SO: ubezpieczyciel zapłaci za wyciek oleju silnikowego na drogę

Dodano: 24-06-2019
Publikator: Sąd Okręgowy w Olsztynie Sygnatura: IX Ca 866/18

Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt IX Ca 866/18) orzekł, że wyciek oleju silnikowego spowodował uszkodzenie mienia (nawierzchni drogi), tym samym koszt uprzątnięcia drogi ostatecznie ponoszony jest przez ubezpieczyciela w ramach umowy OC sprawcy.

W rozpoznawanej sprawie, na drodze, należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich, doszło do wycieku oleju silnikowego. Na miejsce zdarzenia została wezwana zewnętrzna firma w celu usunięcia zanieczyszczenia. Koszt usługi wyceniono na ponad 2 tys. zł. Właściciel drogi roszczenie o uiszczenie tych kosztów skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym polisę OC posiadał właściciel pojazdu – sprawca szkody. Pozwane towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania. Wskazało, że nie ponosi ono odpowiedzialności za szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Sąd Rejonowy uznał powództwo za zasadne. SR stwierdził, że wyciek oleju spowodował zniszczenie nawierzchni drogi (tj. uszkodzenie mienia), a koszt jej naprawy stanowił równowartość usługi, zrealizowanej na zlecenie powoda, której celem było uczynienie miejsca zdarzenia zdatnym do użytku. Poza tym sąd wskazał, że w rozpoznawanej sprawie nie doszło do zanieczyszczenia środowiska, gdyż wyciek był umiejscowiony jedynie na nawierzchni drogi, bez kontaktu ze środowiskiem naturalnym.

Od wyroku I instancji apelację złożył pozwany zakład ubezpieczeń. Sąd Okręgowy orzekł, że w wyniku rozlania oleju droga nie była zdatna do użytku. W związku z tym konieczne było podjęcie działań przywracających stan poprzedni tak by użytkownicy drogi mogli bezpiecznie się nią poruszać. Zatem w opinii sądu, wyciek oleju silnikowego spowodował uszkodzenie mienia (nawierzchni drogi). Z kolei czynności podjęte przez wynajętą firmę miały na celu uczynienie miejsca zdarzenia zdatnym do użytku. W związku z tym koszty powstałe z tego tytułu stanowią konsekwencje zniszczenia mienia, za które odpowiedzialność ponoszona jest na zasadzie art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z ubezpieczenia OC.

Dodatkowo Sąd Okręgowy powołał się na przepis art. 22 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym sprawca zdarzenia komunikacyjnego co do zasady powinien płacić za sprzątanie drogi po zdarzeniu. W rozpoznawanej sprawie był to posiadacz ubezpieczenia OC w pozwanym zakładzie ubezpieczeń. Wyciek oleju silnikowego spowodował uszkodzenie mienia (nawierzchni drogi), a koszt uprzątnięcia drogi ostatecznie ponoszony jest przez ubezpieczyciela w ramach umowy OC sprawcy.

Pliki do pobrania

wstecz