WSA: roszczenia z tytułu opóźnienia lub odwołania lotów nie przedawniają się

Dodano: 27-02-2019
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sygnatura: VII SA/Wa 1788/18
Kategorie :

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) orzekł, że brak regulacji dot. przedawnienia roszczeń z tytułu opóźnienia lotu w unijnym rozporządzeniu implikuje odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika bez względu na datę wniesienia skargi pasażera.

W rozpoznawanej sprawie 4-osobowa rodzina złożyła do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę na przewoźnika lotniczego, 4 lata od daty wystąpienia zdarzenia. Prezes ULC rozpatrzył skargę na korzyść pasażerów - wydał decyzję nakazującą wypłatę odszkodowania, a na przewoźnika nałożył karę.

Na decyzję prezesa ULC skargę wniosła ukarana spółka, która argumentowała, że w rozpatrywanej sprawie doszło do przedawnienia roszczeń. Zdaniem przewoźnika, poszkodowani mają 12 m-cy od wystąpienia zdarzenia na złożenie skargi, co wynika z przepisów Kodeksu cywilnego odnoszących się do roszczeń z umów przewozu osób.

WSA oddalił skargę spółki. Sąd stwierdził, że decyzja prezesa ULC jest ważna, gdyż w rozporządzeniu nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. nie zawarto przepisów odnoszących się do kwestii przedawnienia.

wstecz