SA: zadośćuczynienie ustalane na podstawie natężenia cierpień i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Dodano: 11-07-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach Sygnatura: I ACa 1160/16
Kategorie :

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 maja 2017 r. (sygn. akt I ACa 1160/16) orzekał, że wysokość zadośćuczynienia za szkody spowodowane wypadkiem należy ustalić na podstawie natężenia cierpień fizycznych i psychicznych oraz rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W rozpoznawanej sprawie powód wniósł o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń na jego rzecz kwoty 76 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Mężczyzna uległ wypadkowi komunikacyjnemu, wskutek którego doznał obrażeń oraz cierpień fizycznych i psychicznych. Ubezpieczyciel wypłacił powodowi kwotę 13 tys. zł.

Mężczyzna jadąc rowerem, został potrącony przez kierowcę samochodu, ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w pozwanym towarzystwie ubezpieczeń. W wyniku wypadku u poszkodowanego rozpoznano m.in. złamanie kręgosłupa. Stwierdzono również u niego zaburzenia stresowe pourazowe. Powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po wyjściu ze szpitala powód miał problemy ze wstawaniem i poruszaniem się. Był on rehabilitowany. Przez cały czas pozostawał pod obserwacją lekarską, a z uwagi na nieustanny ból przyjmował leki uspokajające i przeciwbólowe. Regularnie również odwiedzał psychologa. Nie był w stanie wykonywać prostych czynności domowych i jeździć na rowerze. Stał się bardzo nerwowy, co odbijało się na jego relacjach z najbliższymi. Powód został zaliczony do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od ubezpieczyciela żądaną kwotę w wysokości 76 tys. zł. Towarzystwo ubezpieczeń zaskarżyło wyrok uzasadniając, że wypłacona powodowi kwota 13 tys. zł zaspokoiła już jego roszczenie w całości.

Sąd Apelacyjny wskazał, że ubezpieczyciel słusznie zarzucił rażące wygórowanie ostatecznie przyznanego powodowi zadośćuczynienia. Zdaniem SA ani natężenie cierpień fizycznych i psychicznych, ani rozmiar trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku nie usprawiedliwiały zadośćuczynienia w łącznej kwocie 89 tys. zł. Przy uwzględnieniu rozmiaru krzywdy powoda oraz kryteriów, jakimi należy się przy określaniu wysokości zadośćuczynienia kierować, za sumę odpowiednią SA uznał łącznie kwotę 60 tys. zł. Skoro ubezpieczyciel wypłacił powodowi 13 tys. zł, Sąd Apelacyjny zasądził od niego jedynie 47 tys. zł.

Pliki do pobrania

wstecz