Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 czerwca 2007 r. w sprawie Volker Ludwig

Dodano: 11-09-2014
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sygnatura: C-453/05
Powyższy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wprawdzie odnosi się do opodatkowania VAT-em usług pośrednictwa finansowego, jednakże bez wątpienia ma on także zastosowania do pośrednictwa ubezpieczeniowego.
W rozstrzygnięciu tym TSUE wskazuje, jaki zakres czynności wykonywanych przez pośrednika ubezpieczeniowego (finansowego) pozwala na przyjęcie, że świadczy on podlegające zwolnieniu z VAT usługi agenta lub brokera ubezpieczeniowego (pośrednika finansowego).
(C-453/05)

Pliki do pobrania

wstecz