Przetwarzanie danych potencjalnych klientów

Dodano: 27-08-2014
Publikator: GIODO Sygnatura: GI- DEC-DIS-105/04/208

Zgoda bowiem wyrażona przez potencjalnego klienta dotyczy przetwarzania jego danych osobowych jedynie w celu przedstawienia mu oferty ubezpieczeniowej i nie obejmuje przetwarzania (w tym przechowywania) jego danych, po przedstawieniu mu tej oferty, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie można również przyjąć, iż dane te są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, gdyż zgoda ta nie jest zgodą odrębną.

Zgoda nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, lecz winna odnosić do skonkretyzowanego stanu faktycznego, obejmując tylko określone dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania A zatem zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powinna być odrębnym oświadczeniem woli, z treści którego wynikałaby zgoda na przetwarzanie w tym właśnie celu.

GI- DEC-DIS-105/04/208

Pliki do pobrania

Tagi: giodo
wstecz