Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 26 czerwca 2012 r.

Dodano: 20-11-2014
Publikator: Sygnatura: VI ACa 87/12

Postanowienie zawarte we wzorcu umownym, zgodnie z którym w razie rezygnacji przez ubezpieczonego z kontynuowania umowy ubezpieczenia traci on wszystkie środki uzyskane na skutek wykupu jednostek uczestnictwa narusza dobre obyczaje, ponieważ sankcjonuje przejecie przez ubezpieczyciela całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków. Taki zapis prowadzi do rażącego naruszenia interesu konsumenta, ponieważ prowadzi do uzyskiwania przez ubezpieczyciela pewnych korzyści kosztem ubezpieczonego, zwłaszcza wówczas, gdy ten ostatni zgromadzi na swoim rachunku osobistym aktywa o znacznej wartości.

Wysokość pobieranej opłaty likwidacyjnej powinna być uzależniona tylko od kosztów, ponoszonych przez zakład ubezpieczeń w związku z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia i wykupem jednostek uczestnictwa. Opłata likwidacyjna w wysokości 99% środków wypłacanych z subkonta składek regularnych jest niezwykle wygórowana, niezależna od poniesionych przez zakład ubezpieczeń kosztów, nadmiernie obciążająca konsumenta, a tym samym rażąco naruszająca jego interesy.

Sygn. VI ACa 87/12

 

Pliki do pobrania

wstecz