Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 r.

Dodano: 19-11-2014
Publikator: Sygnatura: II CSK 112/09

Nieważność umowy ubezpieczenia w rezultacie zawinionego działania agenta ubezpieczeniowego, skutkująca brakiem możliwości wypłacenia na jej podstawie odszkodowania, nie uwalnia zakładu ubezpieczeń od obowiązku wypłaty odszkodowania. Podstawą prawną roszczenia jest bowiem art. 11 ust. 1 ustawy z 22.5.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154) w związku z art. 760(3) KC.
(II CSK 112/09)

Pliki do pobrania

wstecz