Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Dodano: 20-11-2014
Publikator: Sygnatura: VI ACa 1342/11

Postanowienie wzorca umownego, które sankcjonuje przejęcie przez ubezpieczyciela w pierwszych latach trwania umowy niemal całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków narusza dobre obyczaje. Niewystarczające jest ogólnikowe powołanie się na rzekomo powszechnie znany fakt, że koszt wykupu ulokowanych środków jest w pierwszych latach trwania umowy ubezpieczenia wyższy niż w następnych z uwagi na wyższe opłaty manipulacyjne. Okoliczność, że umowy ubezpieczenia na życie mają ze swej natury długoterminowy charakter nie stanowi dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania tak rygorystycznego automatyzmu.

 

VI ACa 1342/11

Pliki do pobrania

wstecz