SN: ZU zwróci koszty najmu pojazdu zastępczego po wyższych stawkach, jeśli są one celowo i ekonomicznie uzasadnione

Dodano: 25-08-2017
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 20/17

Sąd Najwyższy w uchwale w składzie 3 sędziów z dnia 24 sierpnia 2017 r. (sygn. akt III CZP 20/17) orzekł, że wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego przekraczające koszty zaproponowane przez ubezpieczyciela są objęte odpowiedzialnością cywilną obowiązkowego OC, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

SO rozpoznawał dwie połączone sprawy. Powodowie domagali się od zakładu ubezpieczeń, w którym posiadali ubezpieczenie OC, zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego. Powodowie nie zdecydowali się na oferty składane im przez pozwaną spółkę, dokonując najmu pojazdu od zakładu mechanicznego po znacznie wyższych stawkach niż proponowane przez ZU.

W przypadku pierwszej sprawy, Sąd Rejonowy orzekł, że pozwany ma zwrócić poszkodowanemu całkowity koszt, jaki poniósł on za najem pojazdu zastępczego. SR stwierdził, że „poszkodowany ma prawo wyboru podmiotu, z którym zawrze umowę najmu pojazdu zastępczego i że kosztami ekonomicznie uzasadnionymi są koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż ceny te odbiegają (są wyższe) od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku’’. Zdaniem sądu, stawka zastosowana przez wynajmującego mogłaby podlegać korekcie jedynie w sytuacji, gdyby była stawką niewystępującą na rynku lokalnym.

Inaczej orzeczono w drugiej sprawie. Sąd Rejonowy stwierdził, że zachowanie poszkodowanego, polegające na odmowie skorzystania z oferty wynajęcia pojazdu zastępczego od zakładu ubezpieczeń po określonej stawce, a następnie wyborze ponad dwukrotnie droższej oferty, należy uznać za przyczynienie się do zwiększenia szkody. W związku z czym sąd oddalił powództwo.

Sąd Okręgowy nabrał wątpliwości co do rozpoznania sprawy i zwrócił się do SN z zapytaniem: „Czy w ramach obowiązku minimalizacji szkody, poszkodowanemu, który nie skorzystał z oferty najmu pojazdu od ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferującego mu bezpłatnie pojazd zastępczy według stawek niższych, od oferowanych przez wynajmującego, przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków na najem pojazdu zastępczego?”

SN w uchwale w składzie 3 sędziów orzekł, że zakład ubezpieczeń poniesie koszty wynajmu pojazdu zastępczego przekraczające ofertę towarzystwa jedynie w sytuacji, gdy koszty te są celowo i ekonomicznie uzasadnione. - Uchwała dzisiejsza chroni zatem ubezpieczyciela przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów, a poszkodowany ma pewność, że może wynająć auto bez kosztowo - powiedział sędzia sprawozdawca Roman Trzaskowski.

Pliki do pobrania

wstecz