SR: właściciel obiektu ma obowiązek utrzymywania go w należytym stanie technicznym

Dodano: 12-02-2019
Publikator: Sąd Rejonowy w Świdnicy Sygnatura: IC 459/17

Sąd Rejonowy w Świdnicy w wyroku z dnia 26 października 2018 r. (sygn. akt IC 459/17) orzekł, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować go w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił małoletni powód działający przez przedstawiciela ustawowego. Powód doznał wypadku podczas korzystania z boiska do gry w koszykówkę. Chłopiec potknął się o dziurę w nawierzchni, wskutek czego doszło u niego do złamania stawu łokciowego. Roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia za skutki zdarzenia zostały skierowane do zakładu ubezpieczeń, który udzielał właścicielowi obiektu sportowego ochrony z tytułu OC.

Pozwany odmówił wypłaty świadczenia, wskazując, że właściciel obiektu regularnie dokonywał kontroli nawierzchni boiska, a przyczyną powstania zdarzenia prawdopodobnie były działania użytkowników obiektu, którzy notorycznie dokonywali uszczerbków w nawierzchni.

Sąd Rejonowy, rozpoznający sprawę, wskazał, że do przyjęcia odpowiedzialności pozwanego za skutki zdarzenia konieczne jest przypisanie właścicielowi bezprawnego i zawinionego zachowania w zakresie utrzymywania terenu boiska. Jak wykazano w toku postępowania, właściciel obiektu nie posiadał harmonogramu kontroli, jak też nie przeprowadzał okresowych badań stanu boiska, a w konsekwencji nie dokonywał napraw. Zgłaszane przez mieszkańców ubytki w nawierzchni były zasypywane piaskiem.

Zdaniem SR, doszło do złamania przepisów Prawa budowlanego, które nakłada na właścicieli lub zarządców obiektu budowlanego obowiązek utrzymywania i użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. SR orzekł, że właściciel boiska dopuścił się zaniedbań polegających na nieprawidłowym i niedostatecznym dokonaniu naprawy boiska. Sąd podkreślił przy tym, że spółka jeszcze przed wypadkiem była świadoma złego stanu obiektu, o czym informowali ją mieszkańcy.

W związku z powyższym, SR uznał, że właściciel boiska do koszykówki ponosi winę za skutki zdarzenia ubezpieczeniowego i nakazał zapłatę poszkodowanemu kwotę 20 tys. zł zadośćuczynienia.  

Pliki do pobrania

wstecz