Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r.

Dodano: 20-11-2014
Publikator: Sygnatura: XVII AmC 974/11

Do ukształtowania obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, wykorzystania jego słabej pozycji w stosunku umownym oraz do rażącego naruszenia interesu ekonomicznego konsumenta dochodzi, gdy postanowienia wzorca umowy obciążają konsumenta opłatą, która nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawa. (XVII AmC 974/11)

Pliki do pobrania

wstecz