SN: roszczenie regresowe powstaje i podlega ocenie według stanu prawnego z chwili wypłaty odszkodowania

Dodano: 29-03-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 95/18

Sąd Najwyższy w uchwale składu 3 sędziów z dnia 28 marca 2019 r. (sygn. akt III CZP 95/18) orzekł, że roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC ppm. powstaje i podlega ocenie według stanu prawnego obowiązującego w chwili wypłaty odszkodowania.

14 listopada do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o roszczenie regresowe wobec sprawcy szkody, który zbiegł z miejsca zdarzenia, pod reżimem obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

SN w uchwale potwierdził, że w takich przypadkach zgodnie z art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, roszczenie zakładu ubezpieczeń do kierującego pojazdem o zwrot odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC ppm. powstaje i podlega ocenie według stanu prawnego obowiązującego w chwili wypłaty odszkodowania.

wstecz