczyciele w Polsce muszą zwiększać udział wypłat odszkodowań osobowych w wypłatach ogółem. W Europie odszkodowania za...
czytaj wiecej
Jednym ze strategicznych celów Link4 w 2017 roku jest zwiększenie udziału polis mieszkaniowych w portfelu. Dlatego też ubezpieczyciel po raz pierwszy w historii reklamował „mieszkaniówkę” i...
czytaj wiecej
Jak wynika z analizy CUK Ubezpieczenia w 2016 r. średnie ceny OC dla właścicieli motocykli wzrosły o 31 proc. Również w I kwartale br. utrzymuje się tendencja wzrostowa. Jak podaje multiagencja, w...
czytaj wiecej
Właściciele motocykli i skuterów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wydaje się, że skoro od dwóch lat na polskim rynku motoryzacyjnym panuje ożywienie, to...
czytaj wiecej
- W przypadku braku własnej historii bezszkodowej bądź jej utraty, można się zastanowić nad skorzystaniem z tej posiadanej przez inną osobę na zasadzie współwłasności. To znaczy, że...
czytaj wiecej
W ramach usługi assistance świadczonej przez TU Compensa ubezpieczeni mogą liczyć na pomoc na terenie Polski w zakresie: naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowania, zapewnienia pojazdu...
czytaj wiecej
W odpowiedzi Nowak przypomniał, że Komisja wezwała zakłady ubezpieczeń do podniesienia składek ubezpieczenia OC. W listach, jakie wysłała do ubezpieczycieli ponad rok temu, zachęciła do zmiany taryfy...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK powiedział, że Urząd sprawdza nie tylko to, czy zakłady ubezpieczeń obecnie działają w zmowie, ale również czy wcześniejsze niższe ceny nie były efektem nielegalnego porozumienia. -...
czytaj wiecej
Jak tłumaczy dziennik jednym z powodów takiej decyzji był rosnący udział w rynku multiagentów kosztem agentów wyłącznych, głównie dzięki możliwość zestawienie ubezpieczeń od różnych towarzystw i...
czytaj wiecej
Program smartDom umożliwia klientom zaoszczędzenie na domowych rachunkach poprzez połączenie wielu usług takich jak telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet LTE, telewizja satelitarna, energia...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Sąd I instancji uznał powództwa za zasadne. SO podkreślił, że samo naruszenie OWU nie nosi znamion winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a zatem nie stanowi o wyłączeniu odpowiedzialności...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiło towarzystwo ubezpieczeń. Spółka skierowała roszczenie regresowe do sprawcy szkody na ubezpieczonym aucie. Do szkody doszło wzdłuż pasażu handlowego....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka wykupiła dobrowolne ubezpieczenia AC dla pojazdu wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych. Ubezpieczone auto uległo zniszczeniu. Zakład ubezpieczeń wypłacił...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym posiadał ubezpieczenia AC nowo zakupionego pojazdu. Mężczyzna domagał się wypłaty kwoty 224,1 tys. zł z...
czytaj wiecej
Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w rozpoznawanej sprawie naruszenie interesów konsumentów zachodzi w sferze ekonomicznej. Klient wyraża zgodę na zapłatę...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła spółka zajmująca się najmem pojazdów. Powódka zawarła umowę krótkoterminowego najmu pojazdu osobowego. Auto było...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł...
czytaj wiecej
Sąd Rejowy wskazał, iż spór koncentrował się wokół zagadnienia, czy pozwany był uprawniony do odmowy wypłacenia powodowi odszkodowania z tytułu łączącej strony umowy ubezpieczenia i zaistnienia...
czytaj wiecej
Powód zakupił pojazd w Niemczech w dniu 8 listopada 2012 r. Po przyjeździe do Polski dokonał rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia. W nocy z 2 na 3 lipca 2013 r. pojazd został skradziony, o czym...
czytaj wiecej
Spółka odmówiła wypłaty świadczenia, twierdząc, że wbrew Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia pojazd posiadał tylko jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (immobilizer) oraz dowód rejestracyjny został...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uwzględnił powództwo w całości. Wskazał, iż z treści umowy wynika, że strony obowiązywała klauzula niezmienności wartości pojazdu i niezmienności sumy ubezpieczenia. Sąd wskazał, że...
czytaj wiecej
Mężczyznę z pozwanym towarzystwem łączyła umowa ubezpieczenia AC samochodu osobowego, który został mu skradziony w czasie pobytu powoda na wakacjach. Powiadomił on organy ścigania i zgłosił...
czytaj wiecej
W okresie objętym umową ubezpieczenia powodom został skradziony ubezpieczony samochód przez nieznanych sprawców. Do kradzieży doszło w ten sposób, że nieznana osoba przechodząc obok uruchomionego...
czytaj wiecej
Zdaniem prokurenta spółki i jej prezesa, auto było należycie zabezpieczone. Natomiast, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, podnosząc, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 9b OWU o treści:...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Bytowie uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa za ten wypadek ubezpieczeniowy. Na podstawie opinii meteorologicznej Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia miały miejsce wyładowania...
czytaj wiecej
Zgodnie z treścią art. 805 §1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpił wzrost składki rdr, o 538 mln zł (5 proc.). Najmocniej zwiększył się przypis składki w gr. 3 (ubezpieczenia autocasco), o 90 mln zł (4 proc.), do poziomu...
czytaj wiecej
Przede wszystkim jednak Sąd Apelacyjny uznał, iż przyjęcie metody kosztorysowej do ustalania odszkodowania ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Niezależnie od tego czy poszkodowany naprawił...
czytaj wiecej
Jak wskazał Sąd Apelacyjny, z pewnością takiego obciążenia konsumenta nie uzasadnia ani hipotetyczna i bliżej przez Sąd nieokreślona strata jaką ewentualnie mógłby ponieść ubezpieczyciel na wypadek...
czytaj wiecej
Jednak tego rodzaju postanowienie odmawiające udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w razie szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący znajdował się w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości, pod...
czytaj wiecej
Słusznie podniosła powódka, że nałożenie na ubezpieczającego choćby obowiązku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego może okazać się niewykonalne z całkowicie obiektywnych przyczyn (np....
czytaj wiecej
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że rozpatrywane postawienie wzorca umownego rażąco narusza interesy konsumentów, zwłaszcza w sferze ekonomicznej poprzez pozbawienie konsumenta możliwości...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dot. rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...
czytaj wiecej
W kwietniu zmieniła się wysokość składki ubezpieczeniowej OC, AC i NNW w większości zakładów ubezpieczeń. Na wysokiej pozycji w rankingu znalazła się Benefia, która...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

W przypadku działu I wypłaty świadczeń stanowiły dla ZU koszt w wysokości 21,5 mld zł (wzrost o 5,6% r/r). Wynik techniczny wzrósł o 1,3%, do poziomu 3,1 mld zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia życiowe W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. podmioty prowadzące działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zebrały 16.409 mln zł składki. W ubiegłym roku było to 18.293 mln zł. Oznacza...
czytaj wiecej
Rankingi zostały sporządzone dla 4 rodzajów pakietów. Lipcowe wyniki najtańszych ofert prezentują się następująco: OC:  Benefia, Link4, MTU OC + NNW: Benefia, Link4, Aviva OC + AC: Link4, Aviva,...
czytaj wiecej
Eksperci z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl przygotowali analizę rynku ubezpieczeń AC. Wynika z niej, że w ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeń osiągnęły rekordowy przypis składki ze sprzedaży...
czytaj wiecej
Ranking został przygotowany dla czterech kategorii (OC, OC + NNW, OC + AC i OC + AC + NNW). Ubezpieczyciele byli oceniani w skali 0-5 pkt. Warto odnotować, że przez trzy lata żaden z ubezpieczycieli...
czytaj wiecej
Tak jak w przypadku miesięcznych rankingów zwycięzcy zostali wyłonieni w czterech kategoriach: ubezpieczenia OC, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC i pakiety OC + AC + NNW. Ponadto, w rocznym...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
W porównaniu z poprzednim rankingiem (czytaj więcej: Ubea.pl: lipcowy ranking ubezpieczeń komunikacyjnych), zmiana na pozycji lidera dotyczyła kategorii OC + AC, gdzie Link4 wyprzedziło Avivę. -...
czytaj wiecej
Eksperci porównywarki ubezpieczeń wskazują, iż w lipcowym rankingu wysoko uplasowała się również marka You Can Drive, pod którą Ergo Hestia sprzedaje ubezpieczenia dla młodych kierowców. W...
czytaj wiecej
„Nieprawidłowości związane z produktami z UFK, które miały miejsce w przeszłości, spowodowały, że klienci byli mniej skłonni do zawierania nowych umów. Ponadto w 2016 r. zwiększyły się wymogi...
czytaj wiecej
Cenowymi liderami już od dawna wciąż pozostają dwa towarzystwa: AXA i Link4. Eksperci porównywarki zwrócili jednak uwagę, iż całkiem nieźle prezentują się również You Can Drive/Ergo Hestia (polisy...
czytaj wiecej
W 2016 r. wzrost składki brutto w autocasco wyniósł ponad 1 mld zł. Mimo tak dużej zmiany po stronie zebranych składek krajowi ubezpieczyciele zakończyli miniony rok tylko minimalnym zyskiem ze...
czytaj wiecej
Zmiana w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła w kategorii OC oraz OC + AC. W pierwszej z nich AXA Ubezpieczenia nieznacznie wyprzedziła Liberty Ubezpieczenia (1 miejsce w lutym 2017 r.)....
czytaj wiecej
Od 1 do 28 lutego 2017 r. w poszczególnych kategoriach czołowe miejsca zajęły następujące towarzystwa: w rankingu polis OC: Liberty Ubezpieczenia - 3,95 pkt. w rankingu pakietów OC +...
czytaj wiecej
Z niewielką różnicą cenową, w stosunku do ostatniego miejsca na podium, na czwartym miejscu w rankingu uplasowała się Proama (2 167 zł). Kolejne miejsca zajęły HDI (2 278 zł), Warta...
czytaj wiecej
Jak podano w raporcie, wzrost składki przypisanej brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. odnotowano w dziesięciu grupach ubezpieczeń. Największy wystąpił w grupie 10 (OC...
czytaj wiecej
Po zestawieniu rocznych wyników można zauważyć, iż cały 2016 r. został zdominowany przez dwie marki. W rankingach OC i pakietów OC + NNW zdecydowanie przodowała AXA Direct (później AXA...
czytaj wiecej
Wyniki grudniowego rankingu wyłoniły nowego lidera w kategorii polis OC, którym zostało Liberty Ubezpieczenia. Dzięki zaledwie 0,01 punktu przewagi wyprzedziło zwycięzcę listopadowego rankingu – AXA...
czytaj wiecej
Ubea.pl zestawiła wyniki rankingowe z II i III kwartału 2016 r. Okazało się wówczas, że rankingowi liderzy utrzymali swoje pozycje – AXA już po raz czwarty zwyciężyła w klasyfikacji polis OC oraz...
czytaj wiecej
Badanie zrealizowano za pomocą dwóch metod: badania eksperckiego oraz mystery calls/emails. Ofertę ubezpieczycieli oceniano ze względu na 4 wyznaczniki: wysokość składki, zakres ochrony, sposób...
czytaj wiecej
W przeciągu dwóch lat liczba zawartych polis autocasco wzrosła o blisko 500 tys. W 2015 r. w Polsce ważnych było 5 553 tys. ubezpieczeń gr. 3. W tym czasie przypis składki brutto nieznacznie...
czytaj wiecej
Eksperci porównywarki Ubea zwrócili uwagę na wyniki rynku komunikacyjnego po pierwszej połowie 2016 r. Wskazują one na podwyżki obowiązkowych polis dla kierowców jeszcze w 2017 r. Dane...
czytaj wiecej
Eksperci Ubea.pl zwrócili uwagę na dwie ważne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy pakietu OC + NNW. W tej kategorii w poprzednim miesiącu liderem było Link4. W sierpniu natomiast, pozycję tę przejął AXA...
czytaj wiecej
Wiele z ww. produktów gwarantuje wypłatę odszkodowania tylko przy wystąpieniu szkody całkowitej. Taki warunek występuje w produktach: Pożar i kradzież (AXA Direct), MINI AC (MTU), Minicasco (You Can...
czytaj wiecej