SN: zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę

Dodano: 17-03-2020
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 63/19

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 marca 2020 r. (sygn. akt III CZP 63/19) orzekł, że zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

SN udzielił odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1275/18):

„Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w stosunku do sprawcy wypadku oraz zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów?"

SN nie opublikował jeszcze uzasadnienia do tej uchwały.

wstecz